Parenteel van Pieter Nn.
Parenteel van Pieter Nn.
Generatie I
I.  Pieter Nn, tr. met Nn Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leentgen (Lijntje) Pietersdr, volgt II
Generatie II
II.  Leentgen (Lijntje) Pietersdr, (dr. van I), 
 een zoon: 
  1.  Pieter Pieterszn. van Vrijaldenhoven, geb. Gulick (Dld) [Duitsland], volgt III
  Leentgen (Lijntje) Pietersdr, otr. Gouda op 24 sep 1639, tr. Gouda op 9 okt 1639 met Joris Claeszn. (Joris Leners) Quick, Loyer, ovl. voor 5 mrt 1672,
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie III
III.  Pieter Pieterszn. van Vrijaldenhoven, (zn. van II), geb. Gulick (Dld) [Duitsland], Wolspinner, begr. Gouda op 22 apr 1686, relatie met Nn Nn
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Annitje (Annitgen) (Anna) Vrijaldenhoven, volgt IVa
  2.  Frans Pieterszn, volgt IVb
  3.  Maria Pietersdr, volgt IVc
Generatie IV
IVa.  Annitje (Annitgen) (Anna) Vrijaldenhoven, (dr. van III), ovl. voor 1694, otr. Rotterdam op 14 apr 1689, tr. Rotterdam op 11 mei 1689 met Frederick Lombergh, afkomstig uit Essen [Duitsland], (Frederick otr. (2) Rotterdam op 7 jan 1694, tr. Rotterdam op 24 jan 1694, kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Anna van Dulmen.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis Frederijck, ged. Oud-Katholiek Rotterdam op 7 feb 1690 (getuigen: Margrieta (Margarita) Lombergh en Cornelis van Campen). 
  2.  Margarita Frederik Lomberg, ged. Oud-Katholiek Rotterdam op 20 mrt 1692 (getuige: Gerard van der Elst). 
IVb.  Frans Pieterszn. van Vrijaldenhoven, (zn. van III), Lid van het Zakkendragersgilde, begr. Gouda op 11 okt 1730, otr. Gouda op 11 jul 1682, tr. Gouda op 26 jul 1682 met Liesbeth Schrevels, geb. Ijsselstein, ovl. voor 15 sep 1713. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Schrevel Franszn, geb. Gouda, volgt Va
  2.  Cornelia, geb. Gouda, volgt Vb
  3.  Pieter, geb. Gouda in 1696, volgt Vc
IVc.  Maria Pietersdr. van Vrijaldenhoven, (dr. van III), otr. Gouda op 9 nov 1681, tr. Gouda op 27 nov 1681 met Jan van der Walle, (Jan relatie (1) met NN Nn.). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter van der Wal
Generatie V
Va.  Schrevel Franszn. van Vrijaldenhoven, (zn. van IVb), geb. Gouda, Kwartiermeester VOC, ovl. op 20 mrt 1735, tr. Gouda op 9 aug 1711 met Gena Thomasdr. van Gratie, geb. Gouda, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Lida (Alida), ged. Nederlands Hervormd Gouda op 15 jan 1712 (getuige: Cornelia van Vrijaldenhoven (Vb), Tante). 
  2.  Elisabeth, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 20 sep 1713 (getuige: Maria Pietersdr. van Vrijaldenhoven (IVc)), begr. Gouda op 24 okt 1713,
  3.  Thomas, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 31 jul 1715 (getuige: Catharina Joris Metvoort), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 11 sep 1716,
  4.  Thomas, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 11 sep 1716, volgt VIa
Vb.  Cornelia van Vrijaldenhoven, (dr. van IVb), geb. Gouda, begr. Gouda op 24 feb 1731, otr. Gouda op 23 okt 1712, tr. Gouda op 11 dec 1712 met Willem Buys, afkomstig uit Waddinxveen, ovl. voor 1730. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Kind van weduwe, ovl. Gouda op 1 mei 1730. 
Vc.  Pieter van Vrijaldenhoven, (zn. van IVb), geb. Gouda in 1696, Mr.Kuiper, brouwer, begr. Gouda op 13 jun 1764, otr. Gouda op 8 jan 1719, tr. (ongeveer 23 jaar oud) Bodegraven op 22 jan 1719 met Veronica Hondenburgh, geb. Bodegraven, ovl. in 1791,
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Jacob
  2.  Pieter Vrijaldenhoven
  3.  Abel, ged. Evangelisch Luthers Gouda op 9 nov 1719, begr. aldaar op 17 nov 1721. 
  4.  Alida, ged. Evangelisch Luthers Gouda op 10 mrt 1722, begr. aldaar op 13 mrt 1722. 
  5.  Frans, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 25 jul 1723 (getuige: Nelletje Struijk), ovl. (ongeveer 3 jaar oud) Gouda in dec 1726. 
  6.  Alida, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 7 jul 1726 (getuigen: Alida Noortboom en Pietertje Bollenbeek), ovl. (ongeveer 43 jaar oud) 's Gravenhage op 27 apr 1770, otr. Gouda op 2 jun 1758, tr. (resp. ongeveer 31 en 33 jaar oud) Gouda op 20 jun 1758 (getuigen: Vincent van Eijck, Schepen der Stad Gouda en Gerrit Boon, Schepen der Stad Gouda) met Ds. Casparus van der Heijden, zn. van Johannes van der Heijde en Hendrina Strobach, geb. Amsterdam op 3 dec 1724, ged. Evangelisch Luthers 's Gravenhage (getuige: Casparus Bode, Catharina Nadorp), Predikant, begr. Gouda,
. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Paulina Veronica, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 2 feb 1729, volgt VIb
  8.  Coenraad, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 14 dec 1731, begr. aldaar op 23 nov 1733. 
  9.  Coenraad, ged. Nederduits Gereformeerd Gouda op 25 aug 1734, volgt VIc
  10.  Johannes, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 15 sep 1737, begr. aldaar op 4 dec 1737. 
  11.  Maria Elisabeth, ged. Nederlands Hervormd Gouda op 14 feb 1740, begr. aldaar op 1 nov 1741. 
Generatie VI
VIa.  Thomas van Vrijaldenhoven, (zn. van Va), ged. Nederlands Hervormd Gouda op 11 sep 1716 (getuige: Maria van Vrijaldenhoven), relatie met Hendrikje Heijkoop
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Adriana, ged. Gouda op 9 okt 1743, otr. Gouda op 15 apr 1764, tr. (ongeveer 20 jaar oud) Gouda op 30 apr 1764 met Jan de Voogel,
. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIb.  Paulina Veronica van Vrijaldenhoven, (dr. van Vc), ged. Nederlands Hervormd Gouda op 2 feb 1729 (getuigen: Alida Horst en Elisabeth Verloop), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) Amsterdam op 16 mrt 1785, begr. Gouda op 18 mrt 1785, otr. Gouda op 11 jan 1750, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 25 jan 1750 met Jacob Paulus Nierop, zn. van Gerardus Nierop (Chirurgijn) en Catharina Six, ged. Nederlands Hervormd Ijsselstein op 5 dec 1715, Medicijn doctor, chirurgijn, ovl. (59 jaar oud) Amsterdam, begr. aldaar op 16 mrt 1775,
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Veronica Petronella, ged. Nederduits Gereformeerd Ijsselstein op 3 jan 1751, volgt VIIa
  2.  Gerardus, ged. Ijsselstein op 30 jan 1752, volgt VIIb
  3.  Veronica, ged. Ijsselstein op 18 jul 1753. 
  4.  Petrus, ged. Hervormd Amsterdam op 16 aug 1754 (getuigen: Veronica Hondenburgh (zie Vc) en Pieter van Vrijaldenhoven (Vc)). 
VIc.  Mr. Coenraad van Vrijaldenhoven, (zn. van Vc), ged. Nederduits Gereformeerd Gouda op 25 aug 1734, begr. aldaar op 14 mrt 1782, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 15 jaar oud) Amsterdam op 5 apr 1765 met Alida Agatha Wessels, dr. van Willem Wessels en Dirkie Mooij, geb. Amsterdam, ged. Nederduits Gereformeerd aldaar op 16 apr 1749 (getuigen: Pieter van Goote en Agata Wessels), ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 1816. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter Coenraad, geb. Amsterdam op 12 okt 1765, volgt VIIc
Generatie VII
VIIa.  Veronica Petronella Nierop, (dr. van VIb), ged. Nederduits Gereformeerd Ijsselstein op 3 jan 1751 (getuige: Veronica Hondenburgh (zie Vc)), begr. Amsterdam, otr. op 12 apr 1787, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 29 apr 1787 met Ds. Gabriel Rijk, zn. van Nicolaas Reich (Juwelenhandelaar) en Magdalena Breising, geb. in 1763, Predikant in Renswoude, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) Stabroek [BelgiŽ] op 17 sep 1812. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Nicolaas, ged. Hervormd Amsterdam op 1 feb 1788 (getuigen: Nicolaas Rijk en Magdalena Breising), Kommies belastingen, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Velp op 18 dec 1862, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 34 jaar oud) Elburg op 6 aug 1823 met Johanna Margaretha Gebhardt, dr. van Johan Coenraad Gebhardt (Commies) en Anna Catharina Kok (Kock), geb. Elburg circa 1789, ged. aldaar, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) Velp op 28 okt 1855. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Paulina Veronica, ged. Hervormd Amsterdam op 1 mrt 1789, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) Arnhem op 22 okt 1869, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 29 jaar oud) Amsterdam op 27 dec 1827 met Gerrit Post, zn. van Willem Post (Wijnkoper) en Diederica Elisabeth (Diderika) van Schaardenburg, geb. circa 1798, ged. Utrecht, Apotheker, Wijnkoper, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) Arnhem op 29 dec 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gabriel, ovl. Stabroek [BelgiŽ] in 1807. 
  4.  Jacob Paulus, geb. Nieuwendam op 18 nov 1791, volgt VIIIa
  5.  Magdalena, geb. circa 1796, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Utrecht op 16 nov 1860, tr. met Nn Breising
  6.  Pieter Felix, ovl. Amsterdam op 29 mrt 1819, begr. aldaar. 
  7.  Gerard, geb. Nieuwendam op 27 jan 1794, volgt VIIIb
VIIb.  Gerardus Nierop, (zn. van VIb), ged. Ijsselstein op 30 jan 1752, Medisch Dokter, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Maarsseveen op 16 jan 1827, tr. (ongeveer 31 jaar oud) Lopik op 7 apr 1783 met Johanna Elisabeth (Elisabeth) Rutgers, dr. van Isaac Rutgers en Johanna Huberta van Taack, ovl. voor 16 jan 1827. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Huberta (Huberta), ged. Hervormd Amsterdam op 27 okt 1784, otr. (1) op 20 apr 1806, tr. (ongeveer 21 jaar oud) Vleuten op 29 apr 1806, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) De Meern op 29 apr 1806 met Willem Blank, Medisch Docter. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) (2) Amsterdam op 19 okt 1815 (getuige: Diederic Muntendam, Gerard Nierop, Derk Nicolaas Kerkhoven, Arnoldus Constantinus Heeckens) met Wilhelm Aarnout Muntendam, zn. van Diederic Muntendam (Predikant) en Johanna Schouten, geb. Middelburg circa 1787. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacob Paulus, ged. Nederlands Hervormd Amsterdam op 10 nov 1786. 
VIIc.  Pieter Coenraad van Vrijaldenhoven, (zn. van VIc), geb. Amsterdam op 12 okt 1765, ged. Gereformeerd Gouda op 12 sep 1766, Sleper, Sleepnetten jager, ovl. (65 jaar oud) Utrecht op 17 okt 1830, otr. (1) Gouda op 6 mei 1792, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) Gouda op 9 sep 1792 met Alida (Aaltje) Smits, afkomstig uit Hazerswoude circa 1766, ged. Rooms Katholiek Hazerswoude, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) Gouda op 13 dec 1815. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Kind van Pieter van Vrijaltenhoven, ovl. Gouda op 9 okt 1790. 
  2.  Conradius van Vrijaltenhoven, ged. Rooms Katholiek Gouda op 23 jul 1791 (getuige: Maria Weldrager), begr. Gouda op 7 mei 1798. 
  3.  Petrus, ged. Rooms Katholiek Gouda op 31 mrt 1794 (getuige: Maria Weldrager), begr. Gouda op 10 mei 1794. 
  4.  Alida Agatha, ged. Rooms Katholiek Gouda op 17 jul 1798 (getuigen: Leentje Weldrager en Jan Smits), begr. Gouda op 24 aug 1798. 
  5.  Maria Alida van Vrijaltenhoven, ged. Rooms Katholiek Gouda op 8 mrt 1802 (getuige: Leentje Weldrager), begr. Gouda op 15 mei 1802. 
  6.  Alida Agatha van Vrijaltenhoven, ged. Rooms Katholiek Gouda op 16 sep 1804 (getuigen: Neeltje Weldrager en Jan Bomburg), begr. Gouda op 31 okt 1804. 
  7.  Alida Maria van Vrijaltenhoven, ged. Rooms Katholiek Gouda op 24 mei 1808 (getuige: Helena Schouten), begr. Gouda op 17 aug 1808. 
  Pieter Coenraad van Vrijaldenhoven, tr. (resp. 50 en ongeveer 43 jaar oud) (2) Gouda op 2 okt 1816 (getuigen: Willem van den Wittenboer, Barth Ringers, Franck van den Andel en Jan Jansen) met Mechtilda (Mektje) van Tienhoven, dr. van Johannes (Jan) van Tienhoven (Winkelier) en Margrithe (Grietje) Banning, geb. Utrecht in 1773, ged. aldaar op 13 mei 1773, Grossierster, Grossierster, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Utrecht op 7 sep 1847, (Mechtilda tr. (1) met Evert Hulscher.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Generatie VIII
VIIIa.  Jacob Paulus Rijk, (zn. van VIIa), geb. Nieuwendam op 18 nov 1791, Apotheker, tr. (resp. 31 en ongeveer 31 jaar oud) Maurik op 22 aug 1823 met Johanna Theodora Elisabeth Bruinier, dr. van Ds. Jan Hendrik Bruinier (Predikant) en Johanna Aleida (Johanna Albertha) ter Maeten, geb. Lochem circa 1792. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Veronica Petronella Gerarda, geb. Amsterdam circa 1825, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) Vaassen op 12 mrt 1879. 
  2.  Johanna Albertha Hendrika
VIIIb.  Gerard Rijk, (zn. van VIIa), geb. Nieuwendam op 27 jan 1794, Apotheker, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) Amsterdam op 19 aug 1825 (getuigen: Nicolaas Rijk (zie VIIa), broeder van de echtgenoot, Jacob Paulus Rijk (VIIIa), broeder van de echtgenoot, Anthony Johannes d' Ailly, broeder van de echtgenoote en Martinus Everhardus d' Ailly, broeder van de echtgenoote) met Emilia Johanna d' Ailly, dr. van Anthony d' Ailly (Koopman) en Johanna van Ketwich, geb. Amsterdam op 19 nov 1799, ged. aldaar op 1 dec 1799 (getuige: Emilia Johanna van Ketwich), ovl. (85 jaar oud) Amsterdam op 25 jan 1885. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gabriel Pieter
  2.  Anthonij Johannes (Anthony), geb. op 19 aug 1827, volgt IX
  3.  Nicolaas Gerard, geb. in 1830, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Amsterdam op 4 mei 1878. 
  4.  Gerard Emilius Johannes
  5.  Kind, begr. Amsterdam. 
Generatie IX
IX.  Anthonij Johannes (Anthony) Rijk, (zn. van VIIIb), geb. op 19 aug 1827, ovl. (89 jaar oud) Amsterdam op 9 mrt 1917, begr. Diemerbrug op 13 mrt 1917, otr. Amsterdam op 1 aug 1867, tr. (resp. 39 en ongeveer 38 jaar oud) Amsterdam op 15 aug 1867 met Helena Francina d' Ailly, dr. van Barend Henry d' Ailly en Catriena Verschuur, geb. Amsterdam in 1829, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) aldaar op 7 mei 1900. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharina Johanna, geb. Amsterdam op 3 feb 1869, volgt X
Generatie X
X.  Catharina Johanna Rijk, (dr. van IX), geb. Amsterdam op 3 feb 1869, ovl. (71 jaar oud) aldaar op 4 nov 1940, begr. aldaar op 7 nov 1940, tr. (resp. 33 en 37 jaar oud) Amsterdam op 28 aug 1902 (getuigen: Hendrik Molster, broeder des echtgenoots, Jacobus Molster, neef des echtgenoots, Anthonij Johannes (Anthony) Rijk (IX), vader der echtgenoote en Antoine Jean d' Ailly, neef der echtgenoote) met Frederik Adriaan (Mr.) Molster, zn. van Mr. Johannes Adriaan (Mr.) Molster (Commissionair, Advokaat) en Carolina Louisa Augusta Tendering, geb. Amsterdam op 30 jan 1865, Advocaat-Procureur, ovl. (71 jaar oud) Amsterdam op 18 dec 1936, begr. aldaar op 22 dec 1936,
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Margaretha Evers-Molster, geb. op 14 okt 1909, volgt XI
Generatie XI
XI.  Margaretha Evers-Molster, (dr. van X), geb. op 14 okt 1909, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) in 2004, begr. Bilthoven, otr. Amsterdam op 15 mei 1934, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) Amsterdam op 30 mei 1934 met Klaas Kornelis van Hoffen, zn. van Hendrik Adriaan Marius van Hoffen en Menziena Geziena Harmanna Trijntje Wolters, geb. Utrecht op 12 jul 1908, ovl. (79 jaar oud) op 15 jun 1988, begr. Bilthoven. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd