Parenteel van Cornelis Matteeusz Schoth.
Parenteel van Cornelis Matteeusz Schoth.
Generatie I
I.  Cornelis Matteeusz Schoth, ovl. na 27 jan 1655, tr. met Nn Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Claes Matheusz, afkomstig uit Leiden, Steenhouwer, otr. Leiden op 1 sep 1623, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Jacquemijntje Jans van den Dous, afkomstig uit Leiden. 
  2.  Mattheus Cornelisz de Schoth, geb. Leiden, volgt II
  3.  Frans Matheusz van der Schoth, otr. Leiden op 22 okt 1632 met Jannetgen Willems van Alckema
  4.  Magdalena Cornelisdr, geb. Leiden, otr. Leiden op 9 nov 1655 (getuigen: Gillis Degens, Bekende van de bruidegom en Susanna van de Kellenaer, Nicht van de bruid), kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Jacob van den Bergh, geb. Haarlem. 
Generatie II
II.  Mattheus Cornelisz de Schoth, (zn. van I), geb. Leiden, Warmoezenier, begr. in jan 1703, otr. (1) Leiden op 27 jan 1655 (getuigen: Cornelis Matteeusz Schoth (I), Vader en Maertgen Gijsberts, Zuster bruid), kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Cornelia Abrahams, dr. van Nn Nn en Nn Nn, begr. Leiden op 28 aug 1655, (Cornelia tr. (1) met Jacob Pluymioen.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelia van de Schoth, ged. Leiden op 16 mei 1655, ovl. (ongeveer 6 weken oud) aldaar in jul 1655. 
  2.  Abraham Mattheusz van de Schoth, ged. Gereformeerd Leiden op 16 mei 1655, volgt III
  Mattheus Cornelisz de Schoth, otr. (2) Leiden op 11 jan 1664 (getuigen: Jacob van den Bergh, Zwager bruidegom en Trijntgen Claesdr. Buytentuyn, Schoonzuster bruid), kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Neeltgen Jansz Wittebol
Generatie III
III.  Abraham Mattheusz van de Schoth, (zn. van II), ged. Gereformeerd Leiden op 16 mei 1655, Rietmaker, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) Leiden op 31 dec 1684, begr. aldaar op 6 jan 1685, otr. (ongeveer 24 jaar oud) Leiden op 17 feb 1680 (getuigen: Mattheus Cornelisz de Schoth (II), Vader bruidegom en Claesge Lamse, Zuster van de bruid), kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Marya Lamse, (Marya relatie (1) met Quillaume Debout.), (Marya otr. (3) Leiden op 7 sep 1685 (getuigen: Adriaen van Breugel, Bekende van de bruidegom en Saertge Lampse, Zuster van de bruid), kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Dirck Jacobsz.). 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Cornelia, geb. Leiden op 9 mrt 1681, volgt IV
Generatie IV
IV.  Cornelia van de Schoth, (dr. van III), geb. Leiden op 9 mrt 1681, Gereformeerd, tr. (resp. 30 en ongeveer 42 jaar oud) Leiden op 6 sep 1711 met Hendrik de Braeck, geb. Borculo in 1669, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) 's Gravenhage op 9 dec 1744. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johannes, ged. Gereformeerd 's Gravenhage op 2 jun 1713. 
  2.  Maria Jacoba de (Braak) Braeck, ged. Gereformeerd 's Gravenhage op 9 sep 1714, volgt V
Generatie V
V.  Maria Jacoba de (Braak) Braeck, (dr. van IV), ged. Gereformeerd 's Gravenhage op 9 sep 1714 (getuigen: Jacob van der Kleijsse en Aaltje van Deenmarken), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) Monster op 28 nov 1795, begr. aldaar op 1 dec 1795, otr. 's Gravenhage op 25 jun 1741, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) 's Gravenhage op 9 jul 1741 (getuige: Joannes van Wijngaert, Agatha Scravemade), kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 8 jul 1741 met Georgius Jurriaan (Jores) Hersbach, geb. Keulen (Dld) circa 1714, Rooms Katholiek, Reizende dokter en Hoedenmaker, ovl. (75 jaar oud) Poeldijk, begr. Monster op 4 feb 1789,
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joanna Henrica, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 9 okt 1742, volgt VIa
  2.  Anthonetta, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 23 jun 1744, volgt VIb
  3.  Cornelia Petronella (Cornelis Pieternella), geb. Poeldijk, volgt VIc
  4.  Petrus (Pieter), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 2 okt 1748, volgt VId
  5.  Johannes Leonardus (Jan), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 26 mei 1751, volgt VIe
  6.  Antonius (Antonie), geb. 's Gravenhage op 17 nov 1751, volgt VIf
  7.  Anna, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 7 mei 1756 (getuigen: Jacobus van der Ven en Anna Beekmans), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) Loosduinen op 5 jan 1813. 
  8.  Georgius, geb. in sep 1766, begr. Monster op 20 sep 1766. 
  9.  Mathias, geb. Monster in 1760, volgt VIg
Generatie VI
VIa.  Joanna Henrica Hersbach, (dr. van V), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 9 okt 1742 (getuige: Joannes Sebrie, Jacoba Werckhoven), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) 's Gravenhage op 19 okt 1795, begr. aldaar, otr. 's Gravenhage op 16 jun 1771, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) 's Gravenhage op 1 jul 1771, kerk.huw. aldaar op 19 jun 1771 met Johannes Holland, zn. van Jacob Holland en Aagje van Willigen, geb. Groningen in 1746, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) 's Gravenhage op 21 apr 1792, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Dorothea Maria, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 2 jun 1772, ovl. (ongeveer 3 weken oud) op 23 jun 1772. 
  2.  Georgi, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 7 nov 1773, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) op 15 jan 1774. 
  3.  Joannes (Johannes), ged. 's Gravenhage op 16 jan 1775, volgt VIIa
  4.  Antoni, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 24 apr 1776. 
  5.  Georgi, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 12 apr 1783 (getuige: Cornelia Petronella Hersbach, Joannes Mutschert), ovl. (ongeveer 2 maanden oud) op 3 jul 1783. 
  6.  Dorothea Antonia, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 13 jun 1784, volgt VIIb
  7.  Hendrik, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 5 apr 1787. 
VIb.  Anthonetta Hersbach, (dr. van V), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 23 jun 1744 (getuige: Joannes Bernardus Sebere, Joanna van der Acker), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) 's Gravenhage op 30 jan 1816, otr. 's Gravenhage op 6 nov 1774, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 20 nov 1774 met George Hendrik (Hendrik) Schmitz (Smit), geb. Kircheim [Duitsland] in 1742, Luthers. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anna Charlotte (Antje) Smit, geb. 's Gravenhage, volgt VIIc
  2.  Johan George Smit, ged. 's Gravenhage op 3 aug 1780. 
VIc.  Cornelia Petronella (Cornelis Pieternella) Hersbach, (dr. van V), geb. Poeldijk, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 22 dec 1746 (getuige: Cornelius Toor, Joanna Pieters), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) Rotterdam op 17 apr 1832, otr. Leiden op 19 apr 1776, tr. (resp. ongeveer 29 en 25 jaar oud) (Schepenbank) Leiden op 4 mei 1776 (getuigen: Johannes Mussert, Vader bruidegom en Maria Jacoba de (Braak) Braeck (V), Moeder van de bruid) met Johannes (Joannes) Mussert (Mutschert), zn. van Johannes Mussert en Elisabet Wilhelmina Brams (Braams), geb. 's Gravenhage op 4 jul 1750, Kabinetwerkersknecht, Arbeider, Eerste Kabinetsknecht, ovl. (79 jaar oud) Rotterdam op 27 sep 1829. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joannis Mussert, ged. Rooms Katholiek Leiden op 18 jun 1777 (getuigen: Johannes Mussert, Grootvader en Elisabet Wilhelmina Brams (Braams), Grootmoeder). 
  2.  Elisabeth Wilhelmina Mutschert, geb. Leiden (getuige: Willem Mutschert, Elisabet Bruins), ged. Rooms Katholiek aldaar op 19 jun 1782, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) Rotterdam op 2 mrt 1845, tr. (resp. ongeveer 41 en 25 jaar oud) Rotterdam op 13 aug 1823 met Mathijs Johannes (Mathias) Smits, zn. van Bernardus Smits en Catharina Adams, geb. Rotterdam op 11 jan 1798, Kleermaker, (Mathijs Johannes tr. (resp. 47 en ongeveer 44 jaar oud) (2) Rotterdam op 19 nov 1845 met Joanna Eijpelaar, dr. van Petrus Eijpelaar en Adriana Hijmans.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Antonius Mussert, geb. Leiden op 11 jan 1787, ged. Rooms Katholiek aldaar op 18 jan 1787 (getuigen: Johannes Holland (zie VIa), Oom en Joanna Henrica Hersbach (VIa), Tante). 
  4.  Antonius Mutssert (Mussert), ged. Leiden op 11 jan 1788, volgt VIId
VId.  Petrus (Pieter) Hersbach, (zn. van V), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 2 okt 1748 (getuige: Petrus Pieterse, Anna Barbara Hersbag), ovl. (ongeveer 30 jaar oud) Monster op 16 apr 1779, begr. aldaar op 19 apr 1779, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 18 nov 1770 met Maria Andriesdr. (Marijtje) van Doorn, dr. van Andries Theunisz. van Dooren en Petronella Pietersd. Smits, ged. Monster op 22 jun 1744. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Pieter
  2.  Andries (Andreus), ged. Rooms Katholiek Monster op 12 feb 1774, volgt VIIe
  3.  Georgius (George) (Joris), geb. Monster, volgt VIIf
VIe.  Johannes Leonardus (Jan) Hersbach, (zn. van V), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 26 mei 1751 (getuige: Leonardus Grasselier, Margaretha Beijer), Tuinier, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Rijswijk op 13 nov 1833, otr. (1) Delft op 23 jan 1779, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) 's Gravenhage op 7 feb 1779, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 6 feb 1779 met Johanna Catharina (Joanna) Wagemans, dr. van Theodorus Wagemans en Margaretha Smits, ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 30 nov 1751, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) Kethel op 18 aug 1798, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. Pijnacker op 16 feb 1781, volgt VIIg
  2.  Johanna (Antje) (Anna), geb. Pijnacker, volgt VIIh
  3.  Georgius (Joris), geb. Pijnacker, volgt VIIi
  4.  Margaretha, geb. Kethel, ged. Rooms Katholiek Pijnacker op 10 okt 1784 (getuigen: Antonius (Antonie) Hersbach (VIf) en Anthonetta Hersbach (VIb)), Dienstmaagd. 
  5.  Antonius, ged. Rooms Katholiek Pijnacker op 15 dec 1785 (getuigen: Petrus (Pieter) Hersbach (VId) en Maria Andriesdr. (Marijtje) van Doorn (zie VId)). 
  6.  Margarita (Grietje), geb. Kethel op 30 aug 1787, volgt VIIj
  7.  Eva, geb. Pijnacker, ged. Rooms Katholiek aldaar op 12 dec 1791, ovl. (ongeveer 4 dagen oud) op 16 dec 1791. 
  8.  Toontje, geb. Pijnacker op 25 feb 1788, ovl. (één dag oud) aldaar op 26 feb 1788. 
  Johannes Leonardus (Jan) Hersbach, otr. (2) Delft op 3 nov 1798, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 32 jaar oud) Kethel en Spaland op 2 nov 1798, kerk.huw. Delft op 3 nov 1789 met Francisca (Fransijntje) Overgaag, dr. van Gabriel Overgaag en Wilhelmina (Willemijntje) Heemskerk, ged. Rooms Katholiek Delft op 10 jun 1766 (getuigen: Petrus en Helena Heemskerk), ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Kethel op 4 nov 1814. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. op 7 mrt 1800. 
  2.  Gerrit, ged. in 1801, Sjouwer, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) Rotterdam op 27 nov 1840,
  3.  Maria, geb. Kethel en Spaland, ged. Rooms Katholiek Pijnacker op 1 jan 1802 (getuige: Johannes de Haas, Petra Overgaag), Dienstbode, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) Rijswijk op 26 nov 1845, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) Rijswijk op 7 mei 1835 met Hubertus Maat, zn. van Adrianus (Arie) Maat en Maria Neggers, geb. Ambtswoude in 1801, ged. Rooms Katholiek Schipluiden, Bouwmansknecht, Bouwmansknecht, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) Rijswijk op 1 nov 1879, (Hubertus tr. (resp. ongeveer 45 en 34 jaar oud) (2) Rijswijk op 5 nov 1846 (getuigen: Jacobus (Jaap) van (Verbeek) Beek, Zwager van de bruid, Pieter van Leeuwen, Pieter Roosendaal en Johannes van der Slap) met Gesina Schlaman, dr. van Gerrit Adolf Hendrik (Hendrik) Schlaman en Margaretha van der Velden.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Johannes, geb. Kethel op 24 jan 1804, volgt VIIk
  5.  Willem, ged. Rooms Katholiek Pijnacker op 9 mrt 1805, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 16 aug 1806. 
  6.  Jannetje, ged. Rooms Katholiek Pijnacker op 4 mrt 1806, ovl. (ongeveer 5 maanden oud) aldaar op 16 aug 1806. 
VIf.  Antonius (Antonie) Hersbach, (zn. van V), geb. 's Gravenhage op 17 nov 1751, ged. Rooms Katholiek aldaar op 18 sep 1753 (getuigen: Antonius Ditmaar en Catharina Westman), Tuinier, ovl. (86 jaar oud) Monster op 21 dec 1837, otr. op 27 apr 1786, tr. (resp. 34 en 22 jaar oud) Monster op 14 mei 1786, kerk.huw. Poeldijk op 14 mei 1786 met Eva Jansdr. (Evertje) Veenman, dr. van Johannes (Jan) Veenman en Anna Geertruy (Geertje) Admeer (Atmeer), geb. Monster op 10 mei 1764, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 20 jun 1764 (getuigen: Hendrik Evertse Verbeek en Grietje Verbeek), ovl. (82 jaar oud) Monster op 30 jul 1846. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Johannes (Jan), geb. Schipluiden op 14 apr 1787, volgt VIIl
  2.  Georgius (Joris), geb. Monster op 16 dec 1789, volgt VIIm
  3.  Gerarda (Gerritje), geb. Monster op 17 aug 1791, volgt VIIn
  4.  Maria Antonisd, geb. Wateringen op 2 sep 1792, volgt VIIo
  5.  Pieter Antonius (Petrus), geb. Wateringen op 5 jan 1794, volgt VIIp
  6.  Everardus (Evert), geb. Monster, volgt VIIq
  7.  Alida (Aaltje), geb. Monster op 4 mei 1799, volgt VIIr
  8.  Joanna, geb. Monster, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 12 dec 1800 (getuigen: Pieter Weeteman en Aaltje Atman), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) Monster op 12 mrt 1871. 
  9.  Eva, geb. Monster op 30 apr 1802, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 1 mei 1802 (getuige: Pieter van Dijk, Petronilla van Rhuyven), ovl. (17 jaar oud) Monster op 3 sep 1819. 
  10.  Anthonius (Antonius), geb. Monster op 7 okt 1803, volgt VIIs
  11.  Fredericus, geb. Poeldijk op 10 dec 1807, ged. Rooms Katholiek aldaar op 20 dec 1807 (getuige: Frederik Veenman, Aagje van Geest), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) in 1809. 
  12.  Fredericus (Frederik), geb. Poeldijk op 20 dec 1810, volgt VIIt
VIg.  Mathias Hersbach, (zn. van V), geb. Monster in 1760, tr. met Johanna Maria Kisner
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Magdalena, ged. 's Gravenhage op 14 dec 1797. 
Generatie VII
VIIa.  Joannes (Johannes) Holland, (zn. van VIa), ged. 's Gravenhage op 16 jan 1775, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) aldaar op 16 dec 1831, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 22 jaar oud) Monster op 20 jul 1806, kerk.huw. (Rooms Katholiek) Poeldijk op 20 jul 1806 met Clasijntje Jorisdr (Clasina) Alsemgeest, dr. van Georgius Harpertsz (Joris) Alsemgeest (Arbeider) en Jannetje Claasse (Jannetje Klaasse) Tetterode (Tetteroo), ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 17 mrt 1784, Winkelierster, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) 's Gravenhage op 13 dec 1856. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joanna, geb. 's Gravenhage circa 1809, volgt VIIIa
  2.  Joannes (Jan), ged. Rooms Katholiek Delft op 26 mei 1811 (getuigen: Catharina Holland en Joannes Hersbach), ovl. (ongeveer 24 jaar oud) 's Gravenhage op 10 feb 1836. 
  3.  Jan, geb. circa 1812, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) 's Gravenhage op 10 feb 1836. 
  4.  Doodgeb. zoon, ovl. 's Gravenhage op 10 jan 1823. 
  5.  Johannes Baptist, ovl. 's Gravenhage op 8 sep 1824. 
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. 's Gravenhage op 16 feb 1827. 
  7.  Doodgeb. dochter, ovl. 's Gravenhage op 2 sep 1829. 
VIIb.  Dorothea Antonia Holland, (dr. van VIa), ged. Rooms Katholiek 's Gravenhage op 13 jun 1784, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) Arnhem op 10 mei 1819, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 32 jaar oud) Haarlem op 11 jan 1815 met Christiaan Heijn Jans, zn. van Jannis Jans en Fijgjen Christiaans Heijn, geb. Hoogeveen, ged. aldaar op 20 okt 1782, Kurassier. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Arnhem op 2 mei 1819. 
VIIc.  Anna Charlotte (Antje) Smit, (dr. van VIb), geb. 's Gravenhage, ged. aldaar op 27 apr 1778, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) Hof van Delft op 9 aug 1833, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 29 jaar oud) 's Gravenhage op 26 okt 1814 met Cornelis Kuipers, zn. van Johannes (Jan) Kuijpers (Kuipers) en Dirkje Cornelis (Dirkje) van der Helm, geb. Hof van Delft circa 1785, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Delft op 26 aug 1849, (Cornelis tr. (resp. ongeveer 58 en ongeveer 45 jaar oud) (1) Schipluiden op 4 nov 1843 met Joanna Gijling, dr. van Jan Gijling en Maria Sprenkhuijsen.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria Kuijpers, geb. Hof van Delft op 26 jul 1815, volgt VIIIb
  2.  Nicolaas Kuijpers, geb. Hof van Delft op 9 feb 1818, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 1 feb 1819. 
VIId.  Antonius Mutssert (Mussert), (zn. van VIc), ged. Leiden op 11 jan 1788, Lijkbediende, Lijkbediende, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) Rotterdam op 6 mei 1865, tr. (resp. ongeveer 37 en 25 jaar oud) Rotterdam op 4 mei 1825 met Cornelia Pieternelle (Cornelia Petronella) Heenis (Heenes), dr. van Cornelis Heenis (Heenes) en Katrijna (Catharina) Rossterk, geb. Rotterdam op 16 okt 1799, ged. Nederduits Gereformeerd aldaar op 20 okt 1799, Dienstbode. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Antonius Johannes Mussert, geb. Rotterdam op 27 aug 1825, volgt VIIIc
  2.  Katharina Kornelia (Catharina Cornelia) Mussert, geb. Rotterdam op 13 sep 1826, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 13 okt 1828. 
  3.  Cornelia Petronella Mussert, geb. Rotterdam op 7 okt 1827. 
  4.  Petrus Cornelis Mussert, geb. Rotterdam op 1 jan 1829, volgt VIIId
  5.  Johannes Mussert, geb. Rotterdam op 17 feb 1831, volgt VIIIe
  6.  Cornelis Mussert, geb. Rotterdam op 17 feb 1831, volgt VIIIf
  7.  Adrianus Benjamin Mussert, geb. Rotterdam op 27 jul 1833, volgt VIIIg
  8.  Matthijs Wilhelmus Mussert, geb. Rotterdam op 14 okt 1835. 
  9.  Carel Mussert, geb. Rotterdam op 4 mei 1838, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 17 okt 1842. 
  10.  Wilhelmus Josephus Mussert, geb. Rotterdam op 7 jun 1840, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 5 jul 1842. 
VIIe.  Andries (Andreus) Hersbach, (zn. van VId), ged. Rooms Katholiek Monster op 12 feb 1774 (getuige: Andries van Doorn, Catrijn Jansdr. Rigter), ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 13 jan 1830, tr. (resp. ongeveer 25 en 21 jaar oud) Monster op 5 mei 1799 met Johanna (Antje) Ebbe, dr. van Johanna Elisabeth Ebbe, geb. 's Gravenhage op 1 jan 1778, ovl. (49 jaar oud) Monster op 26 jan 1827. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petrus, geb. Monster op 4 okt 1799, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 1 sep 1863. 
  2.  Johannes, ged. Monster op 21 okt 1802, volgt VIIIh
  3.  Anna, ged. Monster op 5 jan 1811. 
  4.  Arie, geb. Monster op 15 sep 1812, volgt VIIIi
  5.  Cornelia, geb. Monster op 20 apr 1816, ovl. (15 dagen oud) aldaar op 5 mei 1816,
  6.  Sara, geb. Monster op 20 apr 1816. 
  7.  Cornelis, geb. Monster op 30 aug 1820, Arbeider, Sjouwer, ovl. (52 jaar oud) Rotterdam op 17 jul 1873, tr. (resp. 26 en ongeveer 35 jaar oud) (1) 's Gravenhage op 9 dec 1846 (getuigen: Nicolaas Boek, Willem Boek, Matthijs Terbeek en Johannes Terbeek), (gesch. Rotterdam op 26 feb 1872) met Marianna (Jannetje) van (Alphen) Aphen, dr. van Laurens van Alphen (Arbeider) en Alida Haaker, geb. circa 1811, Werkster, tr. (resp. 51 en 53 jaar oud) (2) Rotterdam (H'Berg) op 29 mei 1872 met Theresia Maria (Tresia) Sonsbeek Wolff, dr. van Franciscus Ignatius Wolff en Elisabeth Sonsbeek, geb. Rotterdam (H'Berg) op 26 mei 1819, ovl. (64 jaar oud) Rotterdam op 4 mei 1884, (Theresia Maria tr. (resp. 21 en 36 jaar oud) (1) Rotterdam op 3 feb 1841 met Johannes Gerardus Rila, zn. van Maria Rila.). 
VIIf.  Georgius (George) (Joris) Hersbach, (zn. van VId), geb. Monster, ged. Rooms Katholiek aldaar op 29 nov 1771 (getuige: Jurriaan Hersbach, Maria J. de Braeck), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) Leiden op 10 feb 1823, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) Poeldijk op 20 mei 1798 met Jacoba Bronsgeest, dr. van Leendert Florisz. Bronsgeest en Pieternel Huijgens van der (Linden) Winden, ged. Rooms Katholiek Noordwijk op 24 jun 1775, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) Leiden op 9 jan 1828. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Leonardus (Leendert), geb. Poeldijk op 22 feb 1800, volgt VIIIj
  2.  Maria, ged. Rooms Katholiek Monster op 13 jan 1806, volgt VIIIk
VIIg.  Pieter Hersbach, (zn. van VIe), geb. Pijnacker op 16 feb 1781, Rooms Katholiek (getuigen: Georgius Jurriaan (Jores) Hersbach (zie V) en Maria Jacoba de (Braak) Braeck (V)), Molenaar, Arbeider, Molenaarsknecht, ovl. (72 jaar oud) Hof van Delft op 9 nov 1853, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) Schipluiden op 22 mei 1803 met Margaretha (Grietje) de Koning, dr. van Pieter de Koning en Catharina Frenser, geb. Schipluiden op 11 apr 1777, ovl. (47 jaar oud) Hodenpijl op 6 jul 1824. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Johanna, ged. Schipluiden, op 22 feb 1804, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) 's Gravenhage op 2 aug 1877. 
  2.  Petrus (Pieter), ged. Schipluiden, op 1 mei 1805, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) Hodenpijl op 10 mei 1823. 
  3.  Joanna, ged. Schipluiden op 28 mei 1806, volgt VIIIl
  4.  Catharina, ged. Schipluiden, op 20 jan 1808, volgt VIIIm
  5.  Willemijntje (Willemina) Hersbach (Hersbag), geb. Schipluiden op 13 jan 1811, volgt VIIIn
  6.  Francina, ged. Hodenpijl op 13 jan 1811, volgt VIIIo
  7.  Johannes (Jan), geb. Schipluiden op 24 jun 1815, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 16 mei 1817. 
  8.  Grietje, geb. Schipluiden op 26 jul 1816, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 2 feb 1817. 
  9.  Maria (Mietje), geb. Hodenpijl op 2 apr 1818, volgt VIIIp
  10.  Petrus, geb. Schipluiden, op 30 apr 1823. 
  Pieter Hersbach, tr. (resp. 44 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Hodenpijl op 6 mei 1825 met Alida (Aaltje) Deders (Deedes), dr. van Bernardus Deders en Marijtje de Bruijn, geb. Zegwaard in 1790, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) Wateringen op 23 sep 1860. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Hodenpijl op 12 aug 1826. 
  2.  Margrieta, geb. Hodenpijl op 12 aug 1826, ovl. (4 weken oud) aldaar op 9 sep 1826. 
  3.  Anna, geb. Hodenpijl op 26 apr 1828. 
  4.  Anna, geb. Schipluiden, op 27 apr 1829, volgt VIIIq
  5.  Pieter, geb. Hodenpijl op 23 feb 1831, ovl. (27 dagen oud) aldaar op 22 mrt 1831. 
  6.  Bernardus, geb. Hodenpijl op 23 feb 1831, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 29 apr 1831. 
VIIh.  Johanna (Antje) (Anna) Hersbach, (dr. van VIe), geb. Pijnacker, ged. Rooms Katholiek aldaar op 29 okt 1782 (getuigen: Anna Hersbach (zie V) en Dirk Wageman), ovl. (ongeveer 39 jaar oud) Kethel en Spaland op 10 apr 1822, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) Kethel en Spaland op 25 jun 1815 met Nicolaas Kuijpers, zn. van Johannes (Jan) Kuijpers (Kuipers) en Dirkje Cornelis (Dirkje) van der Helm, ged. Schipluiden op 9 dec 1787, Bouwman, ovl. (ongeveer 96 jaar oud) Kethel op 16 feb 1884, (Nicolaas tr. (2) met Johanna Christina Visser, dr. van Johannes Christophanus Visser en Petronella van Eijk.). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Kethel (Schiedam) op 4 apr 1816. 
  2.  Johanna, geb. Kethel en Spaland op 26 jul 1817, ovl. aldaar op 27 jul 1817. 
  3.  Johanna, geb. Kethel en Spaland op 16 aug 1818, volgt VIIIr
  4.  Johannes, geb. Kethel en Spaland op 12 aug 1819, ovl. (9 dagen oud) aldaar op 21 aug 1819. 
  5.  Doodgeb. dochter, ovl. Kethel en Spaland op 25 dec 1820. 
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. Kethel en Spaland op 5 apr 1822. 
VIIi.  Georgius (Joris) Hersbach, (zn. van VIe), geb. Pijnacker, ged. Rooms Katholiek aldaar op 28 okt 1783 (getuigen: Johannes Holland (zie VIa) en Joanna Henrica Hersbach (VIa)), arbeider en boerenknecht, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) Hof van Delft op 27 jun 1847, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 10 mei 1812 met Jannetje (Johanna) Holierhoek (Olierhoek), dr. van Cornelis Holijerhoek en Marijtje Groenewegen, geb. Vlaardingen, ged. Rooms Katholiek aldaar op 12 jul 1787 (getuigen: Arie Groenewegen en Jannetje Coppens), Dienstmaagd, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) Schipluiden, op 9 mrt 1880, begr. aldaar op 13 mrt 1880. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johannis, geb. Naaldwijk op 28 feb 1813, volgt VIIIs
  2.  Cornelis, geb. 's-Gravenzande op 10 nov 1814, volgt VIIIt
  3.  Margaretha, geb. Hof van Delft op 27 jul 1816, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 3 feb 1817. 
  4.  Pieter (Grote Piet), geb. 's-Gravenzande op 11 mrt 1817, volgt VIIIu
  5.  Maria, geb. Hof van Delft op 10 jun 1819, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 7 dec 1893, tr. (resp. 38 en 25 jaar oud) Hof van Delft in jun 1858 met Adriaanus van Leeuwen, geb. Stompwijk op 23 apr 1833, Bouwman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes, geb. Hof van Delft op 21 nov 1821, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 25 mei 1829. 
  7.  Johannes, geb. Hof van Delft op 14 dec 1822, ovl. (6 weken oud) aldaar op 28 jan 1823. 
  8.  Hermanus, geb. Hof van Delft op 14 dec 1822, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 30 apr 1823. 
  9.  Petrus (Kleine Piet), geb. Hof van Delft op 29 apr 1824, volgt VIIIv
  10.  Johanna Carolina, geb. Hof van Delft op 13 mei 1827, ged. op 14 mei 1827, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 25 mei 1829. 
  11.  Margaretha, geb. Hof van Delft op 12 sep 1830, volgt VIIIw
VIIj.  Margarita (Grietje) Hersbach, (dr. van VIe), geb. Kethel op 30 aug 1787, ovl. (78 jaar oud) Delft op 19 mrt 1866, otr. Kethel op 4 apr 1817, tr. (resp. 29 en ongeveer 46 jaar oud) Kethel op 27 apr 1817 (getuigen: Antonius (Antonie) Hersbach (VIf) en Anthonetta Hersbach (VIb)) met Christiaan (Cors) van (Velsen) Velzen, zn. van Pieter (Petrus) van (Velsen) Velzen en Trijntje Cornelisse (Crijntje) de (Seden) Leede, geb. Kethel, ged. aldaar op 9 jul 1770, Bouwmansknecht, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) Vrijeban (Delft) op 15 sep 1855. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Kethel en Spaland op 10 jun 1818. 
  2.  Antje, geb. Ruiven op 22 nov 1821, ovl. (22 dagen oud) aldaar op 14 dec 1821. 
  3.  Petrus, geb. Ruiven op 20 mrt 1824. 
VIIk.  Johannes Hersbach, (zn. van VIe), geb. Kethel op 24 jan 1804, ovl. (39 jaar oud) Wateringen op 25 dec 1843, tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) Wateringen op 5 jun 1829 met Catharina van Luijk, dr. van Laurentius Leendertse van Luijk en Joanna Barendse van der Rotte, geb. Wateringen in 1809, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) aldaar op 24 jan 1885. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Johannes, geb. Wateringen op 12 mrt 1830, volgt VIIIx
  2.  Johanna, geb. Wateringen op 3 apr 1832, volgt VIIIy
  3.  Laurentius, geb. Wateringen op 22 apr 1834, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 25 jul 1834. 
  4.  Doodgeb. dochter, ovl. Wateringen op 31 dec 1835. 
  5.  Laurentius, geb. Wateringen op 11 jun 1837, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 12 sep 1837. 
  6.  Francina, geb. Wateringen op 20 jul 1840, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 17 okt 1840. 
  7.  Louwrens, geb. Wateringen op 29 mei 1842, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 16 aug 1842. 
VIIl.  Johannes (Jan) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Schipluiden op 14 apr 1787, Tuinman, ovl. (90 jaar oud) Kwintsheul op 4 aug 1877, otr. Loosduinen op 3 mei 1812, tr. (resp. 25 en ongeveer 19 jaar oud) Loosduinen op 10 mei 1812, kerk.huw. op 17 mei 1812 met Agatha (Aagje) van der (Voort) Vaart, dr. van Jan van der Vaart en Helena (Lena) Verhagen, ged. Vlaardingen op 26 aug 1792, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) Monster op 16 apr 1842. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Everarda (Eva), geb. Loosduinen op 20 jul 1813, volgt VIIIz
  2.  Johannis, geb. Maasland op 24 jan 1815. 
  3.  Helena, geb. Maasland op 2 aug 1816, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 6 okt 1816. 
  4.  Helena, geb. Maasland op 13 jul 1817. 
  5.  Helena, ged. op 10 jul 1818, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) 's Gravenhage op 17 okt 1843. 
  6.  Antonia, geb. Maasland op 3 jan 1819, ovl. (23 dagen oud) aldaar op 26 jan 1819. 
  7.  Antonia, geb. Maasland op 20 jan 1820, volgt VIIIaa
  8.  Antonius, geb. Monster op 29 jun 1822, volgt VIIIab
  9.  Maria, geb. Maasland op 26 aug 1823, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 25 mrt 1825. 
  10.  Cornelia, geb. Maasland op 31 okt 1824, ovl. (93 jaar oud) Rosmalen op 9 jan 1918. 
  11.  Maria, geb. Monster op 13 mrt 1826, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 16 jul 1826. 
  12.  Maria, geb. Monster op 31 okt 1827, volgt VIIIac
  13.  Hendrika, geb. Monster op 4 dec 1828, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 8 feb 1829. 
  14.  Georgius, geb. Monster op 18 jul 1830, volgt VIIIad
  15.  Petrus, geb. Monster op 9 sep 1832, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 25 feb 1833. 
VIIm.  Georgius (Joris) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Monster op 16 dec 1789, Rooms Katholiek, Tuinier, ovl. (73 jaar oud) Monster op 26 feb 1863, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 28 apr 1816 met Wilhelmina (Willemina) Nederpeld, dr. van Nicolaas Nederpeld en Adriana Bunthof, geb. Naaldwijk in 1792, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) Monster op 4 apr 1869. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Adriana, geb. Monster op 10 feb 1817, volgt VIIIae
  2.  Antonie Joriszoon (Anthonij), geb. Monster op 7 mrt 1818, volgt VIIIaf
  3.  Eva, geb. Monster op 14 feb 1819, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 8 nov 1819. 
  4.  Eva, geb. Monster op 5 mrt 1820, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 20 jul 1820. 
  5.  Clazina, geb. Monster op 16 mei 1821, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 8 aug 1821. 
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 25 jun 1822. 
  7.  Nicolaas, geb. Monster op 31 mei 1824, ovl. (3 weken oud) aldaar op 21 jun 1824. 
  8.  Eva, geb. Monster op 9 jun 1826, ovl. (6 weken oud) aldaar op 21 jul 1826. 
  9.  Nicolaas, geb. Monster op 11 mei 1827, ovl. aldaar op 12 mei 1827. 
  10.  Nicolaas, geb. Monster op 23 jan 1828, ovl. (één dag oud) aldaar op 24 jan 1828. 
  11.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 24 mei 1829. 
  12.  Eva, geb. Monster op 16 jul 1830, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 20 jul 1830. 
VIIn.  Gerarda (Gerritje) Hersbach, (dr. van VIf), geb. Monster op 17 aug 1791, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 16 jun 1873, tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) Monster op 4 mei 1822 met Louwrens (Lourens) van Spronsen, zn. van Anthonie Lourens van Spronsen en Antje Willemsdr. Looije, geb. Naaldwijk op 11 jul 1802, ged. Gereformeerd aldaar op 18 jul 1802 (getuige: Gerritje van Spronsen), Arbeider, Tuindersknecht, ovl. (75 jaar oud) Monster op 18 jul 1877. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anthonij, geb. Naaldwijk op 7 apr 1823, ovl. aldaar op 8 apr 1823. 
  2.  Anthonie (Antonij), geb. Monster op 13 sep 1824, volgt VIIIag
  3.  Eva, geb. Monster op 17 okt 1825, volgt VIIIah
  4.  Andries, geb. Monster op 25 aug 1827, volgt VIIIai
VIIo.  Maria Antonisd. Hersbach, (dr. van VIf), geb. Wateringen op 2 sep 1792, ged. Rooms Katholiek op 16 sep 1792, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1828, tr. (resp. 25 en ongeveer 19 jaar oud) (1) Monster op 7 mei 1818 met Johannes (Jan Pietersz) Bruggeling, zn. van Pieter Janz Bruggeling en Maria Hendrikse van Uffelen, ged. Monster op 6 aug 1798, Schipper, Tuinier, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) Monster op 2 dec 1828. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria, geb. Monster op 25 apr 1819, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 28 sep 1819. 
  2.  Anthonij, geb. Monster op 10 aug 1820, volgt VIIIaj
  3.  Maria, geb. Monster op 15 okt 1821, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 8 mei 1823. 
  4.  Eva, geb. Monster op 28 jan 1823, ovl. aldaar op 29 jan 1823. 
  5.  Maria, geb. Monster op 27 apr 1824, volgt VIIIak
  6.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 13 jul 1825. 
  7.  Eva, geb. Monster op 22 sep 1826, volgt VIIIal
  8.  Johannes Janse, geb. Monster op 3 mrt 1829, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 7 jul 1829. 
  Maria Antonisd. Hersbach, tr. (resp. 37 en 26 jaar oud) (2) Monster op 12 mei 1830 met Martinus Breedveld, zn. van Jacob Breedveld en Jannetje Hogervorst, geb. Pijnacker op 5 nov 1803, Metselaar. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna, geb. Overschie op 5 aug 1830, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 1 nov 1830. 
  2.  Doodgeb. kind Hersbach, ovl. Monster op 28 feb 1832. 
  3.  Jannetje, geb. Monster op 22 mrt 1833, ovl. aldaar op 22 mrt 1833. 
VIIp.  Pieter Antonius (Petrus) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Wateringen op 5 jan 1794, ged. Rooms Katholiek aldaar op 5 jan 1794 (getuigen: Wilhelmus van Veen, Johanna Veenman, Wilhelmus van Veen, Johanna Veenman), Schipper, Tuinder, ovl. (83 jaar oud) Monster op 5 mei 1877, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) 's-Gravenzande op 28 mei 1819 met Maria Bierhuijs (Bierhuizen) (Bierhuis), dr. van Willem Bierhuijs (Bierhuizen) en Francina Jurling, geb. Naaldwijk op 11 jan 1800, (getuigen: Arend van Swey en Marijtje Jeurling), ovl. (61 jaar oud) Monster op 17 apr 1861. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Eva, geb. Monster op 15 aug 1820, volgt VIIIam
  2.  Francina, geb. Monster op 16 sep 1821, volgt VIIIan
  3.  Anthonie (Antonie), geb. Monster op 26 mei 1823, volgt VIIIao
  4.  Willemina, geb. Monster op 3 okt 1824, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 26 feb 1825. 
  5.  Willem, geb. Monster op 10 feb 1826, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 29 sep 1908. 
  6.  Willemina, geb. Monster op 20 mrt 1828, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 21 aug 1908, tr. (resp. 53 en ongeveer 46 jaar oud) Monster op 4 feb 1882 met Engel van den Berg, zn. van Leonardus (Leendert) van den Berg en Henrica (Hendrika) van Dijk, geb. Monster in 1836, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) aldaar op 3 dec 1918, (Engel tr. (resp. ongeveer 31 en 28 jaar oud) (1) Naaldwijk op 25 mei 1867 met Helena Barendse, dr. van Nicolaus Barendse en Grietje Langeveld.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maria, geb. Monster op 15 dec 1829, ovl. (19 jaar oud) aldaar op 30 apr 1849. 
  8.  Everardus, geb. Monster op 22 mrt 1832, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 15 jul 1833. 
  9.  Maria Christina, geb. Monster op 8 dec 1833, volgt VIIIap
  10.  Everardus, geb. Monster op 27 mrt 1835, ovl. (15 jaar oud) aldaar op 23 jul 1850. 
  11.  Alida, geb. Monster op 24 okt 1837, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 13 okt 1838. 
  12.  Petrus, geb. Monster op 27 apr 1839, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 6 nov 1839. 
VIIq.  Everardus (Evert) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Monster, ged. Poeldijk op 19 jan 1797 (getuige: Hendrik Verbaek, Ceacilia Bom), Tuinier, Tuinder, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) Wateringen op 12 dec 1873, tr. (resp. ongeveer 27 en 22 jaar oud) (1) Naaldwijk op 8 mei 1824 met Helena (Lena) Olsthoorn, dr. van Augistinus Fransz Olsthoorn en Antje Gerritse van Leeuwen, geb. Naaldwijk op 16 jul 1801, ovl. (57 jaar oud) Wateringen op 29 nov 1858. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Eva, geb. Wateringen op 19 mrt 1825, volgt VIIIaq
  2.  Anna, geb. Wateringen op 18 apr 1826, volgt VIIIar
  3.  Antonius, geb. Wateringen op 20 nov 1827, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 2 mrt 1829. 
  4.  Augustinus, geb. Wateringen op 13 jan 1830, Rooms Katholiek, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 16 apr 1887, begr. aldaar op 20 apr 1887, tr. (resp. 30 en 34 jaar oud) Wateringen op 27 jan 1860 met Anna Ammerlaan, dr. van Hendrik Ammerlaan en Helena Olsthoorn, geb. Wateringen op 16 mei 1825, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 1 dec 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Anthonie, geb. Wateringen op 4 feb 1831, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 15 jan 1895, tr. (resp. 43 en ongeveer 31 jaar oud) Monster op 31 okt 1874 met Jacoba Verbeek, dr. van Franciscus Verbeek en Catharina van Wingerden, geb. Monster in 1843, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) Wateringen op 19 jan 1929. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wilhelmina, geb. Naaldwijk op 3 mrt 1832, ovl. (64 jaar oud) Wateringen op 8 jun 1896, tr. (resp. 36 en 48 jaar oud) Wateringen op 15 jan 1869 met Johannes van den Berg, zn. van Arij Jansz. (Arie) van den Berg en Johanna Bos (Bats) (Hersbach), geb. Naaldwijk op 1 mei 1820, Hovelingschipper, ovl. (62 jaar oud) Monster op 11 dec 1882, (Johannes tr. (resp. 36 en 38 jaar oud) (1) Schipluiden op 15 aug 1856 met Johanna Wubben, dr. van Harmen Wubben en Helena Touw.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Helena, geb. Wateringen op 27 feb 1835, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 2 feb 1861. 
  8.  Adriana, geb. Wateringen op 1 sep 1836, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 13 jun 1849. 
  Everardus (Evert) Hersbach, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 52 jaar oud) (2) Wateringen op 31 okt 1863 met Maria Eva van der Spek, dr. van Petrus van der Spek en Petronella Imhof, geb. Wateringen in 1811, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) aldaar op 19 dec 1870, (Maria Eva relatie (1) met Cornelis Sprinkhuizen.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIr.  Alida (Aaltje) Hersbach, (dr. van VIf), geb. Monster op 4 mei 1799, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 21 mei 1799 (getuigen: Arie van der Ven en Gerritie Atmans), ovl. (81 jaar oud) Monster op 25 jan 1881, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Monster op 31 jul 1824 met Cornelis Bruggeling, zn. van Arie Jansz. Bruggeling en Ariaantje Pietersdr. (Aaltje) van den Ende, geb. Monster op 8 feb 1801, (getuigen: Grabiël Jansz. Bruggeling en Catharina (Caatje) Alsemgeest), ovl. (69 jaar oud) Naaldwijk op 15 okt 1870. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Adrianus, geb. Monster op 2 jun 1825, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 4 sep 1825. 
  2.  Anthonie, geb. Monster op 6 sep 1826, ovl. (27 dagen oud) aldaar op 3 okt 1826. 
  3.  Adrianus, geb. Monster op 6 okt 1827, ovl. (58 jaar oud) Weert op 28 mrt 1886. 
  4.  Eva, geb. Monster op 17 feb 1829, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 28 jul 1829. 
  5.  Eva, geb. Monster op 22 nov 1830, volgt VIIIas
  6.  Adrianus (Arie), geb. Monster op 23 feb 1832, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 15 sep 1832. 
  7.  Anthonie, geb. Monster op 19 okt 1833, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 14 feb 1868. 
  8.  Petrus, geb. Monster op 4 mrt 1835, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 28 dec 1915, tr. (resp. 28 en ongeveer 33 jaar oud) Monster op 18 apr 1863 met Cornelia Marie Leonarda van Herp, dr. van Hendrik van Herp en Cornelia Boon, geb. 's Gravenhage in 1830, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) voor dec 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Doodgeb. kind, ovl. Monster op 4 mrt 1835. 
VIIs.  Anthonius (Antonius) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Monster op 7 okt 1803, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 19 okt 1803 (getuigen: Stephanus van de Zande en Elisabeth Jobmans), Tuinder, ovl. (68 jaar oud) Monster op 28 jun 1872, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) (1) Schipluiden op 24 sep 1836 met Adriana van Rest, dr. van Franciscus (Frans) van Rest en Maria Verhoeven, geb. Schipluiden op 4 okt 1812, (getuigen: Jan Bijmans en Antje Verhoeven), Naaister, ovl. (40 jaar oud) Monster op 15 jun 1853. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Antonius Maria, geb. Monster op 26 jun 1837, volgt VIIIat
  2.  Franciscus, geb. Monster op 3 okt 1838, ovl. (37 jaar oud) aldaar op 26 feb 1876. 
  3.  Georgius, geb. Monster op 15 sep 1839, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 28 nov 1839. 
  4.  Everardus, geb. Monster op 7 feb 1841, ovl. (68 jaar oud) Rotterdam op 8 jun 1909, tr. (resp. 53 en 42 jaar oud) Rotterdam op 14 nov 1894 met Maria Catharina van der Wal, dr. van Theodorus (Deodoris) van der Wal en Alida Senne (Sinne), geb. Broek (Waddinxveen) op 28 dec 1851, ovl. (54 jaar oud) Rotterdam op 13 okt 1906, (Maria Catharina tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) (1) Gouda op 26 apr 1876 met Johannes (Jan) Dongelmans, zn. van Jan Dongelmans en Elizabeth Mulder.). 
  5.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 16 jun 1842. 
  6.  Petrus (Pieter), geb. Monster op 21 jul 1843, volgt VIIIau
  7.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 7 dec 1844. 
  8.  Maria, geb. Monster op 7 mei 1846, volgt VIIIav
  9.  Sophia Geertrudis Johanna, geb. Monster op 26 sep 1849, volgt VIIIaw
  10.  Doodgeb. kind, ovl. Monster op 6 dec 1850. 
  11.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 4 jun 1853. 
  Anthonius (Antonius) Hersbach, tr. (resp. 51 en 25 jaar oud) (2) Monster op 21 jul 1855 met Maria Catharina van Lingen, dr. van Joris van Lingen en Adriana van Dijk, geb. Monster op 3 apr 1830, ovl. (46 jaar oud) Kwintsheul op 12 jun 1876. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Adriana, geb. Monster op 16 dec 1856, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 22 jan 1859. 
  2.  Eva, geb. Monster op 8 feb 1858, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 6 mei 1864. 
  3.  Georgius, geb. Monster op 2 mrt 1859, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 3 feb 1860. 
  4.  Georgius Andreas, geb. Monster op 4 feb 1860, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 13 jun 1860. 
  5.  Johannes, geb. Monster op 20 feb 1861, volgt VIIIax
  6.  Georgius, geb. Monster op 23 apr 1862, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 4 okt 1862. 
  7.  Adriana, geb. Monster op 6 aug 1863, ovl. (6 weken oud) aldaar op 17 sep 1863. 
  8.  Eva Maria (Eeft), geb. Monster op 29 sep 1864, volgt VIIIay
  9.  Adriana, geb. Monster op 21 jul 1867, ovl. (41 dagen oud) aldaar op 31 aug 1867. 
  10.  Anthonius, geb. Monster op 28 jan 1872, ovl. aldaar op 28 jan 1872. 
VIIt.  Fredericus (Frederik) Hersbach, (zn. van VIf), geb. Poeldijk op 20 dec 1810, ged. aldaar op 28 dec 1810, Tuinier, ovl. (78 jaar oud) Beemster op 7 jan 1889, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) (1) Alkemade op 25 feb 1835 met Wilhelmina Maria (Herwina) (Wijntje) York, dr. van Maarten Vork en Jannetje Schimmel, geb. Alkemade circa 1815,
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Maria, geb. Monster op 20 nov 1836, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 11 nov 1904, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) Monster op 7 jun 1862 met Bernardus van den Berg, zn. van Theodorus van den Berg en Anna Catharina Hartke, geb. Monster op 7 okt 1835, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) 's Gravenhage op 3 jul 1917, begr. aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anthonie Louissius, geb. Monster op 12 sep 1838, ovl. (15 dagen oud) aldaar op 27 sep 1838. 
  3.  Maria Eva, geb. Monster op 20 apr 1840, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 12 sep 1840. 
  4.  Martinus, geb. Monster op 21 feb 1842, ovl. (36 dagen oud) aldaar op 29 mrt 1842. 
  Fredericus (Frederik) Hersbach, tr. (resp. 55 en 33 jaar oud) (2) Hoorn op 4 mei 1866 met Gerardina Erlee, dr. van Thomas Erlee en Gesina Brandewee, geb. Hoorn op 24 mrt 1833, ovl. (75 jaar oud) Beemster op 11 okt 1908. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Anthonie, geb. Beemster op 1 mei 1867, volgt VIIIaz
Generatie VIII
VIIIa.  Joanna Holland, (dr. van VIIa), geb. 's Gravenhage circa 1809, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) 's Gravenhage op 19 okt 1836 (getuigen: Johannes Christoffel Werner, Johan Loosly, Andries Driessens en Leendert Jacob Sagius) met Hans Jacob Blatter, zn. van Caspar Blatter en Margaretha Schmid, geb. circa 1807, Kleermaker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Jacob,
  2.  Johanna Maria Clasina, geb. in 1840, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) 's Gravenhage op 14 nov 1841. 
  3.  Georgius Josephus, geb. 's Gravenhage circa 1845, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) Harlingen op 5 okt 1876 met Geertruyda Lijn, dr. van Hans Willem Lijn en Geertruyda Willems Jager, geb. Harlingen circa 1849. 
  4.  Franciscus Hendricus, geb. 's Gravenhage circa 1853, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) Hellevoetsluis op 8 mrt 1873 met Krijna de Groot, dr. van Maarten de Groot en Teuntje de Ruiter, geb. Middelharnis circa 1845. 
VIIIb.  Maria Kuijpers, (dr. van VIIc), geb. Hof van Delft op 26 jul 1815, ovl. (82 jaar oud) Delft op 22 feb 1898, tr. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) Hof van Delft op 21 mei 1841 met Arie Koppert, zn. van Arie Ariese (Arij Arijsz) Koppert en Johanna (Anna) Sitter, geb. Schipluiden circa 1809, Kastelein, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) Delden op 16 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arij, geb. Hof van Delft op 5 sep 1841. 
  2.  Cornelis, geb. Hof van Delft op 6 nov 1842, volgt IXa
  3.  Johannes Henricus, geb. Delft op 11 mei 1844 (getuigen: Hendrik van der List en Johannes Riel), ovl. (8 maanden oud) Delft op 20 jan 1845. 
  4.  Antonetta Charlotta, geb. Delft op 12 mrt 1846 (getuigen: Johannes (Jan) Wiekenaar (Wickenaar) en Hendricus van der Meer), ovl. (3 maanden oud) Delft op 21 jun 1846. 
  5.  Johannes Henricus, geb. Delft op 22 aug 1848, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 2 apr 1852. 
  6.  Nicolaas, geb. Delft op 4 jun 1850, ovl. (43 jaar oud) Rotterdam op 26 sep 1893. 
  7.  Antonette Charlotte, geb. Delft op 21 jul 1852, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 14 mrt 1853. 
  8.  Johannes Henricus, geb. Delft op 10 aug 1853, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 7 nov 1855. 
  9.  Johanna Antoinette, geb. Delft op 29 sep 1855, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 1 apr 1856. 
VIIIc.  Antonius Johannes Mussert, (zn. van VIId), geb. Rotterdam op 27 aug 1825, ovl. (53 jaar oud) aldaar op 4 sep 1878, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) Rotterdam op 19 mrt 1856 met Johanna Catharina Haverland, dr. van Teunis Hendrik Haverland en Johanna Geertruij Zuidmeer, geb. Rotterdam op 2 dec 1827, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 13 jul 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonie Hendrikus, geb. Rotterdam op 17 feb 1857, volgt IXb
  2.  Teunis Hendrik, geb. Rotterdam op 21 mei 1858, volgt IXc
  3.  Simon Reindert, geb. Rotterdam op 12 aug 1864, volgt IXd
  4.  Adrianus Benjamin, geb. Oudshoorn op 8 dec 1866, volgt IXe
  5.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 31 okt 1869, volgt IXf
VIIId.  Petrus Cornelis Mussert, (zn. van VIId), geb. Rotterdam op 1 jan 1829, ovl. (25 jaar oud) aldaar op 22 sep 1854, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) Rotterdam op 4 aug 1852 met Helena Haverland, dr. van Teunis Hendrik Haverland en Johanna Geertruij Zuidmeer, geb. Rotterdam op 22 aug 1823, ovl. (30 jaar oud) aldaar op 16 apr 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonie Hendrikus, geb. Rotterdam op 17 feb 1857. 
  2.  Teunis Hendrik, geb. Rotterdam op 21 mei 1858. 
VIIIe.  Johannes Mussert, (zn. van VIId), geb. Rotterdam op 17 feb 1831, ovl. (39 jaar oud) aldaar op 6 feb 1871, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Rotterdam op 30 apr 1856 met Maria Hosman, dr. van Petrus Johannis Hosman en Johanna (Anna) Schipper, geb. Rotterdam op 10 jan 1832, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 3 apr 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Petronella, geb. Rotterdam op 29 aug 1856, volgt IXg
  2.  Anna Maria, geb. Rotterdam op 7 mei 1859, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 16 mrt 1860. 
  3.  Anna Maria, geb. Rotterdam op 29 jan 1861, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (1) Rotterdam op 20 mei 1891 met Jan van Leeuwen, zn. van Jan van Leeuwen en Alegonda Smit, geb. Rotterdam op 12 sep 1858, tr. (resp. 42 en ongeveer 48 jaar oud) (2) Rotterdam op 6 aug 1903 met Arij Burke (Burki), zn. van Johannes Burki en Johanna Maria van Nimwegen, geb. Schiedam circa 1855, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) Rotterdam op 19 nov 1918, (Arij tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) (1) Schiedam op 23 jul 1879 met Maartje Verbeek, dr. van Nicolaas Verbeek en Maartje Romein.), (Arij tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 36 jaar oud) (2) Rotterdam op 30 mei 1901 met Maggelina Muijzer, dr. van Jacobus Muijzer en Apolonia Pietronella Louwerier.). 
  4.  Johannes, geb. Rotterdam op 15 sep 1863. 
  5.  Petrus Johannes, geb. Rotterdam op 7 mrt 1866, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 dec 1867. 
  6.  Johannes Petrus, geb. Rotterdam op 6 mei 1868, volgt IXh
  7.  Hendrik, geb. Rotterdam op 28 jun 1870, volgt IXi
VIIIf.  Cornelis Mussert, (zn. van VIId), geb. Rotterdam op 17 feb 1831, ovl. (53 jaar oud) Ijsselmonde op 30 aug 1884, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) (1) Rotterdam op 10 dec 1856 met Maria Christina Cording, dr. van Hermanus Harmen Cording en Maria van Zanten, geb. Kralingen circa 1831, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) Rotterdam op 11 sep 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. Rotterdam op 19 okt 1857, ovl. (13 jaar oud) aldaar op 26 mrt 1871. 
  Cornelis Mussert, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) (2) Rotterdam op 11 dec 1861 met Maria Elizabeth Ottes, dr. van Lambertus Ottes en Johanna van Oplo, geb. Rotterdam op 17 mrt 1829, ovl. (97 jaar oud) aldaar op 26 feb 1927. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Cornelia, geb. Rotterdam op 27 dec 1862, ovl. (27 dagen oud) aldaar op 23 jan 1863. 
  2.  Petrus Cornelis, geb. Rotterdam op 22 jan 1864, volgt IXj
  3.  Maria Cornelia Margaretha, geb. Rotterdam op 13 mrt 1865, ovl. (8 jaar oud) aldaar op 8 jan 1874. 
  4.  Johannes Cornelis, geb. Rotterdam op 30 jan 1867, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 27 feb 1868. 
  5.  Johannes, geb. Rotterdam op 5 aug 1868, volgt IXk
  6.  Cornelis, geb. Rotterdam op 21 aug 1871. 
VIIIg.  Adrianus Benjamin Mussert, (zn. van VIId), geb. Rotterdam op 27 jul 1833, ovl. (73 jaar oud) Alblasserdam op 28 dec 1906, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) (1) Rotterdam op 21 mei 1856 met Elizabeth Timmers, dr. van Cornelis Timmers en Elizabeth Bollier (Bolier), geb. Capelle a/d IJssel circa 1832, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) Nieuw-Lekkerland op 13 jun 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. Kralingen op 12 jul 1857, volgt IXl
  2.  Cornelia Petronella, geb. Alblasserdam op 6 sep 1859, volgt IXm
  3.  Doodgeb. dochter, ovl. Alblasserdam op 6 sep 1861. 
  Adrianus Benjamin Mussert, tr. (2) met Barbara Niemandsverdriet, dr. van Arij Niemandsverdriet en Elisabeth Adriana Cornelia de Ruiter, geb. Charlois (Rotterdam) circa 1840, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) Gouda op 30 apr 1932, (Barbara tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 51 jaar oud) (1) Zevenhuizen op 11 jul 1873 met Gose (Goze) Muijs, zn. van Pieter Muijs en Margje Kroes.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martha Johanna Elisabeth, geb. Nieuw-Lekkerland op 4 jun 1877, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) Alblasserdam op 4 okt 1907 met Lourens Theodoor van Haaften, zn. van Marinus Wouter van Haaften en Laura Wilhlemina Olivia Schoon, geb. Alblasserdam op 30 jul 1881. 
VIIIh.  Johannes Hersbach, (zn. van VIIe), ged. Monster op 21 okt 1802, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) Wassenaar op 27 mei 1842, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) Wassenaar op 1 mei 1840 met Christiana Peters, dr. van Andries Peters en Johanna Zijnen, geb. Wassenaar circa 1815. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Andries Hersbag, geb. Wassenaar op 31 jan 1841, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 28 aug 1842. 
VIIIi.  Arie Hersbach, (zn. van VIIe), geb. Monster op 15 sep 1812, tr. (resp. 29 en 21 jaar oud) Schiedam op 18 nov 1841 met Francina van de Heuvel, dr. van Franciscus van den Heuvel en Margaretha Henrica Teppers, geb. Schiedam op 12 feb 1820. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Margaretha Henrica Johanna, geb. Schiedam op 31 dec 1843. 
  2.  Adrianus Franciscus, geb. Schiedam op 25 apr 1845. 
  3.  Theodorus, geb. Rotterdam op 19 okt 1846. 
  4.  Franciscus, geb. Schiedam op 6 feb 1849. 
  5.  Adrianus, geb. Schiedam op 6 feb 1849. 
  6.  Adrianus, geb. Schiedam op 19 sep 1850. 
  7.  Johanna Francina, geb. Schiedam op 21 okt 1851. 
  8.  Adrianus Franciscus, geb. Schiedam op 20 feb 1854. 
  9.  Jacobus Johannes, geb. Schiedam op 19 aug 1856. 
  10.  Adrianus Josephus, geb. Schiedam op 1 nov 1857. 
  11.  Adrianus Franciscus, geb. Schiedam op 14 mrt 1859, Opperman en Brandersknecht, ovl. (67 jaar oud) Rotterdam op 12 feb 1927, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (1) Schiedam op 28 mei 1884 met Johanna Cornelia Vergeer, dr. van Johannes Hendricus Vergeer en Cornelia van der Stricht, geb. Gouda op 16 apr 1864, Fabrieksarbeidster, ovl. (20 jaar oud) Schiedam op 3 jan 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) (2) Schiedam op 10 nov 1886 met Cornelia Petronella van Reijn, dr. van Jacobus van Reijn en Pieternella Anna But, geb. Schiedam op 7 sep 1858, ovl. (72 jaar oud) Rotterdam op 11 jun 1931. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIIj.  Leonardus (Leendert) Hersbach, (zn. van VIIf), geb. Poeldijk op 22 feb 1800, Tuinman, tr. (resp. 23 en 35 jaar oud) Leiden op 30 mei 1823 met Catharina (Catrina) Straat, dr. van Nicolaas (Klaas) Straat en Maria (Mietje) Smit, geb. Leiden op 3 feb 1788, Spinster, ovl. (57 jaar oud) Leiden op 26 dec 1845, (Catharina relatie (1) met Joannes Olivier.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jacoba, geb. Leiden op 27 sep 1823, volgt IXn
  2.  Klaas, geb. Leiden op 8 aug 1825. 
  3.  Maria, geb. Leiden op 18 dec 1828. 
VIIIk.  Maria Hersbach, (dr. van VIIf), ged. Rooms Katholiek Monster op 13 jan 1806, Dienstbode, ovl. (minstens 68 jaar oud) Leiden na 1875, 
 een zoon: 
  1.  Hermanus Hersbach, geb. Leiden op 9 mrt 1826, volgt IXo
  Maria Hersbach, tr. (resp. ongeveer 25 en 22 jaar oud) Leiden op 4 aug 1831 met Andreas Hendricus (Andries) van der Linden, zn. van Henricus van der Linden en Elisabeth Rutten, geb. Leiden op 30 nov 1808, Greinwever. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria, ovl. 's Gravenhage op 17 mrt 1831. 
  2.  Elisabeth Maria, geb. Leiden op 18 jul 1832, volgt IXp
  3.  Abraham Hendriks, geb. Leiden op 10 jan 1834, volgt IXq
  4.  Jacoba Wilhelmina, geb. Leiden op 15 dec 1836, volgt IXr
  5.  Franciscus Hendrikus, geb. Leiden op 14 apr 1839, volgt IXs
  6.  Hendricus Cornelis, geb. Leiden op 10 mei 1842, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 11 jul 1849. 
  7.  Anthonie Georgius, geb. Leiden op 12 feb 1846, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 21 okt 1847. 
  8.  Marie Antonia, geb. Leiden op 9 mei 1850, volgt IXt
  9.  Maria Catharina, geb. Leiden circa 1859, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Oegstgeeest op 7 sep 1933. 
VIIIl.  Joanna Hersbach, (dr. van VIIg), ged. Schipluiden op 28 mei 1806, Dienstbode, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) 's Gravenhage op 7 jun 1837 (getuigen: Dirk van der Tol, Hendrik Oosterveen, Arie van der Horst en Jacob van der Staal) met Jan Klaasze van Leeuwen, zn. van Jan Klaasze van Leeuwen (Arbeider) en Magdalena van der Leede, geb. circa 1807, Arbeider, Baggerman, (Jan Klaasze tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 50 jaar oud) (2) 's Gravenhage op 4 aug 1858 (getuigen: Johannes Coeleman, Jacobus Cornelis van Galen, Daniel Pieter Nuijs en Benjamin Meijer) met Catharina Smeelen, dr. van Antonius Smeelen en Petronella Houtentuijn.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Jacobus, geb. 's Gravenhage in 1838. 
  2.  Johanna Maria, ovl. 's Gravenhage op 15 nov 1840. 
  3.  Leonardus, geb. in 1842, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) 's Gravenhage op 6 jan 1843. 
VIIIm.  Catharina Hersbach, (dr. van VIIg), ged. Schipluiden, op 20 jan 1808, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Zegwaart op 20 jan 1890, tr. (resp. ongeveer 31 en 41 jaar oud) Zegwaart op 24 mei 1839 met Johannes (Joan) Seelie (Ceelie), zn. van Willem Seelie en Cornelia Dirkszwager, geb. Overschie op 4 mrt 1798, ovl. (68 jaar oud) Zegwaart op 23 nov 1866, (Johannes tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) (2) Zegwaard op 22 jun 1826 met Magdalena Leendrtsdr. van der Valck, dr. van Leendert van der Valck en Maria Bosman.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Pieter Seelie, geb. Stompwijk op 16 apr 1843, volgt IXu
  2.  Magdalena Seelie, geb. Zoetermeer circa 1845, volgt IXv
VIIIn.  Willemijntje (Willemina) Hersbach (Hersbag), (dr. van VIIg), geb. Schipluiden op 13 jan 1811, ged. Schipluiden, op 29 jun 1811, Dienstbode, ovl. (85 jaar oud) Overschie op 16 jan 1896, tr. Kethel met Cornelis van Eijk, zn. van Jan van Eijk en Maria Buysen, ged. Rooms Katholiek Kethel op 9 aug 1791. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Margaretha Hersbach, geb. Delft op 16 mrt 1831, ovl. (25 jaar oud) Overschie op 24 aug 1856. 
  2.  Petrus, geb. Overschie circa 1839, volgt IXw
  3.  Leonardus, geb. Overschie en Hogeban circa 1842, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) Overschie op 25 apr 1853. 
  4.  Cornelis, geb. Overschie op 21 dec 1844, ovl. (9 jaar oud) Rotterdam op 5 feb 1854. 
  5.  Anna, geb. Overschie op 2 sep 1848. 
  6.  Leonarda Helena, geb. Overschie in 1853, ovl. (minder dan één jaar oud) Rotterdam op 14 nov 1853. 
VIIIo.  Francina Hersbach, (dr. van VIIg), ged. Hodenpijl op 13 jan 1811, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 32 jaar oud) Schipluiden op 16 mei 1834 met Hendrik Olsthoorn, zn. van Willem Olsthoorn en Elizabeth Verhulst, geb. Schipluiden in 1802. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Willem, geb. Schipluiden op 26 mrt 1835. 
  2.  Pieter, geb. Schipluiden op 8 mrt 1836. 
  3.  Hendricus, ovl. 's Gravenhage op 18 okt 1839. 
  4.  Elisabeth, ovl. 's Gravenhage op 21 jun 1842. 
VIIIp.  Maria (Mietje) Hersbach, (dr. van VIIg), geb. Hodenpijl op 2 apr 1818, Rooms Katholiek, Werkster, ovl. (72 jaar oud) 's Gravenhage op 19 mrt 1891, tr. (resp. 20 en 29 jaar oud) 's Gravenhage op 16 feb 1839 met Willebrordus Bartholomeus Kortekaas, zn. van Albertus (Albert) Kortekaas en Mietje Eijkholst, geb. Wassenaar op 7 nov 1809, Koetsier, ovl. (65 jaar oud) 's Gravenhage op 25 okt 1875. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maria Margaretha, geb. Wassenaar op 19 mei 1839. 
VIIIq.  Anna Hersbach, (dr. van VIIg), geb. Schipluiden, op 27 apr 1829, ovl. (76 jaar oud) Wateringen op 10 mrt 1906, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 26 nov 1851 met Abraham Onings, zn. van Pieter Onings en Cornelia Waardeloo, geb. Wateringen in 1827, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) aldaar op 13 dec 1893. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Petrus, geb. Wateringen op 20 apr 1853, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 2 aug 1853. 
  2.  Petrus, geb. Wateringen op 2 feb 1854, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 23 aug 1854. 
  3.  Petrus Jacobus, geb. Wateringen op 2 feb 1854, ovl. aldaar op 2 feb 1854. 
  4.  Petrus Cornelis, geb. Wateringen op 22 jan 1855, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 26 mrt 1855. 
  5.  Petrus, geb. Wateringen op 22 jan 1855, ovl. (7 weken oud) aldaar op 15 mrt 1855. 
  6.  Cornelia, geb. Wateringen op 11 mei 1856, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 9 aug 1856. 
  7.  Alida Petronella, geb. Wateringen op 23 jun 1857, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 3 nov 1857. 
  8.  Petrus, geb. Wateringen op 28 nov 1858, ovl. (38 dagen oud) aldaar op 5 jan 1859. 
  9.  Petrus, geb. Wateringen op 26 okt 1859, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 31 jan 1860. 
  10.  Alida, geb. Wateringen op 26 okt 1859, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 30 jan 1860. 
  11.  Alida Cornelia, geb. Wateringen op 10 apr 1861. 
  12.  Doodgeb. dochter, geb. Wateringen op 21 feb 1862, ovl. aldaar op 21 feb 1862. 
  13.  Petrus Jacobus, geb. Schiedam op 7 apr 1863. 
  14.  Petrus Leonardus, geb. Schiedam op 14 mei 1864. 
  15.  Abraham Petrus, geb. Schiedam op 17 jul 1866. 
VIIIr.  Johanna Kuijpers, (dr. van VIIh), geb. Kethel en Spaland op 16 aug 1818, tr. (resp. 33 en 25 jaar oud) Zouteveen op 22 okt 1851 met Thomas van der Klaauw, zn. van Jan van der Klaauw en Trijntje van der Ende, geb. Naaldwijk op 9 sep 1826. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina, geb. Kethel en Spaland op 16 nov 1851, volgt IXx
  2.  Johanna Christina, geb. Naaldwijk op 4 mrt 1853, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 23 jun 1853. 
  3.  Anna Christina, geb. Naaldwijk op 10 jan 1857, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 21 jun 1857. 
  4.  Doodgeb. zoon, ovl. Naaldwijk op 1 apr 1858. 
  5.  Johannes Cornelis, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Kethel en Spaland op 16 jun 1861. 
  6.  Anna Christina, geb. Kethel en Spaland op 13 feb 1865, volgt IXy
VIIIs.  Johannis Hersbach, (zn. van VIIi), geb. Naaldwijk op 28 feb 1813, Rooms Katholiek, Broodbakker, Bouwmansknecht, Bakker, ovl. (50 jaar oud) Delft op 7 jun 1863, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) Naaldwijk op 6 mei 1848 met Clasina (Clazina) van der Voort, dr. van Willem Claassen (Wilhelmus) van der Voort en Alida (Aaltje) (Lida) van der Doef, geb. Naaldwijk, Poeldijk op 3 jan 1817, Dienstbode en broodverkoopster, ovl. (72 jaar oud) Delft op 7 feb 1889. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johanna, geb. Delft op 25 sep 1849 (getuigen: Maarten Molenbroek en Hendrik de Roo), ovl. (23 dagen oud) Delft op 18 okt 1849. 
  2.  Alida, geb. Delft op 15 jan 1851, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 28 jul 1851. 
  3.  Johanna, geb. Delft op 6 jul 1852 (getuigen: Cornelis Johannes Ammerlaan en Willem van Rest), ovl. (1 jaar oud) Delft op 16 jul 1853. 
  4.  Wilhelmus, geb. Delft op 1 apr 1854, ovl. (23 dagen oud) aldaar op 24 apr 1854. 
  5.  Wilhelmina Alida (Willemina) (Alida Wilhelmina), geb. Delft op 18 mei 1856, volgt IXz
VIIIt.  Cornelis Hersbach, (zn. van VIIi), geb. 's-Gravenzande op 10 nov 1814, ovl. (47 jaar oud) Rotterdam op 16 mrt 1862, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) (1) Naaldwijk op 9 mei 1846 met Anna Zuiderwijk, dr. van Kors (Christiaan) Zuiderwijk en Neeltje Deeters, geb. Rijswijk in 1818, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) Vrijenban (Delft) op 8 dec 1847. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Hersbach, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (2) Hof van Delft op 2 mei 1849 met Lena Dekker, dr. van Dirk Dekker en Adriana van Reijnegom, geb. Delft op 10 aug 1817, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 31 dec 1869, (Lena tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) (1) Hof van Delft op 30 sep 1846 met Cornelis van der Sman, zn. van Jan van der Sman en Trijntje van der Meer.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joris, geb. Delft op 13 feb 1850, volgt IXaa
  2.  Antje, geb. Vrijenban op 14 nov 1851, volgt IXab
  3.  Theodorus, geb. Rotterdam op 27 aug 1854, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 9 apr 1855. 
VIIIu.  Pieter (Grote Piet) Hersbach, (zn. van VIIi), geb. 's-Gravenzande op 11 mrt 1817, Brug en sluiswachter, ovl. (82 jaar oud) Schiedam op 4 jan 1900, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Wateringen op 3 feb 1843 met Hendrica (Heintje) van den Voort, dr. van Willem Claassen (Wilhelmus) van der Voort en Alida (Aaltje) (Lida) van der Doef, geb. Naaldwijk op 9 mrt 1818, ovl. (52 jaar oud) Schiedam op 8 mei 1870, begr. aldaar op 12 mei 1870. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Georgius Josephus, geb. Nieuwland op 22 jan 1844, volgt IXac
  2.  Wilhelmus (Willem), geb. Nieuwland op 21 mei 1845, volgt IXad
  3.  Johanna, geb. Nieuwland op 15 aug 1847, volgt IXae
  4.  Pieter, geb. Nieuwland op 4 jan 1849, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 7 dec 1850. 
  5.  Petrus, geb. Nieuwland op 25 dec 1850, volgt IXaf
  6.  Alida, geb. Nieuwland op 2 sep 1852, volgt IXag
  7.  Johannes, geb. Nieuwland op 18 jan 1854, volgt IXah
  8.  Cornelis, geb. Kethel Spaland op 23 nov 1855, volgt IXai
  9.  Margaretha (Griet), geb. Kethel (Schiedam) op 16 mei 1857, volgt IXaj
  10.  Martinus, geb. Kethel op 31 okt 1859, ovl. (33 dagen oud) aldaar op 3 dec 1859. 
  11.  Martinus, geb. Kethel op 26 mrt 1861, volgt IXak
VIIIv.  Petrus (Kleine Piet) Hersbach, (zn. van VIIi), geb. Hof van Delft op 29 apr 1824, ovl. (46 jaar oud) Schiedam op 18 jun 1870, tr. (resp. 30 en 33 jaar oud) Delft op 31 mei 1854 met Maria Vonk, dr. van Dirk Vonk en Petronella Vrouwenraad, geb. Zoeteremeer op 6 feb 1821, ovl. (72 jaar oud) Schiedam op 11 sep 1893. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. Oud en Nieuw Mathenesse op 7 mei 1855, ovl. (36 dagen oud) op 12 jun 1855. 
  2.  Dora, geb. Oud en Nieuw Mathenesse op 28 mrt 1858, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) op 20 aug 1936, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) Schiedam op 14 nov 1895 met Gerardus (Gerrit) de Bruin, zn. van Nicolaas de Bruin en Gerardina Doesburg, geb. Nootdorp op 12 jul 1859, Rooms Katholiek, Melkboer, ovl. (74 jaar oud) op 25 jan 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis, geb. Oud-Mathenesse (Rotterdam) op 7 dec 1862, volgt IXal
  4.  Joris, geb. op 23 jan 1856, volgt IXam
  5.  Pieter, geb. op 23 apr 1859. 
VIIIw.  Margaretha Hersbach, (dr. van VIIi), geb. Hof van Delft op 12 sep 1830, Bleekersmeid, ovl. (33 jaar oud) Hof van Delft op 11 apr 1864, tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) Hof van Delft op 13 mei 1857 met Pieter van der Meer, zn. van Gerardus (Gerrit) van der Meer en Petronella Holst, geb. Delft op 22 jul 1822, Kleeder bleeker, ovl. (70 jaar oud) Hof van Delft op 13 dec 1892, (Pieter tr. (resp. 44 en ongeveer 23 jaar oud) (2) Hof van Delft op 27 feb 1867 met Anthonia Maria Judith Bruinen, dr. van Balthazar Bruinen en Geertruida (Geertje) van Leeuwen.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna, geb. Hof van Delft op 12 feb 1858, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 22 mrt 1910. 
  2.  Adriana Maria, geb. Hof van Delft op 8 jul 1859, ovl. (84 jaar oud) Delft op 14 mrt 1944. 
  3.  Maria Johanna, geb. Hof van Delft op 19 feb 1862, volgt IXan
  4.  Joris Gerardus, geb. Hof van Delft op 4 apr 1864, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 7 apr 1864. 
VIIIx.  Johannes Hersbach, (zn. van VIIk), geb. Wateringen op 12 mrt 1830, Molenaar, tr. (beiden 31 jaar oud) 's-Gravenzande op 18 mei 1861 met Maria van Heijningen, dr. van Willem van Heijningen en Lena van Zwet, geb. Wateringen op 12 mei 1830, ovl. (45 jaar oud) Monster op 6 feb 1876. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina Maria, geb. Monster op 13 apr 1862, volgt IXao
  2.  Willem, geb. Monster op 2 sep 1863, ovl. (10 jaar oud) aldaar op 28 jan 1874. 
  3.  Johannes, geb. Monster op 3 sep 1866, ovl. (21 jaar oud) aldaar op 15 apr 1888. 
  4.  Lena, geb. Monster op 6 mrt 1870, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 4 jul 1870. 
VIIIy.  Johanna Hersbach, (dr. van VIIk), geb. Wateringen op 3 apr 1832, ovl. (67 jaar oud) Wateringen op 18 nov 1899, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Wateringen op 4 sep 1857 met Wilhelmus Barnabas (Willem) Daniels, zn. van Jacobus Hendricus Daniels en Geertruida Bogers, geb. 's Gravenhage in 1834, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Wateringen op 22 jan 1908. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Geertruida, geb. Wateringen op 19 jun 1859, ovl. (14 jaar oud) aldaar op 6 jan 1874. 
  2.  Johanna Catharina, geb. Wateringen op 21 aug 1861, volgt IXap
  3.  Jacoba, geb. Wateringen op 15 dec 1863, volgt IXaq
  4.  Johannes, geb. Wateringen op 6 mrt 1866, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 11 jun 1866. 
  5.  Johannes, geb. Wateringen op 26 apr 1867, volgt IXar
  6.  Johannes Wilhelmus, geb. Wateringen op 25 jun 1868, volgt IXas
  7.  Jacobus, geb. Wateringen op 18 sep 1870, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 5 feb 1872. 
  8.  Joris, geb. Wateringen op 8 mei 1873, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 29 jul 1873. 
  9.  Geertruida, geb. Wateringen op 19 feb 1875, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 30 jun 1875. 
VIIIz.  Everarda (Eva) Hersbach, (dr. van VIIl), geb. Loosduinen op 20 jul 1813, ovl. (60 jaar oud) Delft op 15 dec 1873, tr. (resp. 32 en ongeveer 32 jaar oud) Delft op 17 jun 1846 met Johannes Hermanus Beusker, zn. van Josephus Beusker en Catharina Janssen, geb. Doesborgh in 1814, Schoenmaker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) Delft op 21 jan 1882. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Catharina Maria, geb. Delft op 11 dec 1847 (getuigen: Johan Anton von Stein en Arie Justinus Nieuwpoort), ovl. (één maand oud) Delft op 5 feb 1848. 
  2.  Johannes Antonius, geb. Delft op 6 feb 1849 (getuigen: Arie Justinus Nieuwpoort en Hitte Admiraal), ovl. (50 jaar oud) Medemblik op 20 jul 1899. 
  3.  Johannes Antonius, geb. Delft op 14 mrt 1851 (getuigen: Cornelis van Engelen en Henricus Hermanus (Hendrikus) Schoenmakers (zie VIIIac)), ovl. (1 jaar oud) Delft op 25 apr 1852. 
  4.  Cornelia Agatha, geb. Delft op 8 okt 1854, volgt IXat
VIIIaa.  Antonia Hersbach, (dr. van VIIl), geb. Maasland op 20 jan 1820, Dienstbode, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) 's Gravenhage op 27 okt 1847 (getuigen: Johannes Theodorus van Dijck, Frederik Engelbert Nitzel, Lotharius Antonius Hannappel en Dirk Neervorst) met Franciscus Wilhelmus Adrianus Dickhoff, zn. van Franciscus Matthias Dickhoff (Horlogemaker) en Elisbateh Blekers, geb. circa 1822, Bediende, Agent van politie, (Franciscus Wilhelmus Adrianus tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 32 jaar oud) (2) 's Gravenhage op 7 sep 1853 (getuigen: Johannes Gerrit de Vos, Joseph Engelbert de Vos, Jan Hoff en Johannes Philippus Gabel) met Maria Martha de Vos, dr. van Johannes Gerrit de Vos (Bode) en Martha Christina Danckerts.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Franciscus Matthias
  2.  Elisabeth Maria, geb. circa 1851, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) 's Gravenhage op 1 aug 1883 (getuigen: Franciscus Wilhelmus Adrianus Dickhoff (zie VIIIaa), Vader van de bruid, Joseph Engelbert de Vos, Laurens van den Ende, Broeder van de bruidegom en Johannes van den Ende, Broeder van de bruidegom) met Cornelis van den Ende, zn. van Cornelis van den Ende (Warmoezenier) en Geertrui Belleman, geb. circa 1850, Winkelier. 
VIIIab.  Antonius Hersbach, (zn. van VIIl), geb. Monster op 29 jun 1822, 2e Stuurman, otr. (1) Rotterdam op 26 jun 1854, tr. (resp. 32 en ongeveer 29 jaar oud) Rotterdam op 5 jul 1854 met Cornelia Catharina Soeters, dr. van Gerardus Henderikus Soeters (Stoeldraaijer) en Martina Henderika Koevoets (Dienstbode), geb. Zierikzee in 1825, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) Rotterdam op 26 apr 1866. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johannes Antonius, geb. Delft op 18 mrt 1855 (getuigen: Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz) en Joannes Zwaneburg). 
  2.  Gerardus Johannes, geb. Delft op 15 nov 1856, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 4 mrt 1858. 
  3.  Wilhelmina Martina, geb. Rotterdam op 11 nov 1861, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 mei 1862. 
  4.  Hendrikus Antonius, geb. Rotterdam op 12 feb 1863, volgt IXau
  5.  Georgius Antonius, geb. Rotterdam op 12 nov 1865, ovl. (15 jaar oud) aldaar op 19 dec 1880. 
  Antonius Hersbach, tr. (resp. 46 en 29 jaar oud) (2) Rotterdam op 9 sep 1868 met Anna Maria Huijgens, dr. van Johannes Wilhelmus Huijgens en IJda (Yda) Behr (Rehr), geb. Rotterdam op 13 sep 1838, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 1 dec 1917, (Anna Maria tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) (1) Rotterdam op 11 feb 1863 met Antonius Zuijdgeest, zn. van Arij Zuijdgeest en Lena Langelaan.). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Antonia Maria, geb. Rotterdam op 18 jun 1869, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 4 mrt 1870. 
  2.  Lodewijk Antonius, geb. Rotterdam op 2 jul 1870, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 26 sep 1871. 
  3.  Agatha Maria, geb. Rotterdam op 4 sep 1871, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 6 apr 1872. 
  4.  Antonius Ludovicus, geb. Rotterdam op 16 jul 1874, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 28 jan 1876. 
  5.  Yda Maria (IJda), geb. Rotterdam op 18 okt 1876, volgt IXav
  6.  Maria Agatha, geb. Rotterdam op 21 mrt 1879, ovl. (3 dagen oud) aldaar op 24 mrt 1879. 
  7.  Johannes Antonius Georgius, geb. Rotterdam op 12 feb 1881. 
VIIIac.  Maria Hersbach, (dr. van VIIl), geb. Monster op 31 okt 1827, ovl. (83 jaar oud) Rotterdam op 21 jul 1911, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) Delft op 18 aug 1852 met Henricus Hermanus (Hendrikus) Schoenmakers, zn. van Martinus Schoenmakers en Maria Elizabeth Rodenrijs, geb. Delft op 31 okt 1828, ovl. (78 jaar oud) Delft op 29 aug 1907. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Anna Maria Elisabeth, geb. Delft op 23 mei 1853, volgt IXaw
  2.  Agatha, geb. Delft op 28 aug 1854 (getuigen: Nicolaas Storm en Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz)), ovl. (11 jaar oud) Delft op 2 jun 1866. 
  3.  Martinus Petrus Hendricus, geb. Delft op 6 jan 1857, volgt IXax
  4.  Cornelia Maria, geb. Delft op 27 mrt 1859 (getuigen: Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz) en Hendrikus Verpoorten), ovl. (7 jaar oud) Delft op 2 jun 1866. 
  5.  Anna Hendrika, geb. Delft op 27 jul 1861, volgt IXay
  6.  Maria, geb. Delft op 24 sep 1862 (getuigen: Franciscus Schoenmakers en Theodorus Tulk), ovl. (1 jaar oud) Delft op 7 feb 1864. 
  7.  Apolonia, geb. Delft op 29 dec 1863, volgt IXaz
  8.  Maria Cornelia, geb. Delft op 9 apr 1866, volgt IXba
  9.  Doodgeboren kind, (doodgeb.), ovl. Delft op 9 mrt 1868. 
  10.  Agatha Anna Maria, geb. Delft in feb 1870, ovl. (37 dagen oud) aldaar op 9 mrt 1870. 
VIIIad.  Georgius Hersbach, (zn. van VIIl), geb. Monster op 18 jul 1830, ovl. (58 jaar oud) aldaar op 16 nov 1888, tr. (resp. 32 en 30 jaar oud) Monster op 16 mei 1863 met Maria Johanna Petronella Loomans, dr. van Johannes Loomans en Maria Johanna Saaris, geb. Monster op 18 aug 1832, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 6 mei 1909. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Georgius, geb. Monster op 1 apr 1864, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 15 jul 1864. 
  2.  Johannes Georgius, geb. Monster op 26 jun 1865, volgt IXbb
  3.  Agatha Cornelia (Agnes Cornelia), geb. Monster op 21 okt 1866, volgt IXbc
  4.  Jacobus Johannes, geb. Monster op 7 feb 1868, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 4 aug 1868. 
  5.  Anna Maria, geb. Monster op 4 jun 1869, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 28 jun 1870. 
  6.  Maria Elizabeth, geb. Monster op 14 sep 1871, ovl. (één maand oud) aldaar op 12 nov 1871. 
  7.  Adrianus, geb. Monster op 3 jan 1873, ovl. (7 weken oud) aldaar op 24 feb 1873. 
  8.  Franciscus, geb. Monster op 3 aug 1874, ovl. (5 weken oud) aldaar op 7 sep 1874. 
VIIIae.  Adriana Hersbach, (dr. van VIIm), geb. Monster op 10 feb 1817, ovl. (72 jaar oud) Naaldwijk op 4 mei 1889, tr. (resp. 25 en ongeveer 39 jaar oud) Monster op 22 okt 1842 met Johannes Cornelius Vollebregt, zn. van Henricus Johannes Vollebregt en Clazina van Eijk, ged. Monster op 11 mrt 1803 (getuigen: Cornelis van Eijk en Jacoba van Eijk), Broodbakker, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) Naaldwijk op 18 mrt 1873, (Johannes Cornelius tr. (resp. ongeveer 30 en 24 jaar oud) (1) 's-Gravenzande op 23 nov 1833 met Johanna van den Ende, dr. van Willem van den Ende en Maria van Schie.). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johanna, geb. Naaldwijk op 2 sep 1843, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 13 jan 1849. 
  2.  Georgius, geb. Naaldwijk op 6 okt 1844, volgt IXbd
  3.  Hendrikus (Hendricus), geb. Naaldwijk op 2 mrt 1846, volgt IXbe
  4.  Willemina, geb. Naaldwijk op 12 sep 1847, volgt IXbf
  5.  Doodgeb. dochter Vollebrecht, ovl. Naaldwijk op 6 jul 1848. 
  6.  Johanna Clasina, geb. Naaldwijk op 17 jan 1850, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 14 mei 1914. 
  7.  Clasina Johanna Vollebrecht, geb. Naaldwijk op 15 dec 1851, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 20 apr 1921. 
  8.  Johanna Clasina, geb. Naaldwijk circa 1852, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) aldaar op 20 apr 1921. 
  9.  Maria Adriana, geb. Naaldwijk op 22 jul 1853, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 19 feb 1854. 
  10.  Nocolaas Johannes, geb. Naaldwijk op 24 dec 1854, ovl. (2 weken oud) aldaar op 7 jan 1855. 
  11.  Adriana Hersbach, geb. Naaldwijk op 27 mrt 1856, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 31 mrt 1856. 
VIIIaf.  Antonie Joriszoon (Anthonij) Hersbach, (zn. van VIIm), geb. Monster op 7 mrt 1818, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 16 jan 1903, tr. (resp. 27 en 30 jaar oud) Loosduinen op 3 mei 1845 met Maria Clasina Schrijver, dr. van Johannes (Jan) Schrijver en Cornelia (Keetje) Kok, geb. 's Gravenhage op 28 feb 1815, ovl. (77 jaar oud) Monster op 18 dec 1892. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Joris, geb. Monster op 16 aug 1846, ovl. (één maand oud) aldaar op 14 okt 1846. 
  2.  Cornelia Wilhelmina, geb. Monster op 6 aug 1847, volgt IXbg
  3.  Joris Antonius, geb. Monster op 7 feb 1849, Winkelier, ovl. (75 jaar oud) Heusden op 2 aug 1924, tr. (resp. 27 en ongeveer 31 jaar oud) 's Gravenhage op 15 nov 1876 (getuigen: Johannis Nicolaas (Johannes) Enthoven (zie IXbg), Zwager van de bruidegom, Cornelis Evert Lucas, Broeder van de bruid, Evert Lucas, Vader van de bruid en Pieter van Rijn) met Francina Hermina Lucas, dr. van Evert Lucas (Winkelier) en Catharina van der Waard, geb. circa 1845. 
  4.  Johanna Anthonia, geb. Monster op 28 sep 1850, ovl. (één maand oud) aldaar op 24 nov 1850. 
  5.  Wilhelmina Johanna, geb. Monster op 21 nov 1851, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 21 jan 1899. 
  6.  Johanna Maria, geb. Monster op 5 mrt 1853, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 15 sep 1853. 
  7.  Johannes Franciscus, geb. Monster op 1 jun 1854. 
  8.  Antonie Adrianus, geb. Monster op 18 dec 1855, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 23 dec 1932. 
  9.  Lambertus Gerardus Anthonius, geb. Monster op 10 aug 1858. 
VIIIag.  Anthonie (Antonij) van Spronsen, (zn. van VIIn), geb. Monster op 13 sep 1824, Tuinier, ovl. (27 jaar oud) Wateringen op 16 mrt 1852, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) Naaldwijk op 26 jun 1847 met Johanna van der Arend, dr. van Adrianus van der Arend en Johanna Beekman, geb. Rijswijk op 29 nov 1823, ovl. (47 jaar oud) Wateringen op 23 jun 1871, (Johanna tr. (resp. 29 en ongeveer 29 jaar oud) (2) Wateringen op 5 feb 1853 met Hendrik van der Sande, zn. van Reinier van der (Zande) Sande (Tuinder) en Aaltje (Alida) Verbeek.). 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Gerarda, geb. Naaldwijk op 14 dec 1847, volgt IXbh
  2.  Johanna, geb. Wateringen op 6 apr 1850, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Wateringen op 3 sep 1875 met Bernardus Winkels, zn. van Casper Winkels en Adriana Volkering, geb. Hof van Delft circa 1852. 
  3.  Eva, geb. Wateringen op 1 aug 1851, volgt IXbi
VIIIah.  Eva van Spronsen, (dr. van VIIn), geb. Monster op 17 okt 1825, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 6 jan 1908, tr. (resp. 19 en ongeveer 26 jaar oud) Naaldwijk op 26 apr 1845 met Johannes van der Sande, zn. van Reinier van der (Zande) Sande (Tuinder) en Aaltje (Alida) Verbeek, geb. Monster in 1819, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) aldaar op 7 dec 1892. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Alida, geb. Monster op 18 mei 1845, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 18 jun 1846. 
  2.  Gerarda, geb. Monster op 17 jun 1846, volgt IXbj
  3.  Doodgeb. kind, ovl. Monster op 7 dec 1848. 
  4.  Reinier, geb. Monster op 24 dec 1849, volgt IXbk
  5.  Louwrens, geb. Monster op 4 nov 1851, ovl. (80 jaar oud) Voorburg op 13 sep 1932, tr. met Dorothea van de Berg
  6.  Alida, geb. Monster op 28 okt 1853, volgt IXbl
  7.  Anthonie, geb. Monster op 26 sep 1855, volgt IXbm
  8.  Maria, geb. Monster op 1 jul 1857, ovl. (72 jaar oud) Voorburg op 27 feb 1930, tr. (resp. 43 en 59 jaar oud) Monster op 11 mei 1901 met Theodorus van Vliet, zn. van Petrus (Pieter) van Vliet en Cornelia de Kok, geb. Monster op 10 apr 1842, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 6 mei 1925, (Theodorus tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (1) Naaldwijk op 6 mei 1871 met Catharina Wilhelimina van Paassen, dr. van Willem van Paassen (Tuinder) en Maria van der Knaap.). 
  9.  Andreas Martinus, geb. Monster op 10 nov 1859, volgt IXbn
  10.  Cornelis, geb. Monster op 17 nov 1861, ovl. (90 jaar oud) aldaar op 11 dec 1951. 
  11.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 18 mei 1864. 
  12.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 7 sep 1865. 
  13.  Petrus, geb. Monster op 17 nov 1870, volgt IXbo
VIIIai.  Andries van Spronsen, (zn. van VIIn), geb. Monster op 25 aug 1827, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 1 okt 1905, tr. (resp. 31 en ongeveer 19 jaar oud) Monster op 20 nov 1858 met Francina van Dijk, dr. van Aalbregt Pietersz van Dijk en Margaretha Fransdr (Grietje) van Dijk, geb. Monster in 1839, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor okt 1905. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Laurens, geb. Loosduinen op 9 mrt 1860, volgt IXbp
  2.  Margaretha, geb. Loosduinen op 11 jun 1863, volgt IXbq
  3.  Gerardus Johannes, geb. Loosduinen op 28 apr 1866, tr. (resp. 46 en ongeveer 30 jaar oud) Monster op 2 nov 1912, (gesch. op 6 feb 1934) met Adriana Magdalena Bergonje, dr. van Joseph Bergonje en Marina Vos, geb. Naaldwijk circa 1882. 
  4.  Johanna Hillegonda, geb. Loosduinen op 20 apr 1867. 
  5.  Lambertus Petrus, geb. Loosduinen op 9 mrt 1870, tr. (resp. 35 en ongeveer 44 jaar oud) Monster op 18 mrt 1905 met Petronella Margaretha de Brabander, dr. van Simon de Brabander en Maria Meijer, geb. Monster circa 1861, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Delft op 30 apr 1943, (Petronella Margaretha tr. (1) met Johannes Bruggeling, (zn. van VIIIaj) (zie IXbt)). 
VIIIaj.  Anthonij Bruggeling, (zn. van VIIo), geb. Monster op 10 aug 1820, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 18 aug 1894, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) Monster op 29 mei 1847 met Johanna (Jannetje) van Bergen Henegouwen, dr. van Gabriël van Bergen Henegouwen en Wilhelmina van der Veen, geb. Monster in 1820, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 24 okt 1854, (Johanna tr. (2) met Willem Rommers, zn. van Egidius Rommers en Cornelia Dirven.). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria, geb. Monster op 10 apr 1848, volgt IXbr
  2.  Willem, geb. Naaldwijk op 7 jul 1850. 
  3.  Johanna, geb. Monster op 30 jul 1852, volgt IXbs
  Anthonij Bruggeling, tr. (resp. 35 en ongeveer 24 jaar oud) (2) Monster op 24 nov 1855 met Johanna van der Elst, dr. van Anthonie (Toon) van der Elst en Maria Knoppert, geb. Monster in 1831. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johannes, geb. Naaldwijk op 29 okt 1856, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 11 apr 1857. 
  2.  Johannes, geb. Naaldwijk op 25 nov 1857, volgt IXbt
  3.  Maria, geb. Maassluis op 25 jul 1859, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 17 nov 1859. 
  4.  Anthonie, geb. Maassluis op 20 mei 1861, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 13 jun 1862. 
  5.  Anthonie, geb. Maassluis op 18 jul 1862, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 13 apr 1863. 
  6.  Petrus, geb. Maassluis op 6 mrt 1864, volgt IXbu
  7.  Eva, geb. Monster op 28 feb 1866. 
  8.  Eva, geb. Monster op 28 jul 1868. 
  9.  Anthonie, geb. Monster op 24 okt 1869. 
  10.  Cornelis Johannes, geb. Monster op 20 feb 1872. 
  11.  Adriana Maria, geb. Monster op 19 sep 1873. 
VIIIak.  Maria Bruggeling, (dr. van VIIo), geb. Monster op 27 apr 1824, Naaister, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) 's Gravenhage op 22 mei 1850 (getuigen: Antonie Koene, Johannes Jaspers, Johannes Bernardus de Jager en Johannes Daniels) met Petrus Frederik Dame, zn. van Maria Josepha Dame (Melkslijtster), geb. circa 1822, Melkslijter. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmus
VIIIal.  Eva Bruggeling, (dr. van VIIo), geb. Monster op 22 sep 1826, ovl. (71 jaar oud) Naaldwijk op 3 jun 1898, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) 's Gravenhage op 8 mei 1850 (getuigen: Johannes Theodorus van Dijck, Pieter Stade, Johannes Pijpers en Thomas Lensen) met Johannes Bastianus de Gier, zn. van Petrus de Gier en Joanna Gerarda Kluytmans, geb. Zaltbommel op 24 mrt 1825, Horlogemaker, Klokkenmaker, Horlogemaker, ovl. (53 jaar oud) Wateringen op 13 aug 1878. 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Johanna Gerarda, geb. Naaldwijk op 7 apr 1851, volgt IXbv
  2.  Johanna Maria, geb. Naaldwijk op 18 jun 1852, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 5 okt 1852. 
  3.  Pieternella Johanna, geb. Naaldwijk op 26 mei 1853, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 16 jan 1854. 
  4.  Maria Johanna, geb. Naaldwijk op 4 jun 1854, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 22 jan 1855. 
  5.  Pieternella Johanna, geb. Naaldwijk op 28 jun 1855, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 5 okt 1855. 
  6.  Johannes Bastianus, geb. Naaldwijk op 13 jul 1856, volgt IXbw
  7.  Petrus Johannes, geb. Zegwaard op 2 nov 1857, volgt IXbx
  8.  Anthonie, geb. Zegwaard op 21 feb 1859, volgt IXby
  9.  Maria Christina, geb. Zegwaard op 30 mei 1860. 
  10.  Christianus, geb. Naaldwijk op 30 mei 1860, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 3 jun 1865. 
  11.  Maria Johanna, geb. Naaldwijk op 7 mrt 1862, Dienstbode, tr. (resp. 33 en ongeveer 47 jaar oud) (1) Watergraafsmeer op 7 nov 1895 met Cornelis Bongen, zn. van Hendrik Bongen en Elisabeth 't Hoen, geb. Giessendam circa 1848, Werkman, (Cornelis tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 30 jaar oud) (1) Amsterdam op 13 jul 1889 met Petronella Maria Donders, dr. van Cornelis Dondsers en Johanna Maria Dekkers.), tr. (resp. 53 en ongeveer 41 jaar oud) (2) Amsterdam op 6 okt 1915 met Petrus Heshof, zn. van Nicolaas Hershof en Johanna Goossens, geb. Oud en Nieuw Gastel circa 1874, Werkman. 
  12.  Doodgeb. dochter, ovl. Naaldwijk op 25 mrt 1864. 
  13.  Chrristianus, geb. Naaldwijk op 2 mei 1865, ovl. (31 dagen oud) aldaar op 2 jun 1865. 
  14.  Cornelis, geb. Naaldwijk op 2 mei 1865, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 7 aug 1865. 
  15.  Christiaan Wilhelmus, geb. Naaldwijk op 2 mei 1867, volgt IXbz
  16.  Everina Johanna, geb. Wateringen op 14 sep 1869, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 15 apr 1870. 
VIIIam.  Eva Hersbach, (dr. van VIIp), geb. Monster op 15 aug 1820, ovl. (86 jaar oud) Voorburg op 14 feb 1907, tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) (1) 's Gravenhage op 2 jul 1851 (getuigen: Willem Johannes van der Meijde, Johannes Theodorus van Dijck, Frederik Bol en Johannes Erlanson) met Theodorus (Dirk) van Gaalen, zn. van Cornelis van Gaalen en Maria Oostendorp, geb. circa 1825, Winkelier, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) Voorburg op 26 aug 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. Voorburg op 7 mei 1852, ovl. (69 jaar oud) Veur op 29 nov 1921, tr. (resp. 53 en ongeveer 48 jaar oud) Voorburg op 1 mei 1906 met Wilhelmus Blonk, zn. van Johannes Blonk en Wilhelmina Velders, geb. Stompwijk in 1858. 
  2.  Wilhelmina, geb. Voorburg op 6 dec 1853, volgt IXca
  3.  Cornelia, geb. Voorburg op 7 mrt 1856, volgt IXcb
  4.  Pieter, geb. Voorburg op 13 feb 1858, volgt IXcc
  Eva Hersbach, tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) (2) Voorburg op 13 jul 1860 met Willem van Dijk, zn. van Gerrit van Dijk en Catharina Willemsdr. van Bergen Henegouwen, geb. Wassenaar op 7 dec 1834, ovl. (57 jaar oud) Voorburg op 17 mrt 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerardus Pieter, geb. Voorburg op 18 dec 1861, volgt IXcd
VIIIan.  Francina Hersbach, (dr. van VIIp), geb. Monster op 16 sep 1821, Dienstbode, ovl. (67 jaar oud) Loosduinen op 12 sep 1889, begr. aldaar op 14 sep 1889, tr. (beiden 26 jaar oud) Naaldwijk op 25 sep 1847 met Arnoldus (Arend) van der Roest, zn. van Cornelis van der Roest en Neeltje Haring, geb. Alkmaar op 14 aug 1821, Arbeider, Tuinder, Koopman, ovl. (74 jaar oud) Loosduinen op 1 jun 1896, begr. aldaar op 4 jun 1896. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelia Francina (Neeltje), geb. Naaldwijk op 9 feb 1848, ovl. (82 jaar oud) Loosduinen op 8 mrt 1930, begr. aldaar op 11 mrt 1930, tr. (resp. 45 en ongeveer 39 jaar oud) Loosduinen op 10 mei 1893 met Antonius Schouw, zn. van Francina Schouw, geb. Loosduinen in 1854, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) aldaar op 23 aug 1913, begr. aldaar op 27 aug 1913, (Antonius tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) Monster op 2 aug 1879 met Maria Olierook, dr. van Nicolaas Olierook en Cornelia Kruik.). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria, geb. Naaldwijk op 15 jan 1850, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 18 nov 1855. 
  3.  Petronella Christiana (Pieternella Christin), geb. Naaldwijk op 24 feb 1854, volgt IXce
  4.  Alida Adriana, geb. Naaldwijk op 4 feb 1858, volgt IXcf
  5.  Adrianus (Arie), geb. Naaldwijk op 28 feb 1866, ovl. (51 jaar oud) aldaar op 29 aug 1917, begr. aldaar op 1 sep 1917, tr. (resp. 27 en ongeveer 19 jaar oud) Delft op 23 aug 1893 met Johanna Elisabeth Maria Paap, dr. van Johannes Paap (Kleermaker) en Maria Sophia Cornelia van Halderen, geb. Delft in 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIIao.  Anthonie (Antonie) Hersbach, (zn. van VIIp), geb. Monster op 26 mei 1823, ovl. (90 jaar oud) 's-Gravenzande op 21 dec 1913, tr. (resp. 39 en ongeveer 27 jaar oud) Naaldwijk op 23 mei 1863 met Cornelia Maria van der (Haak) Hark, dr. van Jan van der Hark en Geertje van Geest, geb. Monster in 1836, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) 's-Gravenzande op 15 okt 1900. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petrus, geb. 's-Gravenzande op 27 mrt 1864, ovl. (79 jaar oud) Naaldwijk op 3 jan 1944. 
  2.  Geertruida Maria, geb. 's-Gravenzande op 26 mrt 1865, ovl. (80 jaar oud) Naaldwijk op 21 aug 1945. 
  3.  Maria Beatrix, geb. 's-Gravenzande op 5 apr 1866, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 13 mrt 1867. 
  4.  Klazina Johanna, geb. 's-Gravenzande op 21 feb 1867, ovl. (18 dagen oud) aldaar op 11 mrt 1867. 
  5.  Maria Klazina, geb. 's-Gravenzande op 30 jul 1868, volgt IXcg
  6.  Anna Klazina (Anna Clazina), geb. 's-Gravenzande op 11 okt 1869, volgt IXch
  7.  Johannes Everardus, geb. 's-Gravenzande op 30 aug 1870, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 1 jan 1871. 
  8.  Johannes, geb. 's-Gravenzande op 4 dec 1872, ovl. (40 dagen oud) aldaar op 13 jan 1873. 
  9.  Everardus Johannes (Evenrardus), geb. 's-Gravenzande op 18 dec 1873, Rooms Katholiek, ovl. (94 jaar oud) Delft op 24 dec 1967. 
  10.  Johanna Catharina, geb. Naaldwijk op 8 mei 1875, volgt IXci
VIIIap.  Maria Christina Hersbach, (dr. van VIIp), geb. Monster op 8 dec 1833, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 6 mei 1907, tr. (resp. 20 en ongeveer 20 jaar oud) Monster op 8 jul 1854 met Johannes van Ruijven, zn. van Gleijn (Glijn) van Ruijven en Martijntje Witkamp, geb. Monster in 1834, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) aldaar op 13 jan 1866. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Glijn, geb. Monster op 2 jul 1855, volgt IXcj
  2.  Petrus Adelbertus, geb. Monster op 25 jun 1856, volgt IXck
  3.  Martina Maria, geb. Monster op 9 mrt 1858, ovl. (19 dagen oud) aldaar op 28 mrt 1858. 
  4.  Martinus Johannes, geb. Monster op 18 apr 1859, volgt IXcl
  5.  Wilhelmina Maria, geb. Monster op 10 aug 1861, volgt IXcm
  6.  Martina Maria, geb. Monster op 25 jun 1865, volgt IXcn
  7.  Johannes Antonius, geb. Monster op 2 jul 1866, ovl. (9 dagen oud) aldaar op 11 jul 1866. 
VIIIaq.  Eva Hersbach, (dr. van VIIq), geb. Wateringen op 19 mrt 1825, ovl. (60 jaar oud) Loosduinen op 15 mei 1885, tr. (resp. 36 en 34 jaar oud) Wateringen op 24 jan 1862 met Arnoldus (Arend) van der Hoeven, zn. van Jacob van der Hoeven en Johanna (Jannetje) van Gaalen, geb. Monster op 11 jul 1827, ovl. (47 jaar oud) aldaar op 30 mrt 1875. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacobus Bartholomeus, geb. Monster op 26 sep 1866, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 15 mei 1867. 
VIIIar.  Anna Hersbach, (dr. van VIIq), geb. Wateringen op 18 apr 1826, ged. Rooms Katholiek aldaar op 15 mei 1826, ovl. (67 jaar oud) aldaar op 14 feb 1894, otr. Wateringen op 14 jan 1850, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) Wateringen op 26 jan 1850 (getuigen: Hendrik Ammerlaan, Johannis Lipman en Jan Lok), kerk.huw. Wateringen op 26 jan 1850 met Gerardus Philippus (Gerrit) Scholten, zn. van Gerardus Philippus Scholten (Vleeshouwer, Schoenmaker) en Carolina Wilhelmina (Hermina) van Rijn (Dienstmaagd), geb. Naaldwijk op 1 jan 1817, ged. Rooms Katholiek Poeldijk op 2 jan 1817 (getuige: Jan Philippus Scholtes, Hendrica Scholtes), Slager, Vleeshouwer, ovl. (92 jaar oud) Wateringen op 2 mrt 1909 (getuigen: Jacobus Leonardus Scholten (IXco) (aang.), Zoon, Johannes Adrianus Duijvesteijn (aang.), Jacobus Leonardus Scholtes, Adrianus Johannes Duijvesteijn), begr. Wateringen, (Gerardus Philippus otr. (1) Naaldwijk op 6 jan 1839, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) Naaldwijk op 12 jan 1839 (getuigen: Anthonius Josephus Uijl, Matthijs van Drussen, Jan van Geest, Hendrik van Griffijn, Antonius Josephus Uijl, Matthijs van Drussen, Jan van Geest, Hendrik van Griffijn) met Maria de Kok, dr. van Jacobus de Kok en Helena Leendertsdr. van Etten.). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Everardus, geb. Wateringen op 14 nov 1850, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 25 jun 1851. 
  2.  Everardus, geb. Wateringen op 12 nov 1851, ovl. (72 jaar oud) Veur op 29 sep 1924, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 12 mei 1876 met Maria Margaretha Haagen, dr. van Coenradus Haagen en Henrica (Hendrina) van den Bosch, geb. Wateringen in 1852, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Veur op 26 aug 1934. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobus Leonardus, geb. Wateringen op 11 mei 1853, volgt IXco
  4.  Johannes Josephus, geb. Wateringen op 18 mrt 1855, ovl. (één maand oud) aldaar op 17 mei 1855. 
  5.  Johannes, geb. Wateringen op 29 apr 1856, ovl. (41 dagen oud) aldaar op 9 jun 1856. 
  6.  Martinus, geb. Wateringen op 12 apr 1857, ovl. (7 weken oud) aldaar op 2 jun 1857. 
  7.  Cornelis Scholtes, geb. Wateringen op 24 mei 1858, ovl. (7 weken oud) aldaar op 15 jul 1858. 
  8.  Johannes, geb. Wateringen op 9 nov 1859, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 mei 1860. 
  9.  Maria Helena, geb. Wateringen op 27 nov 1860, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 19 apr 1861. 
  10.  Doodgeb. zoon, geb. Wateringen op 20 okt 1862, ovl. aldaar op 20 okt 1862. 
  11.  Maria Helena Scholtes, geb. Wateringen op 14 mrt 1864, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 13 jun 1864. 
  12.  Helena Justina Scholtes, geb. Wateringen op 13 aug 1865, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 4 feb 1866. 
  13.  Carolina Adriana Scholtes, geb. Wateringen op 20 mei 1867, ovl. (31 jaar oud) aldaar op 10 mrt 1899. 
VIIIas.  Eva Bruggeling, (dr. van VIIr), geb. Monster op 22 nov 1830, ovl. (48 jaar oud) Naaldwijk op 23 apr 1879, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) Monster op 28 apr 1854 met Everardus (Evert) van der Sande, zn. van Reinier van der (Zande) Sande (Tuinder) en Aaltje (Alida) Verbeek, geb. Kwintsheul op 24 mei 1828, Broodbakker, ovl. (41 jaar oud) Monster op 12 feb 1870. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Reinier, geb. Naaldwijk op 22 jan 1857, ovl. (28 jaar oud) 's Gravenhage op 24 jul 1885. 
  2.  Alida, geb. Naaldwijk op 22 nov 1864, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 30 sep 1867. 
  3.  Cornelis Anthonius, geb. Naaldwijk op 3 mei 1868. 
  Eva Bruggeling, tr. (resp. 40 en ongeveer 33 jaar oud) (2) Naaldwijk op 4 feb 1871 met Johannes Markus, zn. van Antoon Merkus en Willemina Jurriens, geb. Wamel (Gld) in 1838. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
VIIIat.  Antonius Maria Hersbach, (zn. van VIIs), geb. Monster op 26 jun 1837, Rooms Katholiek, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 2 dec 1913, begr. Kwintsheul op 6 dec 1913, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (1) Monster op 23 nov 1867 met Martina van Luik, dr. van Johannes van Luik en Maria Willemsdr Alsemgeest, geb. Monster op 23 sep 1836, ovl. (53 jaar oud) aldaar op 1 dec 1889. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Adriana, geb. Monster op 29 aug 1868, volgt IXcp
  2.  Johannes, geb. Monster op 22 aug 1869, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 28 okt 1869. 
  3.  Johannes, geb. Monster op 20 jun 1871, volgt IXcq
  4.  Maria Sophia, geb. Monster op 9 jun 1873, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 31 aug 1873. 
  5.  Antonius Johannes, geb. Monster op 13 aug 1876, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 10 nov 1876. 
  6.  Anthonius Petrus, geb. Monster op 25 okt 1877, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 21 jan 1878. 
  7.  Anthonius Johannes, geb. Monster op 30 okt 1880, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 22 feb 1881. 
  Antonius Maria Hersbach, tr. (resp. 53 en 33 jaar oud) (2) Wateringen op 15 mei 1891 met Alida van der Zande, dr. van Hendrik van der Sande en Johanna van der Arend, geb. Naaldwijk op 23 jun 1857, Rooms Katholiek, ovl. (62 jaar oud) Kwintsheul op 31 jan 1920, begr. aldaar op 4 feb 1920, (Alida tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) Wateringen op 22 aug 1879 met Gabriel Droog, zn. van Hendrik Droog en Klazina van Holsteijn.). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Martina Maria, geb. in 1885. 
  2.  Gabriel Leonardus, geb. in 1885. 
  3.  Martina Johanna (Tiny), geb. Monster op 12 mrt 1892, volgt IXcr
  4.  Alida, geb. Monster op 4 mei 1894, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 11 aug 1894. 
  5.  Maria Wilhelmina, geb. Monster op 5 aug 1895, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) Monster op 30 sep 1916 met Arnoldus Hendrikus Kokshoorn, zn. van Theodorus Martinus Kokshoorn (Kokxhoorn) en Catharina Adriana Verbeek, geb. Wateringen op 11 dec 1890, Rooms Katholiek, ovl. (70 jaar oud) 's Gravenhage op 31 jul 1961. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Gabriël Leonardus, geb. Monster op 21 jul 1900, volgt IXcs
VIIIau.  Petrus (Pieter) Hersbach, (zn. van VIIs), geb. Monster op 21 jul 1843, Tuinier, ovl. (84 jaar oud) Voorburg op 19 dec 1927, tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) Rijswijk op 14 feb 1878 (getuigen: Arie Vermeulen, Abraham Kraan, Johan Daniel Witte en Hidde de Vries) met Johanna Maria (Anna Maria) Bellekom, dr. van Dirk Bellekom en Adriana Noordermeer, geb. Rijswijk circa 1851, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) Wateringen op 24 feb 1918. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anthonie, geb. Naaldwijk op 17 nov 1878. 
  2.  Adriana Sophia, geb. Naaldwijk op 29 nov 1881, volgt IXct
  3.  Martina Maria, geb. Naaldwijk op 3 jul 1885, volgt IXcu
VIIIav.  Maria Hersbach, (dr. van VIIs), geb. Monster op 7 mei 1846, ovl. (76 jaar oud) Schipluiden op 12 mei 1922, tr. (resp. 26 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 2 nov 1872 met Arnoldus Leonardus Gerritse, zn. van Johannis Gerritse en Catharina van der Salm, geb. 's Gravenhage in 1849, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Schipluiden op 28 nov 1897. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johannes Willebrordus, geb. Wateringen op 28 aug 1873, volgt IXcv
  2.  Antonius Johannes, geb. Wateringen op 27 sep 1874, ovl. (één maand oud) aldaar op 25 nov 1874. 
  3.  Doodgeb. zoon, geb. Wateringen op 13 dec 1875, ovl. aldaar op 13 dec 1875. 
  4.  Antonius Theodorus, geb. Wateringen op 13 nov 1876, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 15 jul 1883. 
  5.  Theodorus Johannes, geb. 's Gravenhage circa 1879, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Wateringen op 21 jun 1880. 
  6.  Adriana Sophia, geb. Wateringen op 19 jun 1881, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 6 aug 1883. 
  7.  Catharina Maria, geb. Wateringen op 30 aug 1882, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 3 nov 1882. 
  8.  Adriana Maria, geb. Schipluiden op 28 jun 1884, volgt IXcw
  9.  Doodgeb. zoon, geb. Schipluiden op 18 mei 1886, ovl. aldaar op 19 mei 1886. 
  10.  Antonius Albertus, geb. Hof van Delft op 4 jan 1890, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 17 aug 1890. 
  11.  Peterus Arnoldus, geb. Schipluiden op 24 feb 1898. 
VIIIaw.  Sophia Geertrudis Johanna Hersbach, (dr. van VIIs), geb. Monster op 26 sep 1849, Rooms Katholiek, ovl. (62 jaar oud) Kwintsheul op 19 aug 1912, begr. aldaar op 22 aug 1912, tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) Monster op 30 okt 1880 met Herebertus Alsemgeest, zn. van Arnoldus (Arend) Alsemgeest (Arbeider) en Regina de Hooijer, geb. Naaldwijk op 20 apr 1850, ovl. (84 jaar oud) Monster op 31 mrt 1935. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus Anthonius, geb. Monster op 23 sep 1892, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 16 jan 1893. 
VIIIax.  Johannes Hersbach, (zn. van VIIs), geb. Monster op 20 feb 1861, Rooms Katholiek, ovl. (55 jaar oud) Wateringen op 13 mei 1916, begr. Kwintsheul op 17 mei 1916, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) Monster op 7 feb 1885 met Wilhelmina Kouwenhoven, dr. van Johannes Kouwenhoven en Maria van der Sande, geb. Monster op 2 mei 1857, Rooms Katholiek, ovl. (82 jaar oud) Monster op 11 mei 1939, begr. Wateringen op 15 mei 1939. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Anthonius Johannes, geb. Kwintsheul op 22 mei 1888, volgt IXcx
  2.  Maria Alida (Mies), geb. Monster op 9 apr 1891, ovl. (71 jaar oud) op 30 jan 1963. 
  3.  Maria Adriana, geb. op 28 mei 1892, volgt IXcy
  4.  Maria Catharina Alida, geb. Monster op 28 mei 1892, volgt IXcz
  5.  Alida Wilhelmina, geb. Kwintsheul op 25 sep 1893, volgt IXda
  6.  Eva Maria, geb. Monster op 30 nov 1894, ovl. (74 jaar oud) Delft op 20 feb 1969, tr. (resp. 57 en 64 jaar oud) op 28 jan 1952 met Leonardus Arnoldus Kort, zn. van Cornelis Johannes Kort en Maria Wilhelmina Elisabeth van (Zijl) Zeijl, geb. Monster op 17 apr 1887, ovl. (73 jaar oud) op 23 jan 1961. 
  7.  Doodgeb. zoon, geb. Monster op 23 okt 1897. 
  8.  Johannes Herebertus, geb. Monster op 7 jul 1900, volgt IXdb
VIIIay.  Eva Maria (Eeft) Hersbach, (dr. van VIIs), geb. Monster op 29 sep 1864, ovl. (63 jaar oud) Wateringen op 10 apr 1928, tr. (resp. 20 en ongeveer 28 jaar oud) Monster op 7 feb 1885 met Johannes Guibertus (Jan) Zuidgeest, zn. van Petrus (Pieter) Zuidgeest en Alida van Heijningen, geb. Monster in 1857, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) Wateringen op 2 jan 1925. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Petrus Leonardus, geb. Monster op 19 dec 1888, volgt IXdc
  2.  Maria Wilhelmina, geb. Monster op 20 sep 1891, ovl. (39 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 21 apr 1931, tr. (resp. 33 en ongeveer 32 jaar oud) Wateringen op 18 sep 1925 met Cornelis Petrus van der Burg, zn. van Arnoldus Theodorus van der Burg en Johanna Brand, geb. Berkel en Rodenrijs in 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sophia Geertruida Johanna, geb. Monster op 19 jun 1899, tr. (resp. 24 en ongeveer 31 jaar oud) (1) Wateringen op 9 nov 1923 met Cornelis Johannes van der Drift, zn. van Adrianus van der Drift en Anna Wilhelmina van der Helm, geb. Maasland in 1892, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) De Lier op 28 sep 1931, (Cornelis Johannes tr. (1) met Maria Catharina Alida Hersbach, (dr. van VIIIax) (zie IXcz)). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 34 en ongeveer 27 jaar oud) (2) De Lier op 25 aug 1933 met Hendrik Dirk Ferwerda, zn. van Theodorus Ferwerda en Klaaske Kramer, geb. Franeker circa 1906. 
  4.  Anthonius Adrianus, geb. Monster op 2 dec 1894, volgt IXdd
  5.  Alida Maria, geb. Monster op 14 mrt 1896, ovl. (63 jaar oud) Alkmaar op 20 jan 1960, tr. (resp. 35 en ongeveer 34 jaar oud) Wateringen op 28 okt 1931 met Adelbertus Groot, zn. van Cornelis Wouterse de Groot (Veehouder) en Elisabeth Apeldoorn, geb. Limmen circa 1897. 
  6.  Willebrordus Ludovicus, geb. Monster op 26 aug 1897, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) Schipluiden op 15 okt 1926 met Johanna Maria Nederpel, dr. van Servatius Johannes Nederpel en Cornelia Maria Duijnisveld, geb. Hof van Delft in 1898. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Helena Gerarda, geb. Monster op 2 mrt 1905, ovl. (19 jaar oud) Wateringen op 17 jul 1924. 
  8.  Martina Alida, geb. Monster circa 1907, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (1) Wateringen op 28 okt 1931 met Reinier Jacobus Groot, zn. van Cornelis Wouterse de Groot (Veehouder) en Elisabeth Apeldoorn, geb. Limmen circa 1902, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) 's Gravenhage op 6 sep 1934, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Naaldwijk op 24 dec 1938 met Nicolaas Joseph van de Wetering, zn. van Petrus Johannes van de Wetring en Martha Oud, geb. Wervershoof circa 1903. 
VIIIaz.  Anthonie Hersbach, (zn. van VIIt), geb. Beemster op 1 mei 1867, Arbeider, ovl. (87 jaar oud) Amsterdam op 1 aug 1954, begr. Beemster, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) Beemster op 5 feb 1890 met klaasje van Etten, dr. van Pieter van Etten (Koopman) en Maartje Leegwater, geb. Spanbroek op 3 jan 1863, ovl. (85 jaar oud) Beemster op 29 feb 1948. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Diena Maria (Dina), geb. Beemster op 4 jan 1891, volgt IXde
  2.  Maria, geb. Beemster op 31 mrt 1893, volgt IXdf
  3.  Frederik, geb. Beemster op 17 sep 1895, volgt IXdg
Generatie IX
IXa.  Cornelis Koppert, (zn. van VIIIb), geb. Hof van Delft op 6 nov 1842, ovl. (50 jaar oud) Delft op 28 jun 1893, tr. (resp. 43 en ongeveer 20 jaar oud) Delft op 9 jun 1886 met Maria Wilhelmina van Houdt, dr. van Mathias van Houdt en Apolonia Petronella Alida Roodenrys, geb. Bergschenhoek circa 1866, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) Delft op 20 feb 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arie Cornelis Joseph, geb. Delft op 17 jul 1886, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 22 sep 1886. 
  2.  Arie Joseph Cornelis, geb. Delft op 15 mei 1887, Rooms Katholiek, Huisschilder, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) Delft op 7 mei 1913 (getuigen: Petrus Willebrordus Adrianus Bouger, Zwager Bruidegom, Gijsbertus Cornelis van der Velden, Nicolaas Koopman en Wilhelmus Theodorus van Kan) met Maria Geertruida de Groot, dr. van Gerrit de Groot (Koopman) en Drika Kraandijk, geb. Amersfoort op 28 jul 1885. 
  3.  Apolonia Woudina, geb. Delft op 5 feb 1892 (getuigen: Johannes Overgaag en Johannes van de Genugten), ovl. (2 dagen oud) Delft op 7 feb 1892. 
IXb.  Antonie Hendrikus Mussert, (zn. van VIIIc), geb. Rotterdam op 17 feb 1857, ovl. (74 jaar oud) aldaar op 15 apr 1931, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) Rotterdam op 18 aug 1886 met Maria Cornelia Kruijs, dr. van Jan Kruijs en Maria Cornelia Kemna, geb. Rotterdam op 6 mrt 1860, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 6 sep 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 20 nov 1887, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) Rotterdam op 9 nov 1910 met Johannes van der Veer, zn. van Johannes (Jan) van der Veer en Geertje Keur, geb. Dirksland op 31 jul 1887. 
  2.  Johan, geb. Rotterdam op 20 aug 1889, volgt Xa
  3.  Antonie Hendrikus, geb. Rotterdam op 11 dec 1891, volgt Xb
  4.  Maria Cornelia, geb. Rotterdam op 25 feb 1894, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) Rotterdam op 7 jan 1914 met Nicolaas Berkhout, zn. van Gijsbert Berkhout en Cornelia Overgaauw, geb. Rotterdam op 20 okt 1889. 
  5.  Teunis Hendrik, geb. Rotterdam op 14 jun 1896, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) Rotterdam op 8 sep 1926 met Hendrikje Mosch, dr. van Marie Mosch en Kaatje Ram, geb. Rotterdam op 10 sep 1904. 
  6.  Christina, geb. Rotterdam op 25 aug 1898, volgt Xc
  7.  Catharina Pieternella, geb. Rotterdam op 10 jan 1901, tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) Rotterdam op 7 jan 1920 met Jacob de Wekker, zn. van Johanwillem Joachim de Wekker en Cornelia Hoeksema, geb. Rotterdam op 8 aug 1899, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 14 apr 1936. 
IXc.  Teunis Hendrik Mussert, (zn. van VIIIc), geb. Rotterdam op 21 mei 1858, ovl. (41 jaar oud) aldaar op 6 mei 1900, tr. (resp. 33 en 23 jaar oud) Rotterdam op 9 dec 1891 met Geertruida de Klerk, dr. van Gijsbert de Klerk en Margaretha Catherina Haverland, geb. Rotterdam op 25 dec 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 11 sep 1892, ovl. (19 jaar oud) aldaar op 3 apr 1912. 
  2.  Gijsbert Antonius, geb. Rotterdam op 26 jun 1894. 
  3.  Teunis Hendrik, geb. Rotterdam op 4 jun 1896, ovl. (26 jaar oud) aldaar op 18 jan 1923. 
  4.  Johannes Anthonie, geb. Rotterdam op 4 sep 1899. 
IXd.  Simon Reindert Mussert, (zn. van VIIIc), geb. Rotterdam op 12 aug 1864, ovl. (89 jaar oud) Delft op 25 nov 1953, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) Leiden op 21 okt 1891 met Margaretha Colpa (Colfra) (Golpa), dr. van Joseph Colpa en Maria de L' Ecluse, geb. circa 1865, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) Delft op 11 sep 1932. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anthonius Johannes, geb. Delft op 1 jul 1892, Fabrieksarbeider, tr. (resp. 27 en ongeveer 19 jaar oud) Delft op 19 dec 1919 (getuigen: Jan Anthonie van Echtelt en Johannes Bernardus Bekker) met Johanna Maria Scheele, dr. van Hendrik Cornelis Carolus Scheele en Catharina Maria Johanna Bekker, geb. Delft circa 1900. 
  2.  Marinus Simon, geb. Delft op 2 dec 1893, tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) Delft op 26 nov 1915 met Jansje Maagdelijn, dr. van Jan Maagdelijn en Helena de Klerk Wolters, geb. Jutphaas circa 1896. 
  3.  Margaretha Johanna, geb. Delft op 14 dec 1895, tr. (resp. 19 en ongeveer 24 jaar oud) Delft op 22 okt 1915 met Jan Anthonie van Egtelt, zn. van Jan van Egtelt en Anthonia Verschoor, geb. Delft circa 1891. 
IXe.  Adrianus Benjamin Mussert, (zn. van VIIIc), geb. Oudshoorn op 8 dec 1866, ovl. (38 jaar oud) Rotterdam op 3 okt 1905, tr. (resp. 19 en 28 jaar oud) Rotterdam op 20 okt 1886 met Antje Kruijs, dr. van Jan Kruijs en Maria Cornelia Kemna, geb. Rotterdam op 22 feb 1858, ovl. (72 jaar oud) aldaar op 18 mei 1930. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan, geb. Delfshaven circa 1885, volgt Xd
  2.  Anthonie Johannes, geb. Rotterdam op 11 dec 1886, ovl. (8 dagen oud) aldaar op 19 dec 1886. 
  3.  Adrianus Benjamin, geb. Rotterdam op 2 dec 1887, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) Rotterdam op 28 jun 1911 met Johanna Geertruida van Gijzelen, dr. van Theodorus Franciscus van Gijzelen en Bastiana Helena Andriessen, geb. Rotterdam op 11 feb 1894, (Johanna Geertruida tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) (2) Rotterdam op 28 jul 1920 met Adrianus Eduard van Duijn, zn. van Gerardus Carolus van Duijn en Catharina de Raaij.). 
  4.  Cornelis, geb. Rotterdam op 21 dec 1888, volgt Xe
  5.  Antonius Hendrikus, geb. Rotterdam op 25 feb 1891, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 17 mei 1891. 
  6.  Maria Cornelia, geb. Rotterdam op 7 apr 1892, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 24 sep 1892. 
  7.  Maria Cornelia, geb. Rotterdam circa 1896, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) aldaar op 18 jan 1919, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 6 jun 1917 met Hendrik van der Klift, zn. van Johannes Jacobus van der Klift en Hendrika Schuemacher, geb. Rotterdam circa 1895. 
  8.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 21 feb 1898, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 11 okt 1898. 
  9.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 4 sep 1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 25 okt 1922 met Jacobus Johannes van der Klift, zn. van Johannes Jacobus van der Klift en Hendrika Schuemacher, geb. Rotterdam circa 1897. 
  10.  Simon Reindert, geb. Rotterdam op 14 aug 1901, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) Rotterdam op 8 sep 1920 met Elizabeth Mansveld, dr. van Frederik Hermanus Mansveld en Ida Meijer, geb. Rotterdam op 26 mrt 1900. 
IXf.  Johanna Catharina Mussert, (dr. van VIIIc), geb. Rotterdam op 31 okt 1869, ovl. (36 jaar oud) aldaar op 20 dec 1905, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) Rotterdam op 21 okt 1896 met Jan Hello, zn. van Korstiaan Hello en Jacoba Weeda, geb. Oud-Beijerland circa 1863, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) Rotterdam op 10 jun 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacoba, geb. Rotterdam op 5 mrt 1897, tr. (resp. 21 en ongeveer 21 jaar oud) Rotterdam op 2 jul 1918 met Anthony Vollemans, zn. van Wouter Vollemans en Wilhelmina Pieternella Timmermans, geb. Rotterdam circa 1897. 
  2.  Korstiaan, geb. Rotterdam op 20 jul 1899, tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) Rotterdam op 17 sep 1930 met Elizabeth Geziena de Ruiter, dr. van Gerrit de Ruiter (Tramkoetsier) en Frederika Willemina Verbeek, geb. Rotterdam op 28 jul 1902. 
  3.  Johanna Catharina, geb. Rotterdam op 2 aug 1902. 
  4.  Cornelia, geb. Rotterdam op 10 sep 1904, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 24 sep 1905. 
IXg.  Cornelia Petronella Mussert, (dr. van VIIIe), geb. Rotterdam op 29 aug 1856, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 24 nov 1933, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) Rotterdam op 16 nov 1878 met Willem Johannis Cornelis Donker, zn. van Johannis Donker en Neeltje van den Akker, geb. Rotterdam op 19 okt 1857, ovl. (70 jaar oud) aldaar op 5 apr 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neeltje, geb. Rotterdam op 19 apr 1879, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 18 mrt 1883. 
  2.  Maria, geb. Rotterdam op 14 aug 1880, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 29 nov 1905 met Maarten Ouwehand, zn. van Cornelis Ouwehand en Cornelia Spaanderman, geb. Katwijk circa 1880, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Wassenaar op 24 feb 1928. 
  3.  Johannis, geb. Rotterdam op 5 mrt 1884. 
  4.  Neeltje, geb. Rotterdam op 21 apr 1886. 
  5.  Cornelis, geb. Rotterdam op 29 jul 1890, ovl. (56 jaar oud) Bloemendaal op 4 aug 1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) Rotterdam op 29 okt 1914 met Marigje van der Aa, dr. van Hendrik van der Aa en Elizabeth Prins, geb. Amsterdam circa 1888. 
IXh.  Johannes Petrus Mussert, (zn. van VIIIe), geb. Rotterdam op 6 mei 1868, Terreinchef, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) Rotterdam op 24 mei 1893 met Sara Elisabeth Lodder, dr. van Willempje Lodder, geb. Rotterdam circa 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. Rotterdam op 17 feb 1894, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 25 apr 1894. 
  2.  Maria Johanna, geb. Rotterdam op 12 dec 1895. 
  3.  Willem, geb. Rotterdam op 3 mrt 1899. 
  4.  Johannes, geb. Rotterdam op 24 jan 1901, Chef-kok, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) Amsterdam op 25 mei 1927 met Sara Hendrika Juliana Geertruida Selter, dr. van Hermanis Cornelis Selter (Pakkistenmaker) en Rika Johanna Smit, geb. Amsterdam circa 1901. 
  5.  Petrus Johannes, geb. Rotterdam op 3 mei 1902. 
IXi.  Hendrik Mussert, (zn. van VIIIe), geb. Rotterdam op 28 jun 1870, Pianostemmer, Handelsvertegenwoordiger, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) Rotterdam op 1 dec 1897 met Maria Lena Robbersen, dr. van Leendert Robbersen en Maria Louisa Catharina Jongh, geb. Rotterdam op 20 apr 1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria, geb. Rotterdam op 12 sep 1898, tr. (resp. 29 en ongeveer 34 jaar oud) Amsterdam op 16 mei 1928 met Johan Jacques Meijer, zn. van Pieter Henri Meijer en Renata Antonia Cornelia Engelenberg, geb. Haarlem circa 1894, Kantoorbediende. 
  2.  Lena Johanna, geb. Rotterdam op 16 dec 1900, Kantoorbediende, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) Amsterdam op 5 jan 1927 met Johannes Franciscus Maria Cramer, zn. van Joannes Josephus Maria Cramer (Diamantslijper) en Engeltje Huisman, geb. Amsterdam circa 1901. 
  3.  Cornelia Petronella, geb. Rotterdam op 12 jun 1903, Winkelierster, tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 22 okt 1931 met Anthonius Frederikus Lindeman, zn. van Anthonius Johannes Lindeman (Glas-in-lood zetter, Fabrikant) en Cornelia Helena Verkerk (Winkelierster), geb. Amsterdam circa 1906, Kantoorbediende. 
IXj.  Petrus Cornelis Mussert, (zn. van VIIIf), geb. Rotterdam op 22 jan 1864, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) Rotterdam op 12 aug 1891 met Petronella Helena Uijtenbroek, dr. van Cornelis Adelfonsus Uijtenbroek en Elizabeth Dammann, geb. Kralingen op 18 okt 1865. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Lidefonsus Johannes, geb. Rotterdam op 12 jun 1892, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) Amersfoort op 16 sep 1920 met Gerarda Maria van der Waals, dr. van Antonius Franciscus van der Waals en Grada Maria van Aernsbergen, geb. Nijmegen op 12 apr 1893. 
  2.  Elisabeth Maria Cornelia, geb. Rotterdam op 18 jul 1893. 
  3.  Maria Elizabeth, geb. Rotterdam op 17 okt 1894, ovl. (2 dagen oud) aldaar op 19 okt 1894. 
  4.  Adrianus Johannes, geb. Rotterdam op 2 sep 1895, Rijwielhandelaar, ovl. (53 jaar oud) Heiloo op 17 okt 1948, tr. (resp. 34 en ongeveer 26 jaar oud) Amsterdam op 16 jul 1930 met Anna Helena Trim, dr. van Willem Frederik Trim (Letterzetter) en Adriana Hoogendoorn, geb. Amsterdam circa 1904. 
  5.  Johannes, geb. Rotterdam op 18 sep 1897, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 7 dec 1898. 
IXk.  Johannes Mussert, (zn. van VIIIf), geb. Rotterdam op 5 aug 1868, ovl. (54 jaar oud) aldaar op 12 dec 1922, tr. (resp. 28 en ongeveer 19 jaar oud) Rotterdam op 9 jun 1897 met Jetje van der Wal, dr. van Tjitze van der Wal en Eva Walstra, geb. Dokkum circa 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. Rotterdam op 10 okt 1902, tr. (beiden 25 jaar oud) Rotterdam op 19 okt 1927 met Francina Margaretha van Bruggen, dr. van Cornelis van Bruggen en Magcheltje Ras, geb. Hillegersberg (R'dam) op 4 apr 1902, ovl. (33 jaar oud) Rotterdam op 18 apr 1935. 
IXl.  Cornelis Mussert, (zn. van VIIIg), geb. Kralingen op 12 jul 1857, ovl. (27 jaar oud) Alblasserdam op 19 jan 1885, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) Alblasserdam op 5 jul 1882 met Pieternella Maria de Haan, dr. van Adriaan de Haan en Jannigje Johanna Stans, geb. Alblasserdam op 13 jul 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Alblasserdam op 9 aug 1883. 
  2.  Adrianus Benjamin, geb. Alblasserdam op 10 sep 1884, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 4 apr 1885. 
IXm.  Cornelia Petronella Mussert, (dr. van VIIIg), geb. Alblasserdam op 6 sep 1859, ovl. (83 jaar oud) Nieuw-Lekkerland op 17 nov 1942, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) Alblasserdam op 8 okt 1879 met Abram de Haan, zn. van Adriaan de Haan en Jannigje Johanna Stans, geb. Alblasserdam op 24 dec 1855, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 17 jan 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jannetje Johanna Elisabeth, geb. Alblasserdam op 17 jul 1880, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) Alblasserdam op 1 sep 1904 met Jacob Vermeulen, zn. van Nicolaas Vermeulen en Annigje van der Greft, geb. Alblasserdam op 12 feb 1881. 
  2.  Adrianus Benjamin, geb. Alblasserdam op 19 aug 1881, tr. (beiden 21 jaar oud) Alblasserdam op 18 dec 1902 met Gerdina Zwartbol, dr. van Hendrik Zwartbol en Adriana van Dalen, geb. Alblasserdam op 31 aug 1881. 
  3.  Elizabeth, geb. Alblasserdam op 15 jul 1883, ovl. (45 jaar oud) Zeist op 25 apr 1929, tr. (resp. 29 en ongeveer 33 jaar oud) Alblasserdam op 19 sep 1912 met Christiaan Everse, zn. van Pieter Everse en Susanna Pieternella de Regt, geb. Yerseke in 1879. 
  4.  Cornelis, geb. Alblasserdam op 23 jan 1885, ovl. (22 jaar oud) aldaar op 22 okt 1907. 
  5.  Aaltje, geb. Alblasserdam op 2 nov 1886. 
  6.  Aaltje, geb. Alblasserdam op 31 dec 1888, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 jun 1889. 
  7.  Pieternella Maria, geb. Alblasserdam op 14 apr 1890, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) Alblasserdam op 8 mrt 1917 met Cornelis Sinke, zn. van Marinus Sinke en Anna Wiskerke, geb. Yerseke in 1891. 
  8.  Adriana, geb. Alblasserdam op 8 aug 1892, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 14 jul 1905. 
  9.  Wilhelmina, geb. Alblasserdam op 24 aug 1894. 
  10.  Adriaan, geb. Alblasserdam op 10 aug 1896. 
  11.  Martha Johanna Elisabeth, geb. Alblasserdam op 3 aug 1898. 
  12.  Cornelia Petronella, geb. Alblasserdam op 9 mei 1900. 
IXn.  Jacoba Hersbach, (dr. van VIIIj), geb. Leiden op 27 sep 1823, Werkster, ovl. (26 jaar oud) Leiden op 24 jan 1850, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) Leiden op 26 jun 1845 met Abraham van Weeren, zn. van Willem van Weeren (Wever) en Margareta (Grietje) Altena (Spinster), geb. Leiden op 6 mrt 1823, Wever, Wolbrasser, Wolwasser, ovl. (43 jaar oud) Leiden op 8 jul 1866, (Abraham tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (2) Leiden op 27 jun 1855 met Maria Johanna van der Togt, dr. van Teunis van der Togt en Alida Dekker.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem, geb. Leiden op 6 jan 1845, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 6 jun 1847. 
  2.  Catharina, geb. Leiden op 19 jan 1850, ovl. (één dag oud) aldaar op 20 jan 1850. 
IXo.  Hermanus Hersbach, (zn. van VIIIk), geb. Leiden op 9 mrt 1826, Rooms Katholiek, Smid, Kunstdraaier, Metaaldraaier, ovl. (49 jaar oud) 's Gravenhage op 28 dec 1875 (getuigen: Hendricus Zoons (aang.) en Hendrik Ockenburg (aang.)), tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) Leiden op 14 apr 1852 met Agatha Doove, dr. van Andries Doove en Catharina (Kaatje) Slijk, geb. Leiden op 20 mei 1826, Naaister, ovl. (85 jaar oud) 's Gravenhage op 27 apr 1912 (getuigen: Jean Pierre Touferon en Albertus Mook). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Hendrik Andreas, geb. Leiden op 20 jan 1853, volgt Xf
  2.  Catharina Maria, geb. Leiden op 17 mrt 1855, volgt Xg
  3.  Andreas Hermanus, geb. 's Gravenhage op 9 jul 1857, volgt Xh
  4.  Elisabeth Maria, geb. 's Gravenhage op 9 jul 1857, volgt Xi
  5.  Hermanus Abraham, geb. 's Gravenhage op 22 jan 1860 (getuigen: Hermanus Hersbach (IXo) (aang.), Vader, Gerrit Nicolaas en Cornelis Johannes Evert), Rooms Katholiek, Smid, tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) 's Gravenhage op 25 okt 1893 (getuigen: Willem de Vries, Jacobus Cornelis Blokpoel, Cornelis Augustinus Groos en Leenderd Veerman) met Maria Geertruida Haslinghuis, dr. van Josephus Henricus Haslinghuis en Geertruida van Beek, geb. Kethel op 2 sep 1866, Rooms Katholiek, ovl. (72 jaar oud) 's Gravenhage op 23 dec 1938 (getuige: Joseph Brochard (aang.)). 
  6.  Maria, geb. 's Gravenhage op 18 nov 1861 (getuigen: Hermanus Hersbach (IXo) (aang.), Vader, Abraham Panhuizen en Josephus Jacobus Aloisius Godijn), Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) 's Gravenhage op 24 nov 1939 (getuige: Teunis Docter (aang.)). 
  7.  Johannes Antonie, geb. 's Gravenhage op 13 apr 1863 (getuige: Hermanus Hersbach (IXo) (aang.), Vader), Behanger, ovl. (49 jaar oud) Delft op 7 sep 1912. 
  8.  Margaretha Jacoba, geb. 's Gravenhage op 30 jul 1865 (getuigen: Cornelis de Haan (aang.) en Hermanus de Haan (aang.)), ovl. (2 jaar oud) 's Gravenhage op 28 jan 1868. 
  9.  Wilhelmina Agatha, geb. 's Gravenhage op 3 nov 1866, volgt Xj
  10.  Francisca Josephus Antonius, geb. 's Gravenhage op 1 jan 1869. 
  11.  Margaretha, geb. 's Gravenhage op 1 jan 1869, ovl. (31 dagen oud) aldaar op 1 feb 1869. 
IXp.  Elisabeth Maria van der Linden, (dr. van VIIIk), geb. Leiden op 18 jul 1832, ovl. (69 jaar oud) Leiden op 5 jan 1902, tr. (beiden 24 jaar oud) Leiden op 27 aug 1856 met Nicolaas van der Meel, zn. van Johannes van der Meel (Melkslijte) en Margaretha Bartels, geb. Leiden op 17 jan 1832, Melkverkoper. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes, geb. Leiden op 22 jul 1857, volgt Xk
  2.  Hendricus Andreas, geb. Leiden op 4 sep 1862, volgt Xl
  3.  Christiaan Petrus, geb. Leiden op 2 jul 1864. 
  4.  Nicolaas Johannes, geb. Leiden circa 1868, volgt Xm
  5.  Leonardus, geb. circa 1873, volgt Xn
IXq.  Abraham Hendriks van der Linden, (zn. van VIIIk), geb. Leiden op 10 jan 1834, Koperslager, tr. (22 jaar oud) Leiden op 12 nov 1856 met Catharina Lena Voorhagen, dr. van Josephus Jacobus Voorhagen en Catharina Rotteveel. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendricus Abraham, geb. Leiden op 22 sep 1857. 
  2.  Maria Catharina, geb. Leiden circa 1859, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) aldaar op 7 sep 1933. 
  3.  Elisabeth Catharina, geb. Leiden op 10 jun 1861. 
  4.  Abraham Hendricus, geb. Leiden op 11 apr 1864. 
  5.  Catharian Wilhelmina, geb. Leiden op 27 okt 1865. 
IXr.  Jacoba Wilhelmina van der Linden, (dr. van VIIIk), geb. Leiden op 15 dec 1836, tr. (resp. 17 en ongeveer 18 jaar oud) Leiden op 16 aug 1854 met Gerardus Wilhelmus van der Drift, zn. van Petrus van der Drift en Maria Geertruida Lut, geb. Leiden circa 1836, Wolkammer, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Leiden op 28 mei 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Hendrica, geb. Leiden op 12 sep 1857. 
  2.  Johanna Wilhelmina, geb. Leiden circa 1860, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) aldaar op 5 apr 1946, tr. met Hendrik Isaac Sloots
  3.  Elisabeth, geb. Leiden op 31 jan 1862. 
  4.  Catharina Wilhelmina, geb. Leiden op 25 jan 1863. 
  5.  Elisabeth Maria, geb. Leiden op 13 dec 1864. 
IXs.  Franciscus Hendrikus van der Linden, (zn. van VIIIk), geb. Leiden op 14 apr 1839, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) Leiden op 1 jul 1863 met Anna Theresia van der Groen, dr. van Johannes van der Groen en Helena Sarton, geb. 's Gravenhage circa 1838, Werkster. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Helena Theresia, geb. Leiden op 20 jul 1864. 
  2.  Maria Helena, geb. Leiden op 9 okt 1865, volgt Xo
  3.  Hendricus Franciscus, geb. Leiden circa 1868, volgt Xp
  4.  Franciscus Hendrikus, geb. Leiden circa 1871, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) Vlissingen op 19 mei 1897 met Florentina Theresia Dehenauw, dr. van Gerardus Dehenauw en Clementia Isabella Beije, geb. Vlissingen circa 1870. 
  5.  Elisabeth Maria Johanna, geb. Leiden, volgt Xq
IXt.  Marie Antonia van der Linden, (dr. van VIIIk), geb. Leiden op 9 mei 1850, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 21 okt 1918, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) Leiden op 11 sep 1872 met Abraham Henzen (Heuzen), zn. van Arnoldus Henzen (Heuzen) en Cornelia Colpa, geb. Leiden circa 1850, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) Sassenheim op 14 jan 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus Heuzen, geb. Leiden circa 1873, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) Leimuiden op 29 nov 1950, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) Rijnsaterwoude op 26 apr 1901 met Aaltje Hillenaar, dr. van Cornelis Hillenaar en Marijtje Moerkerken, geb. Rijnsaterwoude circa 1879. 
IXu.  Pieter Seelie, (zn. van VIIIm), geb. Stompwijk op 16 apr 1843, ovl. (72 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 19 dec 1915, tr. (resp. 31 en ongeveer 31 jaar oud) Stompwijk op 13 mei 1874 met Johanna Elizabeth Leeuwenburg (Lunenburg), dr. van Pieter Leeuwenburg en Margarteha Savelij Korel, geb. Stompwijk circa 1843. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Margrieta Hillegonda, geb. Zoetermeer op 25 dec 1875, volgt Xr
  2.  Petrus, geb. Zoetermeer op 14 jul 1877, ovl. (2 jaar oud) Zegwaart op 8 aug 1879. 
  3.  Leonardus, geb. Zegwaard op 4 apr 1879, volgt Xs
  4.  Petrus, geb. Zegwaart op 17 jan 1881, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 23 nov 1882. 
  5.  Petrus, geb. Zegwaart op 4 dec 1882, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 25 jun 1883. 
  6.  Petrus Jacobus, geb. Zegwaart op 24 sep 1884. 
IXv.  Magdalena Seelie, (dr. van VIIIm), geb. Zoetermeer circa 1845, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 12 nov 1920, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) Zegwaart op 1 nov 1872 met Job Noordermeer, zn. van Cornelis Noordermeer en Jannetje Stigt, geb. Berkel circa 1847, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 11 dec 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Berkel en Rodenrijs op 4 aug 1873. 
  2.  Cornelis, geb. Berkel en Rodenrijs op 30 okt 1876, ovl. aldaar op 31 okt 1876. 
  3.  Doodgeb. zoon, ovl. Berkel en Rodenrijs op 17 sep 1877. 
  4.  Johannes Cornelis, geb. Berkel en Rodenrijs op 3 sep 1878, ovl. (13 dagen oud) aldaar op 16 sep 1878. 
  5.  Johanna Catharina, geb. Berkel en Rodenrijs op 3 okt 1882, volgt Xt
  6.  Catharina Johanna, geb. Berkel en Rodenrijs op 12 feb 1884, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 8 aug 1913 met Wilhelmus Antonius de Winter, zn. van Arend de Winter en Adriana Boon, geb. Berkel en Rodenrijs circa 1887. 
  7.  Catharina Maria, geb. Berkel en Rodenrijs op 27 feb 1885. 
IXw.  Petrus van Eijk, (zn. van VIIIn), geb. Overschie circa 1839, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) aldaar op 23 sep 1882, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) Zegwaart op 22 jun 1866 met Cornelia Seelie, dr. van Johannes Seelie en Magdalena van der Valk, geb. Zoeteremeer circa 1833, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) Overschie op 16 feb 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Hillegersberg (R'dam) op 21 apr 1868. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Hillegersberg (R'dam) op 21 apr 1868. 
  3.  Catharina, geb. Overschie op 21 jun 1869, volgt Xu
  4.  Wilhelmina, geb. Overschie op 6 dec 1870, volgt Xv
  5.  Magdalena, geb. Overschie op 26 dec 1872, volgt Xw
IXx.  Catharina van der Klaauw, (dr. van VIIIr), geb. Kethel en Spaland op 16 nov 1851, tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) Kethel en Spaland op 23 mei 1873 met Pieter Ferdinand Lens, zn. van Jan Lens en Klara Vermeulen, geb. Vlaardingen circa 1850. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Clara Petronella Christina, geb. Schiedam op 23 feb 1874. 
  2.  Thomas Nicolaas Johannes, geb. Schiedam op 18 mei 1875. 
  3.  Johannes Petrus, geb. Schiedam op 28 jul 1876. 
  4.  Thomas Nicolaas, geb. Schiedam op 7 apr 1878. 
  5.  August Johannes, geb. Schiedam op 1 mei 1879. 
  6.  Thomas Johannes, geb. Schiedam op 13 feb 1881. 
  7.  Casparus Johannes, geb. Schiedam op 8 feb 1882. 
  8.  Johanna Christina, geb. Schiedam op 23 mrt 1883. 
  9.  Gerardus Johannes, geb. Schiedam op 25 apr 1884. 
  10.  Christina, geb. Schiedam op 26 jul 1885. 
  11.  Clara Christina, geb. Schiedam op 1 okt 1886. 
  12.  Clara Elisabeth, geb. Schiedam op 6 mei 1888. 
  13.  Thomas Antonius, geb. Schiedam op 20 nov 1889. 
  14.  Cornelia Hillegonda, geb. Schiedam op 20 nov 1889. 
IXy.  Anna Christina van der Klaauw, (dr. van VIIIr), geb. Kethel en Spaland op 13 feb 1865, ovl. (82 jaar oud) Wassenaar op 5 mei 1947, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) Wassenaar op 22 aug 1888 met Antonius Leonardus Bellekom, zn. van Antonius Leendert Bellekom en Maria van den Aardweg, geb. Wassenaar circa 1864, Arbeider, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) Wassenaar op 17 apr 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leonardus Thomas Antonius, geb. 's Gravenhage circa 1890, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) Wassenaar op 12 feb 1914 met Alida Maria de Greef, dr. van Johannes de Greef en Anna Cornelia Duijvenvoorden, geb. Wassenaar circa 1892. 
  2.  Maria Johanna Catharina, geb. 's Gravenhage circa 1892, volgt Xx
  3.  Thomas Johannes, geb. Wassenaar op 16 apr 1893, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 3 okt 1893. 
  4.  Cornelis, geb. Wassenaar op 6 mei 1894, Arbeider, tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) Bergen op 3 sep 1915 met Anna Louwe, dr. van Johannes Louwe en Alida Levering, geb. Bergen circa 1893. 
  5.  Thomas Johannes, geb. Wassenaar op 27 mei 1895, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 1 aug 1895. 
  6.  Anna Wilhelmina, geb. Wassenaar op 30 jul 1896, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) Bergen op 4 sep 1918 met Wilhelmus Remmerswaal, zn. van Johannes Remmerswaal (Arbeider) en Catharina van den Burg, geb. Wassenaar op 2 okt 1890, Arbeider. 
  7.  Thomas Augustinus, geb. Wassenaar op 8 mei 1899. 
  8.  Wilhelmus Johannes, geb. Wassenaar op 21 jun 1900. 
  9.  Catharina Johanna Maria, geb. Wassenaar op 2 okt 1902, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) Wassenaar op 22 nov 1924 met Johannes Gerardus Theodorus Wolters, zn. van Peter Johannes Antonius Wolters en Johanna Petronella Lammers, geb. 's Gravenhage circa 1901. 
IXz.  Wilhelmina Alida (Willemina) (Alida Wilhelmina) Hersbach, (dr. van VIIIs), geb. Delft op 18 mei 1856, Rooms Katholiek, ovl. (46 jaar oud) aldaar op 3 dec 1902, begr. aldaar op 6 dec 1902, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) Delft op 7 apr 1880 met Hendrik Joannes Demmenie, zn. van Franciscus Demmenie en Maria Nooten, geb. Delft op 29 okt 1851, ovl. (30 jaar oud) aldaar op 27 jul 1882. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Franciscus Johannes, geb. Delft op 4 jan 1881. 
  2.  Classina Maria, geb. Delft op 28 jan 1882, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 17 jul 1883. 
  Wilhelmina Alida (Willemina) (Alida Wilhelmina) Hersbach, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) Delft op 5 jun 1889 met Simon Zonneveld, zn. van Laurens Zonneveld en Pieternella Vonk, geb. Delft op 9 jan 1854, Arbeider, ovl. (64 jaar oud) Delft op 13 feb 1918. 
 Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Petronella Clasina, geb. Delft op 23 mei 1890. 
  2.  Clasina Johanna, geb. Delft op 5 jun 1891, ovl. (1 jaar oud) Delft op 19 mei 1893. 
  3.  Wilhelmina Alida, geb. Delft op 7 jul 1892. 
  4.  Clasina Johanna, geb. Delft op 8 mrt 1894, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 3 feb 1895. 
  5.  Maria Agatha, geb. Delft op 10 jan 1897. 
IXaa.  Joris Hersbach, (zn. van VIIIt), geb. Delft op 13 feb 1850, zeeman, ovl. (43 jaar oud) Rotterdam op 24 jul 1893, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) Rotterdam op 14 nov 1877 met Grietje Berg, dr. van Severt Berg en Cornelia Visser, geb. in 1853, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Rotterdam op 15 jun 1935. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis, geb. Rotterdam in 1879, volgt Xy
  2.  Cornelia, geb. Rotterdam op 3 dec 1880, volgt Xz
  3.  Lena, geb. Rotterdam op 4 jan 1883, volgt Xaa
  4.  Grietje, geb. Rotterdam op 28 nov 1884, volgt Xab
  5.  Sara, geb. Rotterdam op 6 nov 1886, volgt Xac
  6.  Severt, geb. Rotterdam op 29 aug 1888, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 2 jan 1890. 
  7.  Engelina, geb. Rotterdam op 5 dec 1890, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 1 dec 1895. 
  8.  Antje, geb. Rotterdam op 5 feb 1893, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 9 mei 1899. 
IXab.  Antje Hersbach, (dr. van VIIIt), geb. Vrijenban op 14 nov 1851, Bleekersmeid, ovl. (50 jaar oud) Rotterdam op 23 apr 1902, tr. (resp. 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) Rotterdam op 23 dec 1874 met Gerrit de Klerk, zn. van Willem Klerk en Bastiaantje Nieuwpoort, geb. Lekkerkerk circa 1853. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bastiaantje Klerk, geb. Rotterdam op 7 aug 1875, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 18 mrt 1877. 
  2.  Helena, geb. Rotterdam op 13 dec 1878, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 14 feb 1879. 
  Antje Hersbach, tr. (resp. 32 en ongeveer 42 jaar oud) (2) Rotterdam op 16 jul 1884 met Wilhelmus Boere, zn. van Maarten Boere en Ida Thelissen, geb. Maastricht circa 1842, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) Rotterdam op 30 jun 1910. 
IXac.  Georgius Josephus Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Nieuwland op 22 jan 1844, Caféhouder, Scheepsbevrachter, Ondernemer, ovl. (49 jaar oud) Rotterdam op 22 dec 1893, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) Schiedam op 8 nov 1865 met Antonetta Catharina Hijgeman, dr. van Johannes Gerardus Hijgeman (Akkerman, Brandersknecht) en Catharina Voorwalt, geb. Schiedam op 8 mei 1845, Winkelierster, ovl. (67 jaar oud) Rotterdam op 27 dec 1912. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Hendrica Maria, geb. Schiedam op 15 apr 1866, volgt Xad
  2.  Johannes Gerardus, geb. Schiedam op 10 jul 1867, volgt Xae
  3.  Petronella Johanna, geb. Schiedam op 11 jan 1869, volgt Xaf
  4.  Catharina Maria, geb. Schiedam op 5 apr 1871, volgt Xag
  5.  Antonetta Catharina, geb. Schiedam op 22 mei 1873, volgt Xah
  6.  Hendricus Jacobus, geb. Schiedam op 19 sep 1875, ovl. (19 jaar oud) Rotterdam op 4 jun 1895. 
  7.  Alida Jacoba, geb. Schiedam op 21 sep 1877, volgt Xai
  8.  Johanna Adriana, geb. Schiedam op 16 jul 1880, ovl. (5 jaar oud) Rotterdam op 30 jan 1886. 
  9.  Theresia Maria, geb. Schiedam op 18 jul 1882, ovl. (74 jaar oud) Rotterdam op 3 mrt 1957, otr. (1) Rotterdam op 5 aug 1923, tr. (resp. 41 en 44 jaar oud) Rotterdam op 22 aug 1923 met Gijsbertus Lorenz, zn. van Heinrich Eduard Lorenz en Catharina Johanna Wijnands, geb. Rotterdam op 6 mei 1879, ovl. (51 jaar oud) aldaar op 25 nov 1930. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Johannes Wilhelmus Looman, zn. van Wilhelmus Johannes Looman en Florencia Amalia Onstancia Fuchs, geb. Rotterdam op 5 mrt 1882, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 27 jun 1955, (Johannes Wilhelmus tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) Rotterdam op 1 mrt 1905 met Sophia Elisabeth Maria Ticheloven, dr. van Petrus Johannes Mari Ticheloven en Willemina Cornelia Johanna van der Pluijm.). 
  10.  Barbara Catharina, geb. Schiedam op 11 jan 1884, ovl. (2 jaar oud) Rotterdam op 11 dec 1886. 
  11.  Georgius, geb. Rotterdam op 20 jan 1886, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 23 mrt 1888. 
  12.  Georgius Josephus, geb. Rotterdam op 19 mrt 1891, volgt Xaj
IXad.  Wilhelmus (Willem) Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Nieuwland op 21 mei 1845, Brandersknecht, ovl. (78 jaar oud) Schiedam op 2 sep 1923, tr. (resp. 36 en 20 jaar oud) (1) Schiedam op 29 dec 1881 met Helena Anna Maria van Kalken, dr. van Franciscus van Kalken en Anna Maria Bosman, geb. Schiedam op 31 okt 1861, ovl. (31 jaar oud) Rotterdam op 13 feb 1893. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Wilhelmus (Willem) Hersbach, tr. (resp. 50 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Schiedam op 13 jun 1895 met Martha Maria van Kan, dr. van Johannes Bernardus van Kan en Johanna Maria van Wel, geb. in 1860. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johannes Petrus, geb. Schiedam op 2 mrt 1897, volgt Xak
  2.  Hendrika Johanna Maria, geb. Schiedam op 21 apr 1901, volgt Xal
IXae.  Johanna Hersbach, (dr. van VIIIu), geb. Nieuwland op 15 aug 1847, ovl. (84 jaar oud) Schiedam op 10 apr 1932, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Schiedam op 23 jul 1873 met Franciscus Veringmeier, zn. van Anton Veringmeier en Eva Schoenmakers, geb. Schiedam op 1 jul 1849, Brandersknecht, ovl. (57 jaar oud) Delft op 4 okt 1906,
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anton, geb. Schiedam op 24 sep 1873. 
  2.  Hendrica, geb. Schiedam op 13 jan 1875. 
  3.  Dina, geb. Schiedam op 28 feb 1876, volgt Xam
  4.  Petrus, geb. Schiedam op 21 dec 1877, ovl. (70 jaar oud) Delft op 7 nov 1948, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) Schiedam op 7 sep 1904 met Johanna Zoetmulder, dr. van Johannes Zoetmulder en Petronella Maria Weber, geb. Schiedam op 15 mei 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anton, geb. Schiedam op 12 mrt 1880, ovl. (76 jaar oud) Delft op 28 feb 1957, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) Schiedam op 30 aug 1905 met Maria Hendrica Jacoba Rost, dr. van Johannes Rost en Alida Petronella Vredebregt, geb. Schiedam circa 1879. 
  6.  Hendrica Alida Maria, geb. Schiedam op 8 okt 1881. 
  7.  Dina, geb. Schiedam op 27 jul 1883. 
  8.  Franciscus, geb. Schiedam op 23 okt 1885. 
  9.  Anna Cornelia, geb. Schiedam op 17 jul 1887, tr. (resp. 31 en ongeveer 33 jaar oud) Rotterdam op 14 aug 1918 met Thomas Antonius Noordijk, zn. van Theodorus Cornelis Noordijk en Elisabeth Johanna Kreuger, geb. Schiedam in 1885. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXaf.  Petrus Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Nieuwland op 25 dec 1850, Rooms Katholiek, Brandersknecht, ovl. (72 jaar oud) Schiedam op 20 sep 1923, begr. aldaar op 22 sep 1923, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) Schiedam op 14 jun 1876 met Barbara Catharina Zondag, dr. van Pieter Johannes Zondag en Catharina Johanna Dries, geb. Schiedam op 2 aug 1853, Rooms Katholiek, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 13 mei 1915, begr. aldaar op 15 mei 1915. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Hendrica Catharina, geb. Schiedam op 8 apr 1877. 
  2.  Johanna Catharina, geb. Schiedam op 19 jul 1878, volgt Xan
  3.  Petrus Johannes Maria, geb. Schiedam op 8 dec 1879, volgt Xao
  4.  Johannes Petrus, geb. Schiedam op 28 dec 1881, volgt Xap
  5.  Antonetta, geb. Schiedam op 10 okt 1883. 
  6.  Hermanus Johannes (Manus), geb. Schiedam op 15 nov 1885, volgt Xaq
  7.  Johanna Wilhelmina, geb. Schiedam op 11 sep 1887, tr. (resp. 36 en ongeveer 45 jaar oud) Schiedam op 10 jan 1924 met Gerardus van Dijk, zn. van Gerardus van Dijk en Maria Sophia Happee, geb. Schiedam circa 1879. 
  8.  Josina Wilhelmina, geb. Schiedam op 12 dec 1889. 
  9.  Alida Liduina, geb. Schiedam op 22 apr 1891, volgt Xar
  10.  Clazina Catharina Liduina, geb. Schiedam op 9 apr 1893, volgt Xas
  11.  Alida Maria Liduina, geb. Schiedam op 23 feb 1894. 
  12.  Johanna Margaretha Maria, geb. Schiedam op 29 nov 1894. 
  13.  Barbara Catharina Liduina, geb. Schiedam op 29 nov 1894. 
  14.  Catharina Johanna Maria, geb. Schiedam op 11 mei 1896, volgt Xat
  15.  Wilhelmus Johannes Egidius, geb. Schiedam op 30 dec 1898, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 21 jul 1899. 
IXag.  Alida Hersbach, (dr. van VIIIu), geb. Nieuwland op 2 sep 1852, ovl. (77 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 2 mei 1930, tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) Schiedam op 17 jun 1874 met Jacobus Nicolaas de Bruin, zn. van Jacobus de Bruin en Alida Koelman, geb. Vrijenban op 3 jun 1844, Brandersknecht, ovl. (68 jaar oud) Rotterdam op 24 sep 1912, begr. aldaar op 30 sep 1912. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Alida Petronella, geb. Schiedam op 6 nov 1874, ovl. (77 jaar oud) op 28 nov 1951, tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) Kethel en Spaland op 13 apr 1899 met Petrus Willebrordus Verreck, zn. van Johannis Petrus Verreck en Gijsberta van Heijningen, geb. Schipluiden circa 1869. 
  2.  Hendrika Antoinetta (Hendrica Annetta), geb. Schiedam op 8 apr 1877, ovl. (67 jaar oud) Delft op 9 aug 1944, tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) Schiedam op 7 nov 1907 met Johannes Theodorus Stolk, zn. van Aalbregt Cornelia Stolk en Johanna Fassotte, geb. Overschie circa 1878. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacobous Nicolaas, geb. Schiedam op 12 jun 1879, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) Schiedam op 17 feb 1904 met Catharina Johanna Engelina Roijers, dr. van Petrus Roijers en Anna Maria Cornelia Thape, geb. Schiedam circa 1884. 
  4.  Petrus Franciscus, geb. Schiedam op 25 okt 1881. 
  5.  Geertruida Johanna, geb. Schiedam op 1 nov 1883. 
  6.  Wilhelmus, geb. Schiedam op 1 nov 1883. 
  7.  Petrus, geb. Schiedam op 13 okt 1884. 
  8.  Adrianus Johannes, geb. Schiedam op 13 okt 1884. 
  9.  Adrianus Gijsbertus, geb. Schiedam op 29 mrt 1886. 
  10.  Johanna Maria, geb. Schiedam op 2 sep 1887, ovl. (34 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 19 mrt 1922. 
  11.  Gijsbertus, geb. Schiedam op 9 sep 1888. 
  12.  Margaretha, geb. Schiedam op 17 feb 1890, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 22 apr 1914 met Antonius Lucas Kins, zn. van Antony Kins en Elisabeth Maria Walterbos, geb. Schiedam in 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Johanna Margaretha Maria, geb. Schiedam op 6 apr 1893. 
  14.  Nicolaas Jacobus, geb. Schiedam op 31 jul 1894. 
IXah.  Johannes Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Nieuwland op 18 jan 1854, Brandersknecht, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1930, tr. (resp. 28 en ongeveer 17 jaar oud) Schiedam op 29 jun 1882 met Johanna Wilhelmina Landsbergen, dr. van Cornelis Landsbergen en Maria Eikman, geb. in 1865. 
 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 
  1.  Petrus Johannes Cornelis, geb. Schiedam op 4 sep 1882, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 8 jan 1883. 
  2.  Cornelis Johannes Petrus, geb. Gouda in 1884, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) Schiedam op 20 mei 1914 met Hendrina Catharina Geertruida Engels, dr. van Josephus Hermanus Engels en Johanna Catharina Witberg, geb. Schiedam circa 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Barbera Johanna Maria (Barbera), geb. Gouda op 7 mrt 1885, volgt Xau
  4.  Maria Johanna, geb. Schiedam op 26 mei 1886, volgt Xav
  5.  Petrus Franciscus, geb. Schiedam op 17 dec 1887, ovl. (30 jaar oud) Rotterdam op 5 mrt 1918. 
  6.  Hendricus Johannes Cornelis (Hendrikus), geb. Schiedam op 25 jul 1889, volgt Xaw
  7.  Alida Maria Jacoba, geb. Schiedam op 3 jan 1891. 
  8.  Johannes Martinus (Jan), geb. Schiedam op 28 jul 1892, volgt Xax
  9.  Alida Maria Liduina, geb. Schiedam op 23 feb 1894. 
  10.  Jacobus Johannes Cornelis, geb. Schiedam op 9 jun 1895, volgt Xay
  11.  Hendrica Alida Maria, geb. Schiedam op 20 dec 1896, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 6 nov 1900. 
  12.  Catharina Jacoba, geb. Schiedam op 21 feb 1898, ovl. (7 weken oud) aldaar op 17 apr 1898. 
  13.  Hendrika Wilhelmina Martha, geb. Schiedam op 23 jan 1901, volgt Xaz
  14.  Gerardus Bernadinus, geb. Schiedam op 11 mrt 1902, volgt Xba
  15.  Wilhelmus Petrus, geb. Schiedam op 28 jun 1903, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 3 jul 1904. 
  16.  Wilhelmus Mattheus, geb. Schiedam op 16 okt 1904. 
  17.  Martinus Johannes Cornelis, geb. Schiedam op 12 nov 1907, volgt Xbb
IXai.  Cornelis Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Kethel Spaland op 23 nov 1855, Rooms Katholiek, ovl. (82 jaar oud) Rotterdam op 20 mrt 1938, begr. aldaar op 23 mrt 1938, tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) Rotterdam op 16 jul 1890 met Geertrui Habraken, dr. van Arnoldus Habraken en Geertrui Buskes, geb. Schiedam op 22 aug 1863, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 5 jul 1937. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Pieter, geb. Rotterdam op 14 mei 1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 14 jul 1892. 
  2.  Geertruida, geb. Rotterdam op 5 aug 1892, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 8 okt 1892. 
  3.  Geertruida, geb. Rotterdam op 31 jul 1893, volgt Xbc
  4.  Hendrika, geb. Rotterdam op 28 feb 1895, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 5 mrt 1895. 
  5.  Wilhelmus, geb. Rotterdam op 18 jun 1896, ovl. (32 dagen oud) aldaar op 20 jul 1896. 
  6.  Cornelis Hendrikus (Cees), geb. Rotterdam op 8 feb 1898, Broeder, ovl. (82 jaar oud) Nijmegen op 18 sep 1980, begr. aldaar op 22 sep 1980,
  7.  Arnoldus, geb. Rotterdam op 9 mrt 1900, volgt Xbd
  8.  Petrus, geb. Rotterdam op 17 nov 1901, volgt Xbe
  9.  Henderica, geb. Rotterdam op 30 dec 1903, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 21 mrt 1904. 
IXaj.  Margaretha (Griet) Hersbach, (dr. van VIIIu), geb. Kethel (Schiedam) op 16 mei 1857, ovl. (75 jaar oud) Schiedam op 24 mei 1932, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) Schiedam op 24 jul 1879 met Nicolaas over de Vest, zn. van Arie over de Vest en Catharina Voorham, geb. Stompwijk op 6 jan 1855, ovl. (75 jaar oud) Schiedam op 27 aug 1930. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Adrianus, geb. Schiedam op 27 mei 1880. 
  2.  Adriana Johanna, geb. Schiedam op 26 mrt 1882. 
  3.  Henderica (Hendrika), geb. Schiedam op 24 jan 1884, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) Schiedam op 23 aug 1905 met Johannes Christiaan Bonefaas, zn. van Quirinus Bonefaas en Christina Johanna van der Berg, geb. Schiedam circa 1881. 
  4.  Adrianus Johannes (Adriaan), geb. Schiedam op 18 mei 1886, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) Schiedam op 12 okt 1910 met Johanna Wilhelmina Oetker, dr. van Bernardus Oetker en Adriana Kerklaan, geb. Schiedam circa 1888. 
  5.  Petrus Franciscus, geb. Schiedam op 7 mrt 1888, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Rotterdam op 28 mei 1913 met Johanna Ludewina Leunissen, dr. van Jacobus Theodorus Leunissen en Francina Margaretha Roggekamp, geb. Schiedam in 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes Adrianus, geb. Schiedam op 4 jan 1890, tr. (resp. 33 en ongeveer 24 jaar oud) Schiedam op 31 jan 1923 met Johanna Maria Jacoba van der Horst, dr. van Jacobus van der Horst en Maria Theresia van Alphen, geb. Schiedam circa 1899. 
  7.  Catharina Petronella, geb. Schiedam op 8 jan 1892. 
  8.  Bartholomeus Petrus, geb. Schiedam op 26 jun 1892, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) Schiedam op 9 nov 1916 met Maria Johanna Breuker, dr. van Johannes Jacobus de Breuker en Maria Magdalena Warnars, geb. Kampen circa 1893. 
  9.  Catharina Petronella, geb. Schiedam op 8 jan 1895, tr. (beiden 22 jaar oud) Schiedam op 26 sep 1917 met Lambertus van Duijn, zn. van Lambertus van Duijn en Johanna Marcus, geb. Schiedam op 26 sep 1895. 
IXak.  Martinus Hersbach, (zn. van VIIIu), geb. Kethel op 26 mrt 1861, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) in 1946, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Schiedam op 28 jan 1885 met Johanna Margaretha Maria Bras, dr. van Jacobus Bras en Anna Habraeken, geb. Schiedam circa 1863. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Hendrika Johanna, geb. Schiedam op 3 mrt 1885, volgt Xbf
  2.  Jacobus Antonius, geb. Schiedam op 23 dec 1886, volgt Xbg
  3.  Petronella Alida, geb. Schiedam op 12 mei 1888. 
  4.  Johanna, geb. Schiedam op 30 sep 1889. 
  5.  Johanna Maria Antoinetta, geb. Schiedam op 11 jan 1891, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Schiedam op 24 aug 1916 met Cornelis Franciscus Albertus Vrauwdeunt, zn. van Karel Gerardus Vrauwdeunt en Petronella Maria Nieuwaard, geb. Schiedam circa 1893. 
  6.  Alida Jacoba, geb. Schiedam op 15 apr 1893, volgt Xbh
  7.  Barbara Catharina Liduina, geb. Schiedam op 28 dec 1894, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) Rotterdam op 4 jun 1919 met Cornelis de Vries, zn. van Simon Egbert Cornelis de Vries en Arendje van Vugt, geb. Schiedam op 12 aug 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Johannes Arnoldus, geb. Schiedam op 19 okt 1896, volgt Xbi
  9.  Martinus Johannes, geb. Schiedam op 25 aug 1899, ovl. (17 jaar oud) aldaar op 7 jun 1917. 
  10.  Maria Virgine Catharine, geb. Schiedam op 7 jul 1901, volgt Xbj
IXal.  Cornelis Hersbach, (zn. van VIIIv), geb. Oud-Mathenesse (Rotterdam) op 7 dec 1862, ovl. (75 jaar oud) Schiedam op 6 aug 1938, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Schiedam op 25 jul 1888, kerk.huw. aldaar op 22 jul 1888 met Agatha Thijse, dr. van Hendrik Jacobus Thijse en Sophia Callas, geb. op 25 apr 1865, ovl. (85 jaar oud) Schiedam op 31 jan 1951. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Maria Johanna, geb. Schiedam op 8 jun 1889, volgt Xbk
  2.  Hendrikus Jacobus Maria (Hendrik), geb. Schiedam op 9 aug 1891, volgt Xbl
  3.  Petronella Maria Antonia, geb. Schiedam op 20 jan 1893, volgt Xbm
  4.  Sophia Gerarda Liduina, geb. Schiedam op 19 jan 1895, ovl. (66 jaar oud) op 13 nov 1961. 
  5.  Cornelis Petrus Antonius, geb. Schiedam op 23 feb 1897, volgt Xbn
  6.  Maria Franciscus Anthonius (Marius), geb. Schiedam op 9 aug 1898, volgt Xbo
  7.  Theodorus Johannes Hendrikus, geb. Schiedam op 18 dec 1899, ovl. (7 maanden oud) op 17 aug 1900. 
  8.  Theodorus Hendrikus Anthonius, geb. Schiedam op 12 mei 1901, volgt Xbp
  9.  Lambertus Maria Anthonius, geb. Schiedam op 28 okt 1903, Rooms Katholiek, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 3 apr 1977, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) Schiedam op 31 dec 1930 met Lena Schop, dr. van Johannes Schop en Jacoba Bakker, geb. Schiedam op 26 aug 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Johanna Anthonia, geb. op 29 nov 1904. 
  11.  Antonius Josef, geb. op 17 mrt 1906, ovl. (6 weken oud) op 28 apr 1906. 
  12.  Anthonia Josephina, geb. op 19 sep 1907, volgt Xbq
  13.  Gerardina Anthonia, geb. op 22 feb 1909, Rooms Katholiek, ovl. (80 jaar oud) Schiedam op 23 jul 1989, begr. aldaar op 28 jul 1989. 
  14.  Antonius Marius, geb. op 13 feb 1911, volgt Xbr
IXam.  Joris Hersbach, (zn. van VIIIv), geb. op 23 jan 1856, Melkverkoper, ovl. (76 jaar oud) Schiedam op 17 mrt 1932, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) Schiedam op 3 jun 1885 met Anna Vleut, dr. van Pieter Vleut en Elisabeth Kok, geb. op 16 jun 1858, Dienstbode, ovl. (54 jaar oud) Schiedam op 28 mei 1913. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria (Marie), geb. Schiedam op 3 mrt 1886. 
  2.  Pieter (Piet), geb. Schiedam op 12 mrt 1887, volgt Xbs
  3.  Maria, geb. Schiedam op 23 jun 1888, tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) Schiedam op 5 jun 1919 met Antonius Josephus Spitters, zn. van Johannes Wilhelmus Spitters en Geertruij van der Pluijm, geb. Waspik circa 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Elisabeth, geb. Schiedam op 8 okt 1889, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) Schiedam op 1 mrt 1916 met Adrianus Leonardus Meijer, zn. van Franciscus Matthias Meijer en Cornelia Middendorp, geb. Schiedam circa 1890. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieter, geb. Schiedam op 17 feb 1891. 
  6.  Henricus Dominicus, geb. op 9 sep 1892, volgt Xbt
  7.  Wilhelmina Maria, geb. Schiedam op 23 feb 1894, volgt Xbu
  8.  Theodorus Wilhelmus (Theodoor), geb. Schiedam op 18 sep 1895, Koetsier. 
  9.  Christiaan, geb. op 1 sep 1897, ovl. (24 jaar oud) Swansea [Groot Brittanië] op 11 mrt 1922. 
  10.  Agatha, geb. Schiedam op 25 jun 1899, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) Schiedam op 2 feb 1922 met Ernestus Hubertus Wilhelmus Klekamp, zn. van Jacobus Johannes Klekamp en Maria Biermans, geb. Roermond circa 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Petronella Theodora, geb. Schiedam op 12 mei 1901, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) Schiedam op 15 dec 1932 met Johannes Franciscus Nijsen, zn. van Cornelis Robert Nijsen en Geertruida Catharina Andriessen, geb. Rotterdam op 15 jul 1896, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 28 mei 1949. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXan.  Maria Johanna van der Meer, (dr. van VIIIw), geb. Hof van Delft op 19 feb 1862, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) Hof van Delft op 21 mei 1890 met Martinus Antonius Boek, zn. van Martinus Antonius Boek en Petronella van der Geer, geb. Voorburg in 1867, Bleeker. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Petronella Maria, geb. circa 1891, volgt Xbv
  2.  Martinus Gerardus, geb. circa 1894, volgt Xbw
  3.  Petrus Adrianus, geb. Loosduinen circa 1896, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) Loosduinen op 11 aug 1920 met Cornelia Johanna Giezeman, dr. van Josephus Giezeman en Johanna Laurentia Maria Roozenburg, geb. Loosduinen circa 1897. 
IXao.  Catharina Maria Hersbach, (dr. van VIIIx), geb. Monster op 13 apr 1862 (getuigen: Arie Koene (aang.) en Johannes Jacob Snijders (aang.)), Rooms Katholiek, ovl. (83 jaar oud) Loosduinen op 8 mei 1945, begr. aldaar op 12 mei 1945, tr. (beiden 25 jaar oud) Monster op 5 nov 1887 (getuigen: Gerrit Scholtes, Andries Blok, C. Onderwater en C. van de Marel) met Jacobus Scholtes, zn. van Johannes Scholtes (Vleeshouwer, Winkelier) en Gerarda (Gerritje) van Velzen (Winkelierster), geb. Honselersdijk op 27 feb 1862, ged. Rooms Katholiek aldaar op 28 feb 1862, Brandstoffenhandelaar, ovl. (97 jaar oud) Loosduinen op 29 sep 1959, begr. aldaar op 3 okt 1959,
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Johannes Lauwrentius (Hannes), geb. Loosduinen op 27 sep 1888, volgt Xbx
  2.  Johannes Anthonius (Jan), geb. Loosduinen op 12 jun 1890, volgt Xby
  3.  Gerardus Johannes (Gerrit), geb. Loosduinen op 12 jan 1892, volgt Xbz
  4.  Jacobus Lucas, geb. Loosduinen in 1893, ged. Rooms Katholiek aldaar. 
  5.  Wilhelmus, geb. Loosduinen in 1894, ged. Rooms Katholiek aldaar. 
  6.  Maria Johanna, geb. Loosduinen op 24 jul 1894, ged. Rooms Katholiek aldaar op 24 jul 1894 (getuigen: Wilhelmus Barnabas (Willem) Daniels (zie VIIIy), Oom en Johanna Hersbach (VIIIy), Tante), ovl. (37 dagen oud) Loosduinen op 30 aug 1894. 
  7.  Gerarda Johanna, geb. Loosduinen op 10 nov 1895, ged. Rooms Katholiek aldaar op 10 nov 1895, ovl. (65 jaar oud) aldaar op 29 mei 1961, begr. aldaar op 2 jun 1961. 
  8.  Maria Adriana (Marie), geb. Loosduinen op 25 feb 1897, volgt Xca
  9.  Leonardus Johannes (Leen), geb. Loosduinen op 18 sep 1898, volgt Xcb
  10.  Jacobus Lucas (Koos), geb. Loosduinen op 25 apr 1900, ged. aldaar op 25 apr 1900, Brandstoffenhandelaar, ovl. (73 jaar oud) Naaldwijk op 11 sep 1973, begr. aldaar op 15 sep 1973, otr. (1) De Lier op 17 okt 1925, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) De Lier op 29 okt 1925 (getuigen: Johannes Lauwrentius (Hannes) Scholtes (Xbx), Broer van de bruidegom en Petrus Cornelis van der Stap, Broer van de bruid), kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Magdalena Wilhelmina van der Stap, dr. van leonardus van der Stap (Tuinder) en Petronella Maria Nouwens, geb. De Lier op 27 sep 1898 (getuigen: leonardus van der Stap (aang.), Vader, Gerrit Ouwendijk (aang.) en Cornelis van Loenen (aang.)), ged. Rooms Katholiek De Lier op 27 sep 1898, ovl. (42 jaar oud) Noordwijkerhout op 3 sep 1941, begr. Noordwijk op 6 sep 1941. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en 37 jaar oud) (2) Naaldwijk op 19 aug 1942, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 19 aug 1942 met Cornelia Johanna Vis, dr. van Johannes Thomas Vis en Pieternella van der Loos, geb. Naaldwijk op 27 dec 1904, ged. Rooms Katholiek aldaar op 27 dec 1904, ovl. (88 jaar oud) aldaar op 9 jan 1993, begr. Kwintsheul op 13 jan 1993. 
  11.  Wilhelmus Jacobus (Willem), geb. Loosduinen op 9 sep 1901, volgt Xcc
  12.  Johanna Jacoba (Anna), geb. Loosduinen op 15 mrt 1903, volgt Xcd
IXap.  Johanna Catharina Daniels, (dr. van VIIIy), geb. Wateringen op 21 aug 1861, ovl. (70 jaar oud) Delft op 19 nov 1931, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) Wateringen op 29 jun 1888 met Lucas van Gemmert, zn. van Arij van Gemmert en Apolonia Boeters, geb. Wateringen in 1861, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) Delft op 30 nov 1937. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Johanna Maria, geb. Hof van Delft op 15 apr 1893. 
  2.  Arie Wilhelmus, geb. Hof van Delft op 27 mei 1894. 
  3.  Wilhelmus Petrus, geb. Hof van Delft op 4 nov 1896. 
  4.  Johanna Jacoba, geb. Hof van Delft op 27 apr 1898. 
  5.  Petronella Maria, geb. Hof van Delft op 29 jun 1899, ovl. (één maand oud) aldaar op 27 aug 1899. 
IXaq.  Jacoba Daniels, (dr. van VIIIy), geb. Wateringen op 15 dec 1863, ovl. (79 jaar oud) Delft op 10 mrt 1943, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) Monster op 25 mei 1889 met Damianus Michaël van Dijk, zn. van Pieter van Dijk en Sara Veerman, geb. Monster in 1862,
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Sara Maria, geb. Monster op 13 mei 1890. 
  2.  Wilhelmus Lucas, geb. Monster op 30 apr 1891, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 27 nov 1891. 
  3.  Petrus Adrianus, geb. Monster op 2 apr 1892, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 2 okt 1899. 
  4.  Johanna Anna, geb. Monster op 20 apr 1893. 
  5.  Anna Cornelia, geb. Monster op 19 mei 1894, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 8 aug 1894. 
  6.  Wilhelmus Damianus, geb. Monster op 24 apr 1895, tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 1 jul 1922 met Pieternella Maria van Dijk, dr. van Wilhelmus van Dijk en Anna Helena van Velzen, geb. Monster circa 1899. 
  7.  Cornelia Alida, geb. Monster op 3 apr 1896, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 12 jun 1896. 
  8.  Johanna Jacoba, geb. Monster op 6 mei 1897. 
  9.  Cornelia Anna, geb. Monster circa 1900, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) aldaar op 16 feb 1925. 
  10.  Jacoba Johanna, geb. Monster op 16 nov 1901. 
  11.  Maria Cornelia, geb. Monster op 25 nov 1902, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) Monster op 30 jul 1927 met Theodorus Johannes Nederpelt, zn. van Leonardus Petrus Nederpelt en Catharina Francisca Verburgh, geb. Naaldwijk op 10 jun 1902. 
  12.  Catharina Jacoba, geb. Monster circa 1904, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 4 aug 1928 met Theodorus Reinierus van Dijk, zn. van Wilhelmus van Dijk en Anna Helena van Velzen, geb. Monster circa 1902. 
IXar.  Johannes Daniels, (zn. van VIIIy), geb. Wateringen op 26 apr 1867, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 30 apr 1892 met Anna Hulspas, dr. van Adolf Hulspas en Maria Goossen, geb. Naaldwijk in 1868, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) Delft op 19 jan 1922. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Wilhelmina, geb. Hof van Delft op 3 apr 1893, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) Delft op 5 mei 1920 met Johannes Leonardus van Leeuwen, zn. van Quirinus van Leeuwen en Dientje (Dina) de Greef, geb. Veur op 10 aug 1890. 
  2.  Adolf Cornelis, geb. Delft op 20 apr 1894, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 1 sep 1894. 
  3.  Wilhelmus Damianus Michael (Wilhelmus Dameanus), geb. Delft op 7 jul 1895, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 28 sep 1895. 
  4.  Wilhelmina, geb. Delft op 17 mei 1900, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) Delft op 13 sep 1922 met Johannes Pieterse, zn. van Johannes Pieterse en Marijtje Turk, geb. Vinkeveen en Waverveen circa 1898. 
IXas.  Johannes Wilhelmus Daniels, (zn. van VIIIy), geb. Wateringen op 25 jun 1868, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 21 okt 1948, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) Wateringen op 2 mei 1890 met Johanna de Vreede, dr. van Arnoldus de Vreede en Pieternella van Marrewe, geb. Wateringen in 1870, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) Poeldijk op 14 feb 1955. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petronella Johanna, geb. Wateringen op 4 mei 1892, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 10 apr 1959, tr. (resp. 29 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 11 jan 1922 met Johannes Cornelis Noordermeer, zn. van Cornelis Noordermeer en Catharina Elisabeth Kortekaas, geb. Wateringen circa 1898. 
  2.  Johanna, geb. Wateringen op 15 dec 1893. 
  3.  Arnoldus Adrianus, geb. Wateringen op 23 mei 1896, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 6 jul 1897. 
  4.  Hendrikus Wilhelmus, geb. Wateringen op 9 apr 1901. 
  5.  Johannes Damons, geb. Wateringen circa 1905, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) Wateringen op 11 sep 1930 met Theodora Johanna van der Kraan, dr. van Cornelis Johannes van der Kraan en Jacoba Adriana Goeman, geb. Wateringen circa 1907. 
  6.  Jacoba Theodora, geb. Wateringen op 1 okt 1907, ovl. (2 weken oud) aldaar op 15 okt 1907. 
  7.  Anna Petronella Wilhelmina, geb. Wateringen circa 1914, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 20 apr 1937 met Theodorus Cornelis Johannes de Brabander, zn. van Cornelis Bartholomeus Bernardus de Brabander en Alida Droog, geb. Monster circa 1913. 
IXat.  Cornelia Agatha Beusker, (dr. van VIIIz), geb. Delft op 8 okt 1854 (getuigen: Pieter Wijnmaalen en Johannes Franciscus van der Meer), ovl. (63 jaar oud) Rosmalen op 9 jan 1918, tr. (resp. 27 en ongeveer 36 jaar oud) Delft op 16 aug 1882 met Theodorus Lelieveld, zn. van Theodorus Lelieveld (Dienstknecht) en Willemina (Guilmette) Spanjaars, geb. Groesbeek circa 1846. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Willemina Johanna, geb. Delft op 23 mrt 1883, tr. (resp. 35 en ongeveer 51 jaar oud) Amsterdam op 15 jan 1919 met Adrianus van Galen, zn. van Hendrik van Galen en Francina van der Huizen, geb. Steenwijkerwold circa 1868, Huisschilder, (Adrianus tr. (1) met Elisabeth Evers.). 
  2.  Everdina Maria, geb. Delft op 30 aug 1884, tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) Amsterdam op 12 aug 1908 met Leo Cornelis Petrus Sanders, zn. van Petrus Johannes Sanders en Johanna Elisabeth Kamp, geb. Amsterdam circa 1879, Werkman gem. gasfabriek. 
  3.  Anna Hendrika, geb. Delft op 10 jul 1886, ovl. (66 jaar oud) Zeist op 23 mrt 1953, tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) (1) Amsterdam op 12 jun 1913, (gesch. op 4 okt 1920) met Johan van Duijn, zn. van Hendrik van Duijn en Maria Gerardina van der Lee, geb. Haarlem circa 1891, Ketelmaker, tr. (resp. 40 en ongeveer 38 jaar oud) (2) Amsterdam op 17 nov 1926, (gesch. op 12 jun 1933) met Bastiaan Adriaan van Beek, zn. van Cornelis van Beek en Cornelia Roelen, geb. Breda circa 1888, Sigarenmaker. 
  4.  Doodgeb. kind, geb. Delft op 15 mrt 1888, ovl. aldaar op 15 mrt 1888. 
  5.  Doodgeb. kind, geb. Delft op 14 aug 1889, ovl. aldaar op 14 aug 1889. 
  6.  Hendricus Johannes, geb. Delft op 15 apr 1891, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 28 nov 1892. 
  7.  Anthonia Hendrika, geb. Delft op 7 sep 1893, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 8 okt 1914 met Erns Frederik August Schut, zn. van Ernst Frederik August Schut en Cornelia Maria Melis, geb. circa 1890, Gérant. 
  8.  Theodora Johanna, geb. Delft op 13 jan 1896, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 22 mrt 1917 met Johan Christoffel van Dam, zn. van Jacob van Dam (Scheepsbevrachter) en Johanna Meijer, geb. Schiedam circa 1892, Onderbaas bij stoomvaartmatschappij. 
IXau.  Hendrikus Antonius Hersbach, (zn. van VIIIab), geb. Rotterdam op 12 feb 1863, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) Rotterdam op 20 mei 1891, (gesch. Rotterdam op 22 jul 1918) met Maria Johanna Dorothea Wildschut (Wiltschut), dr. van Aalbertus Wilhelmus Wiltschut en Theodora Peeters, geb. Rotterdam op 24 mrt 1870. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Cornelia Johanna Maria, geb. Rotterdam op 2 dec 1892, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 10 apr 1893. 
IXav.  Yda Maria (IJda) Hersbach, (dr. van VIIIab), geb. Rotterdam op 18 okt 1876, ovl. (55 jaar oud) aldaar op 18 feb 1932, tr. (resp. 33 en 32 jaar oud) Rotterdam op 22 jun 1910 met Johannes Machiel Cramers, zn. van Jan Joachim Lambertus Cramers en Anna Maria Elisabeth Naethuis, geb. Rotterdam op 3 okt 1877, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 27 dec 1962. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Joh. A. L
  2.  Anna Maria Elisabeth, geb. Rotterdam in 1920, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 24 okt 1921. 
  3.  Y.A.F, volgt Xce
IXaw.  Anna Maria Elisabeth Schoenmakers, (dr. van VIIIac), geb. Delft op 23 mei 1853 (getuigen: Pieter van der Helm en Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz)), ovl. (85 jaar oud) Bloemendaal op 13 okt 1938, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (1) Delft op 6 aug 1884 met Adrianus Franciscus Johannes Nooyen, zn. van Pieter Nooijen en Helena Antonia Scholts, geb. Delft op 20 aug 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, geb. Delft op 21 okt 1885, ovl. aldaar op 21 okt 1885. 
  2.  Doodgeb. kind, geb. en ovl. Delft op 27 apr 1887. 
  3.  Petrus Hendricus Antonius Nooijen, geb. Delft op 3 nov 1888, ovl. (29 jaar oud) Rotterdam op 19 sep 1918, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 31 mei 1911 met Theodora Maria Lamping, dr. van Gerhardus Adrianus Lamping en Wilhelmina Spijkers, geb. Rotterdam circa 1889. 
  4.  Maria Henrica Apolonia Nooijen, geb. Delft op 17 dec 1890, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) Rotterdam op 18 mei 1916 met Adrianus Ludovicus Slockers, zn. van Simon Slockers en Maria Anna Jansen, geb. Baarle-Nassau [België] circa 1889. 
  5.  Elisabeth Maria Nooijen, geb. Delft op 1 mei 1893, ovl. (7 weken oud) aldaar op 21 jun 1893. 
  6.  Apolonia Gerarda Nooijen, geb. Delft op 30 jul 1894, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 31 dec 1918 met Adrianus Johannes Josephus Vrinten, zn. van Gerardus Vrinten en Pieternella Adriana Jansen, geb. Loon op Zand circa 1893. 
  7.  Adrianus Hermanus, geb. Delft op 27 jun 1896. 
  8.  Hendricus Wilhelmus Nooijen, geb. Delft op 2 feb 1899. 
  Anna Maria Elisabeth Schoenmakers, tr. (resp. 33 en ongeveer 33 jaar oud) (2) Amsterdam op 16 sep 1886 met Pieter Engel, zn. van Jochum Jacob Robert Engel en Aaltje Mink, geb. Amsterdam circa 1853, Varensgezel. 
IXax.  Martinus Petrus Hendricus Schoenmakers, (zn. van VIIIac), geb. Delft op 6 jan 1857 (getuigen: Anthonius Paap en Franciscus Schoenmakers), ovl. (83 jaar oud) Rotterdam op 19 okt 1940, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) Delft op 18 aug 1880 met Agatha Elisabeth Kollen, dr. van Thomas Hendrik Kollen en Agatha van Beek, geb. Delft op 10 okt 1859, ovl. (71 jaar oud) Rotterdam op 9 mrt 1931. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maria Agatha, geb. Delft op 28 jun 1881, volgt Xcf
  2.  Agatha Petronella, geb. Delft op 19 jun 1883, ovl. (33 jaar oud) Rotterdam op 25 jan 1917, tr. (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) Rotterdam op 29 jul 1914 met Raijmond Pierre Marie Schoonheijt, zn. van Ferdinandus Josephus Schoonheijt en Alberdina Cornelia Snoeckx, geb. Roosendaal en Nispen circa 1889. 
  3.  Anna Henrica, geb. Schiedam circa 1886, volgt Xcg
  4.  Hendrica Maria, geb. Schiedam circa 1889, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) Rotterdam op 23 aug 1910. 
  5.  Hendricus Hermanus, geb. Delft op 20 okt 1891, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 27 okt 1915 met Gijsbertha Kornelia Kerkhof, dr. van Willem Albertus Kerkhof en Christina van Trrum, geb. Nieuw Helvoet, circa 1893. 
  6.  Martina Gerarda, geb. Rotterdam op 12 jun 1896, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 16 jul 1897. 
  7.  Martinus Anthonius, geb. Rotterdam op 20 mrt 1898, ovl. (23 jaar oud) aldaar op 19 jul 1921. 
  8.  Thomas Petrus, geb. Rotterdam op 18 jun 1902, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) Rotterdam op 20 jan 1926 met Johanna Maria Maan, dr. van Arie Maan en Maria Sophia Simoskie, geb. Rotterdam circa 1903. 
IXay.  Anna Hendrika Schoenmakers, (dr. van VIIIac), geb. Delft op 27 jul 1861 (getuigen: Theodorus Tulk en Marinus Servaas), ovl. (74 jaar oud) Rotterdam op 8 okt 1935, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) Delft op 6 aug 1884 met Adrianus Franciscus Johannes Nooijen, zn. van Pieter Nooyen en Helena Schols, geb. Delft circa 1860. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, ovl. Delft op 21 okt 1885. 
  2.  Doodgeb. kind, ovl. Delft op 27 apr 1887. 
  3.  Petrus Hendrikus Anthonius, geb. Delft op 3 nov 1888. 
  4.  Maria Henrica Apolonia, geb. Delft op 17 dec 1890. 
  5.  Elisabeth Maria, geb. Delft op 1 mei 1893, ovl. (7 weken oud) aldaar op 21 jun 1893. 
  6.  Apolonia Gerarda, geb. Delft op 30 jul 1894. 
  7.  Adrianus Hermanus, geb. Delft op 27 jun 1896. 
IXaz.  Apolonia Schoenmakers, (dr. van VIIIac), geb. Delft op 29 dec 1863 (getuigen: Franciscus Schoenmakers en Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz)), ovl. (83 jaar oud) Haarlem op 16 sep 1947, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) Delft op 14 jan 1891 met Gerardus Johannes Plasmeijer, zn. van Wilhelmus Plasmeijer en Helena Maria Rietbergen, geb. Leiden in 1865. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Helena Maria, geb. 's Gravenhage circa 1892, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) Haarlem op 8 okt 1919 met Antonius Jacobus Kuiper, zn. van Petrus Johannes Kuiper en Maria Rammina Helena Heuwekemeijer, geb. Haarlem circa 1892, Bouwkundig opzichter. 
IXba.  Maria Cornelia Schoenmakers, (dr. van VIIIac), geb. Delft op 9 apr 1866 (getuigen: Theodorus Tulk en Johannes Hermanus Beusker (zie VIIIz)), tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Delft op 13 mei 1891 met Wilhelmus van den Wildenberg, zn. van Franciscus Josephus Wilhelmus van den Wildenberg en Catharins Goeman, geb. Delft in 1868. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Catharina, geb. Delft op 28 okt 1895. 
  2.  Anna Hendrika, geb. Delft op 27 jun 1897. 
IXbb.  Johannes Georgius Hersbach, (zn. van VIIIad), geb. Monster op 26 jun 1865, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 9 apr 1946, tr. (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) Monster op 12 sep 1891 met Huberta Maria Toussaint, dr. van Johannes Adam Toussaint en Maria Onings, geb. Wateringen in 1864, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Monster op 9 feb 1948. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maria Agatha Toussaint, geb. Monster op 18 jun 1892, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 2 sep 1892. 
  2.  Johannes Petrus, geb. Monster op 30 aug 1893, volgt Xch
  3.  Agatha Maria, geb. Monster op 29 okt 1894, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 6 apr 1895. 
  4.  Maria Petronella Johanna, geb. Monster op 21 okt 1895, ovl. (18 dagen oud) aldaar op 8 nov 1895. 
  5.  Georgius Wilhelmus, geb. Monster op 4 jun 1897, ovl. (één maand oud) aldaar op 31 jul 1897. 
  6.  Arnoldus Johannes, geb. Monster op 16 feb 1900, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 30 jun 1900. 
  7.  Doodgeb. zoon, geb. Monster op 30 jul 1900, ovl. aldaar op 30 jul 1900. 
  8.  Alida Maria, geb. Monster op 12 okt 1901, volgt Xci
  9.  Georgius Wilhelmus, geb. Monster op 31 jan 1903, volgt Xcj
  10.  Johanna Gerarda, geb. Monster op 28 jun 1904, Rooms Katholiek, ovl. (89 jaar oud) Naaldwijk op 17 dec 1993, begr. aldaar op 22 dec 1993, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 10 okt 1928 met Johannes Leonardus van der Meer, zn. van Cornelis van der Meer en Johanna Helena Reijsbergen, geb. Delft in 1904, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) aldaar op 19 okt 1959, begr. Naaldwijk op 23 okt 1959. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Doodgeb. dochter, geb. Monster op 29 okt 1905, ovl. aldaar op 29 okt 1905. 
IXbc.  Agatha Cornelia (Agnes Cornelia) Hersbach, (dr. van VIIIad), geb. Monster op 21 okt 1866, ovl. (37 jaar oud) aldaar op 13 jun 1904, tr. (beiden 26 jaar oud) Monster op 26 aug 1893 met Wilhelmus van der Krogt, zn. van Willem van der Krogt (Schipper) en Helena van Dijk, geb. Alkemade op 6 dec 1866, ovl. (51 jaar oud) 's Gravenhage op 22 mrt 1918. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Helena Maria Geertruida, geb. Monster op 20 jul 1894, ovl. (71 jaar oud) 's Gravenhage op 12 jul 1966, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) Monster op 19 aug 1916 met Petrus Opstal, zn. van Johannes Opstal en Cornelia Rotteveel, geb. Pijnacker op 8 mei 1890, ovl. (84 jaar oud) 's-Gravenzande op 25 jul 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maria Hubertha, geb. Monster op 30 nov 1895, volgt Xck
  3.  Antonius Christianus, geb. Monster op 4 apr 1897, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 14 jan 1901. 
  4.  Doodgeb. dochter, geb. Monster op 31 mei 1899, ovl. aldaar op 31 mei 1899. 
IXbd.  Georgius Vollebregt, (zn. van VIIIae), geb. Naaldwijk op 6 okt 1844, Bakker, ovl. (66 jaar oud) Naaldwijk op 22 nov 1910, tr. (resp. 34 en 31 jaar oud) (1) Wateringen op 22 jul 1879 met Maria Paulina van (Steekelenburg) Stekelenburg, dr. van Hugo van Steekelenburg en Gerharda (Gerarda) van der Knaap, geb. Monster op 22 jun 1848, ovl. (34 jaar oud) Naaldwijk op 30 mei 1883. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Adriana Hendrika Maria, geb. Naaldwijk op 2 mei 1883, volgt Xcl
  Georgius Vollebregt, tr. (resp. 40 en 29 jaar oud) (2) Monster op 11 okt 1884 met Johanna Helena van Kampen, dr. van Leendert van Kampen en Anna Petronella van der Klugt, geb. Monster op 16 okt 1854, ovl. (61 jaar oud) Naaldwijk op 28 jul 1916. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maria Wilhelmina Petronella, geb. Naaldwijk op 23 aug 1885, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 7 aug 1955. 
  2.  Leonardus Johannes Hubertus, geb. Naaldwijk op 17 feb 1887, volgt Xcm
  3.  Petronella Cornelia Maria, geb. Naaldwijk op 24 aug 1888. 
  4.  Johanna Maria Gertruda, geb. Naaldwijk op 15 nov 1889. 
  5.  Johanna Maria, geb. Naaldwijk op 23 dec 1893. 
IXbe.  Hendrikus (Hendricus) Vollebregt, (zn. van VIIIae), geb. Naaldwijk op 2 mrt 1846, ovl. (62 jaar oud) Monster op 1 jan 1909, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) Monster op 12 nov 1870 met Cornelia Barendse, dr. van Nicolaus Barendse en Grietje Langeveld, geb. Naaldwijk op 28 mrt 1845, ovl. (82 jaar oud) Monster op 15 jul 1927, (Cornelia tr. (resp. 21 en ongeveer 29 jaar oud) (1) Naaldwijk op 19 mei 1866 met Hubertus de Bruin, zn. van Dirk de Bruin en Maria Jaspers.). 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Hubertus Wilhelmus, geb. Monster op 4 sep 1871, volgt Xcn
  2.  Johannes Nicolaas, geb. Monster op 18 dec 1872. 
  3.  Nicolaas Johannes, geb. Monster op 10 feb 1874, volgt Xco
  4.  Johannes Cornelis, geb. Monster op 14 jun 1875, volgt Xcp
  5.  Theodorus, geb. Monster op 22 okt 1876, ovl. (26 dagen oud) aldaar op 17 nov 1876. 
  6.  Petrus, geb. Monster op 3 feb 1878, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 14 feb 1898. 
  7.  Adriana Margaretha, geb. Monster op 15 apr 1879, volgt Xcq
  8.  Hendrikus, geb. Monster op 10 jul 1880, ovl. (7 weken oud) aldaar op 31 aug 1880. 
  9.  Margaretha Maria (Margatha), geb. Monster op 27 mei 1882, volgt Xcr
  10.  Cornelia Anna, geb. Monster op 13 sep 1883, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 17 mei 1885. 
  11.  Hendricus Leonardus, geb. Monster op 15 sep 1884, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 12 mei 1885. 
  12.  Hendrikus Nicolaas, geb. Monster op 14 sep 1885, ovl. (67 jaar oud) Noordwijkerhout op 29 jan 1953, tr. (resp. 47 en ongeveer 39 jaar oud) Monster op 29 sep 1932 met Maria Johanna Cornelia Muller, dr. van Jan Frederik Muller en Maria Joanna van Maaren, geb. Kralingen circa 1893. 
  13.  Leonardus Maria, geb. Monster op 20 mei 1887, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 15 nov 1887. 
  14.  Hendrika Wilhelmina, geb. Monster op 5 okt 1888, volgt Xcs
  15.  Doodgeb. kind, ovl. Monster op 18 feb 1890. 
IXbf.  Willemina Vollebregt, (dr. van VIIIae), geb. Naaldwijk op 12 sep 1847, ovl. (69 jaar oud) Oegstgeest op 24 jun 1917, tr. (resp. 34 en ongeveer 39 jaar oud) Naaldwijk op 11 feb 1882 met Leonardus Gerardus Vogels, zn. van Wilhelmus Vogels en Petronella Knijnenburg, geb. Wassenaar in 1843, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) aldaar op 28 jul 1897, (Leonardus Gerardus tr. (resp. ongeveer 32 en 30 jaar oud) (1) Wassenaar op 5 mei 1875 met Alida van der Kroft, dr. van Cornelis van der Kroft en Neeltje van der Velde.). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Alida Petronella, geb. Wassenaar op 2 feb 1885, ovl. (10 jaar oud) aldaar op 19 okt 1895. 
  2.  Johannes Wilhelmus, geb. Wassenaar op 24 aug 1886, Landbouwer, ovl. (57 jaar oud) Delft op 7 jun 1944, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) Haarlemmermeer op 11 mei 1916 met Cornelia Maria Kiebert, dr. van Pieter Kiebert (Landbouwer) en Barbera Koppert, geb. Mijdrecht op 7 mei 1889. 
  3.  Wilhelmus Augustinus, geb. Wassenaar op 26 okt 1887, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) Naaldwijk op 18 feb 1914 met Hillegonda Magdelena Dukker, dr. van Martinus Dekker en Cornelia Agnes Korssen, geb. Naaldwijk circa 1893. 
  4.  Adrianus George, geb. Wassenaar op 9 okt 1888, ovl. (10 dagen oud) aldaar op 19 okt 1888. 
IXbg.  Cornelia Wilhelmina Hersbach, (dr. van VIIIaf), geb. Monster op 6 aug 1847, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 25 feb 1931, tr. (resp. 25 en ongeveer 34 jaar oud) Monster op 12 okt 1872 met Johannis Nicolaas (Johannes) Enthoven, zn. van Nicolaas Enthoven en Cornelia Duindam (Duijndam), geb. Monster in 1838, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Monster op 4 dec 1903. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Nicolaas Anthonius, geb. Monster op 3 sep 1873, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 11 mrt 1938. 
  2.  Maria Cornelia, geb. Monster op 22 jan 1875. 
  3.  Cornelia Maria, geb. Monster op 20 feb 1876. 
  4.  Wilhelmina Anthonia, geb. Monster op 18 nov 1878, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 17 jul 1955. 
  5.  Helena Petronella, geb. Monster op 12 nov 1880, ovl. (43 jaar oud) 's Gravenhage op 28 mrt 1924. 
  6.  Petrus Johannes, geb. Monster op 23 feb 1883, tr. (beiden 34 jaar oud) Zoetermeer op 14 nov 1917 met Cornelia van den Meer, dr. van Adrianus Johannes van den Meer en Maria Vonk, geb. Zoetermeer op 15 sep 1883, ovl. (48 jaar oud) Monster op 13 okt 1931. 
  7.  Anthonie Johannes, geb. Monster op 20 apr 1886, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 1 jan 1951, tr. met Lucia van den Heuvel
  8.  Johanna Maria, geb. Monster op 1 mrt 1891. 
IXbh.  Gerarda van Spronsen, (dr. van VIIIag), geb. Naaldwijk op 14 dec 1847, ovl. (23 jaar oud) aldaar op 31 mei 1871, tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) Wateringen op 21 mei 1869 met Cornelis van der Kleijn, zn. van Cornelis van der Kleijn en Alida Hogervorst, geb. Pijnacker circa 1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis, geb. Naaldwijk op 9 mrt 1870, ovl. (17 jaar oud) Batavia [Indonesië] op 11 jan 1888. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Naaldwijk op 31 mei 1871. 
IXbi.  Eva van Spronsen, (dr. van VIIIag), geb. Wateringen op 1 aug 1851, ovl. (63 jaar oud) Rijswijk op 6 jan 1915, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) Wateringen op 14 nov 1879 met Leonardus van der Krogt, zn. van Joannes van der Krogt (Visser) en Petronella van der Linde, geb. Nootdorp op 27 mrt 1848, Boerenknecht, Tuinder, ovl. (87 jaar oud) Rijswijk op 25 jan 1936, (Leonardus tr. (beiden 25 jaar oud) (1) Hof van Delft op 14 mei 1873 met Leentje Buijing.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Leonardus, geb. Hof van Delft op 31 aug 1880, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 11 jul 1881. 
IXbj.  Gerarda van der Sande, (dr. van VIIIah), geb. Monster op 17 jun 1846, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 7 okt 1914, tr. (resp. 32 en ongeveer 28 jaar oud) Monster op 9 nov 1878 met Willem van Veen, zn. van Willem van Veen en Engelina Alberdina Verbeek, geb. Monster circa 1850, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) aldaar op 5 nov 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Angelina Albertina Maria, geb. Monster op 20 feb 1880, ovl. (6 jaar oud) aldaar op 16 apr 1886. 
  2.  Johannes Wilhelmus, geb. Monster op 6 jan 1882, tr. (resp. 33 en ongeveer 28 jaar oud) Monster op 8 mei 1915 met Johanna Maria Bom, dr. van Johannes Petrus Bom en Maria Helena Wildenberg, geb. 's Gravenhage circa 1887. 
  3.  Angelina Albertina Maria, geb. Monster op 17 mrt 1887, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 20 mei 1888. 
  4.  Wilhelmus Johannes Joseph, geb. Monster op 13 dec 1889, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) De Lier op 19 mei 1916 met Maria Gerarda van der Stap, dr. van leonardus van der Stap (Tuinder) en Petronella Maria Nouwens, geb. De Lier circa 1890. 
IXbk.  Reinier van der Sande, (zn. van VIIIah), geb. Monster op 24 dec 1849, Timmerman, Tuinier, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) Monster op 23 jun 1877 met Johanna Maria Vis, dr. van Theodorus Vis en Floortje van der Knaap, geb. Monster op 22 sep 1855. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eva Johanna, geb. De Lier op 6 mei 1878. 
  2.  Flora Maria, geb. De Lier op 12 dec 1879. 
  3.  Adriana Maria, geb. Loosduinen op 10 okt 1882. 
  4.  Theodorus Laurentius, geb. Loosdrecht op 14 nov 1884. 
  5.  Petrus Reinier, geb. Groningen in 1888, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 3 dec 1889. 
  6.  Maria Johanna, geb. Groningen circa 1892, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) Hoogkerk op 24 feb 1894. 
IXbl.  Alida van der Sande, (dr. van VIIIah), geb. Monster op 28 okt 1853, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 20 jan 1931, tr. (resp. 29 en ongeveer 34 jaar oud) Monster op 19 mei 1883 met Jacob Vermeulen, zn. van Adrianus Vermeulen en Lena van (Tunen) Tienen, geb. Vlaardingen circa 1849, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) Monster op 23 mrt 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Helena Johanna Maria, geb. Monster op 10 mei 1884, ovl. (15 jaar oud) aldaar op 22 sep 1899. 
  2.  Eva Johanna Maria, geb. Monster op 4 nov 1887, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 22 jan 1916 met Jacobus Petrus Evers, zn. van Johannes Evers en Maria Zwetsloot, geb. Stompwijk circa 1893. 
IXbm.  Anthonie van der Sande, (zn. van VIIIah), geb. Monster op 26 sep 1855, ovl. (69 jaar oud) aldaar op 26 jan 1925, tr. (resp. 35 en ongeveer 25 jaar oud) Monster op 9 mei 1891 met Jozina Theodora (Josina) van Veldhoven, dr. van Arie van Veldhoven en Hendrica (Hendrika) Landsbergen, geb. Naaldwijk circa 1866, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) Monster op 28 aug 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Adrianus, geb. op 30 apr 1892. 
  2.  Adrianus Martinus, geb. Monster op 27 apr 1893, tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) Monster op 6 feb 1929 met Barbara Cornelia Zuidgeest, dr. van Petrus Bartholomeus Zuidgeest en Cornelia Maria van Vliet, geb. Monster op 14 jan 1899. 
  3.  Everardus Hendricus Wilhelmus, geb. Monster op 17 aug 1894. 
  4.  Hendrika Eva Maria, geb. Monster op 5 mrt 1896, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 7 aug 1896. 
  5.  Hendrika Eva Maria, geb. Monster op 20 jun 1897, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) Monster op 29 mei 1923 met Jacobus Nicolaas Antonius Krijger, zn. van Adrianus Johannes Krijger en Clasina Maria Smits, geb. Monster circa 1900, tr. (resp. 32 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Monster op 22 okt 1929 met Kornelis de Vette, zn. van Johanns de Vette en Adriana van Dijk, geb. Vlaardinger Ambacht circa 1894, (Kornelis tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 20 jaar oud) (1) Kethel en Spaland op 11 jan 1923 met Gijsbertha Hendrika Helena Verdel, dr. van Arij Verdel en Gijsbertha Hendrika Goeman.). 
  6.  Marinus Johannes, geb. Monster op 13 aug 1898, ovl. (41 dagen oud) aldaar op 23 sep 1898. 
  7.  Laurentius Theodorus, geb. Monster op 9 sep 1899. 
  8.  Eva Cornelia Petronella, geb. Monster op 16 nov 1901. 
IXbn.  Andreas Martinus van der Sande, (zn. van VIIIah), geb. Monster op 10 nov 1859, Landbouwer, ovl. (83 jaar oud) Monster op 21 dec 1942, tr. (resp. 33 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 13 mei 1893 met Jacoba Gerarda van der Haar, dr. van Hendrikus van der Haar en Wilhelmina Cecilia van Veen, geb. Monster circa 1869, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) aldaar op 2 jul 1936. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eva Gerarda Maria, geb. Naaldwijk op 12 mei 1894, ovl. (één maand oud) aldaar op 11 jul 1894. 
  2.  Hendricus Wilhelmus Gerardus, geb. Naaldwijk op 27 apr 1895, tr. (resp. 32 en ongeveer 22 jaar oud) Wateringen op 20 apr 1928 met Cornelia Theodora Duijnisveld, dr. van Nicolaas Johannes Duijnisveld en Nn Nn, geb. Wateringen circa 1906. 
  3.  Doodgeb. zoon, ovl. Naaldwijk op 20 apr 1896. 
  4.  Johannes Reinier Bartholomeus, geb. Naaldwijk op 24 aug 1897, Landbouwer, ovl. (20 jaar oud) Apeldoorn op 9 jun 1918. 
  5.  Hubertus Wilhelmus Leonardus, geb. Naaldwijk op 31 okt 1898, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 21 aug 1928 met Christina Huberta van Schaik, dr. van Hermanus Theodorus Wilhelmus van Schaik en Catharina Margaretha Schouten, geb. Monster circa 1902. 
  6.  Eva Theodora Wilhelmina, geb. Naaldwijk op 5 jun 1900, tr. (resp. 22 en ongeveer 32 jaar oud) Monster op 26 sep 1922 met Petrus Maria van Wijk, zn. van Petrus van Wijk en Geertrui Romijn, geb. Stompwijk circa 1890. 
  7.  Gerardus Andreas, geb. Monster op 13 feb 1902, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 2 jul 1902. 
  8.  Wilhelmina Cornelia Maria, geb. Monster circa 1903, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 19 aug 1925 met Joannes Simon Theodorus Martinus van Wijk, zn. van Petrus van Wijk en Geertrui Romijn, geb. Veur circa 1901, (Joannes Simon Theodorus Martinus tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) (2) Monster op 29 nov 1934 met Maria Theodora Alida van der Sande, (dr. van IXbn).). 
  9.  Anthonius Andreas, geb. Monster op 4 jan 1905, tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) Naaldwijk op 18 nov 1933 met Theodora Johanna Josephina 't Hoen, dr. van Nicolaas 't Hoen en Jacoba Maria Steentjes, geb. Naaldwijk circa 1908. 
  10.  Maria Theodora Alida, geb. Monster circa 1909, tr. met Joannes Simon Theodorus Martinus van Wijk, zn. van Petrus van Wijk en Geertrui Romijn, (Joannes Simon Theodorus Martinus tr. (1) met Wilhelmina Cornelia Maria van der Sande, (dr. van IXbn).). 
IXbo.  Petrus van der Sande, (zn. van VIIIah), geb. Monster op 17 nov 1870, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 31 mei 1906, tr. (resp. 22 en ongeveer 28 jaar oud) Naaldwijk op 13 mei 1893 met Henrica Maria Vollebregt, dr. van Adrianus Vollebregt en Helena (Lena) Verbeek, geb. Naaldwijk circa 1865, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) 's Gravenhage op 25 jan 1926. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eva Gerarda Maria, geb. Monster op 6 mei 1894, ovl. (5 jaar oud) aldaar op 7 mrt 1900. 
  2.  Adrianus Martinus Johannes, geb. Monster op 21 aug 1895, ovl. (24 jaar oud) aldaar op 19 mei 1920. 
  3.  Helena Johanna Wilhelmina, geb. Monster op 9 sep 1896, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) Monster op 15 mei 1923 met Adrianus Johannes van der Voort, zn. van Adrianus Johannes Gerardus van der Voort en Geertruida Agatha van der Voort, geb. Monster op 7 jun 1897. 
  4.  Johanna Adriana Maria, geb. Monster op 30 apr 1898, tr. (resp. 32 en ongeveer 33 jaar oud) Monster op 13 mei 1930 met Gerardus Jozefat Kortekaas, zn. van Adrianus Kortekaas en Anna Elisabeth Koot, geb. Loosduinen circa 1897. 
  5.  Adriana Maria, geb. Monster op 21 feb 1900. 
  6.  Everdina Theodora, geb. Monster op 17 nov 1902, ovl. (14 jaar oud) aldaar op 22 jul 1917. 
IXbp.  Laurens van Spronsen, (zn. van VIIIai), geb. Loosduinen op 9 mrt 1860, tr. (resp. 22 en ongeveer 22 jaar oud) (1) Rijnsburg op 19 okt 1882 met Hester de Jong, dr. van Quirinus de Jong en Willemijntje van Schie, geb. Rijnsburg circa 1860, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) Loosduinen op 22 dec 1917. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Francina, geb. Rijnsburg circa 1884, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) Loosduinen op 1 sep 1909 met Lambertus Johannes van Beugelsdijk, zn. van Johannes Beugelsdijk en Elisabeth Gerarda van Winse, geb. Warmond circa 1881. 
  2.  Quirinus, geb. Rijnsburg circa 1885, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) Loosduinen op 21 okt 1908 met Wilhelmina Theodora van der Bol, dr. van Cornelis Johannes van der Bol en Johanna Catharina van der Waart, geb. Loosduinen circa 1883. 
  3.  Wilhelmina, geb. Rijnsburg circa 1887, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) Loosduinen op 9 okt 1912 met Hendricus Adrianus van Tol, zn. van Arnoldus Leonardus van Tol en Anna Hulspas, geb. Naaldwijk circa 1889. 
  4.  Andreas, geb. Rijnsburg circa 1887, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 39 jaar oud) Loosduinen op 26 jan 1916 met Cornelia Theodora van Dam, dr. van Martinus Simon van Dam en Johanna Kuipers, geb. Loosduinen circa 1877. 
  5.  Gerardus, geb. Rijnsburg circa 1889, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) Loosduinen op 22 apr 1914 met Frederika Maria Bentvelzen, dr. van Franciscus Bentvelzen en Bernarda Wigbers, geb. Naaldwijk circa 1893. 
  6.  Maria Catharina, geb. Rijnsburg circa 1890, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) Loosduinen op 22 apr 1914 met Arnoldus Jansen, zn. van Johannes Lambertus Jansen en Ida Velner, geb. Loosduinen circa 1890. 
  7.  Johanna, geb. Rijnsburg circa 1893, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) Loosduinen op 7 jan 1920 met Johannes Petrus Adrianus Monquil, zn. van Cornelis Monquil en Antonia Margaretha Boek, geb. Loosduinen circa 1892. 
  Laurens van Spronsen, tr. (resp. 61 en 55 jaar oud) (2) Monster op 11 mei 1921 met Bertha Gerarda Houdijk, dr. van Johannes van Houdijk en Johanna van Riet, geb. Kralingen op 17 sep 1865, (Bertha Gerarda tr. (resp. 23 en ongeveer 42 jaar oud) (1) Rotterdam op 7 nov 1888 met Jacobus Christoforus Joseph Duijs, zn. van Henricus (Hendrik) Duijs en Anna Maria Beckers.), (Bertha Gerarda tr. (resp. 34 en ongeveer 54 jaar oud) (2) Monster op 21 apr 1900 met Leendert Kouwenhoven, zn. van Adrianus Kouwenhoven en Florentia (Florensia) Zuitgeest.). 
IXbq.  Margaretha van Spronsen, (dr. van VIIIai), geb. Loosduinen op 11 jun 1863, ovl. (51 jaar oud) Rotterdam op 20 mrt 1915, tr. (resp. 20 en ongeveer 20 jaar oud) Monster op 18 aug 1883 met Johannes van Leent, zn. van Hendrik van Leent en Petronella Peijnenburg, geb. Boxtel circa 1863, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) Monster op 3 apr 1933. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella Everdina, geb. Monster op 22 jun 1884, tr. (resp. 30 en ongeveer 32 jaar oud) Monster op 24 okt 1914 met Gerardus Petrus Bol, dr. van Cornelis Bonifacius Bol en Elisabeth van der Voort, geb. Monster circa 1882. 
  2.  Francina, geb. Monster op 1 aug 1885, ovl. (67 jaar oud) Naaldwijk op 16 apr 1953, tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) Monster op 19 aug 1911 met Albertus van der Ven, zn. van Wilhelmus van der Ven en Brigitta Bijleveld, geb. Naaldwijk circa 1889. 
  3.  Everdina Margaretha Francina, geb. Monster op 27 nov 1886. 
  4.  Johanna Hillegonda, geb. Monster op 6 feb 1888, tr. (resp. 22 en ongeveer 49 jaar oud) Monster op 6 jul 1910 met Wilhelmus van Luijk, zn. van Johannis van Luijk en Alida Vis, geb. Wateringen circa 1861, (Wilhelmus tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 37 jaar oud) (1) Naaldwijk op 17 nov 1894 met Apollonia Maria van Paassen, dr. van Johannes van Paassen en Maria van der Zalm.). 
  5.  Henricus Andreas Dominicus, geb. Monster op 27 jan 1890, ovl. (54 jaar oud) aldaar op 1 mrt 1944, tr. (resp. 30 en ongeveer 37 jaar oud) Monster op 5 mei 1920 met Catharina Maria van den Broek, dr. van Hendricus van den Broek en Maria Lucia Jansen, geb. Strijp circa 1883. 
  6.  Andreas Johannes Adrianus, geb. Monster op 29 mrt 1891. 
  7.  Margaretha Maria, geb. Monster op 14 mrt 1892, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 11 sep 1892. 
  8.  Johannes, geb. Monster op 4 dec 1893, ovl. (49 jaar oud) aldaar op 24 mei 1943, tr. met Anna Maria Theresia Lammers
  9.  Gerardus Johannes Gregorius, geb. Monster op 9 mei 1895, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 13 mrt 1896. 
  10.  Gerardus Machutus, geb. Monster op 15 nov 1896, tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) Monster op 22 sep 1925 met Jacoba Johanna Catharina Maria Gaemers, dr. van Antonius Maria Egilius Gaemers en Barbara Kimmel, geb. 's Gravenhage circa 1890. 
  11.  Margaretha Maria, geb. Monster op 9 feb 1898, tr. (resp. 22 en ongeveer 30 jaar oud) Monster op 13 jan 1921 met Petrus Franciscus Olierhoek, zn. van Jacobus Olierhoek (Vlierhoek) en Alida Tousain, geb. Monster circa 1891. 
  12.  Adrianus Willebrordus, geb. Monster op 14 dec 1899, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 28 feb 1901. 
  13.  Adriana Jacoba, geb. Monster op 16 jun 1902. 
  14.  Anna, geb. Monster op 26 jul 1903, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 31 jul 1903. 
IXbr.  Maria Bruggeling, (dr. van VIIIaj), geb. Monster op 10 apr 1848, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) Monster op 22 feb 1873 met Cornelis Bijleveld, zn. van Hendrik Bijleveld en Barbara Olierook, geb. Naaldwijk op 3 aug 1849, ovl. (69 jaar oud) Wateringen op 2 mrt 1919, (Cornelis tr. (1), (gesch.) met Anna van Zwet.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 4 dec 1873. 
  2.  Johanna Barbara, geb. Monster op 10 apr 1875. 
  3.  Barbara Johanna, geb. Monster op 24 dec 1877. 
  4.  Hendrika, geb. Monster op 9 mrt 1881. 
  5.  Maria, geb. Monster op 12 okt 1883, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 1 sep 1884. 
  6.  Hendricus Petrus, geb. Monster op 22 jan 1885, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 jul 1885. 
  7. , ovl. Monster op 19 aug 1886. 
IXbs.  Johanna Bruggeling, (dr. van VIIIaj), geb. Monster op 30 jul 1852, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Monster op 20 mei 1876 met Hendrikus Boezak, zn. van Cornelis Boezak en Catharina Zoutenbier, geb. Monster circa 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Johanna, geb. Monster op 6 apr 1877. 
IXbt.  Johannes Bruggeling, (zn. van VIIIaj), geb. Naaldwijk op 25 nov 1857, ovl. (36 jaar oud) Monster op 3 dec 1893, tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) Monster op 12 aug 1882 met Petronella Margaretha de Brabander, dr. van Simon de Brabander en Maria Meijer (zie VIIIai). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Johanna Adriana Jacoba, geb. Monster op 8 jul 1884, tr. (resp. 18 en ongeveer 27 jaar oud) Monster op 23 mei 1903 met Theodorus Heijneman, zn. van Henricus Heijneman en Cornelia Bosman, geb. Zwammerdam circa 1876. 
  2.  Johanna Maria, geb. Monster op 25 jul 1885, tr. (resp. 17 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 2 mei 1903, (gesch. op 23 jun 1925) met Cornelis Bijleveld, zn. van Johannes Bijleveld en Maria van der Hoeven, geb. Monster circa 1879. 
  3.  Simon Johannes, geb. Monster op 5 aug 1886, ovl. (7 weken oud) aldaar op 28 sep 1886. 
  4.  Anthonie Simon, geb. Monster op 6 aug 1887. 
  5.  Maria, geb. Monster op 5 sep 1888, tr. (resp. 21 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 7 mei 1910 met Johannes Cornelis van den Berg, zn. van Marinus van den Berg en Helena Vis, geb. Naaldwijk circa 1886. 
  6.  Simon Johannes, geb. Monster op 25 sep 1889, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 21 apr 1890. 
  7.  Adriana Maria, geb. Monster op 27 dec 1890, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 10 mei 1891. 
  8.  Adriana Cornelia, geb. Monster op 21 mrt 1892, tr. (resp. 18 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 23 jul 1910 met Frederik Nicolaas van der Hoeven, zn. van Dirk van der Hoeven en Anna Maria van Leeuwen, geb. Hof van Delft circa 1886. 
  9.  Anna, geb. Monster op 17 jun 1893, ovl. (7 weken oud) aldaar op 9 aug 1893. 
IXbu.  Petrus Bruggeling, (zn. van VIIIaj), geb. Maassluis op 6 mrt 1864, Werkman, tr. (beiden 22 jaar oud) Naaldwijk op 26 jun 1886 met Johanna Catharina Gerritse, dr. van Anthonie Gerritse en Jahanna van der Klaauw, geb. Naaldwijk op 9 aug 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Maria, geb. Monster op 23 apr 1887, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 29 mei 1909 met Gerardus Anthonius Arnoldus Hilversum, zn. van Hermanus Hilversum en Anna Bijleveld, geb. Naaldwijk circa 1883. 
  2.  Johanna, geb. Monster op 13 apr 1888, tr. (resp. 21 en ongeveer 31 jaar oud) Naaldwijk op 15 jan 1910 met Nicolaas van der Ende, zn. van Gerardus van der Ende en Maria Leonarda Alsemgeest, geb. Naaldwijk circa 1879. 
  3.  Anthonius Johannes, geb. Monster op 26 okt 1890. 
  4.  Antonia, geb. Monster op 4 dec 1891, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 18 aug 1892. 
  5.  Johannes, geb. Monster op 27 mrt 1893, Schipper, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) Amsterdam op 18 nov 1915 met Jasperina ten Braak, dr. van Gerrit Willem ten Braak (Portier) en Huberta Agatha Hogeveen, geb. Nieuwer-Amstel circa 1894. 
  6.  Anthonie, geb. Monster op 2 mrt 1894, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 5 okt 1894. 
  7.  Anthonia, geb. Monster op 20 mrt 1894. 
  8.  Cornelis, geb. Monster op 27 nov 1895. 
  9.  Anton, geb. Monster op 4 feb 1897, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) Monster op 29 jul 1922 met Elisabeth Smit, dr. van Hendrik Smit en Gerritje van Spronsen, geb. 's-Gravenzande op 4 jul 1902. 
  10.  Eva, geb. 's Gravenhage circa 1901, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) Monster op 7 jan 1922 met Arnoldus Hendricus van der Hoeven, zn. van Theodorus van der Hoeven en Jacoba de Vreede, geb. Wateringen circa 1897. 
  11.  Adriana, geb. Monster op 5 jan 1902, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 5 jun 1902. 
IXbv.  Johanna Gerarda de Gier, (dr. van VIIIal), geb. Naaldwijk op 7 apr 1851, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) Monster op 27 jul 1878 met Simon de Brabander, zn. van Simon de Brabander en Maria Willemse, geb. Monster op 23 jan 1850, (Simon tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) (1) Monster op 8 mei 1875 met Huibertje Alsemgeest, dr. van Hendrikus (Henricus) Alsemgeest en Catharina de Winter.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Sebastianus, geb. Monster op 2 okt 1880. 
  2.  Maria Cornelia, geb. Monster op 6 nov 1882. 
  3.  Simon Petrus, geb. Monster op 4 dec 1884. 
  4.  Hendrik Simon Petrus, geb. Monster op 23 jan 1889. 
  5.  Anthonius Leonardus, geb. Monster op 23 mei 1890, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 11 aug 1890. 
IXbw.  Johannes Bastianus de Gier, (zn. van VIIIal), geb. Naaldwijk op 13 jul 1856, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 15 mrt 1916, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) Naaldwijk op 12 nov 1881 met Cornelia Kokx, dr. van Johannes Kokx (Koks) en Elisabeth Catharina (Elizabeth Catrina) van Ierschot, geb. Monster circa 1859, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) aldaar op 14 sep 1942. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eva Johanna, geb. Naaldwijk op 2 sep 1882, volgt Xct
  2.  Johannes Anthonius, geb. Naaldwijk op 15 sep 1883, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) Naaldwijk op 11 nov 1905 met Cornelia Johanna Feelders, dr. van Wilhelmus Feelders en Antje Krijger, geb. Schiedam circa 1884. 
  3.  Elisabeth Maria, geb. Naaldwijk op 28 nov 1884, volgt Xcu
  4.  Johanna Maria, geb. Naaldwijk op 9 apr 1886, ovl. (24 jaar oud) aldaar op 11 jun 1910. 
  5.  Leonardus Johannes, geb. Naaldwijk op 6 dec 1887, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 6 sep 1913 met Brigitta van Bergen Henegouwen, dr. van Martinus van Bergen Henegouwen en Anna van (Verhulst) Hulst, geb. Naaldwijk circa 1889. 
  6.  Maria Christina, geb. Naaldwijk op 26 feb 1889, volgt Xcv
  7.  Catharina Petronella, geb. Naaldwijk op 26 sep 1890, ovl. (21 jaar oud) aldaar op 25 feb 1912. 
  8.  Johannes Sebastianus Nicolaas, geb. Naaldwijk op 2 dec 1891, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 17 feb 1912. 
  9.  Anthonius Johannes, geb. Naaldwijk op 4 jan 1893. 
  10.  Petrus Johannes Jacobus, geb. Naaldwijk op 1 mei 1894. 
  11.  Nicolaas Johannes, geb. Naaldwijk op 17 aug 1895, ovl. (8 maanden oud) aldaar op 18 apr 1896. 
  12.  Everdina Christina, geb. Naaldwijk op 30 okt 1896, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) Naaldwijk op 19 feb 1925 met Johannes Straver, zn. van Gerardus Straver en Maria van Lent, geb. Reeuwijk op 24 nov 1899. 
  13.  Nicolaas Bernardus, geb. Naaldwijk op 25 jan 1898, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Naaldwijk op 24 mei 1923 met Johanna Elisabeth Schrama, dr. van Johannes Schrama en Catharina Baak, geb. Sassenheim circa 1900. 
  14.  Anna Maria, geb. Naaldwijk op 17 aug 1899, ovl. (12 jaar oud) aldaar op 24 okt 1911. 
  15.  Hendrica Catharina, geb. Naaldwijk op 14 feb 1901. 
  16.  Cornelis Johannes, geb. Naaldwijk op 4 mei 1904, volgt Xcw
IXbx.  Petrus Johannes de Gier, (zn. van VIIIal), geb. Zegwaard op 2 nov 1857, ovl. (71 jaar oud) Schipluiden op 25 feb 1929, tr. (resp. 35 en ongeveer 31 jaar oud) Wateringen op 31 okt 1893 met Anna Maria van Holsteijn, dr. van Simon Johannes van Holsteijn en Jacoba van der Kleij, geb. Wateringen circa 1862, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) Schipluiden op 23 jul 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Sebastianus, geb. Loosduinen op 27 nov 1895. 
  2.  Jacoba Johanna Maria, geb. Loosduinen op 8 dec 1896, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) Schipluiden op 9 nov 1923 met Wilhelmus Petrus van Gentevoort, zn. van Franciscus van Gentevoort en Adriana Magdalena de Bruijn, geb. Delft circa 1895. 
  3.  Everhardus Johannes, geb. Loosduinen op 19 feb 1898, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) Schipluiden op 3 jul 1924 met Geertruida Maria Gielesen, dr. van Petrus Gielesen en Wilhelmina Thekla Berkel, geb. Schipluiden circa 1900. 
  4.  Margaretha Jacoba, geb. Hof van Delft circa 1904, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) Schipluiden op 12 feb 1923 met Johannes Martinus Kattevlinder, zn. van Antonius Kattevlinder en Jacoba van Steenderen, geb. Delft circa 1898. 
IXby.  Anthonie de Gier, (zn. van VIIIal), geb. Zegwaard op 21 feb 1859, Tuinman, Arbeider, ovl. (81 jaar oud) Monster op 14 okt 1940, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) (1) Monster op 3 mei 1884 met Maria Veerkamp, dr. van Arnoldus Veerkamp en Maria Witkamp, geb. Monster circa 1863, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) 's Gravenhage op 27 mei 1903. 
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 2 okt 1884. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 3 sep 1885. 
  3.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 18 aug 1886. 
  4.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 28 feb 1888. 
  5.  Doodgeb. kind, ovl. Monster op 4 sep 1889. 
  6.  Johannes Bastianus, geb. Loosduinen op 12 sep 1890, tr. (26 jaar oud) Nistelrode op 10 jul 1917 met Henrica van Melis, dr. van Antonius van Melis en Hendrica van Heugten, geb. Gemert. 
  7.  Arnoldus Wilhelmus, geb. Loosduinen op 2 apr 1893, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 22 sep 1893. 
  8.  Arnoldus Nicolaas, geb. Loosduinen op 24 nov 1894. 
  9.  Eva Johanna, geb. Loosduinen op 25 aug 1896. 
  10.  Maria Engelina, geb. Loosduinen op 22 sep 1897, tr. (resp. 26 en 39 jaar oud) Monster op 16 aug 1924 met Damianus Petrus de Brabander, zn. van Hendrikus (Hendricus) de Brabander en Helena van Dijk, geb. Monster op 13 apr 1885. 
  11.  Doodgeb. zoon, ovl. Loosduinen op 21 sep 1898. 
  12.  Cornelia Maria, geb. Loosduinen op 17 okt 1899. 
  13.  Doodgeb. dochter, ovl. Loosduinen op 30 nov 1901. 
  14.  Anthonius Christianus, geb. 's Gravenhage in mei 1903, ovl. (één maand oud) Monster op 29 jun 1903. 
  Anthonie de Gier, tr. (resp. 44 en 29 jaar oud) (2) Naaldwijk op 12 sep 1903 met Anthonia Maria Bils, dr. van Gerardus Bils en Engelina van der Elst, geb. Naaldwijk op 29 sep 1873, ovl. (43 jaar oud) 's Gravenhage op 14 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Antonius Christianus, geb. Loosduinen op 9 dec 1905, volgt Xcx
  2.  Andreas Adrianus, geb. Loosduinen in apr 1910, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 22 jun 1910. 
  3.  Christianus Wilhelmus, geb. Loosduinen in 1911, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 17 okt 1911. 
  4.  Wilhelmus Hendrikus, geb. Loosduinen in 1912, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 1 jun 1913. 
  5.  Christina Dina, geb. Loosduinen in 1913, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 3 aug 1913. 
  6.  Everdina Christina, geb. Loosdrecht in 1914, ovl. (minder dan één jaar oud) Loosduinen op 30 jul 1914. 
  Anthonie de Gier, tr. (resp. 60 en ongeveer 55 jaar oud) (3) Amsterdam op 4 sep 1919 met Margretha Catrina Faber, dr. van Bauke Faber en Maria Theodora Klinkspoor, geb. Amsterdam circa 1864, (Margretha Catrina tr. (resp. ongeveer 27 en 26 jaar oud) (1) Amsterdam op 23 jul 1891 met Lucas Bruinsma, zn. van Johannes Sybrens Bruinsma (Groenteverkoper) en Elisabeth Holling.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXbz.  Christiaan Wilhelmus de Gier, (zn. van VIIIal), geb. Naaldwijk op 2 mei 1867, ovl. (83 jaar oud) Delft op 28 jan 1951, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) Loosduinen op 15 jun 1892 met Dina van der Krogt, dr. van Willem van der Krogt (Schipper) en Helena van Dijk, geb. Monster op 17 jun 1871, ovl. (76 jaar oud) Wateringen op 6 jun 1948. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Simon, geb. 's Gravenhage circa 1893, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) (1) Stompwijk op 2 jun 1914 met Sophia Maria Borst, dr. van Johannes Jacobus Borst en Catharina van Bregt, geb. Stompwijk circa 1893, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Bleiswijk op 18 nov 1932 met Maria Theodora in 't Veen, dr. van Petrus in 't Veen en Johanna van Dijk, geb. Bleiswijk circa 1897. 
  2.  Antonius Gienus, geb. Monster op 14 nov 1893. 
  3.  Eva Cornelia, geb. Monster op 10 jul 1895, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 21 feb 1919 met Johannes Jozephus Leonardus Berendse, zn. van Petrus Johannes Willebrordus Berendse en Margaretha Catharina Koene, geb. Naaldwijk circa 1895. 
  4.  Leonardus, geb. Wateringen op 7 sep 1897, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) Wateringen op 17 jan 1923 met Johanna Tetteroo, dr. van Johannes (Jan) Tetteroo en Cornelia van der Meer, geb. Monster circa 1902. 
  5.  Christina Maria, geb. Wateringen op 5 mei 1899. 
  6.  Helena Geertruida, geb. Wateringen op 5 dec 1900. 
  7.  Maria Antonia, geb. Wateringen op 9 jul 1904, tr. (resp. 24 en ongeveer 31 jaar oud) Wateringen op 24 mei 1929 met Bartholomeus Vogelaar, zn. van Theodorus Cornelis Vogelaar en Johanna Maria Hendriks, geb. Rijswijk circa 1898. 
  8.  Gerardus Gelinus, geb. Wateringen op 16 aug 1907, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 25 dec 1907. 
  9.  Gerardus Gelinus Christiaan, geb. Wateringen op 24 jan 1910, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) Wateringen op 22 apr 1938 met Cornelia Clasina Catharina Reijgersberg, dr. van Gijsbertus Hendricus Reijgersberg en Maria Christina Ammerlaan, geb. Wateringen circa 1915. 
IXca.  Wilhelmina van Gaalen, (dr. van VIIIam), geb. Voorburg op 6 dec 1853, ovl. (65 jaar oud) Amersfoort op 8 okt 1919 (getuigen: Adrianus Johannes van Munster en Hermanus Arnoldus van Zwieten), tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) Voorburg op 25 jul 1887 met Cornelis Johannes de Koning, zn. van Johannes Adrianus de Koning en Johanna Christina Wierts, geb. Voorburg op 9 apr 1857, ovl. (61 jaar oud) Amersfoort op 28 jul 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Adrianus Theodorus, geb. Amersfoort op 24 apr 1888, tr. (resp. 38 en ongeveer 26 jaar oud) Amersfoort op 28 okt 1926 met Gijsbertha Margaretha Bosselaar, dr. van Hendrikus Gijsbertus Bosselaar en Maria van den Bos, geb. Amersfoort circa 1900. 
  2.  Theodorus Cornelis Adrianus, geb. Amersfoort op 6 mrt 1889, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 10 aug 1889. 
  3.  Eva Johanna Maria, geb. Amersfoort op 2 mei 1890, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) Amersfoort op 28 jan 1913 met Josephus Anthonius Maria Okhuijsen, zn. van Franciscus Johannes Okhuijsen en Anna Barbara Jorissen, geb. Utrecht circa 1890. 
  4.  Christianus Leonardusjohannes, geb. Amersfoort op 15 okt 1891. 
  5.  Maria Petronella Karolina, geb. Amersfoort op 7 mrt 1893. 
  6.  Cornelis Lambertus, geb. Amersfoort op 25 sep 1896, tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) Utrecht op 22 sep 1927 met Catharina Geertruida Joanna Tolzmann, dr. van Robert Richard Georg Tolzmann en Geertruida Johanna Wolffenbuttel, geb. Utrecht circa 1898. 
IXcb.  Cornelia van Gaalen, (dr. van VIIIam), geb. Voorburg op 7 mrt 1856, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 11 jun 1913, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) Voorburg op 5 nov 1879 met Adrianus Jacobus Grobben, zn. van Adrianus Grobben en Cornelia Johanna Jacobs, geb. Voorburg op 31 okt 1855, ovl. (60 jaar oud) Gouda op 26 apr 1916. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Theodora Maria, geb. Zoeterwoude in 1881, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) Almelo op 2 jul 1947, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) Voorburg op 9 okt 1906 met Wilhelmus Gerhardus Marie Hemmelder, zn. van Hendrikus Gerhardus Hemmelder en Everharda Kraaijvanger, geb. Stad Delden in 1884. 
  2.  Theodora Petronella Maria, geb. Zoeterwoude in 1883, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) Voorburg op 20 aug 1907 met Petrus Johannes Wienhoven, zn. van Gerardus Wienhoven en Hendrika Smits, geb. Dordrecht in 1883. 
  3.  Frits, geb. Overschie op 2 nov 1885. 
  4.  Adrianus Gerardus Wilhelmus Marie, geb. Overschie op 11 nov 1886. 
  5.  Frits Eduard Marie, geb. Voorburg op 16 jan 1889. 
  6.  Jacobus Johannes, geb. Voorburg op 1 dec 1892. 
IXcc.  Pieter van Gaalen, (zn. van VIIIam), geb. Voorburg op 13 feb 1858, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) Voorburg op 8 okt 1886 met Carolina Johanna de Koning, dr. van Johannes Adrianus de Koning en Johanna Christina Wierts, geb. Voorburg op 17 mei 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Theodorus Gerardus Petrus, geb. Voorburg op 2 aug 1887. 
  2.  Johannes Adrianus, geb. Voorburg op 21 dec 1888, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 21 apr 1890. 
  3.  Petrus Johannes Theodorus, geb. Voorburg op 23 okt 1891. 
  4.  Petrus Theodorus, ovl. Voorburg op 7 mrt 1892. 
  5.  Wilhelmina Cornelia, geb. Voorburg op 7 dec 1893, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 11 feb 1929, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) Voorburg op 14 mei 1918 met Stephanus Martinus Cornelis van Oosten, zn. van Cornelis van Oosten en Ahgatha Magdalena van der Krogt, geb. Voorburg op 18 sep 1891. 
  6.  Johannes Petrus, geb. Voorburg op 3 jun 1895. 
  7.  Evelina Cornelia, geb. Voorburg op 13 jul 1896, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 23 nov 1896. 
IXcd.  Gerardus Pieter van Dijk, (zn. van VIIIam), geb. Voorburg op 18 dec 1861, ovl. (43 jaar oud) aldaar op 11 okt 1905, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) Naaldwijk op 4 nov 1892 met Johanna Geertruida van den Bosch, dr. van Jacobus (Jacob) van den Bosch en Maria van Leeuwen, geb. Naaldwijk op 24 aug 1869. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Evelina Maria Johanna, geb. Voorburg op 14 jan 1894, tr. (beiden 22 jaar oud) Voorburg op 9 jan 1917 met Christiaan Joseph Mulder, zn. van Christiaan Joseph Mulder en Johanna Sophina Aletta Burcksen, geb. Rotterdam op 14 jan 1894. 
  2.  Jacobus Wilhelmus Gerardus, geb. Voorburg op 29 mrt 1896. 
  3.  Wilhelmus Cornelis, geb. Voorburg op 23 mei 1901. 
  4.  Maria Elisabeth Theodora, geb. Voorburg op 3 sep 1902. 
  5.  Adrianus Cornelis, ovl. 's Gravenhage op 25 feb 1906. 
IXce.  Petronella Christiana (Pieternella Christin) van der Roest, (dr. van VIIIan), geb. Naaldwijk op 24 feb 1854, Kruidenierster, ovl. (87 jaar oud) Loosduinen op 21 dec 1941 (getuige: David Adrianus Schoonderwoerd (aang.)), begr. Loosduinen op 24 dec 1941, tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) Monster op 30 apr 1881 met Cornelius (Cornelis) van der Zijden, zn. van Theodorus van der Zijden en Johanna Alsemgeest, geb. Wateringen in 1852, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) Loosduinen op 15 feb 1919, begr. aldaar op 19 feb 1919. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Theodorus Johannes, geb. Loosduinen op 11 mrt 1882, ovl. (23 jaar oud) aldaar op 14 dec 1905. 
  2.  Arnoldus Adrianus, geb. Loosduinen op 25 feb 1884, ovl. (3 maanden oud) Loosdrecht op 9 jun 1884. 
  3.  Johanna Francina Petronella, geb. Loosduinen op 6 mei 1885, tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) Loosduinen op 8 nov 1905 met Gerardus Johannes van der Haar, zn. van Hendrikus van der Haar en Wilhelmina Cecilia van Veen, geb. Monster circa 1880. 
  4.  Arnoldus Adrianus, geb. Loosduinen op 25 okt 1887, tr. (resp. 24 en ongeveer 19 jaar oud) Loosduinen op 27 mrt 1912 met Stijntje van der Wijnmalen, dr. van Arie Wijnmalen en Gerritje de Munnik, geb. Loosduinen circa 1893. 
  5.  Cornelis Antonius, geb. Loosduinen op 6 nov 1889, tr. (resp. 27 en ongeveer 26 jaar oud) Loosduinen op 1 aug 1917 met Geertruida Maria Buijs, dr. van Johannes Cornelis Buijs en Maria Christina de Groot, geb. Nieuwveen circa 1891. 
  6.  Francina Maria Adriana, geb. Loosduinen op 8 okt 1891. 
  7.  Elisabeth Johanna, geb. Loosduinen op 3 nov 1895. 
  8.  Cornelia Francina Atonia, geb. Loosduinen op 25 jan 1898, ovl. (53 jaar oud) Heerlen op 3 feb 1951, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) Loosduinen op 15 jan 1921 met Hubert Mertens, zn. van Johann Jose Hubert Mertens en Maria Margharetha Janssen, geb. Aken [Duitsland] circa 1896. 
IXcf.  Alida Adriana van der Roest, (dr. van VIIIan), geb. Naaldwijk op 4 feb 1858, ovl. (66 jaar oud) Loosduinen op 8 feb 1924, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) Naaldwijk op 6 nov 1886 met Hubertus Vink, zn. van Leonardus Cornelius Simonis Vink en Geertruida Ruigrok, geb. Katwijk a/d Rijn op 29 mei 1862, Wagenmaker, ovl. (71 jaar oud) Loosduinen op 1 dec 1933. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Francina Geertruida Petronella, geb. Loosduinen op 4 apr 1893, volgt Xcy
  2.  Leonardus Adrianus Arnoldus, geb. 's Gravenhage circa 1887, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) Loosduinen op 24 nov 1909 met Johanna Anna Duijvestijn, dr. van Leendert Petrus Duijvestijn en Theodora Kruik, geb. Loosduinen circa 1885. 
IXcg.  Maria Klazina Hersbach, (dr. van VIIIao), geb. 's-Gravenzande op 30 jul 1868, ovl. (65 jaar oud) Naaldwijk op 15 jan 1934, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) 's-Gravenzande op 29 mei 1891 met Cornelis van der Voort, zn. van Adrianus van der Voort en Adriana Touw, geb. Rijswijk in 1865, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Naaldwijk op 12 feb 1929. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Adrianus Wilhelmus, geb. Naaldwijk op 12 apr 1892, tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) Naaldwijk op 4 okt 1922 met Catharina Johanna Maria Vollebregt, dr. van Henricus Everhardus Vollebregt en Wilhelmina Maria van der Klugt, geb. Naaldwijk in 1900. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelia Maria, geb. Naaldwijk op 8 mei 1893. 
  3.  Adriana Wilhelmina, geb. Naaldwijk op 24 dec 1894. 
  4.  Antonius Petrus, geb. Naaldwijk op 8 dec 1896, tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) Schipluiden op 29 apr 1927 met Petronella Adriana Maria van Schie, dr. van Willebrordus van Schie en Anna Tas, geb. Schipluiden in 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wilhelmus Adrianus, geb. Naaldwijk op 11 jul 1898, tr. (resp. 29 en ongeveer 31 jaar oud) Schipluiden op 20 apr 1928 met Cornelia Helena van Schie, dr. van Willebrordus van Schie en Anna Tas, geb. Schipluiden in 1897. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hubertus Nicolaas, geb. Naaldwijk op 18 mei 1900, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) Monster op 9 mei 1930 met Helena Maria Luiten, dr. van Johannes Adrianus Luiten en Maria Sophia Toussaint, geb. Monster op 8 dec 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Petronella Adriana, geb. Naaldwijk op 23 feb 1902, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 22 feb 1905. 
  8.  Doodgeb. zoon, ovl. Naaldwijk op 19 jan 1905. 
  9.  Johannes Josephus, geb. Naaldwijk op 6 mei 1906. 
  10.  Geertruida Adriana, geb. Naaldwijk op 16 feb 1908. 
  11.  Maria Geetruida Everarda, geb. Naaldwijk op 27 dec 1909. 
IXch.  Anna Klazina (Anna Clazina) Hersbach, (dr. van VIIIao), geb. 's-Gravenzande op 11 okt 1869, Rooms Katholiek, ovl. (83 jaar oud) Naaldwijk op 12 jun 1953, begr. aldaar op 16 jun 1953, tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) 's-Gravenzande op 13 aug 1897 met Hubertus van der Voort, zn. van Martinus (Maarten) van der Voort en Johanna Tetteroo, geb. Loosduinen in 1868, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) Delft op 21 mei 1954, begr. Naaldwijk op 25 mei 1954. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Martina, geb. Loosduinen op 14 jun 1899, tr. (resp. 23 en ongeveer 30 jaar oud) Bodegraven op 8 sep 1922 met Jacobus 't Hoen, zn. van Willem 't Hoen en Theodara van Veen, geb. Naaldwijk circa 1892. 
  2.  Doodgeb. dochter, geb. Loosduinen op 14 nov 1900, ovl. aldaar op 14 nov 1900. 
  3.  Antonius Cornelis, geb. 's Gravenhage in 1902, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) Naaldwijk op 23 okt 1928 met Adriana Elisabeth Veenman, dr. van Simon Johannes Veenman en Wilhelmina Alida Kester, geb. Naaldwijk in 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Marinus Paulus, geb. circa 1903, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) Naaldwijk op 29 nov 1951, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 7 nov 1933 met Petronella Maria Adriana Kester, dr. van Nicolaas Benedictus Kester en Catharina Elisabeth Arkesteijn, geb. Naaldwijk circa 1909. 
  5.  Cornelis Marie, geb. Loosduinen in 1906, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) Monster op 2 feb 1929 met Johanna Alberdina Nederpel, dr. van Johannes Gerardus Nederpel en Lambertina Ammerlaan, geb. Monster in 1906. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelia Johanna, geb. Loosduinen in 1907, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) Naaldwijk op 4 nov 1930 met Cornelis Arnoldus Wilhelmus Kester, zn. van Adrianus Anthonius Kester en Quirina Evelina (Quirina Efemia) de Vette, geb. 's Gravenhage in 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Wilhelmina Adriana, geb. Loosduinen circa 1913, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 28 sep 1937 met Adrianus Johannes Maria van der Drift, zn. van Johannes Petrus van der Drift en Anna Maria Apolonia van Veen, geb. Naaldwijk circa 1913. 
  8.  Maria Adriana, geb. Loosdrecht op 25 feb 1897. 
IXci.  Johanna Catharina Hersbach, (dr. van VIIIao), geb. Naaldwijk op 8 mei 1875, Rooms Katholiek, ovl. (55 jaar oud) Kwintsheul op 21 feb 1931, begr. aldaar op 25 feb 1931, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) 's-Gravenzande op 22 mei 1903 met Joannes Kouwenhoven, zn. van Bartholomeus Kouwenhoven en Helena Boode, geb. Monster in 1874, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) aldaar op 12 aug 1949. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Helena Hendrika Klazina, geb. Monster op 21 mrt 1904, volgt Xcz
  2.  Cornelia Geertruida Maria, geb. op 5 mei 1906, ovl. (78 jaar oud) Monster op 14 jan 1985, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) Monster op 22 sep 1928 met Petrus Johannes Henricus van Heijningen, zn. van Petrus Adrianus van Heijningen en Barbara Helena Zuidgeest, geb. Monster op 12 mrt 1903, ovl. (93 jaar oud) aldaar op 8 sep 1996. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Antonia Cornelia, geb. Monster op 24 apr 1909, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 12 apr 1987, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 21 okt 1933 met Wilhelmus Josephus van Heijningen, zn. van Petrus Adrianus van Heijningen en Barbara Helena Zuidgeest, geb. Monster circa 23 mrt 1907, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 2 feb 1983. 
  4.  Wilhelmina Gerarda Antonia, geb. Monster circa 1910, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) aldaar op 24 jul 1919. 
IXcj.  Glijn van Ruijven, (zn. van VIIIap), geb. Monster op 2 jul 1855, Arbeider, ovl. (60 jaar oud) 's Gravenhage op 10 jan 1916, tr. (beiden 29 jaar oud) (1) Monster op 30 mei 1885 met Geertrudis Maria (Geertruida) Walré, dr. van Adrianus Walré en Cornelia Dakken, geb. Monster op 23 mei 1856, ovl. (33 jaar oud) aldaar op 18 feb 1890. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Christina Cornelia Maria, geb. Monster op 21 mrt 1887, ovl. (59 jaar oud) aldaar op 23 dec 1946, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) Monster op 6 jan 1912 met Abraham Johannes Flaton, zn. van Franciscus Flaton en Anna Francina Hazenbroek, geb. Naaldwijk circa 1887, tr. (resp. 32 en ongeveer 41 jaar oud) (2) Monster op 10 mei 1919 met Cornelis Adrianus Kuijpers, zn. van Adrianus Kuijpers en Carolina Wilhelmina Scholtes, geb. Monster circa 1878. 
  Glijn van Ruijven, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (2) Monster op 23 aug 1890 met Geertruida van der Krogt, dr. van Willem van der Krogt (Schipper) en Helena van Dijk, geb. Alkemade op 14 jan 1859, ovl. (48 jaar oud) Monster op 9 jun 1907. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
IXck.  Petrus Adelbertus van Ruijven, (zn. van VIIIap), geb. Monster op 25 jun 1856, ovl. (66 jaar oud) aldaar op 16 jun 1923, tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 17 apr 1880 met Elizabeth de Bruijn, dr. van Willem de Bruijn en Jannetje van Dijk, geb. Monster in 1857, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) aldaar op 19 dec 1921. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes Wilhelmus, geb. Monster op 26 feb 1881. 
  2.  Johanna Maria, geb. Monster op 1 mei 1882. 
  3.  Petronella Maria, geb. Monster op 1 mei 1889. 
  4.  Appolonia Margaretha Johanna, tr. Monster op 18 okt 1922 met Johannes Egbertus Peek, zn. van Hubertus Peek en Willemina Kraaijkamp, geb. Hagestein. 
  5.  Petrus Albertus, geb. Monster op 4 dec 1899, ovl. (36 dagen oud) aldaar op 9 jan 1900. 
  6.  Petrus Albertus, geb. Monster op 6 jun 1903. 
IXcl.  Martinus Johannes van Ruijven, (zn. van VIIIap), geb. Monster op 18 apr 1859, ovl. (78 jaar oud) aldaar op 26 mei 1937, tr. (resp. 31 en ongeveer 25 jaar oud) Monster op 27 sep 1890 met Johanna Helena de Bruijn, dr. van Willem de Bruijn en Jannetje van Dijk, geb. Monster in 1865, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) aldaar op 28 apr 1932. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johanna Maria (Johanna Elisabeth), geb. Monster op 6 aug 1893, tr. (resp. 32 en ongeveer 39 jaar oud) Monster op 26 jun 1926 met Hendrikus van der Lans, zn. van Theodorus van der Lans en Cornelia Maria van der Klaauw, geb. Loosduinen circa 1887. 
  2.  Johanna Wilhelmina, geb. Monster op 2 okt 1894, tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) Monster op 24 okt 1923 met Laurentius Andreas van Kempen, zn. van Jacob van Kempen en Maria Stijger, geb. Loosduinen circa 1893. 
  3.  Johannes Jacobus, geb. Monster op 18 nov 1895, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) Monster op 6 feb 1926 met Catharina Maria Nederpelt, dr. van Jacobus Nederpelt en Engelina Zuiderwijk, geb. Monster op 25 mrt 1899. 
  4.  Wilhelmus Hendrikus, geb. Monster op 11 apr 1897. 
  5.  Wilhelmus Hendricus, geb. Monster op 7 feb 1899, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 19 sep 1899. 
  6.  Petrus Albertus, geb. Monster op 4 dec 1899, ovl. (36 dagen oud) aldaar op 9 jan 1900. 
  7.  Wilhelmus Hendrikus, geb. Monster op 4 dec 1899, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 6 okt 1900. 
  8.  Wilhelmus Hendricus, geb. Monster op 18 feb 1901, ovl. (18 jaar oud) aldaar op 22 mei 1919. 
  9.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 27 feb 1902. 
  10.  Petrus Albertus, geb. Monster op 6 jun 1903. 
  11.  Marinus Johannes, geb. Monster circa 1907, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 26 apr 1932 met Adriana Rommelse, dr. van Johannes Rommelse en Johanna van Bergen, geb. Ooltgensplaat circa 1906. 
IXcm.  Wilhelmina Maria van Ruijven, (dr. van VIIIap), geb. Monster op 10 aug 1861, ovl. (61 jaar oud) Loosduinen op 16 sep 1922, tr. (beiden 26 jaar oud) (1) Monster op 21 apr 1888 met Petrus Andreas van der Meer, zn. van Cornelis van der Meer en Anna Zuijderwijk, geb. Monster op 7 mei 1861, ovl. (32 jaar oud) Loosdrecht op 24 sep 1893. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Christina Louisa, geb. Monster op 21 mrt 1889, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 17 jul 1889. 
  2.  Johannes Cornelis, geb. Monster op 7 apr 1890. 
  3.  Anna Christina, geb. Loosduinen op 17 dec 1891. 
  4.  Petrus Jacobus Cornelis, geb. Loosduinen op 5 nov 1893. 
  Wilhelmina Maria van Ruijven, tr. (resp. 36 en ongeveer 33 jaar oud) (2) Loosduinen op 3 nov 1897 met Cornelis Hoogervorst, zn. van Hoogervorst Arie en Huibertje Strevers, geb. Wateringen circa 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huberta Johanna, geb. Loosduinen op 7 sep 1899, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 12 apr 1900. 
  2.  Maria Christina Wilhelmina Martina, geb. Loosduinen circa 1901, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) Loosduinen op 29 nov 1922 met Petrus Johannes Greve, zn. van Corstianus Greve en Theodora Heskes, geb. Monster circa 1896. 
IXcn.  Martina Maria van Ruijven, (dr. van VIIIap), geb. Monster op 25 jun 1865, Naaistyer, ovl. (41 jaar oud) Monster op 27 apr 1907, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) 's Gravenhage op 7 nov 1888 (getuigen: Glijn van Ruijven (IXcj), Broer van de bruid, Petrus Andreas van der Meer (zie IXcm), Jacob Baumann en Joihannes Hendricus Slot) met Jacob Adolf (Jakob) Schneider, zn. van Johann Schneider (Koopman) en Christina Krah, geb. circa 1864, Smid, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor apr 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Galinus Jacobus, geb. Monster op 1 apr 1889. 
  2.  Christina Johanna, geb. Monster op 14 aug 1890. 
  3.  Johannes Gerardus, geb. Monster op 9 aug 1891. 
  4.  Maria Wilhelmina, geb. Monster op 12 aug 1893. 
  5.  Augustus Johannes Jacobus, geb. Monster op 24 jul 1894, volgt Xda
  6.  Jacobus Johannes Cornelis, geb. 's-Gravenzande op 6 dec 1897. 
IXco.  Jacobus Leonardus Scholten, (zn. van VIIIar), geb. Wateringen op 11 mei 1853, Vleeschhouwer, ovl. (77 jaar oud) Wateringen op 5 jul 1930, otr. (1) Veur op 2 mei 1878, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) Wateringen op 17 mei 1878 met Johanna van (Heyningen) Heiningen, dr. van Cornelis van Heijningen en Elisabeth Vieveen, geb. Veur op 14 dec 1855, ovl. (44 jaar oud) Wateringen op 31 jan 1900. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria Scholtes, geb. Monster circa 1884, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) aldaar op 10 aug 1913. 
  2.  Theodorus Jacobus Scholtes, geb. Wateringen op 16 jan 1891, volgt Xdb
  3.  Everardus Maria, geb. Wateringen circa jan 1896, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 10 jul 1896. 
  Jacobus Leonardus Scholten, tr. (resp. 48 en ongeveer 35 jaar oud) (2) Wateringen op 23 sep 1901 met Maria Jacoba Cornelia Samwel, dr. van Petrus Jacobus Samwel en Apolonia Jacoba Hendriks, geb. Wateringen in 1866, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) aldaar op 25 dec 1933. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Petrus Gerardus, geb. Wateringen op 1 aug 1903. 
  2.  Johanna Apollonia Cornelia, geb. Wateringen op 18 jul 1905, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) Wateringen op 6 nov 1929 met Johannes Franciscus Verbeek, zn. van Johannes Hendrikus Jacobus Verbeek en Anna Maria Olsthoorn, geb. Noordwijk circa 1903. 
IXcp.  Adriana Hersbach, (dr. van VIIIat), geb. Monster op 29 aug 1868, ovl. (34 jaar oud) 's Gravenhage op 14 aug 1903, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) Naaldwijk op 4 mei 1889 met Petrus Johannes Verbraeken, zn. van Johannes Theodorus Verbraeken en Maria van der Vaart, geb. Naaldwijk in 1867. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Maria Martina, geb. Naaldwijk op 13 feb 1890, tr. (resp. 17 en ongeveer 20 jaar oud) Schiedam op 15 aug 1907 met Coenraad Johannes Josephus Zagwijn, zn. van Jacobus Johannes Zagwijn en Joanna Hendriks, geb. Schiedam circa 1887. 
  2.  Anthonius Theodorus, geb. Naaldwijk op 25 jan 1891, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 6 feb 1918 met Anna Cornelia Buijs, dr. van Johannes Hermanus Buijs en Adriana Schats, geb. Monster in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Francina, geb. Naaldwijk op 12 jun 1892. 
  4.  Theodorus Johannes, geb. Naaldwijk op 29 jun 1893, ovl. (11 dagen oud) aldaar op 10 jul 1893. 
  5.  Martina Maria Cornelia, geb. Naaldwijk op 16 jun 1894, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 2 apr 1896. 
  6.  Theodorus Johannes, geb. Naaldwijk op 30 jun 1895. 
  7.  Martinus Johannes, geb. Naaldwijk op 19 jun 1896, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) Schiedam op 26 okt 1922 met Jacomina Landsbergen, dr. van Hendricus Landsbergen en Alida Wijzenbroek, geb. Schiedam op 27 jul 1894. 
  8.  Johanna Maria, geb. Naaldwijk op 16 jun 1897, ovl. (10 maanden oud) aldaar op 13 mei 1898. 
  9.  Martina Alida, geb. Naaldwijk op 6 jan 1899, ovl. (41 jaar oud) Vught op 20 apr 1940. 
  10.  Cornelia Jozephina, geb. Naaldwijk op 23 sep 1900. 
  11.  Johannus Raijmundus, geb. Naaldwijk op 30 aug 1901, ovl. (9 dagen oud) aldaar op 8 sep 1901. 
  12.  Doodgeb. dochter, geb. Naaldwijk op 23 jun 1902, ovl. aldaar op 23 jun 1902. 
IXcq.  Johannes Hersbach, (zn. van VIIIat), geb. Monster op 20 jun 1871, ovl. (81 jaar oud) Wateringen op 24 apr 1953, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) Schiedam op 9 okt 1895 met Bernardina (Dientje) Nieuwaard, dr. van Hermanus Niewaard en Maria Jansen, geb. Schiedam op 1 okt 1874, Rooms Katholiek, ovl. (88 jaar oud) Kwintsheul op 15 mei 1963. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martina Maria, geb. Wateringen op 31 mei 1897, ovl. (7 maanden oud) aldaar op 24 jan 1898. 
  2.  Maria Wilhelmina, geb. Wateringen op 9 dec 1900, ovl. (3 jaar oud) aldaar op 2 jul 1904. 
  3.  Martina Adriana Alida, geb. Wateringen op 9 jul 1903, Rooms Katholiek, ovl. (82 jaar oud) aldaar op 25 mei 1986, begr. aldaar op 28 mei 1986. 
  4.  Hermanus Gerardus (Herman), geb. Wateringen op 14 okt 1906, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Naaldwijk op 29 mei 1994, begr. Kwintsheul op 2 jun 1994. 
  5.  Antonius Johannes, geb. Wateringen op 27 okt 1907, volgt Xdc
  6.  Maria Wilhelmina, geb. Wateringen op 4 sep 1909, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Naaldwijk op 26 okt 1996, begr. Kwintsheul op 31 okt 1996. 
  7.  Johannes Theodorus, geb. Wateringen circa 1915, volgt Xdd
IXcr.  Martina Johanna (Tiny) Hersbach, (dr. van VIIIat), geb. Monster op 12 mrt 1892, Rooms Katholiek, ovl. (99 jaar oud) Wateringen op 18 mrt 1991, begr. Kwintsheul op 21 mrt 1991, tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) Monster op 22 jan 1921 met Johannes Wilhelmus (Jan) Bol, zn. van Adrianus Bol en Apolonia Kortekaas, geb. Loosduinen op 17 feb 1889, Rooms Katholiek, Tuinder, ovl. (73 jaar oud) Delft op 8 jul 1962. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Johanna Maria, geb. Monster circa 1926, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Naaldwijk op 28 okt 1927. 
  2.  Aad, tr. met Afgeschermd
  3.  Alie, tr. met Afgeschermd
  4.  Jan Jr, tr. met Afgeschermd
  5.  Jo, tr. met Afgeschermd
  6.  Plony, tr. met Afgeschermd
  7.  Riet, tr. met Afgeschermd
  8.  Ton, tr. met Afgeschermd
  9.  Cock, tr. met Afgeschermd
  10.  Tiny, tr. met Afgeschermd
  11.  Leo, tr. met Afgeschermd
IXcs.  Gabriël Leonardus Hersbach, (zn. van VIIIat), geb. Monster op 21 jul 1900, Rooms Katholiek, ovl. (57 jaar oud) 's Gravenhage op 1 nov 1957, begr. Kwintsheul op 4 nov 1957, tr. (resp. 31 en ongeveer 26 jaar oud) (1) Nootdorp op 23 sep 1931 (getuigen: Johannes Wilhelmus (Jan) Bol (zie IXcr), Zwager van de bruidegom en Hermanus Martinus van den Akker, Zwager van de bruid) met Johanna Jacoba (Joanna) Groenewegen, dr. van Arnoldus Andreas Groenewegen en Wilhelmina Johanna Arkesteijn, geb. Nootdorp circa 1905, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) 's Gravenhage op 25 mei 1937, begr. Kwintsheul op 29 mei 1937. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Franciscus Maria, geb. op 9 apr 1934, ovl. (76 jaar oud) op 1 feb 2011. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Wilhelmus, ovl. op 25 mei 1937. 
  Gabriël Leonardus Hersbach, tr. (resp. 40 en 33 jaar oud) (2) op 31 dec 1940 met Anna Maria Vilters, geb. Weesperkarspel op 26 dec 1907, ovl. (84 jaar oud) Stramproy op 31 aug 1992, gecr. Heeze op 4 sep 1992. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Andreas Maria, geb. Delft op 18 nov 1942, ovl. (2 jaar oud) Monster op 10 sep 1945. 
  3.  Johannes Maria, geb. Monster in 1944, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 25 mrt 1944. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
IXct.  Adriana Sophia Hersbach, (dr. van VIIIau), geb. Naaldwijk op 29 nov 1881, Rooms Katholiek, ovl. (98 jaar oud) Poeldijk op 9 apr 1980, begr. aldaar op 12 apr 1980, tr. (resp. 24 en 30 jaar oud) Wateringen op 19 okt 1906 met Leonardus van Paassen, zn. van Cornelis van Paassen en Alida Persoon, geb. Monster op 30 okt 1875, Rooms Katholiek, Tuinder, ovl. (79 jaar oud) Delft op 9 jan 1955, begr. Poeldijk op 13 jan 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Alida Maria, geb. Monster in 1907. 
  2.  Petrus Cornelis, geb. Monster in okt 1908. 
  3.  Cornelis Wilhelmus, geb. Monster circa 1909, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) aldaar op 27 okt 1939. 
  4.  Wilhelmus Johannes, geb. in 1911. 
IXcu.  Martina Maria Hersbach, (dr. van VIIIau), geb. Naaldwijk op 3 jul 1885, ovl. (57 jaar oud) Voorburg op 17 aug 1942, begr. aldaar op 22 aug 1942, tr. (resp. 25 en ongeveer 33 jaar oud) Utrecht op 6 jul 1910 met Jochem Willem Vellekoop, zn. van Marinus Vellekoop en Johanna Vreugdenhil, geb. Naaldwijk in 1877, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) Voorburg op 24 mei 1937, (Jochem Willem tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) (1) Maasland op 1 sep 1899, (gesch. 's Gravenhage op 10 nov 1911) met Leentje van der Kaaden, dr. van Cornelis van der Kaaden en Kuinira Pieterse.). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  M
IXcv.  Johannes Willebrordus Gerritse, (zn. van VIIIav), geb. Wateringen op 28 aug 1873, ovl. (68 jaar oud) Delft op 22 jun 1942, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) Schipluiden op 21 apr 1896 met Wilhelmina van Veen, dr. van Petrus van Veen en Jacoba Maria Groenendijk, geb. Stompwijk in 1873. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Petrus Arnoldus, geb. Schipluiden op 24 feb 1898, volgt Xde
  2.  Arnoldus Hubertus, geb. Hof van Delft circa 1899, volgt Xdf
  3.  Jacobus Arnoldus, geb. Hof van Delft circa 1901, volgt Xdg
  4.  Petronella Gerarda, geb. Hof van Delft circa 1902, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) Schipluiden op 29 jan 1929 met Anthonius Hermanus Dessens, zn. van Theodorus Dessens en Johanna Josphina Oosterman, geb. Hof van Delft circa 1901. 
  5.  Jacoba Cornelia, geb. Hof van Delft circa 1903, volgt Xdh
  6.  Wilhelmina Maria, geb. Hof van Delft circa 1907, volgt Xdi
  7.  Adriana Wilhelmina, geb. in 1910, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Delft op 27 jan 1911. 
IXcw.  Adriana Maria Gerritse, (dr. van VIIIav), geb. Schipluiden op 28 jun 1884, ovl. (62 jaar oud) Delft op 5 mrt 1947, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) Hof van Delft op 22 feb 1911 met Hendricus Anthonius van der Ven, zn. van Petrus van der Ven en Anna Maria Ouwendijk, geb. Hof van Delft in 1887. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
IXcx.  Anthonius Johannes Hersbach, (zn. van VIIIax), geb. Kwintsheul op 22 mei 1888, ovl. (83 jaar oud) op 27 jul 1971, begr. aldaar, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) Wateringen op 3 nov 1923 met Johanna Maria (Jans) van der Knaap, dr. van Wilhelmus (Willem) van der Knaap en Cornelia (Keetje) Koene, geb. Wateringen op 27 jan 1896, ovl. (85 jaar oud) Kwintsheul op 8 dec 1981, begr. aldaar op 12 dec 1981. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt Xdj
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, volgt Xdk
  6.  Afgeschermd, volgt Xdl
  7.  Afgeschermd, volgt Xdm
IXcy.  Maria Adriana Hersbach, (dr. van VIIIax), geb. op 28 mei 1892, ovl. (70 jaar oud) op 30 jan 1963, tr. (resp. 28 en ongeveer 30 jaar oud) Monster op 28 aug 1920 met Arnoldus Johannes Duijvesteijn, zn. van Cornelis Bavo Duijvesteijn en Maria Cornelia van der Voort, geb. Naaldwijk in 1890. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Arnoldus, geb. Naaldwijk circa 1926, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) 's Gravenhage op 5 jun 1941. 
IXcz.  Maria Catharina Alida Hersbach, (dr. van VIIIax), geb. Monster op 28 mei 1892, ovl. (30 jaar oud) De Lier op 2 sep 1922, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) Monster op 23 apr 1921 met Cornelis Johannes van der Drift, zn. van Adrianus van der Drift en Anna Wilhelmina van der Helm (zie VIIIay). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. De Lier op 31 aug 1922. 
IXda.  Alida Wilhelmina Hersbach, (dr. van VIIIax), geb. Kwintsheul op 25 sep 1893, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) Naaldwijk in 1981, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) Monster op 9 aug 1919 met Willem Petrus Antonius van den Ende, zn. van Wilhelmus Adrianusz. (Willem) van den Ende en Elisabet Verdegaal, geb. 's-Gravenzande op 22 feb 1889, ovl. (84 jaar oud) aldaar op 18 dec 1973. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Elisabet Wilhelmina Maria, geb. 's-Gravenzande op 15 jul 1920, ovl. (21 jaar oud) Delft op 18 sep 1941. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johannes Wilhelmus Cornelis, geb. 's-Gravenzande op 10 feb 1928, volgt Xdn
  7.  Antonius Johannes Maria, geb. 's-Gravenzande op 12 mei 1929, ovl. (7 jaar oud) aldaar op 7 dec 1936. 
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit deze relatie geen kinderen. 
IXdb.  Johannes Herebertus Hersbach, (zn. van VIIIax), geb. Monster op 7 jul 1900, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1981, otr. in jan 1937, tr. (resp. 36 en 20 jaar oud) Monster in feb 1937 met Emma Trücher, geb. Hafendorf [Oostenrijk] op 12 jun 1916. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd
IXdc.  Petrus Leonardus Zuidgeest, (zn. van VIIIay), geb. Monster op 19 dec 1888, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 18 aug 1917 met Barbara Catharina Holsteijn, dr. van Hendrik van Holsteijn en Maria Johanna Henneveld, geb. Naaldwijk in 1891. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Everina Maria, geb. Monster in 1918, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 13 nov 1918. 
  2.  Hendrikus Johannes, geb. Monster in 1919, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 28 mrt 1920. 
  3.  Hendrikus Everardus, geb. Monster in 1922, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 7 mrt 1923. 
  4.  Cornelis Johannes, geb. Monster in 1926, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 14 okt 1927. 
  5.  Cornelis Johannes, geb. Monster in 1929, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 10 dec 1930. 
  6.  Christianus Petrus, geb. Monster circa 1933, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 15 mrt 1935. 
IXdd.  Anthonius Adrianus Zuidgeest, (zn. van VIIIay), geb. Monster op 2 dec 1894, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 18 sep 1920 met Johanna Petronella Margaretha van Dijk, dr. van Aalbrecht Pieter van Dijk en Cornelia Maria Zwinkels, geb. Naaldwijk in 1896. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Everina Cornelia Maria, geb. Monster circa 1922, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar in 1927. 
IXde.  Diena Maria (Dina) Hersbach, (dr. van VIIIaz), geb. Beemster op 4 jan 1891, Rooms Katholiek, ovl. (95 jaar oud) Amsterdam op 6 feb 1986, begr. aldaar op 11 feb 1986, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) Beemster op 22 feb 1911 met Johannes (Jan) Alles, zn. van Bernardes Alles (Vrachtrijder, Veehouder) en Hendrika Pruim (Dienstbode), geb. Beemster op 21 mrt 1882, Veehouder, ovl. (94 jaar oud) Amsterdam op 10 jun 1976. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Marie Catharina (Bets), geb. Beemster op 25 nov 1911, volgt Xdo
  2.  Clasina Cornelia (Stien), geb. Beemster op 3 aug 1913, volgt Xdp
  3.  Bernardus, geb. Beemster op 11 mei 1915, volgt Xdq
  4.  Antonius, geb. Beemster op 14 jun 1916, ovl. (52 jaar oud) Amsterdam op 7 aug 1968. 
  5.  Cornelia (Nel), geb. Beemster op 14 okt 1917, volgt Xdr
  6.  Maria, geb. Beemster op 1 jan 1919, ovl. (11 maanden oud) aldaar op 17 dec 1919. 
  7.  Maria (Rie), geb. Beemster op 24 apr 1920, volgt Xds
  8.  Afgeschermd, volgt Xdt
  9.  Afgeschermd, volgt Xdu
  10.  Fredericus (Freek), geb. Beemster op 17 feb 1925, volgt Xdv
  11.  Afgeschermd, volgt Xdw
  12.  Afgeschermd, volgt Xdx
  13.  Afgeschermd, volgt Xdy
  14.  Wilhelmina, geb. Amsterdam op 31 jan 1932, volgt Xdz
  15.  Afgeschermd, volgt Xea
IXdf.  Maria Hersbach, (dr. van VIIIaz), geb. Beemster op 31 mrt 1893, ovl. (82 jaar oud) Bennekom op 19 aug 1975, tr. (beiden 24 jaar oud) Beemster op 16 aug 1917 met Hendricus (Henk) de Lange, zn. van Petrus de Lange en Geertje Bet, geb. Zuid Scharwoude op 22 jun 1893, Agent van Politie, ovl. (66 jaar oud) Rotterdam op 11 feb 1960. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geertruida Clazina, geb. Rotterdam op 20 dec 1918, ovl. (80 jaar oud) op 2 okt 1999, tr. (resp. 53 en 66 jaar oud) Leiden op 2 mei 1972 met Feng Chang Yuang, geb. Chinga (China) [China] op 28 sep 1905, ovl. (80 jaar oud) Leiden op 26 mrt 1986. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Nicolaas Jacobus Reurings en Maria Wollenhaupt. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt Xeb
IXdg.  Frederik Hersbach, (zn. van VIIIaz), geb. Beemster op 17 sep 1895, Rooms Katholiek, Werkman, ovl. (82 jaar oud) Ursem op 15 okt 1977, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) Beemster op 16 sep 1920 met Petronella Elisabeth Verkuil, dr. van Geradus Verkuil (Koetsier, Winkelier) en Jannetje Roelofszen, geb. Beemster circa 1895, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) Z.O. Beemster op 10 feb 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonius Gerardus, geb. Beemster in aug 1925, ovl. (6 weken oud) aldaar op 16 sep 1925. 
Generatie X
Xa.  Johan Mussert, (zn. van IXb), geb. Rotterdam op 20 aug 1889, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) Rotterdam op 19 jun 1912 met Jozina Christina Aenmeij, dr. van Dirk Aenmeij en Jozina Christina Brand, geb. Rotterdam op 9 sep 1891. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petronella, geb. Rotterdam op 23 apr 1909, tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) Rotterdam op 18 apr 1928 met Barend Westerveld, zn. van Gerrit Jan Westerveld en Leuntje van Aalst, geb. Rotterdam op 9 nov 1905. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Rotterdam op 7 dec 1934. 
Xb.  Antonie Hendrikus Mussert, (zn. van IXb), geb. Rotterdam op 11 dec 1891, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) Rotterdam op 25 okt 1911 met Akke Ida Rink Veenema, dr. van Herman Rink Veenema en Christina Anthonia Jonkers, geb. Rotterdam op 31 okt 1890. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Cornelia, geb. Rotterdam in nov 1911, ovl. (6 weken oud) aldaar op 18 dec 1911. 
  2.  Christina Anthonia, geb. Rotterdam circa 1913, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) aldaar op 15 jul 1920. 
Xc.  Christina Mussert, (dr. van IXb), geb. Rotterdam op 25 aug 1898, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) Rotterdam op 1 dec 1920 met Adriaan Verhulst, zn. van Boudewijn Verhulst en Johanna van Oorschot, geb. Zierikzee circa 1893. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Rotterdam op 25 feb 1930. 
Xd.  Jan Mussert, (zn. van IXe), geb. Delfshaven circa 1885, tr. (resp. ongeveer 24 en 22 jaar oud) Rotterdam op 26 mei 1909 met Alida Hendrika Reede, dr. van Willem Reede en Grietje (Greetje) Takken, geb. Amerongen op 1 aug 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem, geb. Rotterdam circa 1913, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) aldaar op 21 sep 1916. 
  2.  Willem, geb. Rotterdam, ovl. Dresden [Duitsland] op 17 apr 1945. 
Xe.  Cornelis Mussert, (zn. van IXe), geb. Rotterdam op 21 dec 1888, ovl. (43 jaar oud) aldaar op 16 mei 1932, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) Rotterdam op 14 mei 1913 met Jacoba Wilhelmina Maeliker (Moeliker), dr. van Johannes Jasper Maeliker en Wilhelmina Jacoba Metz, geb. Rotterdam op 23 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adrianus, geb. Rotterdam circa 1914, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) aldaar op 26 feb 1933. 
Xf.  Hendrik Andreas Hersbach, (zn. van IXo), geb. Leiden op 20 jan 1853, Rooms Katholiek, Metaaldraaier, Metaalpletter, Smid, ovl. (75 jaar oud) 's Gravenhage op 3 feb 1928 (getuigen: Gerardus Hoefnagel (aang.) en Jan Timp (aang.)), tr. (resp. 39 en 25 jaar oud) Haarlem op 2 nov 1892 met Elisabeth Johanna de Haan, dr. van Nicolaas de Haan en Johanna Sloos, geb. Leiden op 30 mei 1867, Dienstbode, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hermanus Hendricus, geb. 's Gravenhage op 15 okt 1898, volgt XIa
Xg.  Catharina Maria Hersbach, (dr. van IXo), geb. Leiden op 17 mrt 1855, Rooms Katholiek, Modemaakster, ovl. (82 jaar oud) 's Gravenhage op 20 nov 1937 (getuige: Willem Franciscus den Prins (aang.)), tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) 's Gravenhage op 6 feb 1878 (getuigen: Johannes van den Berg, Hendrik Pauw, Petrus Doove en Franciscus Doove) met Jacobus Nicolaas Harnas, zn. van Antonius Harnas en Maria Catharina Annokkee, geb. 's Gravenhage op 29 nov 1849, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 1 jul 1931. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Catharina, geb. Rotterdam op 10 jun 1879, Rooms Katholiek. 
  2.  Hermanus Petrus, geb. 's Gravenhage op 9 aug 1880, Timmerman, Broodbakker, Raggelaar. 
  3.  Johannes Nicolaas, geb. 's Gravenhage op 26 jun 1885, Rooms Katholiek. 
  4.  Antonius Andreas, geb. 's Gravenhage op 7 aug 1887, Rooms Katholiek. 
  5.  Nicolaas Andreas, geb. Leiden op 14 dec 1888, Rooms Katholiek. 
  6.  Christiaan Diderikus, geb. Leiden op 14 dec 1888, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 25 feb 1889. 
  7.  Johanna Hendrika, geb. 's Gravenhage op 25 sep 1893, Rooms Katholiek. 
  8.  Catharina Maria, geb. 's Gravenhage op 9 mrt 1898, Rooms Katholiek. 
Xh.  Andreas Hermanus Hersbach, (zn. van IXo), geb. 's Gravenhage op 9 jul 1857 (getuige: Hermanus Hersbach (IXo) (aang.), Vader), Bediende, Smid, Huidenzouter, Arbeider, ovl. (50 jaar oud) Venray op 29 feb 1908, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) 's Gravenhage op 10 dec 1879 (getuigen: Jacobus Sandig, Broer van de bruid, Jacobus Setzinger, Petrus Doove, Oom van de bruidegom en Willem Sandig, Broer van de bruid) met Eva Catharina (Eva Maria) Sandig, dr. van Jacobus Nicolaas Sandig (Ijzergieter) en Eva Catharina Woltz (Wolff), geb. 's Gravenhage op 16 sep 1861, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 1 jul 1902. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Agatha Eva, geb. 's Gravenhage op 6 mei 1880 (getuigen: Petrus Doove, Carel Lodewijk Matthijs Hoffmann en Andreas Hermanus Hersbach (Xh) (aang.), Vader), Rooms Katholiek, ovl. (48 jaar oud) 's Gravenhage op 4 feb 1929 (getuigen: Cornelis Antonius Wensveen (aang.) en Antonius Adam (aang.)). 
  2.  Eva Catharina Maria, geb. 's Gravenhage op 4 sep 1881, volgt XIb
  3.  Elisabeth Maria, geb. 's Gravenhage op 12 jul 1884 (getuigen: Daniel Blok en Gerardus van Oorschot). 
  4.  Andreas Hermanus, geb. 's Gravenhage op 13 nov 1886 (getuigen: Johannes Otto den Hoff (zie Xj) en Hensdricus Duiveman), Koopman, ovl. (56 jaar oud) Zwolle op 12 jan 1943. 
  5.  Egbertus Hendricus, geb. 's Gravenhage op 1 dec 1889 (getuigen: Johannes Antonie Hersbach (zie IXo) en Frederik Nicolaas Hilvers). 
  6.  Maria Catharina, geb. 's Gravenhage op 3 mrt 1891 (getuigen: Gerrit Levia de Machtige en Gerrit Lambertus Storij). 
  7.  Johannes Antonius, geb. 's Gravenhage op 21 mrt 1894, volgt XIc
  8.  Catharina Maria (To), geb. 's Gravenhage op 11 jan 1898, volgt XId
  9.  Nicolaas Jacobus, geb. 's Gravenhage op 4 jun 1899, volgt XIe
Xi.  Elisabeth Maria Hersbach, (dr. van IXo), geb. 's Gravenhage op 9 jul 1857, Dienstbode, ovl. (75 jaar oud) Breda op 17 jul 1932, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) 's Gravenhage op 1 aug 1888 met Klaas Dingelum Hoogma, zn. van Dingelom Klazes Hoogma en Catharina Rommerts (Trijntje) Meyer, geb. Oosterwierum (Baarderadeel) op 22 mrt 1863, Rooms Katholiek, Besteller, Vrachtrijder, Veldwachter, ovl. (85 jaar oud) Breda op 4 feb 1949, begr. Princenhage op 7 feb 1949,
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Catharina Agatha, ovl. Princenhage op 22 sep 1889. 
  2.  Dingenerus Nicolaas Petrus, ovl. Princenhage op 12 nov 1890. 
  3.  Dingenerus Nicolaas, geb. Princenhage circa 1892, Meubelmaker, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 8 feb 1923 met Everdina Theodora Holthuizen, dr. van Alida Maria Johanna Holthuizen, geb. Utrecht circa 1899. 
  4.  Hermanus Agatha, ovl. Princenhage op 1 aug 1893. 
  5.  Hermanus Petrus, ovl. Princenhage op 23 aug 1894. 
  6.  Catharina Agatha, ovl. Princenhage op 16 mei 1896. 
  7.  Catharina Agatha, geb. Princenhage op 25 aug 1896, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 22 sep 1898, tr. (resp. 31 en 27 jaar oud) Bergen op 20 sep 1927 met Willem Arnoldus Rijniers, zn. van Johnnes Hubertus Rijniers en Elisabeth Robijns, geb. Bergen op 20 sep 1900, Hoofdonderwijzer. 
  8.  Hermanus, ovl. Princenhage op 14 sep 1898. 
  9.  Maria Elisabeth, ovl. Princenhage op 11 feb 1904. 
  10.  Nn, tr. met C. Rijniers
  11.  A.M
Xj.  Wilhelmina Agatha Hersbach, (dr. van IXo), geb. 's Gravenhage op 3 nov 1866 (getuigen: Johannes Schout, Willem Mook en Hermanus Hersbach (IXo) (aang.)), ovl. (88 jaar oud) Huizen op 15 nov 1954, tr. (resp. 19 en ongeveer 27 jaar oud) 's Gravenhage op 14 jul 1886 (getuigen: Andreas Hermanus Hersbach (Xh), Broer van de bruid, Johannes Antonie Hersbach (zie IXo), Broer van de bruid, Hermanus Abraham Hersbach (zie IXo), Broer van de bruid en Ambrosius Rikkers), (gesch. Amsterdam op 19 apr 1909) met Johannes Otto den Hoff, zn. van Willem Izaak van den Hoff (Geneesheer) en Pauline Guillemine Constance Josseau, geb. circa 1859, Schrijver, Controleur bij de melkinrichting, Hotelgids. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Izaäk van den Hoff, geb. 's Gravenhage op 13 okt 1886, Bouwkundige, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) Amsterdam op 12 aug 1915 (getuigen: Egbert Poelman, broeder bruid en Hermanus Nicolaas van den Hoff (zie Xj), broer bruidegom) met Cornelia van der Boezem, dr. van Cornelis van den Boezem (Schoenmaker) en Lucia Muller, geb. Gorinchem circa 1889. 
  2.  Catharina Maria, geb. 's Gravenhage circa 1888, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) Amsterdam op 3 jun 1909 (getuigen: Petrus Antonius Capel, Antonius Wilhelmus Hendrikus van Beek, broeder bruidegom, Hendrikus van Beek, oom bruidegom en Willem Izaäk van den Hoff (zie Xj), broeder bruid) met Jacobus Gijsbertus van Beek, zn. van Leonardus van Beek (Kleermaker) en Johanna Francisca Teunissen, geb. Amterdam circa 1886, Kelner. 
  3.  Pauline Wilhelmine Constance van den Hoff, ovl. Princenhage op 5 mrt 1890. 
  4.  Hermanus Nicolaas van den Hoff, geb. Breda circa 1891, Kelner, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 28 jaar oud) Amsterdam op 30 mrt 1911, (gesch. Amsterdam op 27 jan 1926) met Annette Catharina Veenendaal, dr. van Jacobus Veenedaal en Anna Christina Brandhorst, geb. Amsterdam circa 1883. 
  5.  Pauline Wilhelmina Constance van den Hoff, geb. 's Gravenhage circa 1892, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 22 apr 1920, (gesch. Amsterdam op 21 jan 1942) met Maurits Meijer, zn. van Aron Meijer (Handelsreiziger) en Grietje de Haan, geb. Amsterdam circa 1895, Handelsreiziger. 
  6.  Wilhelmina Mathilda Jacoba, geb. 's Gravenhage circa 1893, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 38 jaar oud) Amsterdam op 11 mei 1922 met Jacobus Woudenberg, zn. van Jacobus Woudenberg en Maria van Leeuwen, geb. Alkemade circa 1884, Hoofdcontroleur. 
  7.  Johannes Otto van den Hoff, geb. Amsterdam circa 1898, Kantoorbediende, Meubelfabrikant, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (1) Amsterdam op 27 apr 1922, (gesch. Amsterdam op 14 aug 1925) met Johanna Geertruida Beaux, dr. van Johannes Franciscus Beaux (Magazijnbediende) en Maria Johanna de Busser, geb. Amsterdam circa 1898, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) (2) Amsterdam op 10 jul 1930 (getuigen: Catharina Maria den Hoff (zie Xj), zuster bruidegom en Pauline Wilhelmina Constance van den Hoff (zie Xj), zuster bruidegom) met Maria Elisabeth Hondeman, dr. van Willem Hondeman (Kleermaker) en Maria Elisabeth Paezens, geb. Amsterdam circa 1905. 
Xk.  Johannes van der Meel, (zn. van IXp), geb. Leiden op 22 jul 1857, Metselaar, Zuivelbereider, Botermaker, ovl. (87 jaar oud) Delft op 2 mei 1945, tr. met Johanna Lezwijn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Huberta Johanna, geb. Leiden circa 1887, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) Amsterdam op 19 aug 1908 met Jan Mattheus Nicolaas Corstjens, zn. van Joseph Corstjens (Karnmeester in melkinrichting) en Anna Catharina Glabbeek, geb. Nieuwer-Amstel circa 1877. 
  2.  Maria Johanna, geb. Leiden circa 1889, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 22 jul 1914 met Antonius Petrus Johannes Vos, zn. van Petrus Antonius Johannes Vos en Aleida Antonia Maalstee, geb. Nieuwer-Amstel circa 1889, Schoenmaker. 
  3.  Helena Elisabeth Maria Johanna, geb. Leiden circa 1893, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 12 sep 1917 met Hermanus Jozeph Wernardus Schumacher, zn. van Wernardus Henderikus Schumacher (Warmoezenier) en Helena Maria Broekhoff, geb. Nieuwer-Amstel circa 1892, Kantoorbediende. 
  4.  Johannes Nicolaas Antonius, geb. Leiden circa 1895, Schoenmaker, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) Amsterdam op 12 sep 1923 met Catharina Maria Draaijers, dr. van Petrus Draaijers en Henriette Jacoba Angulus Oudendijk, geb. Amsterdam circa 1896. 
Xl.  Hendricus Andreas van der Meel, (zn. van IXp), geb. Leiden op 4 sep 1862, tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) Oegstgeeest op 17 apr 1885 met Maria van Steijn, dr. van Gerardus van Steijn en Gerarda Johanna Schrama, geb. Oegstgeest circa 1862. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Maria, geb. circa 1898, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) Wassenaar op 18 okt 1937, tr. met Jan Haasbroek
Xm.  Nicolaas Johannes van der Meel, (zn. van IXp), geb. Leiden circa 1868, Melkboer, Meesterknecht, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) Leiderdorp op 10 mei 1893 met Catharina Westerman, dr. van Antonie Westerman en Maria van Noort, geb. Leiderdorp circa 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Maria Jacoba, geb. Amsterdam circa 1894, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) Amsterdam op 2 jun 1921 met Johannes Willebrordus Maria Felix, zn. van Martinus Wilhelmus Casper Felix en Paulina Nak, geb. Amsterdam circa 1892, Bankwerker. 
  2.  Antonius Hendrikus Nicolaas, geb. Nieuwer-Amstel circa 1895, Metaalbewerker, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 6 aug 1919 met Dingena van Oers, dr. van Hendrikus van Oers (Koopman) en Johanna van Poppel, geb. Princenhage circa 1895. 
  3.  Nicolaas Hendricus, geb. Amsterdam circa 1896, Rijwielhersteller, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) Amsterdam op 29 sep 1920 met Cornelia Helena Suijkerbuijk, dr. van Petrus Johannes Suijkerbuijk (Vuurstoker) en Cornelia Elisabeth van Hees, geb. Oosterhout circa 1898. 
  4.  Maria Catharina, geb. Amsterdam circa 1900, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 6 apr 1921 met Johannes Knijn, zn. van Wilhelmus Petrus Knijn (Huisschilder) en Johanna Hermina Oosterman, geb. Amsterdam circa 1897, Electricien. 
  5.  Johannes Nicolaas, geb. Amsterdam circa 1901, Filiaalhouder, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) Amsterdam op 17 okt 1929 met Maria Alida Petronella Onel, dr. van Petrus Jacobus Onel en Maria Alida Engelina Schoten, geb. Amsterdam circa 1902. 
  6.  Hendrika Johanna, geb. Amsterdam circa 1903, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) Amsterdam op 6 apr 1922, (gesch. op 8 okt 1934) met Bernardus Osche, zn. van Bernardus Osche en Susanna Magdalena Appels, geb. Amsterdam circa 1897, Winkelbediende. 
  7.  Gerarda Maria, geb. Amsterdam circa 1904, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) Amsterdam op 24 aug 1927 met Wilhelmus Joannes Cornelis Maria Verburgt, zn. van Johannis Coenradus Verburgt (Agent verzekeringsmaatschappij) en Cornelia Bernardina Maria Hesselfelt, geb. Amsterdam circa 1903, Magazijnbediende. 
Xn.  Leonardus van der Meel, (zn. van IXp), geb. circa 1873, Koopman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Leiden op 7 mei 1957, tr. (resp. ongeveer 22 en 21 jaar oud) Leiden op 15 mei 1895 met Catharina Hendrica Wolfern, dr. van Stephanus Wolfern en Maria Jansen, geb. Leiden op 3 mei 1874, ovl. (72 jaar oud) Leiden op 17 okt 1946. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas Joseph, geb. Leiden op 13 mei 1898. 
  2.  Stephanus Antonius, geb. Leiden op 23 aug 1899, ovl. (3 maanden oud) aldaar op 4 dec 1899. 
  3.  Stephanus Leonardus Nicolaas Antonius, geb. Leiden op 2 nov 1900. 
  4.  Leonardus Hendricus Andreas Nicolaas Frans Dirk, geb. Leiden op 2 nov 1901. 
  5.  Josephus Franciscus Hendrikus, geb. Leiden op 29 mrt 1905. 
  6.  Catharina Elisabeth Maria, geb. Leiden op 5 jun 1906. 
  7.  Franciscus Antonius, geb. Leiden op 16 nov 1908. 
  8.  Elisabeth Catharina, geb. Leiden op 16 nov 1908. 
  9.  Theodorus Joseph, geb. Leiden op 31 jan 1910. 
Xo.  Maria Helena van der Linden, (dr. van IXs), geb. Leiden op 9 okt 1865, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) Vlissingen op 15 apr 1891 met Johannes Cornelis Bastiaanse, zn. van Adrianus Bastiaanse en Ariana Cornelia Maas, geb. Woensdrecht circa 1867. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Theresia Francisca, geb. Vlissingen, tr. Woensdrecht op 17 mei 1922 met Leonardus Johannes van Roosmalen, zn. van Johannes van Roosmalen en Elisabeth van der Heiden, geb. Breda. 
Xp.  Hendricus Franciscus van der Linden, (zn. van IXs), geb. Leiden circa 1868, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) Vlissingen op 10 aug 1892 met Ida Maria Louisa Slootmans, dr. van Theodorus Slootmans en Louisa Antonia Misdom, geb. Vlissingen circa 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Theresia, geb. circa 1893, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) Utrecht op 13 mei 1950, tr. met Theophile Oscar Debeen
  2.  Adrianus Hendricus, geb. Vlissingen circa 1896, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) Vlissingen op 28 dec 1921 met Clementina Seraphina Troch, dr. van Hendricus Troch en Leonia Rosalia Vermeersch, geb. Thisselt [België] circa 1899. 
Xq.  Elisabeth Maria Johanna van der Linden, (dr. van IXs), geb. Leiden, tr. Woensdrecht op 29 mei 1906 met Jacobus Ludovicus Jacobs, zn. van Carolus Jacobs en Maria Rosalia Geijsen, geb. Beerse [België]. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Anna Augusta, ovl. Woensdrecht op 25 okt 1914. 
Xr.  Margrieta Hillegonda Seelie, (dr. van IXu), geb. Zoetermeer op 25 dec 1875, ovl. (41 jaar oud) 's Gravenhage op 9 jan 1917, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 9 mei 1902 met Gerardus Kortekaas, zn. van Wilhelmus Kortekaas en Hendrika van Wijngaarden, geb. 's-Gravenzande op 24 nov 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmus Leonardus Petrus, geb. 's-Gravenzande op 3 mei 1903, tr. (resp. 33 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 26 okt 1936 met Maria Johanna Visser, dr. van Bernardus Jacobus Visser en Maria Alida Bekker, geb. 's-Gravenzande circa 1912. 
  2.  Petrus Johannes, geb. 's-Gravenzande op 4 sep 1904, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 15 okt 1930 met Maria Anna Fokkes, dr. van Gerardus Fokkes en Anna Cornelia Duijnisveld, geb. Naaldwijk circa 1906. 
  3.  Leonardus Hubertus, geb. Naaldwijk op 3 dec 1905, ovl. (37 jaar oud) 's-Gravenzande op 19 jun 1943. 
  4.  Johannes Leonardus Hendrikus, geb. Naaldwijk op 26 dec 1906, tr. (resp. 29 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 16 nov 1936 met Dina Jacoba Margaretha Maria Droog, dr. van Adrianus Petrus Droog en Margaretha Maria Magdalena van der Klugt, geb. Rotterdam circa 1912. 
  5.  Hendrika Johanna Petronella, geb. Naaldwijk op 8 mrt 1908. 
  6.  Cornelis Leonardus, geb. Naaldwijk op 29 jun 1909. 
  7.  Johannes Cornelis, geb. Naaldwijk op 12 okt 1910. 
  8.  Doodgeb. zoon, ovl. Naaldwijk op 26 jul 1913. 
  9.  Johanna Cornelia Clasina, geb. Naaldwijk circa 1914, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) 's-Gravenzande op 1 apr 1933. 
Xs.  Leonardus Seelie, (zn. van IXu), geb. Zegwaard op 4 apr 1879, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) 's-Gravenzande op 20 aug 1909 met Sientje Kortekaas, dr. van Wilhelmus Kortekaas en Hendrika van Wijngaarden, geb. 's-Gravenzande op 9 jan 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wilhelmus Johannes, geb. 's-Gravenzande in 1911, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 25 jan 1912. 
  2.  Clasina Margaretha Maria, geb. 's-Gravenzande circa 1914, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) Naaldwijk op 4 nov 1950, tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) 's-Gravenzande op 22 dec 1933 met Johannes Bernardus Tabben, zn. van Johan Friedrich Tabben en Maria Johanna Visser, geb. Rotterdam circa 1914. 
  3.  Wilhelmina Cornelia Maria, geb. 's-Gravenzande circa 1915, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 16 aug 1917. 
  4.  Petrus Gerardus, geb. 's-Gravenzande circa 1915, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) aldaar op 23 jul 1917. 
  5.  Margaretha Maria, geb. 's-Gravenzande op 1 aug 1920, ovl. aldaar op 2 aug 1920. 
  6.  Cornelia Maria, geb. 's-Gravenzande op 1 aug 1920, ovl. aldaar op 2 aug 1920. 
Xt.  Johanna Catharina Noordermeer, (dr. van IXv), geb. Berkel en Rodenrijs op 3 okt 1882, ovl. (29 jaar oud) aldaar op 13 okt 1911, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) Berkel en Rodenrijs op 4 mei 1906 met Gerardus Cornelis van Vliet, zn. van Gerardus Cornelis van Vliet en Margaretha Maria Ham, geb. Overschie circa 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Job Petrus, geb. Berkel en Rodenrijs circa 1909, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) Veur op 4 mrt 1930 met Elisabeth Johanna van der Krogt, dr. van Leonardus Cornelis van der Krogt en Wilhelmina Carolina Heijne, geb. Veur circa 1908. 
Xu.  Catharina van Eijk, (dr. van IXw), geb. Overschie op 21 jun 1869, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) Overschie op 27 apr 1892 met Jacobus Langeveld, zn. van Johannes Langeveld en Helena Waarsenburg, geb. Oegstgeeest circa 1866. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Jozef, geb. Overschie op 26 jan 1893. 
  2.  Cornelia Maria, geb. Overschie op 3 mei 1894. 
  3.  Helena Maria, geb. Overschie op 10 jun 1895. 
  4.  Magdalena Maria, geb. Overschie op 25 okt 1896. 
  5.  Wilhelmina Maria, geb. Overschie op 25 okt 1896. 
  6.  Petrus Jozef, geb. Overschie op 7 feb 1898. 
  7.  Petrus Jozef, geb. Overschie op 27 aug 1899. 
  8.  Wilhelmus Jozef, geb. Overschie op 3 mrt 1901. 
Xv.  Wilhelmina van Eijk, (dr. van IXw), geb. Overschie op 6 dec 1870, tr. (resp. 26 en ongeveer 28 jaar oud) Schiebroek (R'dam) op 29 apr 1897 met Johannes van Biezen, zn. van Hendrik Christoffelaar van Biezen en Willemina van Lemmel, geb. Zevenhuizen circa 1869. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petrus Jozeph, geb. Overschie op 26 jan 1898, tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) Schiedam op 28 apr 1920 met Hendrica Elizabeth Wilhelmina van Kilsdonk, dr. van Wilhelmus Martinus van Kilsdonk en Sietje Anna Jansen, geb. Rotterdam circa 1899. 
  2.  Apolonia Maria, geb. Overschie op 20 aug 1899. 
  3.  Cornelia Maria, geb. Overschie op 14 mei 1901. 
  4.  Wilhelmina Maria, geb. Overschie op 4 okt 1902, tr. (resp. 22 en ongeveer 28 jaar oud) Schiedam op 8 jul 1925 met Carl Peter Ramberg, zn. van Carl Peter Hendrikus Ramberg en Johanna Scholte, geb. Schiedam circa 1897. 
Xw.  Magdalena van Eijk, (dr. van IXw), geb. Overschie op 26 dec 1872, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) Overschie op 31 jul 1895 met Cornelis Eekman, zn. van Barend Hendrik Eekman en Johanna van Pelt, geb. Overschie circa 1870. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernardus Hendrikus, geb. Overschie op 3 mei 1896. 
  2.  Cornelia Maria, geb. Overschie op 8 aug 1897. 
  3.  Johannes Josephus, geb. Overschie op 16 nov 1898. 
  4.  Petrus Johannes, geb. Overschie op 14 dec 1899. 
  5.  Johanna Elisabeth, geb. Overschie op 14 okt 1900. 
  6.  Catharina Maria, geb. Overschie op 28 jan 1902. 
Xx.  Maria Johanna Catharina Bellekom, (dr. van IXy), geb. 's Gravenhage circa 1892, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) Wassenaar op 4 jan 1931, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) Wassenaar op 20 nov 1913 met Jacobus Leonardus Voorham, zn. van Cornelis Voorham en Theodora van Wissen, geb. Wassenaar circa 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Thonia Jacoba, ovl. Wassenaar op 15 feb 1918. 
  2.  Johannes Hendrikus, ovl. Wassenaar op 27 mei 1922. 
  3.  Doodgeb. kind, ovl. Wassenaar op 3 jun 1925. 
Xy.  Cornelis Hersbach, (zn. van IXaa), geb. Rotterdam in 1879, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) aldaar op 5 mei 1938, tr. (resp. ongeveer 29 en 22 jaar oud) Rotterdam op 8 apr 1908 met Mathilde Louise Roodenburg, dr. van Andries Roodenburg en Elisabet de Clerq, geb. Rotterdam op 1 jan 1886. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Joris, geb. Rotterdam op 29 jun 1908, volgt XIf
  2.  Andries, geb. Rotterdam op 5 dec 1909, volgt XIg
  3.  Albertus, geb. Rotterdam in sep 1913, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 24 mei 1916. 
  4.  Grietje, geb. Rotterdam in 1915, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 6 jun 1916. 
  5.  Afgeschermd
Xz.  Cornelia Hersbach, (dr. van IXaa), geb. Rotterdam op 3 dec 1880, ovl. (83 jaar oud) aldaar op 20 dec 1963, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) Rotterdam op 14 aug 1901 met Martinus Gleijm, zn. van Johannes Gleijm en Christina Hugelaar, geb. Rotterdam op 14 mei 1878, ovl. (80 jaar oud) aldaar op 25 mrt 1959. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Christina, geb. Rotterdam op 16 sep 1901, ovl. (43 jaar oud) aldaar op 15 feb 1945, tr. (resp. 21 en 38 jaar oud) Rotterdam op 7 feb 1923 met Hermanus Oldenburg, zn. van Willem Oldenburg en Gerhardina Hermina Harmeijer, geb. Rotterdam op 6 aug 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Grietje, geb. Rotterdam op 10 okt 1903, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) Rotterdam op 20 okt 1926 met Johannes Wilhelmus Theodorus Moraal, zn. van Pieter Johannes Moraal en Cristina Gerardina Petronella Gemberg, geb. Rotterdam op 22 apr 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Martinus, geb. Rotterdam op 6 jan 1906, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) Rotterdam op 5 jun 1929 met Gerarda van Mourik, dr. van Adrianus van Mourik en Hendrika van de Graaf, geb. Rotterdam op 1 dec 1906. 
  4.  Joris, geb. Rotterdam op 12 dec 1908, ovl. (20 jaar oud) aldaar op 24 feb 1929. 
Xaa.  Lena Hersbach, (dr. van IXaa), geb. Rotterdam op 4 jan 1883, ovl. (79 jaar oud) aldaar op 20 mei 1962, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) Rotterdam op 7 mrt 1906 met Maarten Schenk, zn. van Bartholomeus Schenk en Cornelia Hendriks, geb. Rotterdam op 10 jan 1882, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 9 mei 1959. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joris, geb. Rotterdam op 22 aug 1907, Nederlands Hervormd, Radiomonteur, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) Rotterdam op 23 okt 1935 met Marina van den Oever, dr. van Izaak Hendrik van den Oever en Johanna Kooreman, geb. Rotterdam op 18 jan 1910, Nederlands Hervormd. 
Xab.  Grietje Hersbach, (dr. van IXaa), geb. Rotterdam op 28 nov 1884, ovl. (76 jaar oud) aldaar op 19 okt 1961, tr. (resp. 20 en 31 jaar oud) (1) Rotterdam op 19 jul 1905, (gesch. Rotterdam op 10 apr 1909) met Hendrikus Hermanus van der Schaft, zn. van Cornelis Johannes van der Schaft en Catharina Elizabeth Hoppen, geb. Rotterdam op 9 feb 1874. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Catharine Elizabeth, geb. Rotterdam op 5 nov 1905. 
  Grietje Hersbach, tr. (resp. 31 en ongeveer 47 jaar oud) (2) Rotterdam op 21 jun 1916 met Francois Kooijman, zn. van Francois Kooijman en Margaretha Alida Bos, geb. Schiedam in 1869, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) Rotterdam op 11 mei 1937, (Francois tr. (resp. ongeveer 22 en 18 jaar oud) (1) Rotterdam op 17 jun 1891, (gesch. Rotterdam op 13 mei 1916) met Engelina Verbeek, dr. van Albertus Johannes Verbeek en Femmetje Visser.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xac.  Sara Hersbach, (dr. van IXaa), geb. Rotterdam op 6 nov 1886, ovl. (92 jaar oud) op 16 feb 1979, begr. aldaar, tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) Rotterdam op 15 apr 1908 met Jan Christiaan Cornelis Lodewijk (Lodewijk) Visser, zn. van Rokus Visser en Cornelia Leonard, geb. Delfshaven (Rotterdam) in 1885, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) Rotterdam op 19 dec 1920. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rokus, geb. Rotterdam op 17 jul 1908, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 19 nov 1908. 
  2.  Grietje, geb. Rotterdam circa 1909, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) Rotterdam op 31 aug 1932 met Hendricus Johannes in 't Veen, zn. van Johannes Hendricus in 't Veen en Johanna Maria Kurver, geb. Bergschenhoek circa 1909. 
  3.  Rokus, geb. Rotterdam op 11 apr 1911. 
  4.  Cornelia, geb. Rotterdam op 13 sep 1913, ovl. (71 jaar oud) op 9 nov 1984, begr. aldaar. 
Xad.  Hendrica Maria Hersbach, (dr. van IXac), geb. Schiedam op 15 apr 1866, ovl. (55 jaar oud) Rotterdam op 18 jan 1922, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) Rotterdam op 4 jul 1888 met Gijsbertus Wilhelmus Reijs, zn. van Hendricus Reijs en Maria Lucia van den Bogaard, geb. Huisseling op 6 apr 1862, Rooms Katholiek, ovl. (62 jaar oud) Rotterdam op 16 mei 1924, begr. aldaar op 20 mei 1924. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Hendricus, geb. Rotterdam op 20 jul 1889, tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) Rotterdam op 28 nov 1917 met Louisa Maria Cornelia van Dael, dr. van Hendrikus Hubertus van Dael en Catharina Coppens, geb. Bergen op Zoom in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Georgius, geb. Rotterdam op 4 jun 1891, ovl. (31 jaar oud) aldaar op 3 feb 1923. 
  3.  Maria Lucia, geb. Rotterdam op 6 mrt 1893, tr. (resp. 30 en ongeveer 37 jaar oud) Rotterdam op 26 sep 1923 met Antonius Wilhelmus Maria de Meere, zn. van Johannes Hendricus de Meere en Wilhelmina Catharina Maria Born, geb. Rotterdam in 1886. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Victor, geb. Rotterdam op 10 sep 1896, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 10 jan 1898. 
  5.  Wilhelmus Wijnandus, geb. Rotterdam op 15 nov 1900. 
Xae.  Johannes Gerardus Hersbach, (zn. van IXac), geb. Schiedam op 10 jul 1867, ovl. (53 jaar oud) Rotterdam op 10 aug 1920, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) Rotterdam op 15 apr 1891 met Maria Klasina van Driel, dr. van Wilhelmus Johannes van Driel en Maria Klasina Baarling, geb. Rotterdam op 17 mrt 1866, ovl. (54 jaar oud) aldaar op 22 apr 1920. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Antoinetta Catharina (Net), geb. Rotterdam op 11 apr 1892, volgt XIh
  2.  Doodgeb. zoon, ovl. Rotterdam op 7 jan 1894. 
  3.  Alida Jacoba, geb. Rotterdam op 15 jun 1895, volgt XIi
  4.  Wilhelmus Johannes, geb. Rotterdam op 13 mei 1897, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 20 sep 1897. 
  5.  Maria Klasina, geb. Rotterdam op 26 jan 1899, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 1 apr 1901. 
  6.  Johannes Gerardus, geb. Rotterdam op 23 nov 1900. 
  7.  Maria Klasina, geb. Rotterdam op 9 jun 1902, volgt XIj
  8.  Helena Adriana, geb. op 4 jun 1904, volgt XIk
  9.  Johanna Helena, geb. Rotterdam op 10 jul 1908, volgt XIl
Xaf.  Petronella Johanna Hersbach, (dr. van IXac), geb. Schiedam op 11 jan 1869, Rooms Katholiek, Naaister, ovl. (77 jaar oud) Ceylon [Indonesië] op 29 apr 1946, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) Rotterdam op 16 apr 1890 met Jacob Petrus van Dam, zn. van Theodorus Johannes van Dam (Kleermaker) en Anna Maria Jacoba Rutschij (Naaister), geb. Delft op 19 mei 1862, Rooms Katholiek, Hoofd 1e school te Magelang (Indonesië), begr. Magelang (Indie) op 15 nov 1922. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Theodorus Johannes (Theo), geb. Bojolali [Indonesië] op 3 apr 1891, volgt XIm
  2.  Antoinette Catharina Hermina (Nettie), geb. Bojolali [Indonesië] op 26 jul 1892, volgt XIn
  3.  Johannes Maria Jacobus, geb. Amoerang [Indonesië] op 19 dec 1893, Rooms Katholiek, ovl. (8 jaar oud) Haarlem op 30 aug 1902. 
  4.  George, geb. Amoerang [Indonesië] op 14 feb 1895, volgt XIo
  5.  Wilhelmina Petronella, geb. Amoerang [Indonesië] op 3 sep 1896, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 mei 1898. 
  6.  Hendrika Maria, geb. Amoerang [Indonesië] op 13 mrt 1898, ovl. (4 jaar oud) Haarlem op 21 aug 1902. 
  7.  Wilhelmus Petrus, geb. Amoerang [Indonesië] op 10 aug 1899, volgt XIp
  8.  Jacobus Petrus (Mam), geb. Haarlem op 8 okt 1901, volgt XIq
Xag.  Catharina Maria Hersbach, (dr. van IXac), geb. Schiedam op 5 apr 1871, ovl. (59 jaar oud) Poortugaal op 29 aug 1930, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 27 dec 1894 met Charles Hendricus Ferdinand Rüter, zn. van Carles Ferdinand Frans Rüter en Elizabeth Jacoba Houtman, geb. 's Gravenhage in 1872, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) Rotterdam op 15 apr 1943. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elizabeth Jacoba, geb. Rotterdam op 27 mei 1896, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 23 jul 1930, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) Rotterdam op 2 sep 1920 met Pieter Kleijnenburg, zn. van Pieter Kleijnenburg en Sjoukje Russer, geb. Gouda in 1894. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Catharina Maria, geb. Rotterdam op 18 sep 1898, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 24 jun 1900. 
  3.  Geertruida Maria Paulina, geb. Rotterdam op 22 jun 1900. 
Xah.  Antonetta Catharina Hersbach, (dr. van IXac), geb. Schiedam op 22 mei 1873, Rooms Katholiek, ovl. (69 jaar oud) Nijmegen op 21 jul 1942, begr. Rotterdam op 25 jul 1942, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) Rotterdam op 7 jun 1893 met Wilhelmus Wijnandus Nijs, zn. van Wilhelmus Johannes Nijs en Apolonia Th. van der Velden, geb. Vlaardingen op 12 apr 1872, Rooms Katholiek, ovl. (58 jaar oud) Rotterdam op 16 jun 1930, begr. aldaar op 20 jun 1930. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wilhelmus Jozef, geb. Rotterdam op 19 mrt 1894. 
  2.  Georgius Jozef, geb. Rotterdam op 19 mrt 1895. 
  3.  Apolonia Maria, geb. Rotterdam op 7 apr 1896, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 25 aug 1896. 
  4.  Marie Hijacinthus, geb. Rotterdam op 1 feb 1899, volgt XIr
  5.  Hendrika Maria (Hendrika), geb. Rotterdam op 12 jul 1902, volgt XIs
  6.  Wilhelmus Jozef, geb. Rotterdam circa 1903, Handelsreiziger, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) Arnhem op 2 mei 1948, tr. (resp. ongeveer 20 en 24 jaar oud) Rotterdam op 8 aug 1923 met Eduardina Rotgans, dr. van Antonie Rotgans (Torpedist Marine) en Cornelia Steegers, geb. Rotterdam op 24 feb 1899. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Wijnand Marinus Paulus, geb. Rotterdam op 14 mei 1908, ovl. (2 jaar oud) aldaar op 29 mei 1910. 
Xai.  Alida Jacoba Hersbach, (dr. van IXac), geb. Schiedam op 21 sep 1877, Rooms Katholiek, ovl. (79 jaar oud) Vught op 19 jan 1957, begr. aldaar op 22 jan 1957, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) Haarlem op 17 dec 1902 met Henricus Johannes (Hendrikus) Tummers, zn. van Jozef Coenraad (Jozef Evenraad) Tummers (Schoolhoofd) en Sara Adriana Johanna van der Linden, geb. Erp op 15 feb 1872, Rooms Katholiek, Onderwijzer, ovl. (60 jaar oud) Middelburg op 22 apr 1932. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Antoinetta Josepha Maria, geb. Batavia [Indonesië] op 2 nov 1902, volgt XIt
  2.  Joseph Wilhelmus Johannes (Joop), geb. Batavia [Indonesië] op 9 dec 1904, ovl. (79 jaar oud) Amsterdam op 14 mei 1984, tr. met M. Mestrom
  3.  Jeanne Antonia Maria (Jeanne), geb. Batavia [Indonesië] op 13 apr 1906, ovl. (78 jaar oud) Eindhoven op 4 mei 1984. 
  4.  Lucretia Jacoba Maria Luc, geb. Kediri [Indonesië] op 28 apr 1908. 
  5.  Leonie Antoinette Maria, geb. Kediri [Indonesië] op 30 jun 1909, Missiezuster, ovl. (62 jaar oud) Mandar (India) op 19 mei 1972. 
  6.  George Petrus Patricius, geb. Kediri [Indonesië] op 8 nov 1910, ovl. (28 jaar oud) 's Gravenhage op 30 mei 1939. 
  7.  Paulina Jacqueline Maria (Paula), geb. Kediri [Indonesië] op 13 dec 1911, ovl. (1 jaar oud) Helmond op 22 feb 1913. 
  8.  Paula Jacqueline Maria, geb. Ginniken op 24 okt 1913, volgt XIu
  9.  Henriette Gijsbertina Maria, geb. Tegal [Indonesië] op 26 aug 1916, volgt XIv
  10.  Afgeschermd
Xaj.  Georgius Josephus Hersbach, (zn. van IXac), geb. Rotterdam op 19 mrt 1891, Expediteur, ovl. (47 jaar oud) Rotterdam op 1 mrt 1939, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) Alkmaar op 16 okt 1918 met Petronella Cornelia van Gijsen, dr. van Hermanus (Hermann) van Gijsen (Kleermaker) en Trijntje Water, geb. Alkmaar in 1894, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) Rotterdam op 11 jan 1949. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hermanus Georgius, geb. Rotterdam op 6 jul 1926, volgt XIw
Xak.  Johannes Petrus Hersbach, (zn. van IXad), geb. Schiedam op 2 mrt 1897, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) Schiedam op 17 jul 1918 met Antonetta Maria Koppejan, dr. van Jacobus Koppejan en Anna Maria Louisa van der Vlies, geb. Hellevloetsluis circa 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Poulus, geb. Schiedam op 6 jan 1916. 
  Johannes Petrus Hersbach, tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) (2) Schiedam op 17 okt 1923 met Johanna Maria Elisabeth Elsing, dr. van Johan Godfried Elsing en Elisabeth Gezina Jannette Surstedt, geb. Schiedam circa 1897, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) Schiedam op 13 aug 1980, begr. Overschie op 18 aug 1980. 
Xal.  Hendrika Johanna Maria Hersbach, (dr. van IXad), geb. Schiedam op 21 apr 1901, tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) Schiedam op 26 jan 1922 met Gijsbertus Franciscus Wuister, zn. van Cornelis Johannes Wuister en Maria den Herder, geb. Schiedam circa 1899. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
Xam.  Dina Veringmeier, (dr. van IXae), geb. Schiedam op 28 feb 1876, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) Schiedam op 9 jul 1903 met Martinus Kuil, zn. van Willem Kuil (Winkelier) en Johanna Catharina Vredebregt, geb. Vlaardingen circa 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Franciscus Wilhelmus, geb. Vlaardingen circa 1906, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) Schiedam op 22 okt 1930 met Martina Elisabeth Leliveld, dr. van Thomas Leliveld en Elisabeth Jansen, geb. Schiedam circa 1907. 
Xan.  Johanna Catharina Hersbach, (dr. van IXaf), geb. Schiedam op 19 jul 1878, tr. (resp. 31 en ongeveer 32 jaar oud) Schiedam op 25 mei 1910 met Laurentius Johannes van Zwet, zn. van Laurentius van Zwet en Alida van Rijt, geb. Schiedam circa 1878. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Petrus Dominicus, geb. Schiedam circa 4 aug 1912. 
Xao.  Petrus Johannes Maria Hersbach, (zn. van IXaf), geb. Schiedam op 8 dec 1879, Rooms Katholiek, Kuiper, ovl. (81 jaar oud) Schiedam op 14 apr 1961, begr. aldaar, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) Schiedam op 14 jan 1903 met Anna Maria Clasina Windhorst, dr. van Dirk Johannes Windhorst en Anna Maria Petronella Bohle, geb. Schiedam op 9 nov 1881, Rooms Katholiek, ovl. (73 jaar oud) aldaar op 4 feb 1955, begr. Nieuw-Vennep. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Barbara Catharina, geb. Schiedam op 25 jun 1904, volgt XIx
  2.  Dirk Johannes, geb. Schiedam op 4 aug 1905, volgt XIy
  3.  Petrus, geb. Schiedam op 24 mei 1907, Rooms Katholiek, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 29 okt 1907. 
  4.  Petrus Johannes Maria (Piet), geb. Schiedam op 10 feb 1909, volgt XIz
  5.  Anna Maria Petronella, geb. Schiedam op 13 mei 1911, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1992, tr. (23 jaar oud) Schiedam op 19 jun 1934 met Nn Nn
  6.  Catharina Johanna (Cato), geb. Schiedam op 2 feb 1913, Rooms Katholiek. 
  7.  Hermanus Josephus, geb. Schiedam op 4 jul 1914, Rooms Katholiek. 
  8.  Maria Lamberdina, geb. Schiedam op 26 jul 1916, Rooms Katholiek, ovl. (84 jaar oud) Rijckholt op 10 nov 2000, begr. aldaar,
  9.  Afgeschermd, volgt XIaa
  10.  Carolina Theodora, geb. Schiedam op 17 nov 1919, Rooms Katholiek, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 31 mei 1920. 
  11.  Afgeschermd, volgt XIab
  12.  Johan Willem, geb. Schiedam op 22 jul 1923, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1985, begr. Rotterdam, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) in 1948 met Johanna van der Horst, geb. op 13 dec 1922, ovl. (82 jaar oud) op 30 mrt 2005, begr. Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
Xap.  Johannes Petrus Hersbach, (zn. van IXaf), geb. Schiedam op 28 dec 1881, Rooms Katholiek, Steenhouwer, Marmerschuurder, Mandenmaker, Marmerbewerker, Steenhouwer, Zakkendrager, ovl. (84 jaar oud) Rotterdam op 6 feb 1966, begr. Crooswijk (R'dam) op 10 feb 1966, tr. (beiden 21 jaar oud) Schiedam op 11 nov 1903 (getuigen: Martinus Sonneveld, Petrus Johannes Maria Hersbach (Xao), Simon Theodorus Kloos en Johannes Christianus (Johannes Christiaan) Kloos) met Berdina Kloos, dr. van Johannes Jillis Kloos (Metselaar, Brandersknecht) en Agatha Reij, geb. Schiedam op 9 apr 1882, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Rotterdam op 18 nov 1969, begr. Crooswijk (R'dam) op 21 nov 1969. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petrus Dominicus (Pieter), geb. op 7 aug 1904, ovl. (15 dagen oud) op 22 aug 1904. 
  2.  Pieter Dominicus, geb. op 22 mei 1905, ovl. op 22 mei 1905. 
  3.  Petrus Johannes, geb. Schiedam op 12 mei 1906, volgt XIac
  4.  Agatha Maria, geb. Schiedam op 19 mei 1908, volgt XIad
  5.  Laurentius Johannes, geb. Schiedam op 14 aug 1910, volgt XIae
  6.  Johannes Jillis (Jan), geb. Schiedam op 8 jun 1912, volgt XIaf
  7.  Barbara Catharina, geb. Rotterdam op 5 aug 1914, volgt XIag
  8.  Berdina, geb. Hillegersberg (R'dam) op 5 feb 1917, volgt XIah
  9.  Johannes Petrus (Joh), geb. Hillegersberg (R'dam) op 17 feb 1920, volgt XIai
Xaq.  Hermanus Johannes (Manus) Hersbach, (zn. van IXaf), geb. Schiedam op 15 nov 1885, Zakkendrager, ovl. (80 jaar oud) Rotterdam op 11 apr 1966, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) Schiedam op 13 sep 1911 met Carolina Theodora Jansen, dr. van Johannes Cornelis Jansen en Hendrika Christina Elizabeth Bannier, geb. Schiedam op 29 mrt 1891, Kaarsenmaakster, ovl. (77 jaar oud) Schiedam op 28 mrt 1969. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Barbara Catharina, geb. Schiedam op 28 aug 1912, ovl. (4 jaar oud) aldaar op 11 sep 1916. 
  2.  Hendrika Christina Elizabeth (Riek), geb. Schiedam op 9 jan 1915, Rooms Katholiek, Dienstmeisje, ovl. (74 jaar oud) Schiedam op 27 dec 1989, tr. (resp. 33 en 39 jaar oud) Schiedam op 31 mrt 1948 met Adrianus Martinus Hermans, geb. Schiedam op 22 apr 1908, Rooms Katholiek, Broodslijter, ovl. (81 jaar oud) Maassluis op 15 jan 1990. 
  3.  Petronella (Nel), geb. Schiedam op 17 jul 1916, Rooms Katholiek, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 8 okt 1916. 
  4.  Barbara Catharina (Babs), geb. Schiedam op 22 dec 1917, Rooms Katholiek,
  5.  Johannes Cornelis, geb. Schiedam op 27 feb 1919, volgt XIaj
  6.  Carolina Theodora Ulven, geb. Schiedam op 19 mrt 1925, Fabriekarbeidster, ovl. (86 jaar oud) Krâkerøy [Norway] op 26 mrt 2011, begr. aldaar, tr. Schiedam met Johan Holter, zn. van Christiaan Alfsen Ulven (Grondwerker) en Marie Andersatter Bjerke, geb. Ringsaker [Norway] op 29 okt 1911, Varensgezel, ovl. (81 jaar oud) Frederikstad [Norway] op 25 feb 1993, begr. Krâkerøy [Norway]. 
  7.  Nn, volgt XIak
Xar.  Alida Liduina Hersbach, (dr. van IXaf), geb. Schiedam op 22 apr 1891, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) Schiedam op 16 apr 1913 met Wilhelmus Antonius van Noort, zn. van Joris Martinus van Noort en Magdalena Maria van Heusden, geb. Schiedam circa 1888, Zakkendrager. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
Xas.  Clazina Catharina Liduina Hersbach, (dr. van IXaf), geb. Schiedam op 9 apr 1893, Rooms Katholiek, ovl. (94 jaar oud) Breda op 8 dec 1987, begr. aldaar op 11 dec 1987, tr. (resp. 26 en 36 jaar oud) Schiedam op 28 mei 1919 met Leonardus Cadée, zn. van Willem Cadée en Maria Borking, geb. Breda op 16 nov 1882, Rooms Katholiek, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 8 feb 1969. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIal
  2.  Afgeschermd, volgt XIam
  3.  Afgeschermd, volgt XIan
  4.  Afgeschermd, tr. met C. Oostvogels
Xat.  Catharina Johanna Maria Hersbach, (dr. van IXaf), geb. Schiedam op 11 mei 1896, Rooms Katholiek, Winkeljuffrouw, ovl. (90 jaar oud) Tilburg op 4 nov 1986, begr. aldaar op 7 nov 1986, relatie met Jozef Vervoort, zn. van Andrea Maria Antonia Vervoort, geb. Leiden op 13 sep 1887, Rooms Katholiek, ovl. (69 jaar oud) Tilburg op 5 nov 1956, (Jozef tr. (1) met Antonia Constantia Petronilla Johanna Maria Caspanni.). 
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1. , tr. met Adelaars
  2. , tr. met C Bierens
  3.  C, tr. met W Paijmans
Xau.  Barbera Johanna Maria (Barbera) Hersbach, (dr. van IXah), geb. Gouda op 7 mrt 1885, Rooms Katholiek, ovl. (66 jaar oud) 's Gravenhage op 16 jan 1952 (getuige: Helena Anthonia van Meer (aang.)), otr. Schiedam in jan 1908, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) Schiedam op 29 jan 1908 met Anthonius Johannes van Looijen, zn. van Hendrika van Looijen, geb. Hoogvliet op 12 okt 1882, Rooms Katholiek, ovl. (69 jaar oud) De Bilt op 20 apr 1952. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hindrika Agatha Mathilda, geb. 's Gravenhage op 20 nov 1909, Rooms Katholiek, tr. met Johannes H.J. Scharen
  2.  Johannes Cornelis Marie, geb. 's Gravenhage op 19 feb 1912, Rooms Katholiek. 
Xav.  Maria Johanna Hersbach, (dr. van IXah), geb. Schiedam op 26 mei 1886, tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) Schiedam op 22 jun 1916 met Petrus Johannes Zondag, zn. van Hermanus Johannes Zondag en Josina Willemina Bosch, geb. Schiedam op 15 sep 1888, Rooms Katholiek, Meesterknecht destilleerder, Meesterknecht Distileerder circa 1930, ovl. (67 jaar oud) Schiedam op 31 mei 1956, begr. aldaar op 4 jun 1956. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hermanus Johannes, geb. Schiedam circa 1917, ovl. (ongeveer 13 jaar oud) Zevenaar op 15 sep 1930. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
Xaw.  Hendricus Johannes Cornelis (Hendrikus) Hersbach, (zn. van IXah), geb. Schiedam op 25 jul 1889, Rooms Katholiek, Machine houtbewerker, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) Schiedam op 21 aug 1919 met Catharina Johanna Petronella Weber, dr. van Johannes Petrus Weber en Alida Johanna Maria Geul, geb. Schiedam op 20 sep 1892. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIao
  3.  Johannes Wilhelmus, geb. Schiedam op 27 nov 1926, ovl. (83 jaar oud) op 13 jul 2010, begr. Spijkenisse. 
  4.  Albertus Johannes (Albert), geb. Schiedam op 2 jun 1929, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) Deventer op 24 apr 1998, gecr. Dieren op 28 apr 1998, tr. met Ria Crolla
  5.  Afgeschermd
  6.  Nicolaas Gijsbertus (Nico), geb. Schiedam op 1 aug 1932, volgt XIap
  7.  Antonius Johannes, geb. Schiedam op 4 apr 1934, ovl. (21 jaar oud) op 18 aug 1955. 
Xax.  Johannes Martinus (Jan) Hersbach, (zn. van IXah), geb. Schiedam op 28 jul 1892, Rooms Katholiek, ovl. (79 jaar oud) Maastricht op 5 jan 1972, begr. aldaar op 8 jan 1972, tr. (resp. 30 en ongeveer 26 jaar oud) Maastricht op 14 okt 1922 met Hubertina Josephina Maria (Marie) Goor, dr. van Cornelis Henricus Goor en Maria Helena Wijnen, geb. Amby circa 1896, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Maastricht op 23 jul 1955, begr. aldaar op 27 jul 1955. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  J.M
  2.  Helena Johanna Hubertina Maria, volgt XIaq
  3.  Harry, volgt XIar
  4.  J
Xay.  Jacobus Johannes Cornelis Hersbach, (zn. van IXah), geb. Schiedam op 9 jun 1895, tr. (resp. 31 en ongeveer 28 jaar oud) Schiedam op 14 jul 1926 met Alida Liduina Rietstap, dr. van Gerardus Martinus Franciscus Rietstap en Alida Driesse, geb. Schiedam circa 1898, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) Breda op 1 jun 1964. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
Xaz.  Hendrika Wilhelmina Martha Hersbach, (dr. van IXah), geb. Schiedam op 23 jan 1901, Rooms Katholiek, ovl. (43 jaar oud) aldaar op 12 jan 1945, begr. aldaar op 16 jan 1945, tr. (beiden 25 jaar oud) Schiedam op 29 apr 1926 met Jacobus Cornelis van der Hoeven, zn. van Theodorus Leonardus Cornelis van der Hoeven en Maria Hendrica Blijenburg, geb. Schiedam op 18 nov 1900. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
Xba.  Gerardus Bernadinus Hersbach, (zn. van IXah), geb. Schiedam op 11 mrt 1902, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) Schiedam op 7 feb 1929 met Alberdina van Koetsveld, dr. van Antonie van Koetsveld en Petronella Elisabeth Koevermans, geb. Schiedam circa 1908, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) Vlaardingen op 1 jun 1992, begr. aldaar op 5 jun 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  J.W.Th
  2.  Afgeschermd
Xbb.  Martinus Johannes Cornelis Hersbach, (zn. van IXah), geb. Schiedam op 12 nov 1907, ovl. (70 jaar oud) Schiedam op 2 apr 1978, begr. aldaar op 6 apr 1978, otr. (resp. 34 en ongeveer 34 jaar oud) Rotterdam op 11 sep 1942 met G. de Groot, geb. circa 1908. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIas
  2.  T, tr. met Afgeschermd
Xbc.  Geertruida Hersbach, (dr. van IXai), geb. Rotterdam op 31 jul 1893, ovl. (64 jaar oud) aldaar op 19 feb 1958, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) Rotterdam op 27 nov 1918 met Hendrikus Brand (Hendrik) Oversluizen, zn. van Teunis Marthijs Oversluizen en Johanna van Wijk, geb. Rotterdam op 7 jul 1892, Rooms Katholiek, ovl. (42 jaar oud) aldaar op 14 jun 1935. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Cornelis Hendrikus, geb. Rotterdam in 1921, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 25 dec 1922. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
Xbd.  Arnoldus Hersbach, (zn. van IXai), geb. Rotterdam op 9 mrt 1900, begr. op 21 jan 1992, otr. Rotterdam op 12 jul 1923, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) Rotterdam op 25 jul 1923 met Josina Johanna van Woezik, dr. van Wilhelmus van Woezik (Vuurstoker) en Johanna Adriana Bleij (Blij), geb. Rotterdam op 8 okt 1900, ovl. (77 jaar oud) aldaar op 14 feb 1978. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Geertruida Antonia, geb. op 23 dec 1924, ovl. (62 jaar oud) op 18 okt 1987. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIat
  3.  Nn, (doodgeb.), ovl. Rotterdam op 2 jul 1932. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. Rotterdam op 19 dec 1936. 
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
Xbe.  Petrus Hersbach, (zn. van IXai), geb. Rotterdam op 17 nov 1901, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1981, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 1 apr 1925 met Maria Randeraat, dr. van Gijsbertus Randeraat en Wiebrigje Huizinga, geb. Rotterdam in 1903, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1969. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
Xbf.  Hendrika Johanna Hersbach, (dr. van IXak), geb. Schiedam op 3 mrt 1885, otr. Schiedam op 7 jan 1906, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) Schiedam op 21 feb 1906 met Leendert Arnoldus Bonefaas, zn. van Quirinus Bonefaas en Christina Johanna van der Berg, geb. Schiedam circa 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Christina Johanna Antonia, geb. Schiedam circa 1907, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) Schiedam op 5 nov 1930 met Cornelis van der Kraan, zn. van Marinus van der Kraan en Hillegonda van der Dusse, geb. Schiedam circa 1904. 
  2.  Martinus Johannes, geb. Schiedam in nov 1908. 
  3.  Afgeschermd
Xbg.  Jacobus Antonius Hersbach, (zn. van IXak), geb. Schiedam op 23 dec 1886, Rooms Katholiek, ovl. (68 jaar oud) aldaar op 11 dec 1955, begr. aldaar op 14 dec 1955, otr. Schiedam op 5 jun 1913, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) Schiedam op 19 jun 1913 met Martina Adriana van Santen, dr. van Adrianus van Santen en Dina Gerritje Geul, geb. Utrecht op 17 dec 1892, Rooms Katholiek. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johanna Margaretha Maria, geb. Schiedam op 3 jul 1913, Rooms Katholiek, ovl. (4 dagen oud) aldaar op 7 jul 1913. 
  2.  Martinus Antonius, geb. Rotterdam op 7 jul 1914, Rooms Katholiek. 
  3.  Adrianus Jacobus, geb. Alkmaar op 4 dec 1916, Rooms Katholiek. 
  4.  Afgeschermd
Xbh.  Alida Jacoba Hersbach, (dr. van IXak), geb. Schiedam op 15 apr 1893, otr. Schiedam op 16 jan 1919, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) Schiedam op 29 jan 1919 met Hendrik van Houwelingen, zn. van Houwelingen, Van Stoffel en Alida Apolonia Duijm, geb. Delft circa 1897. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
Xbi.  Johannes Arnoldus Hersbach, (zn. van IXak), geb. Schiedam op 19 okt 1896, tr. (resp. 29 en ongeveer 24 jaar oud) Schiedam op 14 apr 1926 met Sophia Maria Gerardina van Rooijen, dr. van Hendrikus Wilhelmus van Rooijen en Adriana Houdijk, geb. Vlaardingen circa 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, geb. Schiedam op 1 nov 1926. 
Xbj.  Maria Virgine Catharine Hersbach, (dr. van IXak), geb. Schiedam op 7 jul 1901, ovl. (89 jaar oud) aldaar op 30 mei 1991, gecr. aldaar op 3 jun 1991, tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) Schiedam op 29 jan 1930 met Johannes Boeren, zn. van Poulus Wilhelmus Boeren en Maria van Breda, geb. Amsterdam circa 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  P.W, tr. met Afgeschermd
  2.  M.M, tr. met Afgeschermd
Xbk.  Maria Johanna Hersbach, (dr. van IXal), geb. Schiedam op 8 jun 1889, Rooms Katholiek, ovl. (90 jaar oud) Helmond op 6 dec 1979, tr. (beiden 26 jaar oud) Schiedam op 3 nov 1915 met Jacobus Josephus Maria Heeren, zn. van Antonius Godefridus Heeren en Maria Theodora Juliana van der Mark, geb. 's-Hertogenbosch op 13 nov 1888, Rooms Katholiek, Onderwijzer, Gemeente archivaris, ovl. (78 jaar oud) Helmond op 19 aug 1967. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Hendrik Antoinus Maria, geb. Helmond op 18 sep 1916, Rooms Katholiek,
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd
Xbl.  Hendrikus Jacobus Maria (Hendrik) Hersbach, (zn. van IXal), geb. Schiedam op 9 aug 1891, Vrachtrijder, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) Schiedam op 18 nov 1914 met Maria Hendrika Markx, dr. van Antonius Carolux Markx (Loodgieter) en Cornelia Maria Beckman, geb. Vlaardingen op 25 aug 1889, ovl. (66 jaar oud) Schiedam op 9 jan 1956. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Cornelia
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Michiel Franciscus (Chiel), geb. Schiedam op 27 apr 1928, volgt XIau
Xbm.  Petronella Maria Antonia Hersbach, (dr. van IXal), geb. Schiedam op 20 jan 1893, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Schiedam op 15 mei 1980, begr. aldaar op 20 mei 1980, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) Schiedam op 23 okt 1918 met Theodorus Johannes Alberts, zn. van Petrus Henricus Alberts en Catharina Maria Willemina Wassman, geb. Schiedam op 18 dec 1890, Brigadier van politie. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Petrus Antonius Jozef, geb. Schiedam circa 1920, Student Theologie, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) Huissen op 24 dec 1939. 
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  4.  C. M, tr. met Afgeschermd
  5.  C. J, tr. met Afgeschermd
  6.  W. M. T, tr. met Afgeschermd
  7.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  8.  G. M. J, tr. met Afgeschermd
  9.  H. M, tr. met Afgeschermd
Xbn.  Cornelis Petrus Antonius Hersbach, (zn. van IXal), geb. Schiedam op 23 feb 1897, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) Schiedam in 1967, tr. (23 jaar oud) op 5 jan 1921 met Petronella J.W. de Boer
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
Xbo.  Maria Franciscus Anthonius (Marius) Hersbach, (zn. van IXal), geb. Schiedam op 9 aug 1898, Rooms Katholiek, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) Schiedam op 4 mei 1921 met Alida Bròkling, dr. van Joannes Jodocus Brökling en Anna Cornelia Veringmeier, geb. Schiedam op 25 dec 1896, Rooms Katholiek, ovl. (84 jaar oud) Schiedam op 25 mei 1981, begr. aldaar op 29 mei 1981. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  C. M, tr. met Willemina Geertruij Mackaij (Mackay), geb. circa 1929, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Schiedam op 18 jul 1988, begr. aldaar op 21 jul 1988. 
  2.  A. C, tr. met Afgeschermd
  3.  A. A, tr. met Afgeschermd
Xbp.  Theodorus Hendrikus Anthonius Hersbach, (zn. van IXal), geb. Schiedam op 12 mei 1901, tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) Schiedam op 5 mei 1927 met Antonia Maria de Vette, dr. van Willem de Vette en Maria Margaretha Middendorp, geb. Schiedam circa 1900. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
Xbq.  Anthonia Josephina Hersbach, (dr. van IXal), geb. op 19 sep 1907, Rooms Katholiek, ovl. (91 jaar oud) Schiedam in jun 1999, begr. aldaar op 18 jun 1999, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) op 19 apr 1934 met Theodorus W.J.A. Engering, zn. van Stephanus Theodorus Dominicus Johannes Engering en Maria Joanna Vredebregt, geb. Schiedam op 14 mei 1908, Winkelier Ijzerwaren, ovl. (66 jaar oud) Schiedam op 15 okt 1974. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  M. J. A, tr. met Afgeschermd
  2.  Cornelis Joseph Antonius (Kees), geb. Schiedam op 6 mrt 1937, ovl. (74 jaar oud) Hoorn op 24 jun 2011, tr. met Afgeschermd
  3.  S. T. D, tr. met Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  5.  J. J. A.Joseph Johannes Anthonius (Sjef), geb. Schiedam op 21 jun 1942, ovl. (65 jaar oud) Waspik op 19 aug 2007, tr. met Afgeschermd
  6.  A. M. Th. L, tr. met Afgeschermd
  7.  Th. W. J. A, tr. met Afgeschermd
Xbr.  Antonius Marius Hersbach, (zn. van IXal), geb. op 13 feb 1911, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) Schiedam op 25 jan 1990, begr. aldaar op 30 jan 1990, tr. (24 jaar oud) op 22 nov 1935 met Maria P.J. Meijer
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jan
  2.  Ada, tr. met Afgeschermd
  3.  Cor, volgt XIav
  4.  Ingrid
  5.  Mary, volgt XIaw
  6.  Henk, volgt XIax
Xbs.  Pieter (Piet) Hersbach, (zn. van IXam), geb. Schiedam op 12 mrt 1887, otr. Schiedam op 5 jul 1917, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) Schiedam op 19 jul 1917 met Teuntje van der Horst, dr. van Jan Willem van der Horst en Teuntje van Bekkum, geb. Schiedam circa 1892, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) Schiedam op 17 okt 1981, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieternella, geb. Schiedam op 18 mrt 1911, volgt XIay
  2.  Teuntje, geb. Schiedam op 16 sep 1917, tr. met Afgeschermd
  3.  J, tr. met Afgeschermd
  4.  Jan Willem, geb. circa 24 apr 1922, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Schiedam op 4 jun 1996, gecr. aldaar op 8 jun 1996, tr. met Wilhelmina Martina (Mien) van der Heijden, geb. op 5 okt 1925, ovl. (71 jaar oud) Schiedam op 21 okt 1996, gecr. aldaar op 26 okt 1996. 
Xbt.  Henricus Dominicus Hersbach, (zn. van IXam), geb. op 9 sep 1892, ovl. (88 jaar oud) Schiedam op 28 dec 1980, begr. Overschie op 2 jan 1981, tr. (resp. 27 en 18 jaar oud) Schiedam op 10 dec 1919 met Johanna Clazina Meder, dr. van Jacob Meder en Grietje Anna Visser, geb. Schiedam op 6 mrt 1901, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1940. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Joris (Joop), geb. Schiedam op 23 nov 1919, volgt XIaz
Xbu.  Wilhelmina Maria Hersbach, (dr. van IXam), geb. Schiedam op 23 feb 1894, 
 een dochter: 
  1.  Annie Hersbach, geb. Rotterdam op 12 mrt 1924, ovl. (29 dagen oud) aldaar op 10 apr 1924. 
Xbv.  Petronella Maria Boek, (dr. van IXan), geb. circa 1891, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) Delft op 13 okt 1926, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 40 jaar oud) Loosduinen op 26 jul 1922 met Theodorus Hermanus Kloosterman, zn. van Theodorus Hermanus Kloosterman en Johanna van der Stap, geb. Delft circa 1882. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Martinus Maria Gerrdus, geb. in 1924, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) Delft op 16 jun 1925. 
  2.  Maria Geertruida Adriana Gerarda, geb. Delft in 1925, ovl. (minder dan één jaar oud) 's Gravenhage op 30 sep 1925. 
Xbw.  Martinus Gerardus Boek, (zn. van IXan), geb. circa 1894, Bleeker, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) Delft op 19 jan 1953, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) Loosduinen op 25 apr 1917 met Dina Johanna Petronella Giezeman, dr. van Josephus Giezeman en Johanna Laurentia Maria Roozenburg, geb. Loosduinen circa 1891, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) aldaar op 18 dec 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Loosduinen op 11 okt 1920. 
  2.  Doodgeb. zoon, ovl. Loosduinen op 16 dec 1925. 
  Martinus Gerardus Boek, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 40 jaar oud) (2) Zwolle op 25 jan 1927 met Hendrika Johanna Oldenhof, dr. van Gerhardus Johannes Oldenhof en Alberta Johanna Westemeijer, geb. Zwolle circa 1887. 
Xbx.  Johannes Lauwrentius (Hannes) Scholtes, (zn. van IXao), geb. Loosduinen op 27 sep 1888, ged. Rooms Katholiek aldaar op 27 sep 1888, Brandstoffenhandelaar, ovl. (94 jaar oud) Monster op 17 nov 1982, begr. aldaar op 20 nov 1982, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) Loosduinen op 14 nov 1923 met Margaretha Maria Johanna Vesseur, dr. van Leonardus Cornelis Vesseur en Catharina Adriana Zijden, geb. Naaldwijk op 22 jul 1898, Rooms Katholiek, ovl. (96 jaar oud) Huijbergen op 5 aug 1994, begr. Monster op 10 aug 1994. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
Xby.  Johannes Anthonius (Jan) Scholtes, (zn. van IXao), geb. Loosduinen op 12 jun 1890, ged. Rooms Katholiek aldaar op 12 jun 1890, ovl. (54 jaar oud) aldaar op 3 feb 1945, begr. aldaar op 7 feb 1945, tr. (beiden 26 jaar oud) Loosduinen op 18 apr 1917 met Catharina Hendrika Maria (Cato) Timmers, dr. van Johannes Wilhelmus Timmers en Johanna Maria Bol, geb. Loosduinen op 10 jun 1890, Rooms Katholiek, ovl. (57 jaar oud) aldaar op 25 sep 1947, begr. aldaar op 29 sep 1947. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
Xbz.  Gerardus Johannes (Gerrit) Scholtes, (zn. van IXao), geb. Loosduinen op 12 jan 1892, ged. Rooms Katholiek aldaar op 12 jan 1892, Brandstoffenhandelaar, ovl. (92 jaar oud) 's Gravenhage op 28 apr 1984, begr. Loosduinen op 2 mei 1984, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) Loosduinen op 26 aug 1925, kerk.huw. (Rooms Katholiek) Loosdrecht op 26 aug 1925 met Helena Hofstede, dr. van David Adriaan Hofstede en Adriana Johanna van der Ham, geb. Loosduinen op 19 nov 1898, ged. Rooms Katholiek aldaar op 19 nov 1898, ovl. (87 jaar oud) 's Gravenhage op 20 jan 1986, begr. Loosduinen op 24 jan 1986. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
Xca.  Maria Adriana (Marie) Scholtes, (dr. van IXao), geb. Loosduinen op 25 feb 1897, ged. Rooms Katholiek aldaar op 25 feb 1897, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 26 mei 1978, begr. aldaar op 29 mei 1978, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) Loosduinen op 30 mei 1923 (getuigen: Johannes Antonius Timmers, Broeder van de bruidegom en Johannes Lauwrentius (Hannes) Scholtes (Xbx), Broeder van de bruid), kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Hendrikus Jacobus Timmers, zn. van Johannes Wilhelmus Timmers en Johanna Maria Bol, geb. Loosduinen op 1 mei 1893, ged. Rooms Katholiek Loosdrecht op 1 mei 1893, Schoenhersteller, ovl. (52 jaar oud) Loosduinen op 14 jun 1945, begr. aldaar op 16 jun 1945. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
Xcb.  Leonardus Johannes (Leen) Scholtes, (zn. van IXao), geb. Loosduinen op 18 sep 1898, ged. Rooms Katholiek aldaar op 18 sep 1898, Brandstoffenhandelaar, ovl. (54 jaar oud) Wassenaar op 14 nov 1952, begr. Loosduinen op 18 nov 1952, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) Loosduinen op 18 jun 1925, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 18 jun 1925 met Theodora Hendrika Barnardina Alsem, dr. van Jacobus Martinus Johannes Alsem en Helena Wilhelmina Timmers, geb. 's Gravenhage op 7 feb 1898, ged. Rooms Katholiek aldaar op 7 feb 1898, ovl. (85 jaar oud) aldaar op 10 apr 1983, begr. Loosduinen op 14 apr 1983. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Doodgeb. kind, ovl. Loosduinen op 4 mei 1930. 
Xcc.  Wilhelmus Jacobus (Willem) Scholtes, (zn. van IXao), geb. Loosduinen op 9 sep 1901, ged. Rooms Katholiek aldaar op 9 sep 1901, Brandstoffenhandelaar, ovl. (97 jaar oud) Loosduinen op 26 apr 1999, gecr. aldaar op 29 apr 1999, tr. Borbeck [Duitsland] met Elisabeth (Elly) Landscheidt, dr. van Frans Landscheidt (Hotelier) en Anna Maria Venn, geb. Borbeck [Duitsland], ged. Rooms Katholiek aldaar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
Xcd.  Johanna Jacoba (Anna) Scholtes, (dr. van IXao), geb. Loosduinen op 15 mrt 1903, ged. Rooms Katholiek Loosdrecht op 15 mrt 1903, ovl. (90 jaar oud) Loosduinen op 1 mei 1993, begr. aldaar op 5 mei 1993, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) Loosduinen op 29 okt 1930, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 29 okt 1930 met Jacobus Josephus (Koos) van Putten, geb. Loosduinen op 27 feb 1902, ged. Rooms Katholiek aldaar op 27 feb 1902, Gemeente ambtenaar, ovl. (87 jaar oud) 's Gravenhage op 14 mei 1989, begr. Loosduinen op 17 mei 1989. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
Xce.  Y.A.F. Cramers, (dr. van IXav), tr. met W.A. de Munck
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ydette
  2.  Rico
Xcf.  Maria Agatha Schoenmakers, (dr. van IXax), geb. Delft op 28 jun 1881, ovl. (51 jaar oud) Rotterdam op 22 1933, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (1) Rotterdam op 8 aug 1906 met Willem Francois Beerewout, zn. van Willem Hendrik Peters Beerewout en Maria Burgmans, geb. Rotterdam circa 1883, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) aldaar op 3 jul 1925. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Hendrik Petrus, geb. Rotterdam op 16 mrt 1910. 
  Maria Agatha Schoenmakers, tr. (resp. 46 en ongeveer 51 jaar oud) (2) Rotterdam op 2 nov 1927 met Bastiaan de Graaff, zn. van Nicolaas de Graaff en Johanna de Vrij, geb. Nieuwerkerk a/d Ijssel circa 1876. 
Xcg.  Anna Henrica Schoenmakers, (dr. van IXax), geb. Schiedam circa 1886, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) Rotterdam op 15 feb 1905 met Johannes Jacobus Bruines, zn. van Susan Bruines en Willemina Johanna van den Berg, geb. Rotterdam circa 1883, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) aldaar op 16 mei 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon, ovl. Rotterdam op 4 mei 1905. 
  2.  Agatha Elisabeth, geb. Rotterdam op 9 okt 1906, ovl. aldaar op 9 okt 1906. 
  3.  Wilhelmus Susan, geb. Rotterdam op 22 okt 1907. 
  4.  Petrus Gerardus, geb. Rotterdam op 15 dec 1909. 
  5.  Agataha Maria, geb. Rotterdam in 1911, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 14 mei 1912. 
  Anna Henrica Schoenmakers, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 30 jaar oud) (2) Rotterdam op 8 mei 1918 met Arij Stam, zn. van Adrianus Stam en Klazina Kooij, geb. Hillegersberg (R'dam) circa 1888. 
Xch.  Johannes Petrus Hersbach, (zn. van IXbb), geb. Monster op 30 aug 1893, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) Monster op 12 mei 1923 met Hendrina Apolonia (Herdina) Breur, dr. van Hermanus Arie Pieter Breur en Sophia Boomman, geb. Rotterdam in 1897, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Poeldijk op 2 okt 1979, begr. aldaar op 5 okt 1979. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sophia Alida, geb. Poeldijk op 30 apr 1925, volgt XIba
  2.  Alida Maria, geb. in 1931, ovl. (minder dan één jaar oud) Monster op 28 dec 1931. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Doodgeb. zoon, ovl. Monster op 21 sep 1939. 
Xci.  Alida Maria Hersbach, (dr. van IXbb), geb. Monster op 12 okt 1901, ovl. (56 jaar oud) 's Gravenhage op 20 feb 1958, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) Monster op 2 okt 1926 met Gabriel Simon van Bergen Henegouwen, zn. van Johannes Arnoldus (Arnoldus) van Bergen Henegouwen en Petronella Adriana de Brabander, geb. Monster op 28 mrt 1903, Tuinman circa 1934. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Wilhelmus Simon, geb. Beuningen in apr 1932, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 30 mrt 1934. 
Xcj.  Georgius Wilhelmus Hersbach, (zn. van IXbb), geb. Monster op 31 jan 1903, Rooms Katholiek, Tuinarbeider, Meteropnemer-incasseerder, ovl. (79 jaar oud) Poeldijk op 1 okt 1982, begr. aldaar op 5 okt 1982, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 30 apr 1927 met Catharina Zuiderwijk, dr. van Adrianus Johannes Zuiderwijk en Adriana Hulspas, geb. Monster in 1904, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) Poeldijk op 29 jan 1978, begr. aldaar op 1 feb 1978. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Johannes Georgius Eusebius, geb. Monster in aug 1928, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 22 okt 1928. 
  2.  Adriana Johanna Eusebia, geb. Monster circa 1930, ovl. (ongeveer 10 jaar oud) 's Gravenhage op 23 aug 1940. 
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  4.  Alida Marina Bernardina, geb. Monster circa 1937, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) 's Gravenhage op 6 sep 1940. 
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  7.  R, tr. met Afgeschermd
  8.  Th, tr. met Afgeschermd
  9.  W, tr. met Afgeschermd
  10.  N, tr. met Afgeschermd
Xck.  Maria Hubertha van der Krogt, (dr. van IXbc), geb. Monster op 30 nov 1895, ovl. (34 jaar oud) aldaar op 31 jan 1930, tr. (resp. 25 en 36 jaar oud) Monster op 14 mei 1921 met Hendrikus Johannes Bentvelzen, zn. van Martinus Bentvelzen en Clasina Maria Ouwendijk, geb. Monster op 27 feb 1885, Tuinarbeider, (Hendrikus Johannes tr. (45 jaar oud) (2) op 11 feb 1931 met Martina Hendrika Hilgersom.). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Antonius Johannes Hendrikus, geb. 's Gravenhage circa mrt 1927, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 12 apr 1927. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 30 jan 1930. 
Xcl.  Adriana Hendrika Maria Vollebregt, (dr. van IXbd), geb. Naaldwijk op 2 mei 1883, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) Naaldwijk op 29 aug 1911 met Andreas Wilhelmus Kester, zn. van Nicolaas Kester en Emerentia Moons, geb. circa 1885. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Naria Joziena Maria, geb. Naaldwijk op 26 okt 1917, ovl. (één week oud) aldaar op 2 nov 1917. 
  2.  Doodgeb. kind, ovl. Naaldwijk op 6 okt 1923. 
Xcm.  Leonardus Johannes Hubertus Vollebregt, (zn. van IXbd), geb. Naaldwijk op 17 feb 1887, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) Naaldwijk op 22 nov 1913 met Maria Mathilda Wennekers, dr. van Jacobus Wennekers en Mathilda van Mil, geb. Naaldwijk circa 1888. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelia Maria Adriana, geb. Naaldwijk circa 1919, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) aldaar op 2 mei 1925. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Johanna Maria Theresia, geb. Naaldwijk in 1922, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 16 dec 1922. 
  4.  Doodgeb. kind, ovl. Naaldwijk op 4 jun 1931. 
Xcn.  Hubertus Wilhelmus Vollebregt, (zn. van IXbe), geb. Monster op 4 sep 1871, ovl. (81 jaar oud) aldaar op 28 sep 1952, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) Naaldwijk op 7 mei 1898 met Catharina Verbeek, dr. van Willem Verbeek en Alida Duijndam, geb. Naaldwijk op 14 sep 1873. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendricus Nicolaas Petrus, geb. Wassenaar op 1 mei 1899, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) Naaldwijk op 12 jun 1924 met Adriana Theodora van Wijngaarden, dr. van Petrus van Wijngaarden en Cornelia Kruik, geb. Naaldwijk op 28 nov 1894. 
  2.  Wilhelmus Cornelis, geb. Naaldwijk op 13 nov 1900, tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) Monster op 25 jul 1925 met Hillegonda Johanna Francisca Olsthoorn, dr. van Martinus Adrianus Olsthoorn en Johanna Maria Verbeek, geb. Monster circa 1903. 
  3.  Petrus Johannes, geb. Naaldwijk op 10 nov 1902, tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 27 jul 1927 met Petronella Maria van Veen, dr. van Wilhelmus Adrianus Jacobus van Veen en Theodora Margaretha van Oosten, geb. 's Gravenhage circa 1903. 
  4.  Cornelis Hubertus, geb. Naaldwijk op 13 jan 1905. 
  5.  Nicolaas Johannes, geb. Naaldwijk op 16 apr 1906, tr. (resp. 21 en ongeveer 17 jaar oud) Monster op 20 aug 1927 met Maria Hendrika Catharina Johanna van Amstel, dr. van Hermanus van Amstel en Johanna Cornelia Kerkvliet, geb. 's Gravenhage circa 1910. 
  6.  Alidia Cornelia Maria, geb. Naaldwijk op 4 dec 1907, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 12 jan 1933 met Petrus Hendrikus Wilhelmus van Santen, zn. van Leonardus Hendrikus van Santen en Anna Maria van Heijningen, geb. Naaldwijk circa 1909. 
  7.  Cornelia Henrica Maria, geb. Naaldwijk op 20 nov 1910, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) Naaldwijk op 4 mei 1935 met Gerardus Anthonius Johannes Laarman, zn. van Daniel Mattheus Laarman en Wilhelmina Gerarda Helena Willemse, geb. Schipluiden circa 1910. 
Xco.  Nicolaas Johannes Vollebregt, (zn. van IXbe), geb. Monster op 10 feb 1874, ovl. (80 jaar oud) 's Gravenhage op 19 feb 1954, tr. (resp. 30 en ongeveer 24 jaar oud) Monster op 30 apr 1904 met Johanna Cornelia Clasina Scheffers, dr. van Jacobus Lucas Scheffers en Agatha Catharina Endhoven, geb. Monster in 1880. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelia Agatha, geb. 's-Gravenzande op 5 feb 1905, tr. (resp. 23 en ongeveer 29 jaar oud) Monster op 23 mei 1928 met Franciscus Johannes Scheer, zn. van Franciscus Eduard Scheer en Geertruida Luub, geb. Herwen en Aerdt circa 1899. 
  2.  Agatha Cornelia, geb. 's-Gravenzande op 5 feb 1905. 
  3.  Jacobus Petrus Hendrikus, geb. Monster circa 1909, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) Monster op 23 dec 1932 met Johanna Christina Maria Schouw, dr. van Hendrikus Johannes Schouw en Anna Cornelia van de Coevering, geb. Monster circa 1913. 
  4.  Petrus Hendricus, geb. Monster circa 1913, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) aldaar op 4 feb 1939, tr. met Cornelia Agatha Nobels
  5.  Engelina Wilhelmina, geb. Monster circa 1914, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) Hoorn op 20 jan 1944, tr. met Theodorus Scholten
  6.  Nicolaas Johannes, geb. Monster in 1917, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 28 apr 1918. 
  7.  Adriana Wilhelmina, geb. Monster circa 1918, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 11 jun 1919. 
Xcp.  Johannes Cornelis Vollebregt, (zn. van IXbe), geb. Monster op 14 jun 1875, ovl. (52 jaar oud) aldaar op 1 nov 1927, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) Naaldwijk op 23 mei 1903 met Geertruida Maria Bruinen, dr. van Hendricus Adolphus Bruinen en Catharina Johanna van den Berg, geb. Naaldwijk circa 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendricus Hubertus, geb. Monster op 23 jan 1905. 
  2.  Hendricus Adrianus Maria, geb. Monster circa 1907, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) Noordwijkerhout op 27 feb 1941. 
  3.  Leonardus Engelbertus, geb. Monster op 8 apr 1910, ovl. aldaar op 9 apr 1910. 
  4.  Johannes Leonardus, geb. Monster in nov 1919, ovl. (één maand oud) aldaar op 26 dec 1919. 
  5.  Johannes Maria, geb. circa 1921, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) Noordwijkerhout op 17 okt 1953. 
Xcq.  Adriana Margaretha Vollebregt, (dr. van IXbe), geb. Monster op 15 apr 1879, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 7 sep 1941, begr. aldaar op 10 sep 1941, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) Monster op 7 feb 1903 met Theodorus Josephus van der Knaap, zn. van Philippus van der Knaap en Adriana Maria van Paassen, geb. Monster op 29 dec 1874, ovl. (62 jaar oud) aldaar op 26 mrt 1937, begr. aldaar op 30 mrt 1937. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Maria, geb. Monster op 27 nov 1903, ovl. (48 jaar oud) aldaar op 18 sep 1952, begr. aldaar op 22 sep 1952, tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) Monster op 27 aug 1929 met Cornelis Leonardus Adrianus Damen, zn. van Cornelis Hendrikus Damen en Cornelia Maria van Heijningen, geb. Monster circa 1904. 
  2.  Hendrikus Petrus, geb. Monster op 9 dec 1904, tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) Monster op 4 nov 1930 met Klazina Maria Apolonia Scholtes, dr. van Henricus Gerardus Scholtes en Cornelia Geertruida Maria van der Knaap, geb. Monster circa 1907. 
  3.  Philippus Jacobus, geb. Monster circa 1906, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) Monster op 7 feb 1934 met Wilhelmina Elisabeth Maria Kester, dr. van Adrianus Wilhelmus Kester en Geertruida Clasina Maria van der Vliet, geb. Monster circa 1912. 
  4.  Petrus Hendricus, geb. Monster op 5 apr 1907, ovl. (6 dagen oud) aldaar op 11 apr 1907. 
  5.  Cornelia Catharina, geb. Monster circa okt 1909, ovl. (minder dan één jaar oud) aldaar op 13 nov 1909. 
  6.  Doodgeb. dochter, ovl. Monster op 7 jan 1914. 
Xcr.  Margaretha Maria (Margatha) Vollebregt, (dr. van IXbe), geb. Monster op 27 mei 1882, ovl. (71 jaar oud) 's Gravenhage op 14 feb 1954, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) Monster op 6 mei 1905 met Leonardus Everardus van der Hoeven, zn. van Jacobus van der Hoeven en Apolonia Verbeek, geb. Maasland op 4 aug 1881. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Appolinia Jacoba Maria, geb. Naaldwijk op 25 mrt 1906, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) Naaldwijk op 26 okt 1927 met Johannes Maria van Luijk, zn. van Corstianus van Luijk en Adriana Maria Duijnisveld, geb. Monster circa 1902. 
  2.  Cornelia Hendrica Adriana, geb. Naaldwijk op 22 dec 1907, tr. (resp. 21 en ongeveer 25 jaar oud) Naaldwijk op 17 sep 1929 met Marinus Cornelis van Paassen, zn. van Hendrik van Paassen en Cornelia Maria van Veldhoven, geb. Naaldwijk circa 1904. 
  3.  Jacobus Hendricus Gerardus, geb. Naaldwijk op 12 okt 1909, tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) Naaldwijk op 25 mei 1936 met Huberdina Euphemia Vogels, dr. van Theodorus Vogels en Martina Adriana van Zoen, geb. Naaldwijk circa 1915. 
  4.  Cornelis Gerardus, geb. Naaldwijk op 12 jul 1918, ovl. (5 dagen oud) aldaar op 17 jul 1918. 
Xcs.  Hendrika Wilhelmina Vollebregt, (dr. van IXbe), geb. Monster op 5 okt 1888, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) Monster op 30 okt 1909 met Gerardus Johannes van der Hoeven, zn. van Jacobus van der Hoeven en Apolonia Verbeek, geb. Maasland op 30 dec 1882, ovl. (66 jaar oud) Naaldwijk op 1 nov 1949. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Apolonia Cornelia, geb. Naaldwijk op 23 okt 1910, tr. (resp. 25 en ongeveer 31 jaar oud) Naaldwijk op 7 sep 1936 met Johannes Bernardus Veenman, zn. van Simon Johannes Veenman en Wilhelmina Alida Kester, geb. Naaldwijk circa 1905. 
  2.  Hendrikus Jacobus, geb. Naaldwijk op 12 mrt 1912, ovl. (4 maanden oud) aldaar op 20 jul 1912. 
  3. , ovl. Naaldwijk op 20 jun 1917. 
Xct.  Eva Johanna de Gier, (dr. van IXbw), geb. Naaldwijk op 2 sep 1882, tr. (resp. 37 en ongeveer 31 jaar oud) Naaldwijk op 10 jun 1920 met Cornelis Hendrikus van Gemert, zn. van Cornelis Lambertus van Gemert en Jacoba de Kruif, geb. Oudshoorn circa 1889. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Naaldwijk op 7 feb 1921. 
Xcu.  Elisabeth Maria de Gier, (dr. van IXbw), geb. Naaldwijk op 28 nov 1884, ovl. (27 jaar oud) aldaar op 23 mei 1912, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) Naaldwijk op 8 okt 1910 met Adrianus Verbeek, zn. van Simon Verbeek en Johanna Cornelia Mooijman, geb. Naaldwijk op 17 aug 1886, ovl. (27 jaar oud) aldaar op 28 aug 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Simon Gerardus Cornelis, geb. Naaldwijk op 25 jun 1911, ovl. (2 maanden oud) aldaar op 9 sep 1911. 
  2.  Doodgeb. dochter, ovl. Naaldwijk op 16 mei 1912. 
Xcv.  Maria Christina de Gier, (dr. van IXbw), geb. Naaldwijk op 26 feb 1889, ovl. (30 jaar oud) aldaar op 13 okt 1919, tr. (resp. 23 en 33 jaar oud) Naaldwijk op 21 mei 1912 met Franciscus Matthias van Bergen Henegouwen, zn. van Martinus van Bergen Henegouwen en Anna van (Verhulst) Hulst, geb. Naaldwijk op 23 feb 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Sebastianus, geb. Naaldwijk op 19 dec 1917, ovl. (1 jaar oud) aldaar op 1 apr 1919. 
Xcw.  Cornelis Johannes de Gier, (zn. van IXbw), geb. Naaldwijk op 4 mei 1904, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) Naaldwijk op 23 jun 1927 met Anna Maria Elisabeth Kwant, dr. van Johannes Arnoldus Kwant en Maria Cornelia de Maar, geb. Delft circa 1905. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, ovl. Naaldwijk op 17 mrt 1928. 
  2.  Doodgeb. kind, ovl. Naaldwijk op 8 jun 1930. 
  3.  Doodgeb. kind, ovl. Naaldwijk op 23 jun 1932. 
Xcx.  Antonius Christianus de Gier, (zn. van IXby), geb. Loosduinen op 9 dec 1905, Tuinarbeider, ovl. (82 jaar oud) 's Gravenhage op 22 jul 1988, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) 's Gravenhage op 19 feb 1936 met Hedrika Maria Greve, dr. van Cornelis Jozephus Greve en Maria Cornelia Marks, geb. 's Gravenhage op 9 mrt 1912, Huisvrouw. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbb
Xcy.  Francina Geertruida Petronella Vink, (dr. van IXcf), geb. Loosduinen op 4 apr 1893, Huisvrouw, ovl. (93 jaar oud) Loosduinen op 12 apr 1986, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) Loosduinen op 31 jan 1917 met Christianus Wessels, zn. van Antonius Wessels en Maria Elisabeth van der Meer, geb. Haarlemmermeer op 30 jul 1892, Tuinder, ovl. (64 jaar oud) Loosduinen op 6 aug 1956. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Geradus Christianus, geb. Loosduinen op 24 jan 1930, volgt XIbc
Xcz.  Helena Hendrika Klazina Kouwenhoven, (dr. van IXci), geb. Monster op 21 mrt 1904, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) Monster op 7 mei 1927 met Michael Johannes Cornelis van Ruijven, zn. van Cornelis Johannes van Ruijven en Johanna Agatha Maria van de Laar, geb. Monster op 27 dec 1901. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johanna Cornelia Maria, geb. Monster in sep 1936, ovl. (37 dagen oud) aldaar op 7 okt 1936. 
  2.  Petrus Cornelis Joseph, geb. Monster circa 1942, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) aldaar op 18 okt 1947. 
Xda.  Augustus Johannes Jacobus Schneider, (zn. van IXcn), geb. Monster op 24 jul 1894, tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) Veur op 26 jul 1923 met Anna van Koppen, dr. van Wilhelmus van Koppen en Maria Vollebregt, geb. Veur circa 1897, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) aldaar op 18 mei 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter, ovl. Veur op 17 jun 1924. 
  2.  Doodgeb. zoon, ovl. Veur op 17 mei 1925. 
Xdb.  Theodorus Jacobus Scholtes, (zn. van IXco), geb. Wateringen op 16 jan 1891, ovl. (72 jaar oud) Delft op 20 jan 1963, begr. Wateringen, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) Stompwijk op 27 mei 1919, kerk.huw. op 27 mei 1919 met Helena Maria de Bruijn, dr. van Hendrikus de Bruijn en Maria van der Zijden, geb. Stompwijk op 22 nov 1889, ovl. (78 jaar oud) Delft op 10 dec 1967, begr. Wateringen op 13 dec 1967. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Nicolaas Josephus Theodorus, geb. Wateringen circa 1929, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) aldaar op 21 jun 1944. 
  2.  Afgeschermd, volgt XIbd
Xdc.  Antonius Johannes Hersbach, (zn. van IXcq), geb. Wateringen op 27 okt 1907, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Wateringen op 1 jul 1995, gecr. Rijswijk op 6 jul 1995, tr. (resp. 25 en ongeveer 28 jaar oud) Wateringen op 10 feb 1933 met Catharina Antoinetta J. van Geel, dr. van Adrianus van Geel en Lucia Mons, geb. Woensdrecht circa 1905, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) Wateringen op 9 apr 1965. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Pius Maria (Jan), geb. Monster op 6 jan 1934, volgt XIbe
  2.  Afgeschermd, tr. met M.J.C. van de Berg
  3.  Afgeschermd, tr. met L.J.P. van Rheenen
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, tr. met A.M.C. Smeele
  6.  A.M, tr. met A.A.A. Bruggen van de
Xdd.  Johannes Theodorus Hersbach, (zn. van IXcq), geb. Wateringen circa 1915, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) aldaar op 18 mrt 1994, begr. aldaar op 23 mrt 1994, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) Wateringen op 29 dec 1939 met Maria Helena Adriana de Kok, dr. van Anthonius de Kok en Helena Maria Brabander, geb. Wateringen circa 1917, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) aldaar op 8 okt 2005. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bep, tr. met Afgeschermd
  2.  Ton, tr. met Afgeschermd
  3.  Lenie, tr. met Afgeschermd
  4.  Ria, tr. met Afgeschermd
  5.  Toke, tr. met Afgeschermd
  6.  Cobie, tr. op 28 okt 1967 met Afgeschermd
  7.  Marian, tr. met Afgeschermd
  8.  Joke, tr. met Afgeschermd
  9.  Jan, tr. met Afgeschermd
  10.  Koos, tr. met Afgeschermd
  11.  Jos, tr. met Afgeschermd
Xde.  Petrus Arnoldus Gerritse, (zn. van IXcv), geb. Schipluiden op 24 feb 1898, tr. (resp. 30 en ongeveer 30 jaar oud) Schipluiden op 26 nov 1928 met Johanna Maria Romeijn, dr. van Cornelis Romeijn en Anna Schenkeveld, geb. Hof van Delft circa 1898, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) Delft op 18 dec 1944. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
Xdf.  Arnoldus Hubertus Gerritse, (zn. van IXcv), geb. Hof van Delft circa 1899, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) Wateringen op 28 mei 1926 met Johanna Theodora Vis, dr. van Arnoldus Vis en Alida Johanna van Leeuwen, geb. Wateringen circa 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. kind, ovl. Wateringen op 30 okt 1933. 
Xdg.  Jacobus Arnoldus Gerritse, (zn. van IXcv), geb. Hof van Delft circa 1901, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) Schipluiden op 5 feb 1926 met Veronica Jendrzejewskij, dr. van Paul Jendrzejewskij en Katharina Kanwatoroskij, geb. Bottrop [Duitsland] circa 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
Xdh.  Jacoba Cornelia Gerritse, (dr. van IXcv), geb. Hof van Delft circa 1903, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) Schipluiden op 2 aug 1929 met Gerardus Anthonius Berendse, zn. van Pieter Johannes Willebrordus Berendse en Margaretha Catharina Koene, geb. Naaldwijk circa 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana Johanna Maria, ovl. Naaldwijk op 8 dec 1949. 
Xdi.  Wilhelmina Maria Gerritse, (dr. van IXcv), geb. Hof van Delft circa 1907, tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) Schipluiden op 21 feb 1936 met Gerardus Sebastianus Alsemgeest, zn. van Herebertus Alsemgeest en Cornelia Geertruida Oosterveer, geb. Maasland circa 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Doodgeb. dochter, ovl. Schipluiden op 6 mei 1941. 
Xdj.  Afgeschermd, (kind van IXcx), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joke Hersbach
  2.  Aad Hersbach, volgt XIbf
  3.  Ton Hersbach, volgt XIbg
  4.  Wim Hersbach, volgt XIbh
  5.  John Hersbach
Xdk.  Afgeschermd, (kind van IXcx), relatie met Afgeschermd, kind van Cornelus Waltherus Dekkers en Cornelia Theodora Volkering. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbi
  2.  Afgeschermd, volgt XIbj
  3.  Afgeschermd, volgt XIbk
Xdl.  Afgeschermd, (kind van IXcx), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Patricia Hersbach, tr. met Afgeschermd
  2.  Sandra Hersbach, tr. met Afgeschermd
  3.  Chanelle Hersbach, tr. met Afgeschermd
Xdm.  Afgeschermd, (kind van IXcx), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ron Hersbach, tr. met Afgeschermd
  2.  Yvonne Hersbach, tr. met Afgeschermd
  3.  Linda Hersbach, volgt XIbl
Xdn.  Johannes Wilhelmus Cornelis van den Ende, (zn. van IXda), geb. 's-Gravenzande op 10 feb 1928, ovl. (72 jaar oud) Naaldwijk op 28 apr 2000, tr. (30 jaar oud) Naaldwijk op 23 dec 1958 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
Xdo.  Elisabeth Marie Catharina (Bets) Alles, (dr. van IXde), geb. Beemster op 25 nov 1911, ovl. (89 jaar oud) Amsterdam op 5 apr 2001, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) Amsterdam op 15 jul 1937, kerk.huw. (Rooms Katholiek) met Henri Simon Leonard (Harry) Wit, geb. Amsterdam op 29 1906, ovl. (87 jaar oud) aldaar op 2 okt 1993. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbm
  2.  Rudolf Leonard (Ruud), geb. Amsterdam op 19 mei 1941, ovl. (9 jaar oud) aldaar op 28 aug 1950. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIbn
Xdp.  Clasina Cornelia (Stien) Alles, (dr. van IXde), geb. Beemster op 3 aug 1913, ovl. (92 jaar oud) aldaar op 14 feb 2006, gecr. Amsterdam op 20 feb 2006, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) Amsterdam op 6 jun 1940 met Adrianus Theodorus (Ad) Smorenburg, zn. van Petrus Johannes Smorenburg en Catharina Hillegonda Ruijgrok, geb. Amsterdam op 23 aug 1912, ovl. (63 jaar oud) aldaar op 16 jun 1976. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIbo
  2.  Afgeschermd, volgt XIbp
  3.  Afgeschermd, volgt XIbq
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
Xdq.  Bernardus Alles, (zn. van IXde), geb. Beemster op 11 mei 1915, Rooms Katholiek, ovl. (75 jaar oud) Amsterdam op 19 mrt 1991, begr. aldaar, tr. (27 jaar oud) Amsterdam op 5 mei 1943 met Afgeschermd, kind van Pieter Cornelis van der Veer en Anna Frederika Reiman. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bernardus Petrus Johannes A.F. (Bennie), geb. Amsterdam op 18 sep 1943, volgt XIbr
  2.  Afgeschermd, volgt XIbs
  3.  Afgeschermd, volgt XIbt
  4.  Afgeschermd, volgt XIbu
  5.  Afgeschermd, volgt XIbv
  6.  Afgeschermd, volgt XIbw
  7.  Afgeschermd, volgt XIbx
  8.  Afgeschermd, volgt XIby
  9.  Afgeschermd, relatie met Adriaan Dubbelaar
  10.  Afgeschermd, volgt XIbz
Xdr.  Cornelia (Nel) Alles, (dr. van IXde), geb. Beemster op 14 okt 1917, ovl. (78 jaar oud) Amsterdam op 5 sep 1996, begr. aldaar op 9 sep 1996, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) Amsterdam op 8 apr 1937, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar met Joh.P. (Joop) Fouwels, geb. Amsterdam op 14 nov 1912, ovl. (54 jaar oud) aldaar op 11 aug 1967. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIca
  2.  Afgeschermd, volgt XIcb
  3.  Afgeschermd, volgt XIcc
  4.  Afgeschermd, volgt XIcd
Xds.  Maria (Rie) Alles, (dr. van IXde), geb. Beemster op 24 apr 1920, ovl. (78 jaar oud) Maarssenbroek op 2 mrt 1999, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) Amsterdam op 6 mei 1944, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar met Mattijs Joh. de Jonge, geb. Amsterdam op 8 apr 1918, ovl. Maarsenbroek op 14 sep 198. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIce
  2.  Afgeschermd, volgt XIcf
  3.  Afgeschermd, volgt XIcg
  4.  Afgeschermd, volgt XIch
  5.  Ivonne, geb. Soest op 18 feb 1953, ovl. (8 jaar oud) Utrecht op 11 aug 1961. 
  6.  Afgeschermd, volgt XIci
Xdt.  Afgeschermd, (kind van IXde), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcj
  2.  Afgeschermd, volgt XIck
Xdu.  Afgeschermd, (kind van IXde), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcl
  2.  Afgeschermd, volgt XIcm
  3.  Afgeschermd, volgt XIcn
  4.  Afgeschermd, volgt XIco
Xdv.  Fredericus (Freek) Alles, (zn. van IXde), geb. Beemster op 17 feb 1925, ovl. (73 jaar oud) Purmerend op 5 mei 1998, begr. Middenbeemster, tr. (27 jaar oud) Amsterdam op 11 aug 1952, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar met Elisabeth H. (Bets) Ott
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcp
  2.  Afgeschermd, volgt XIcq
  3.  Afgeschermd, volgt XIcr
Xdw.  Afgeschermd, (kind van IXde), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcs
  2.  Afgeschermd, volgt XIct
  3.  Afgeschermd, volgt XIcu
  4.  Afgeschermd, volgt XIcv
Xdx.  Afgeschermd, (kind van IXde), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcw
  2.  Afgeschermd, volgt XIcx
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, tr. (2) Beek en Donk op 23 nov 1984 met Perry Eekels
Xdy.  Afgeschermd, (kind van IXde), tr. (Joop 29 jaar oud) Amsterdam op 25 jun 1956, kerk.huw. aldaar met Johannes Petrus (Joop) Janssen, geb. Amsterdam op 14 jul 1926, Banketbakker, Controleur, ovl. (79 jaar oud) De Rijp op 23 mei 2006, gecr. Purmerend op 30 mei 2006. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIcy
  2.  Afgeschermd, volgt XIcz
  3.  Afgeschermd, relatie met Sandra Ligtermoet
  4.  Afgeschermd, volgt XIda
Xdz.  Wilhelmina Alles, (dr. van IXde), geb. Amsterdam op 31 jan 1932, ovl. (74 jaar oud) Almere op 10 feb 2006, tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) op 5 aug 1953, kerk.huw. (Rooms Katholiek) Amsterdam met Jan Heck, geb. Amsterdam op 6 nov 1925, ovl. (50 jaar oud) aldaar op 15 jan 1976. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIdb
  2.  Afgeschermd, relatie (1) met Paul Nn, tr. (2) Amsterdam op 2 jul 1987 met Charles van Oorschot
Xea.  Afgeschermd, (kind van IXde), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bob Alles, geb. Amsterdam op 18 jul 1958, volgt XIdc
Xeb.  Afgeschermd, (kind van IXdf), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
Generatie XI
XIa.  Hermanus Hendricus Hersbach, (zn. van Xf), geb. 's Gravenhage op 15 okt 1898, Rooms Katholiek, Restaurantbediende, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) 's Gravenhage op 2 sep 1921 (getuigen: Hubert Jacob Anton Verbruggen en Wilhelmus Verb) met Wilhelmina Catharina Petronella Bonsel, dr. van Adrianus Antonius Bonsel (Zadelmaker) en Catharina Petronella van den Berg, geb. 's-Hertogenbosch op 9 aug 1903, Rooms Katholiek, Kantoorbediende, ovl. (82 jaar oud) 's Gravenhage op 2 okt 1985, gecr. aldaar op 7 okt 1985. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIb.  Eva Catharina Maria Hersbach, (dr. van Xh), geb. 's Gravenhage op 4 sep 1881 (getuigen: Abraham Kuijs en Johannes Wilhelmus Kafstoel), Rooms Katholiek, ovl. (39 jaar oud) 's Gravenhage op 25 mei 1921 (getuigen: Hubertus Johannes Hierck (aang.) en Jan Timp (aang.)), tr. met Hendrik Jacobus Verlint, geb. Katwijk op 26 mei 1879, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik Jacobus, geb. 's Gravenhage circa 1912, Huisschilder, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) Leiden op 27 feb 1935 met Johanna Maria van Staden, dr. van Dirk van Staden (Steenbakker) en Judith Catharina Mieoq, geb. Leiden circa 1913. 
XIc.  Johannes Antonius Hersbach, (zn. van Xh), geb. 's Gravenhage op 21 mrt 1894 (getuigen: Johannes Antonie Hersbach (zie IXo) en Jacques van Leeuwen), Rooms Katholiek, Kistenmaker, ovl. (74 jaar oud) Geldrop op 8 jun 1968, begr. Eindhoven op 12 jun 1968, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) Eindhoven op 12 aug 1921 met Jannigje Viveen, dr. van Robbert Viveen en Cornleia Johanna Krielaart, geb. Woudrichem op 21 jan 1896. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Andreas Robbert, geb. Eindhoven op 27 jun 1924, ovl. (43 jaar oud) Meerveldhoven op 12 jan 1968, begr. aldaar, tr. met Henrica Johanna Maria (Riet) Dielis, dr. van G.J. Dielis en A.G. Kox, geb. Veldhoven op 24 dec 1929, Rooms Katholiek, ovl. (66 jaar oud) Veldhoven op 28 feb 1996, begr. aldaar op 2 mrt 1996. 
XId.  Catharina Maria (To) Hersbach, (dr. van Xh), geb. 's Gravenhage op 11 jan 1898 (getuigen: Johannes Antonie Hersbach (zie IXo) en Jacques van Leeuwen), Rooms Katholiek, ovl. (54 jaar oud) Amersfoort op 2 jul 1952, begr. Soesterberg, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) Soest op 9 mei 1923 met Theodorus Tammer, zn. van Hendrik Tammer en Maria Middelman, geb. Soesterberg op 10 apr 1900, Melkhandelaar, ovl. (62 jaar oud) Amersfoort op 22 apr 1962, begr. Soesterberg. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Hendrikus Andreas Maria (Henk), geb. Soest [Duitsland] op 14 dec 1930, ovl. (47 jaar oud) op 27 mei 1978, begr. Soesterberg. 
  5.  Afgeschermd
XIe.  Nicolaas Jacobus Hersbach, (zn. van Xh), geb. 's Gravenhage op 4 jun 1899 (getuigen: Jacob van Leeuwen en Johan Fresco), Rooms Katholiek, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) Utrecht op 3 aug 1927 met Adriana Glissenaar, dr. van Adrianus Glissenaar en Elisabeth van Wijk, geb. Haarzuilens op 2 sep 1906. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antonius Theodorus, geb. Utrecht op 1 mei 1939, ovl. (22 dagen oud) aldaar op 23 mei 1939. 
  2.  Afgeschermd
XIf.  Joris Hersbach, (zn. van Xy), geb. Rotterdam op 29 jun 1908, Rooms Katholiek, ovl. (74 jaar oud) Rotterdam op 25 okt 1982, gecr. Overschie op 29 okt 1982, tr. (resp. 26 en ongeveer 22 jaar oud) Rotterdam op 15 mei 1935 met Francina Andrea Wilhelmina Smit, dr. van Josephus Philippus Smit en Wilhelmina Frederika Berens, geb. Rotterdam circa 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIg.  Andries Hersbach, (zn. van Xy), geb. Rotterdam op 5 dec 1909, tr. met Johanna Boulonois, geb. circa 1919, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) Rotterdam op 30 okt 1999, gecr. aldaar op 3 nov 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cor, volgt XIIa
  2.  Astrid, volgt XIIb
XIh.  Antoinetta Catharina (Net) Hersbach, (dr. van Xae), geb. Rotterdam op 11 apr 1892, tr. (beiden 28 jaar oud) Rotterdam op 24 nov 1920 met Frederik Bernardus Martin, zn. van Frederik Bernardus Martin en Henriette Wilhelmina Broekmans, geb. Rotterdam op 22 apr 1892, ovl. (45 jaar oud) aldaar op 14 jun 1937. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Frederik Bernardus, geb. Rotterdam in 1924, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 18 mei 1925. 
  2.  Afgeschermd
XIi.  Alida Jacoba Hersbach, (dr. van Xae), geb. Rotterdam op 15 jun 1895, Rooms Katholiek, tr. (resp. 27 en 33 jaar oud) Leiden op 7 feb 1923 met Bernardus Epskamp, zn. van Petrus Epskamp en Anna Helena Brigitte Kuijs, geb. Leiden op 11 apr 1889, Rooms Katholiek, Broodbakker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
XIj.  Maria Klasina Hersbach, (dr. van Xae), geb. Rotterdam op 9 jun 1902, tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) Rotterdam op 29 jul 1931 met Johannes Petrus Driessen, zn. van Theodorus Driessen en Maria Helena Debel, geb. Zaltbommel circa 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIk.  Helena Adriana Hersbach, (dr. van Xae), geb. op 4 jun 1904, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) Rotterdam op 20 mei 1931 met Adrianus Gertrudus van der Lee, zn. van Marinus Theodorus van der Lee en Catharina van der Bosch, geb. Zegwaard circa 1902. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIl.  Johanna Helena Hersbach, (dr. van Xae), geb. Rotterdam op 10 jul 1908, tr. (resp. 26 en 37 jaar oud) Rotterdam op 24 apr 1935 met Reinier de Brabander, zn. van Reinier de Brabander en Maria Magdalena de Krou, geb. Rotterdam op 17 apr 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIm.  Theodorus Johannes (Theo) van Dam, (zn. van Xaf), geb. Bojolali [Indonesië] op 3 apr 1891, Boekhouder, ovl. (54 jaar oud) Tjimahi (Indie) op 1 sep 1945, tr. (23 jaar oud) Djakarta [Indonesië] op 18 nov 1914 met Afgeschermd, kind van Willem Adrianus van der Hucht en Elisabeth Louisa Breuer. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIc
  2.  Afgeschermd, volgt XIId
  3.  Afgeschermd, volgt XIIe
XIn.  Antoinette Catharina Hermina (Nettie) van Dam, (dr. van Xaf), geb. Bojolali [Indonesië] op 26 jul 1892, Rooms Katholiek, ovl. (94 jaar oud) Keulen [Duitsland] op 15 mrt 1987, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) Semarang [India] op 17 jun 1915 met Johann Mathias (Hans) Schlömer, geb. Solingen [Duitsland] op 5 jan 1888, ovl. (69 jaar oud) Keulen [Duitsland] op 16 feb 1957. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna Maria Antonette (ännchen), geb. Semarang [India] op 8 jun 1916, volgt XIIf
  2.  Afgeschermd, volgt XIIg
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIo.  George van Dam, (zn. van Xaf), geb. Amoerang [Indonesië] op 14 feb 1895, Rooms Katholiek, ovl. (50 jaar oud) Bandoeng [Indonesië] op 7 mei 1945, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) Magelang (Indie) op 22 jun 1921 met Josephine Wilhelmine Elink Schuurman, dr. van Gerrit Elink Schuurman en Helene Mathilde Vogler, geb. Buitenzorg [Indonesië] op 4 nov 1898, ovl. (83 jaar oud) Warmond op 7 jun 1982. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIh
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIi
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt XIIj
XIp.  Wilhelmus Petrus van Dam, (zn. van Xaf), geb. Amoerang [Indonesië] op 10 aug 1899, Rooms Katholiek, ovl. (46 jaar oud) Tjimahi (Indie) op 28 aug 1945, tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) Leiden op 9 nov 1927 met Juliette Louise van der Laan, dr. van Leonardus van der Laan (Aannemer, Architect, Kerkenbouwer) en Anna Maria Louise Stadhouder, geb. Leiden op 17 okt 1903. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIk
  3.  Johannes Maria, geb. Poerwokerto [Indonesië] op 9 jun 1930, ovl. (10 dagen oud) aldaar op 19 jun 1930. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIIl
  5.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt XIIm
  7.  Afgeschermd, volgt XIIn
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd, volgt XIIo
XIq.  Jacobus Petrus (Mam) van Dam, (zn. van Xaf), geb. Haarlem op 8 okt 1901, Rooms Katholiek, ovl. (70 jaar oud) 's Gravenhage op 5 sep 1972, gecr. aldaar op 9 sep 1972, tr. (beiden 21 jaar oud) Leiden op 25 sep 1923, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 27 sep 1923 met Jeanne Emilia van der Laan, dr. van Leonardus van der Laan (Aannemer, Architect, Kerkenbouwer) en Anna Maria Louise Stadhouder, geb. Leiden op 23 jun 1902, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) Nijmegen op 28 mei 1984, begr. aldaar op 1 jun 1984. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIp
  2.  Anna Maria (Anneke), geb. Padang Pandjang [Indonesië] op 24 jan 1926, ovl. (14 jaar oud) Balikpapan [Indonesië] op 3 nov 1940, begr. Oengaran [Indonesië] op 10 nov 1940. 
  3.  Afgeschermd, volgt XIIq
  4.  Afgeschermd, volgt XIIr
  5.  Afgeschermd, volgt XIIs
  6.  Afgeschermd, volgt XIIt
  7.  Tomas Nico Antoon Maria (Tom), geb. Leiden op 10 dec 1932, volgt XIIu
  8.  Afgeschermd, volgt XIIv
XIr.  Marie Hijacinthus Nijs, (zn. van Xah), geb. Rotterdam op 1 feb 1899, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) Rotterdam op 2 jul 1928 met Josepha Jacoba Meulenkamp, dr. van Josephus Jacobus Meulenkamp en Johanna Maria Visser, geb. Rotterdam op 28 mei 1898. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn
XIs.  Hendrika Maria (Hendrika) Nijs, (dr. van Xah), geb. Rotterdam op 12 jul 1902, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) Rotterdam op 21 apr 1926 met Guillaume Marie de Valk, zn. van Mattheus de Valk en Anna Adriana Philippus, geb. Rotterdam op 4 mrt 1899. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIw
XIt.  Antoinetta Josepha Maria Tummers, (dr. van Xai), geb. Batavia [Indonesië] op 2 nov 1902, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) Middelburg op 5 nov 1928 met Johannes Franciscus Cornelis van Dijk, zn. van Matheus Hendricus van Dijk en Johanna Maria van Neerven, geb. Helmond circa 1904, Boekhouder. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn
XIu.  Paula Jacqueline Maria Tummers, (dr. van Xai), geb. Ginniken op 24 okt 1913, ovl. (89 jaar oud) Achterveld op 25 nov 2002, tr. met L. van der Laan
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn
XIv.  Henriette Gijsbertina Maria Tummers, (dr. van Xai), geb. Tegal [Indonesië] op 26 aug 1916, tr. met Ir. N. van der Laan
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn
XIw.  Hermanus Georgius Hersbach, (zn. van Xaj), geb. Rotterdam op 6 jul 1926, Employe Nationale Nederlanden, ovl. (58 jaar oud) Rotterdam in apr 1985, tr. (25 jaar oud) Rijswijk op 17 okt 1951, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 6 feb 1952 met Afgeschermd, kind van Joseph Henricus (Jos) Smulders (Kleermaker) en Catharina Elisabeth (Cato) Broers (Winkelierster). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIx
XIx.  Barbara Catharina Hersbach, (dr. van Xao), geb. Schiedam op 25 jun 1904, Rooms Katholiek, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) Schiedam op 11 jul 1929 met Theodorus Johannes de Kaper, zn. van Petrus Adrianus de Kaper en Petronella Maria Alleweit, geb. Schiedam op 11 feb 1903, Vetsorteerder, Distillateursknecht, ovl. (64 jaar oud) Schiedam op 31 jan 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Doodgeb. zoon, ovl. Gouda op 18 jan 1935. 
  3.  Afgeschermd
XIy.  Dirk Johannes Hersbach, (zn. van Xao), geb. Schiedam op 4 aug 1905, Rooms Katholiek, Koperslager, Fitter, ovl. (84 jaar oud) Vlaardingen op 4 jun 1990, begr. aldaar op 8 jun 1990, tr. met Cornelia Maria de Vette
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Annie, tr. met Afgeschermd
  2.  Wilhelmina Theodora (Miep), geb. Schiebroek (R'dam) circa 14 jul 1842, tr. met Afgeschermd
  3.  Piet, tr. met Afgeschermd
  4.  Wim L, tr. met Afgeschermd
XIz.  Petrus Johannes Maria (Piet) Hersbach, (zn. van Xao), geb. Schiedam op 10 feb 1909, Rooms Katholiek, Winkelier, ovl. (83 jaar oud) Rheden op 27 sep 1992, begr. Arnhem, relatie met Johanna Maria Ros, geb. 's Gravenhage op 23 apr 1917, ovl. (86 jaar oud) Arnhem op 21 jul 2003, begr. aldaar. 
 Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Petrus Johannes Maria, geb. Amsterdam op 4 apr 1942, volgt XIIy
  2.  Afgeschermd, kerk.huw. (Rooms Katholiek) Arnhem op 14 apr 1966 met Hans van Heuven
  3.  Joseph Clements Maria, geb. in 1946, volgt XIIz
  4.  Ans
  5.  Riet
XIaa.  Afgeschermd, (kind van Xao), tr. (Gerardus 26 jaar oud) Schiedam op 27 jul 1938 met Gerardus van Abshoven, geb. Rotterdam op 10 mei 1912, ovl. (33 jaar oud) Schiedam op 30 aug 1945, begr. aldaar op 4 sep 1945. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
XIab.  Afgeschermd, (kind van Xao), otr. Schiedam op 1 jun 1942, tr. (Johannes 22 jaar oud) Schiedam op 10 jun 1942 met Johannes Hendrik Jacob Vermeulen, zn. van Karel Frederik Vermeulen (Groentedrager, Fabrieksarbeider, Brandersknecht) en Jacoba Elisabeth van den Hoek, geb. Schiedam op 9 feb 1920, Rooms Katholiek, ovl. (87 jaar oud) Nieuw-Vennep op 29 jan 2008, begr. aldaar op 1 feb 2008. 
 Uit dit huwelijk 15 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Anna Maria Clasina, geb. Schiedam op 1 mrt 1945, ovl. (6 maanden oud) aldaar op 1 sep 1945. 
  3.  Anna Maria Clasina, geb. Schiedam op 22 feb 1946, ovl. (38 jaar oud) Rotterdam op 26 feb 1984, gecr. aldaar. 
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt XIIaa
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd
  9.  Afgeschermd
  10.  Afgeschermd
  11.  Afgeschermd
  12.  Afgeschermd
  13.  Afgeschermd
  14.  Afgeschermd
  15.  Afgeschermd
XIac.  Petrus Johannes Hersbach, (zn. van Xap), geb. Schiedam op 12 mei 1906, Schillenophaler, wachtsman, ovl. (72 jaar oud) Rotterdam op 31 dec 1978, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) Schiebroek (R'dam) op 15 apr 1931 met Johanna Christina Muller, dr. van Frederik Willem Muller en Cornelia Johann de Koning, geb. Rotterdam op 6 jan 1909. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Johanna Dirkje, geb. Rotterdam op 27 okt 1933, volgt XIIab
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Johannes Petrus, geb. Rotterdam op 25 mei 1937, ovl. (46 jaar oud) Gouda op 7 nov 1983, gecr. Overschie op 12 nov 1983,
  6.  Afgeschermd
  7.  Afgeschermd
  Petrus Johannes Hersbach, tr. (resp. 52 en 49 jaar oud) (2) Rotterdam op 11 feb 1959 met Ida Maria Demant, geb. Igersheim [Duitsland] op 21 apr 1909, (Ida Maria tr. (hoogstens 28 jaar oud) (1) voor dec 1937 met NN de Wijk.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIad.  Agatha Maria Hersbach, (dr. van Xap), geb. Schiedam op 19 mei 1908, Rooms Katholiek, ovl. (36 jaar oud) Rotterdam op 1 okt 1944, begr. Crooswijk (R'dam) op 5 okt 1944, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) Schiebroek (R'dam) op 29 mei 1929 (getuigen: Wilhelmus Hendrikus Marinus Janssen en Maria Cornelia Antoinetta Lommers) met Adrianus Ansems, zn. van Huijbrecht Johannes Ansems (Wisselwachter) en Cornelia Adriana Versteegh, geb. Rotterdam op 21 mei 1907, Rooms Katholiek, Warmoezier, Marmerbewerker, ovl. (61 jaar oud) Rotterdam op 11 nov 1968, begr. Crooswijk (R'dam) op 14 nov 1968, (Adrianus tr. (2) met Barbara Catharina Hersbach, (dr. van Xap) (zie XIag)). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Agatha Maria (Agaath), geb. Schiebroek (R'dam) op 28 mrt 1930, volgt XIIac
  2.  Bernardina Josephina (Dinie), geb. Rotterdam op 19 mrt 1933, volgt XIIad
  3.  Afgeschermd, volgt XIIae
  4.  Afgeschermd, volgt XIIaf
  5.  Afgeschermd, volgt XIIag
  6.  Afgeschermd, volgt XIIah
  7.  Afgeschermd, volgt XIIai
  8.  Laurentius Johannes (Rens), geb. Hillegersberg (R'dam) op 28 apr 1941, volgt XIIaj
  9.  Agnes Josephina Maria, geb. Rotterdam op 8 jan 1943, Rooms Katholiek, ovl. (19 dagen oud) aldaar op 27 jan 1943. 
XIae.  Laurentius Johannes Hersbach, (zn. van Xap), geb. Schiedam op 14 aug 1910, Rooms Katholiek, Beveiligings beambte PTT, ovl. (85 jaar oud) Rotterdam op 15 mrt 1996, begr. aldaar op 19 mrt 1996, tr. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) Hillegersberg (R'dam) op 8 jan 1936 met Helena Hedwig Kiselowski, geb. (Polen) [Poland] in 1904, ovl. (ongeveer 98 jaar oud) Rotterdam op 19 nov 2002, begr. aldaar op 22 nov 2002. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIak
  2.  Willem (Wim)
  3.  Afgeschermd, volgt XIIal
  4.  H.H. (Hedy)
XIaf.  Johannes Jillis (Jan) Hersbach, (zn. van Xap), geb. Schiedam op 8 jun 1912, Rooms Katholiek, Ziekenverpleger, ovl. (73 jaar oud) Rotterdam op 25 okt 1985, begr. aldaar op 30 okt 1985, tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) Rotterdam op 11 feb 1942 met Alida (Alie) van Hees, dr. van Cornelis van Hees (Autogeenlasser) en Maria Dongelmans, geb. Rotterdam op 13 jan 1920, Rooms Katholiek, ovl. (75 jaar oud) Rotterdam op 30 jul 1995, begr. aldaar op 3 aug 1995. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIam
  2.  Afgeschermd, volgt XIIan
XIag.  Barbara Catharina Hersbach, (dr. van Xap), geb. Rotterdam op 5 aug 1914, Rooms Katholiek, ovl. (81 jaar oud) Capelle a/d IJssel op 22 nov 1995, begr. Rotterdam op 28 nov 1995, tr. (resp. 31 en 38 jaar oud) (1) Rotterdam op 12 sep 1945 met Adrianus Ansems, zn. van Huijbrecht Johannes Ansems (Wisselwachter) en Cornelia Adriana Versteegh (zie XIad). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Antonius Adrianus Johannes (Ton), geb. Rotterdam op 17 feb 1950, volgt XIIao
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Barbara Catharina Hersbach, tr. (2) Rotterdam met Arie Gouwens, zn. van Arie Cornelis Gouwens en Elisabeth van der Wiel, geb. op 25 okt 1914, ovl. (80 jaar oud) Maarn op 10 okt 1995, begr. Rotterdam op 16 okt 1995, (Arie tr. (1) met Neeltje Vlot, dr. van Jacob Vlot (Grondwerker) en Neelte Kleingeld.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIah.  Berdina Hersbach, (dr. van Xap), geb. Hillegersberg (R'dam) op 5 feb 1917, Rooms Katholiek, Hulp in de huishouding, Hulp in de huishouding, ovl. (64 jaar oud) Rotterdam op 10 jan 1982, gecr. aldaar op 14 jan 1982, 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIap
XIai.  Johannes Petrus (Joh) Hersbach, (zn. van Xap), geb. Hillegersberg (R'dam) op 17 feb 1920, Rooms Katholiek, ovl. (77 jaar oud) Heerlen op 25 feb 1997, begr. aldaar op 28 feb 1997, tr. (40 jaar oud) Rotterdam op 28 dec 1960 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIaq
XIaj.  Johannes Cornelis Hersbach, (zn. van Xaq), geb. Schiedam op 27 feb 1919 (getuige: Wilhelmus Antonius van Noort (zie Xar), oom), Rooms Katholiek, ovl. (79 jaar oud) Schiedam op 31 mrt 1998, gecr. aldaar op 3 apr 1998, tr. (23 jaar oud) op 3 jun 1942, kerk.huw. op 11 jun 1942 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Carla, volgt XIIar
  2.  Wim
  3.  Henny
  4.  Jan
  5.  Wim, tr. met Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, volgt XIIas
  7.  Jan, volgt XIIat
XIak.  Nn Hersbach, (zn. van Xaq), tr. met Nn Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Carolina Theodora, geb. Schiedam op 8 jul 1959, ovl. (5 maanden oud) aldaar op 8 dec 1959. 
XIal.  Afgeschermd, (kind van Xas), tr. met M.J.H. Zondag
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Carla Cadée
  2.  Ronald Cadée
XIam.  Afgeschermd, (kind van Xas), tr. met E.H.C. van den Avoirt
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Léon Cadée
  2.  Theo Cadée
XIan.  Afgeschermd, (kind van Xas), tr. met W.H. Baltussen
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gerard
XIao.  Afgeschermd, (kind van Xaw), tr. (Johanna 27 jaar oud) Schiedam op 17 feb 1949 met Johanna Maria Hagendoorn, dr. van Johannes Hendrik Hagendoorn en Katharina van Zwieten, geb. op 16 jul 1921, Rooms Katholiek, ovl. (60 jaar oud) Schiedam op 10 mei 1982, begr. aldaar op 14 mei 1982. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIap.  Nicolaas Gijsbertus (Nico) Hersbach, (zn. van Xaw), geb. Schiedam op 1 aug 1932, ovl. (67 jaar oud) op 30 okt 1999, begr. Breda, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) Breda op 27 sep 1956 met Berdina Maria (Tiny) de Jong, geb. Princenhage op 9 jan 1937, ovl. (65 jaar oud) Breda op 12 sep 2002, begr. aldaar. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIaq.  Helena Johanna Hubertina Maria Hersbach, (dr. van Xax), tr. met JosephusGerardus Maria van Montfort
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gert Montfort
  2.  Hans
  3.  Henri
  4.  Nicole
  5.  Afgeschermd
  6.  Marie Josephine Agnes Johanna, geb. Maastricht in 1955, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) aldaar op 22 okt 1956. 
XIar.  Harry Hersbach, (zn. van Xax), kerk.huw. (Rooms Katholiek) Maastricht op 28 jun 1954 met Mia Nicolai
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Helène Henrica Maria (Maddy), geb. Maastricht op 2 jul 1959, Rooms Katholiek, ovl. (18 jaar oud) Maastricht op 22 nov 1977, begr. aldaar op 26 nov 1977. 
XIas.  Afgeschermd, (kind van Xbb), tr. met R. J. van den Berg
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIat.  Afgeschermd, (kind van Xbd), tr. met H Kouwenhoven
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIau.  Michiel Franciscus (Chiel) Hersbach, (zn. van Xbl), geb. Schiedam op 27 apr 1928, ovl. (40 jaar oud) aldaar op 20 okt 1968, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) Schiedam op 27 aug 1952 met Johanna Maria Aletta (Annie) Brokling, dr. van Johannes Jodocus Hermanus Brokling en Geertruida Liduina Melchers, geb. Schiedam op 31 mei 1931, ovl. (75 jaar oud) aldaar op 31 jul 2006. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn, tr. met Nn de Vries
  2.  Nn, tr. met Nn Hoenderop
  3.  Nn
XIav.  Cor Hersbach, (zn. van Xbr), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIaw.  Mary Hersbach, (dr. van Xbr), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIax.  Henk Hersbach, (zn. van Xbr), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIay.  Pieternella Hersbach, (dr. van Xbs), geb. Schiedam op 18 mrt 1911, tr. met Johannes Hermanus de Bruin, zn. van Johannes Martinus de Bruin en Wilhelmina Henrica Nodelik, geb. Rotterdam op 25 okt 1907, ovl. (60 jaar oud) aldaar op 27 mei 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, tr. met Anne Lambertus van den Engel
  3.  Pieter
XIaz.  Joris (Joop) Hersbach, (zn. van Xbt), geb. Schiedam op 23 nov 1919, ovl. (86 jaar oud) aldaar op 14 dec 2005, begr. aldaar op 20 dec 2005, tr. (resp. 28 en 20 jaar oud) Schiedam op 27 mei 1948 met Hendrika Wilhelmina (Riet) van Katwijk, dr. van Johannes (Jan) van Katwijk en Anna Margaretha Janse, geb. Schiedam op 26 dec 1927, ovl. (87 jaar oud) op 17 apr 2015. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Nn
  3.  Nn
  4.  Nn
  5.  Nn
  6.  Nn
  7.  Nn
XIba.  Sophia Alida Hersbach, (dr. van Xch), geb. Poeldijk op 30 apr 1925, ovl. (83 jaar oud) Naaldwijk op 6 jun 2008, begr. aldaar op 12 jun 2008, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 12 apr 1950 met Simon Petrus Wilhelmus (Siem) van Holstein, zn. van Leonardus Henricus van Holstein (Groenteboer) en Gerdina Wilhelmina Hoeks, geb. Naaldwijk op 15 mei 1924, Loonsproeier, ovl. (83 jaar oud) Naaldwijk op 12 dec 2007, begr. op 17 dec 2007. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, tr. met Magda Nn
  2.  Afgeschermd, tr. met Marion Nn
  3.  Afgeschermd, tr. met Jose Nn
  4.  Afgeschermd, tr. met Renata Nn
  5.  Afgeschermd, tr. met Nn Nn
XIbb.  Afgeschermd (XIbb), (kind van Xcx), tr. (Geradus 29 jaar oud) (1) 's Gravenhage op 29 jul 1959 met Geradus Christianus Wessels, (zn. van Xcy) (zie XIbc). 
  Afgeschermd (XIbb), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk geen kinderen, XIbc
XIbc.  Geradus Christianus Wessels, (zn. van Xcy), geb. Loosduinen op 24 jan 1930, Minderbroeder, Schoenmaker, Kruidenier, rijksambtenaar, ovl. (55 jaar oud) 's Gravenhage op 1 mrt 1985, tr. met Afgeschermd (zie XIbb). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIbd.  Afgeschermd, (kind van Xdb), otr. Wateringen, tr. (Franciscus 23 jaar oud) Wateringen op 1 okt 1953, kerk.huw. aldaar op 1 okt 1953 met Franciscus Petrus Strik, geb. Loosduinen op 8 jun 1930, ged. aldaar, ovl. (63 jaar oud) Wateringen op 9 apr 1994, begr. aldaar op 13 apr 1994. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
XIbe.  Johannes Pius Maria (Jan) Hersbach, (zn. van Xdc), geb. Monster op 6 jan 1934, Rooms Katholiek, ovl. (43 jaar oud) 's Gravenhage op 6 okt 1977, tr. met A.C.M. de Winter
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Harry
XIbf.  Aad Hersbach, (zn. van Xdj), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIbg.  Ton Hersbach, (zn. van Xdj), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIbh.  Wim Hersbach, (zn. van Xdj), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIbi.  Afgeschermd, (kind van Xdk), tr. op 16 nov 1989 met Jeroen van Meriënboer
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bart
  2.  Jelle
  3.  Maud
XIbj.  Afgeschermd, (kind van Xdk), tr. Rotterdam op 28 sep 1997 met Catharina Maria Könst, geb. Bovenkerk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIbk.  Afgeschermd, (kind van Xdk), tr. op 27 nov 1987 met Daan Schijf, afkomstig uit 's-Gravenzande. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Vera
  2.  Marijke
XIbl.  Linda Hersbach, (dr. van Xdm), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIbm.  Afgeschermd, (kind van Xdo), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIau
  2.  Afgeschermd
XIbn.  Afgeschermd, (kind van Xdo), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIbo.  Afgeschermd, (kind van Xdp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIav
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIaw
XIbp.  Afgeschermd, (kind van Xdp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIax
  3.  Afgeschermd
XIbq.  Afgeschermd, (kind van Xdp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIay
  2.  Afgeschermd
XIbr.  Bernardus Petrus Johannes A.F. (Bennie) Alles, (zn. van Xdq), geb. Amsterdam op 18 sep 1943, ovl. (65 jaar oud) op 19 apr 2009, tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) Amsterdam op 8 mei 1970 met Christina Arnolda (Tinie) Zijlstra, dr. van Herman Zijlstra en Christina Arnolda van Kerkhof, geb. Amsterdam op 9 okt 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Michael Bernardus Nicolaas, geb. Amsterdam op 27 okt 1970, volgt XIIaz
XIbs.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIba
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbb
  3.  Afgeschermd, volgt XIIbc
XIbt.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIbu.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIbv.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIbw.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbe
  2.  Afgeschermd
XIbx.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIby.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Piet de Groot
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIbz.  Afgeschermd, (kind van Xdq), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIca.  Afgeschermd, (kind van Xdr), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbf
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbg
XIcb.  Afgeschermd, (kind van Xdr), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIcc.  Afgeschermd, (kind van Xdr), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbh
  2.  Afgeschermd
XIcd.  Afgeschermd, (kind van Xdr), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbi
XIce.  Afgeschermd, (kind van Xds), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIcf.  Afgeschermd, (kind van Xds), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcg.  Afgeschermd, (kind van Xds), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Els de Jonge
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIch.  Afgeschermd, (kind van Xds), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIci.  Afgeschermd, (kind van Xds), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcj.  Afgeschermd, (kind van Xdt), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIck.  Afgeschermd, (kind van Xdt), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Peter Alles
XIcl.  Afgeschermd, (kind van Xdu), tr. (1) met Ronald Trip
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIcm.  Afgeschermd, (kind van Xdu), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIcn.  Afgeschermd, (kind van Xdu), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIbj
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIco.  Afgeschermd, (kind van Xdu), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIbk
XIcp.  Afgeschermd, (kind van Xdv), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcq.  Afgeschermd, (kind van Xdv), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcr.  Afgeschermd, (kind van Xdv), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcs.  Afgeschermd, (kind van Xdw), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIct.  Afgeschermd, (kind van Xdw), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIcu.  Afgeschermd, (kind van Xdw), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIcv.  Afgeschermd, (kind van Xdw), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIcw.  Afgeschermd, (kind van Xdx), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIcx.  Afgeschermd, (kind van Xdx), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIcy.  Afgeschermd, (kind van Xdy), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIcz.  Afgeschermd, (kind van Xdy), relatie met Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIda.  Afgeschermd, (kind van Xdy), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIdb.  Afgeschermd, (kind van Xdz), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIdc.  Bob Alles, (zn. van Xea), geb. Amsterdam op 18 jul 1958, ovl. (35 jaar oud) aldaar op 20 sep 1993, tr. (21 jaar oud) Haarlem op 25 apr 1980 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
Generatie XII
XIIa.  Cor Hersbach, (zn. van XIg), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIb.  Astrid Hersbach, (dr. van XIg), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIc.  Afgeschermd, (kind van XIm), relatie met Afgeschermd, kind van Adrianus Johannes van Munster en Geertrudia Cornelia Wilhelmina Hildebrand. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIa
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIb
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIc
  5.  Afgeschermd, volgt XIIId
XIId.  Afgeschermd, (kind van XIm), tr. (Louisa 25 jaar oud) Soerabaja, Ned.Indië op 29 aug 1946 met Louisa Petronella Magdalena Wijngaarden, geb. Soerabaja, Ned.Indië op 13 feb 1921, ovl. (67 jaar oud) Valburg op 12 dec 1988. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIe
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIf
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIg
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIh
  5.  Afgeschermd, volgt XIIIi
XIIe.  Afgeschermd, (kind van XIm), tr. (Ed 47 jaar oud) Epsom [Groot Brittanië] op 16 okt 1954 met Albert Edward (Ed) Button, geb. Bromley [Groot Brittanië] op 16 jun 1907. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIIf.  Anna Maria Antonette (ännchen) Schlömer, (dr. van XIn), geb. Semarang [India] op 8 jun 1916, tr. (resp. 24 en 38 jaar oud) Haarlem op 1 mei 1941 met Henricus Adrianus Maria Holt, geb. Haarlem op 8 dec 1902, ovl. (56 jaar oud) 's Gravenhage op 15 okt 1959. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIj
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, tr. 's Gravenhage op 12 dec 1973 met Martine van Putten
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIk
  5.  Afgeschermd
  6.  Afgeschermd, tr. 's Gravenhage op 13 aug 1979 met Hanneke van den Griend
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIIg.  Afgeschermd, (kind van XIn), tr. (Walter 34 jaar oud) Hamm [Duitsland] op 29 aug 1944 met Walter Frieling, geb. Hamm [Duitsland] op 14 dec 1909, Advocaat. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIIh.  Afgeschermd, (kind van XIo), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIl
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIm
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIn
  4.  John Mark van Dam, geb. Doveton [Australië] op 20 aug 1965, ovl. (3 maanden oud) Melbourne [Australië] op 17 dec 1965. 
XIIi.  Afgeschermd, (kind van XIo), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIo
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIp
XIIj.  Afgeschermd, (kind van XIo), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIq
XIIk.  Afgeschermd, (kind van XIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIr
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIs
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIt
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIu
XIIl.  Afgeschermd, (kind van XIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIv
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIw
XIIm.  Afgeschermd, (kind van XIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIn.  Afgeschermd, (kind van XIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIx
  5.  Afgeschermd, volgt XIIIy
XIIo.  Afgeschermd, (kind van XIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIz
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIIp.  Afgeschermd, (kind van XIq), relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Anthonius Maria Switzar en Hendrina Antonetta Maria Wijnhoven. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIaa
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIab
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIac
XIIq.  Afgeschermd, (kind van XIq), relatie met Afgeschermd, kind van Gerard Mathieu van Oijen en Johanna Maria Elisabeth Schoeren. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIad
XIIr.  Afgeschermd, (kind van XIq), relatie met Afgeschermd, kind van Hubertus Jacobos Leonardus Bergh en Clara Hubertina Allers. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  5.  Clemens Benedictus Maria van Dam, geb. Nijmegen op 5 mei 1965, ovl. (14 jaar oud) Lierop op 2 jun 1979. 
  6.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
XIIs.  Afgeschermd, (kind van XIq), relatie met Afgeschermd, kind van Paul Marie de Puniet de Parry en Sophie Amelie Jacqueline Brinkman. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd, (Afgeschermd relatie met Afgeschermd.). 
  2.  Afgeschermd
XIIt.  Afgeschermd, (kind van XIq), tr. (Jacques 36 jaar oud) Nijmegen op 12 jan 1961, kerk.huw. Abadan [Iran] op 6 feb 1961, (gesch. Renkum op 14 okt 1984) met Jacques Frans Joseph Maria van der Eerden, zn. van Joseph Maria van der Eerden en Leonie Constans Lumen, geb. Utrecht op 2 mrt 1924, ovl. (76 jaar oud) op 22 jul 2000. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIae
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIaf
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIag
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIah
  5.  Afgeschermd
XIIu.  Tomas Nico Antoon Maria (Tom) van Dam, (zn. van XIq), geb. Leiden op 10 dec 1932, ovl. (66 jaar oud) Bandung [Indonesië] op 6 nov 1999, begr. Jakarta [Indonesië] op 9 nov 1999, tr. (27 jaar oud) Heemstede op 3 mei 1960 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIv.  Afgeschermd, (kind van XIq), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIai
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIw.  Afgeschermd, (kind van XIs), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd
XIIx.  Afgeschermd, (kind van XIw), relatie met Afgeschermd, kind van Willem Bodingius en Skynia ten Veen. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIy.  Petrus Johannes Maria Hersbach, (zn. van XIz), geb. Amsterdam op 4 apr 1942, ovl. (64 jaar oud) Tenrife [Spanje] op 7 mrt 2007, begr. Noord Scharwoude op 13 mrt 2007, relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 3 kinderen: 
  1.  Ellen Simone Maria, geb. en ovl. in 1970. 
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIz.  Joseph Clements Maria Hersbach, (zn. van XIz), geb. in 1946, Rooms Katholiek, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) Arnhem op 16 sep 2010, begr. aldaar op 22 sep 2010, tr. (ongeveer 29 jaar oud) in 1975 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Annemieke, volgt XIIIaj
  2.  Jeroen, tr. met Irene Nn
  3.  Ingrid, volgt XIIIak
XIIaa.  Afgeschermd, (kind van XIab), relatie met Afgeschermd, kind van Simon Christiaan Nouwels en Josina Willemina Maria Kloos. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIal
  3.  Afgeschermd
XIIab.  Johanna Dirkje Hersbach, (dr. van XIac), geb. Rotterdam op 27 okt 1933, Rooms Katholiek, ovl. (60 jaar oud) Gouda op 3 apr 1994, begr. aldaar op 7 apr 1994, tr. met A. Timmers
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aag, tr. met Afgeschermd
  2.  Marga, tr. met Afgeschermd
  3.  Karel, tr. met Afgeschermd
  4.  John, tr. met Afgeschermd
  5.  Leo, tr. met Afgeschermd
  6.  André, tr. met Marian Nn
  7.  José, tr. met Afgeschermd
  8.  Sylvia, tr. met Afgeschermd
XIIac.  Agatha Maria (Agaath) Ansems, (dr. van XIad), geb. Schiebroek (R'dam) op 28 mrt 1930, Rooms Katholiek, ovl. (78 jaar oud) Rotterdam op 27 jul 2008, gecr. Capelle a/d IJssel op 31 jul 2008, tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) (1) Rotterdam op 6 sep 1950, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 11 okt 1950 (getuigen: Johannes Petrus (Joh) Hersbach (XIai), oom van de bruid en Petrus Adrianus (Piet) Toonen, zwager van d bruidegom) met Theodorus Wilhelmus (Theo) van Vrijaldenhoven, zn. van Wilhelmus Theodorus van Vrijaldenhoven en Catharina Frederika Macor, geb. Rotterdam op 22 jun 1924, Rooms Katholiek, Verkoper, Beveiligingsbeambte, ovl. (59 jaar oud) Rotterdam op 27 aug 1983, begr. aldaar op 1 sep 1983,
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIam
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIan
  3.  Afgeschermd, volgt XIIIao
  Agatha Maria (Agaath) Ansems, otr. (2) Rotterdam op 4 dec 1984, tr. (54 jaar oud) Rotterdam op 4 jan 1985, kerk.huw. (Rooms Katholiek) aldaar op 26 apr 1985 met Afgeschermd, kind van Cornelis Johannes Leonardus van Veen (Kantoorbediende) en Hendrika Berdina Antonia Akkermans, (Afgeschermd relatie met Afgeschermd, kind van Leonard Jan de Beus en Elisabeth Maria Vis.). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
XIIad.  Bernardina Josephina (Dinie) Ansems, (dr. van XIad), geb. Rotterdam op 19 mrt 1933, Rooms Katholiek, ovl. (46 jaar oud) Poortugaal op 5 dec 1979, gecr. Rotterdam op 10 dec 1979, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) Rotterdam op 20 mei 1953 met Johannes Antonius (Hans) Verhulst, zn. van Johannes Joseph Verhulst en Kristine Johanna Maria Hansen, geb. Rotterdam op 31 okt 1931, Technisch tekenaar, ovl. (80 jaar oud) op 18 jun 2012. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIap
  2.  Aad
  3.  Agatha (Agaat)
  4.  Koos, relatie met Gea. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  Jose
XIIae.  Afgeschermd, (kind van XIad), tr. Rotterdam op 5 feb 1958 met A.C.J. Maria (Ria) van der Pol
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Agatha Ansems, relatie met Kees. Uit deze relatie geen kinderen. 
  2.  Adrianus (Aad) Ansems, relatie met Janny. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Jacquelien Ansems
  4.  Mario (Marco) Ansems
  5.  Agnes Ansems
XIIaf.  Afgeschermd, (kind van XIad), tr. op 12 apr 1961 met J.M. Cornelia (Corrie) Visser
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIaq
  2.  Afgeschermd, tr. met Werner Hegman
XIIag.  Afgeschermd, (kind van XIad), relatie met Chris Assink
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIar
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIas
XIIah.  Afgeschermd, (kind van XIad), tr. op 19 jul 1961 met Theodora T.M. (Thea) Boogaarts
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Anita Ansems
  2.  Perry Ansems
XIIai.  Afgeschermd, (kind van XIad), relatie met Afgeschermd, kind van Adrianus (Janus) Schijvens (Sigarenmaker) en Augusta Gertruda Johanna (Gusta) Buddemeijer. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, volgt XIIIat
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIau
  5.  Afgeschermd, volgt XIIIav
XIIaj.  Laurentius Johannes (Rens) Ansems, (zn. van XIad), geb. Hillegersberg (R'dam) op 28 apr 1941, Rooms Katholiek, ovl. (75 jaar oud) Schagen op 2 nov 2016, gecr. aldaar op 8 nov 2016, tr. (22 jaar oud) Waalre op 6 sep 1963 met Anna (Annie) Leijssen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIaw
  2.  Elies, volgt XIIIax
XIIak.  Afgeschermd, (kind van XIae), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Linda Schouten, volgt XIIIay
XIIal.  Afgeschermd, (kind van XIae), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Gaby Hersbach, volgt XIIIaz
  2.  Hedy Hersbach
XIIam.  Afgeschermd, (kind van XIaf), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIIIba
  2.  Afgeschermd, relatie met Tina Nn. Uit deze relatie geen kinderen bekend. 
XIIan.  Afgeschermd, (kind van XIaf), tr. Rotterdam met Rob van Huet
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ton
  2.  Angelique
  3.  Robby
XIIao.  Antonius Adrianus Johannes (Ton) Ansems, (zn. van XIag), geb. Rotterdam op 17 feb 1950, Rooms Katholiek, Bankbediende, ovl. (27 jaar oud) Roosendaal op 23 mrt 1977, begr. Oudenbosch op 25 mrt 1977, tr. (20 jaar oud) Capelle a/d IJssel op 14 dec 1970, kerk.huw. (Rooms Katholiek) Rotterdam op 23 dec 1970 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
XIIap.  Afgeschermd, (kind van XIah), tr. Rotterdam op 29 apr 1964, kerk.huw. aldaar op 3 okt 1964 met Hans M.A. Eijkenboom
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Desiree
  2.  Miranda
XIIaq.  Afgeschermd, (kind van XIai), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIar.  Carla Hersbach, (dr. van XIaj), tr. met Jan Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Edwin, tr. met Afgeschermd
  2.  Cindy, tr. met Afgeschermd
XIIas.  Afgeschermd, (kind van XIaj), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Marloes Hersbach
  4.  Afgeschermd, volgt XIIIbb
XIIat.  Jan Hersbach, (zn. van XIaj), tr. met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
  3.  Afgeschermd, tr. met Richard Nn
XIIau.  Afgeschermd, (kind van XIbm), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIav.  Afgeschermd, (kind van XIbo), relatie met Lars van Lil
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIaw.  Afgeschermd, (kind van XIbo), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIax.  Afgeschermd, (kind van XIbp), relatie met Marjo Fisser
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIay.  Afgeschermd, (kind van XIbq), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIaz.  Michael Bernardus Nicolaas Alles, (zn. van XIbr), geb. Amsterdam op 27 okt 1970, tr. (resp. 31 en 26 jaar oud) Amsterdam op 22 okt 2002 met Brenda Roelofs, dr. van André Roelofs en Margriet Ploeger, geb. Amsterdam op 26 sep 1976. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIba.  Afgeschermd, (kind van XIbs), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIbb.  Afgeschermd, (kind van XIbs), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIbc.  Afgeschermd, (kind van XIbs), tr, (gesch. Landsmeer in 2002) met Ed Mennis
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIbd.  Afgeschermd, (kind van XIbv), relatie met Yvonne Boekelaar, geb. Amsterdam. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIbe.  Afgeschermd, (kind van XIbw), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIbf.  Afgeschermd, (kind van XIca), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIbg.  Afgeschermd, (kind van XIca), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIbh.  Afgeschermd, (kind van XIcc), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIbi.  Afgeschermd, (kind van XIcd), relatie met Berthold Ponsteen
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIbj.  Afgeschermd, (kind van XIcn), relatie met Rob Pepisch
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIbk.  Afgeschermd, (kind van XIco), relatie met Kris Tailer
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
Generatie XIII
XIIIa.  Afgeschermd, (kind van XIIc), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIb.  Afgeschermd, (kind van XIIc), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIIIc.  Afgeschermd, (kind van XIIc), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIIId.  Afgeschermd, (kind van XIIc), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIe.  Afgeschermd, (kind van XIId), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIf.  Afgeschermd, (kind van XIId), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIg.  Afgeschermd, (kind van XIId), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIIh.  Afgeschermd, (kind van XIId), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie (2) met Andrea M. Buchser
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIIi.  Afgeschermd, (kind van XIId), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIj.  Afgeschermd, (kind van XIIf), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIk.  Afgeschermd, (kind van XIIf), tr. met Wim Noordanus
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIl.  Afgeschermd, (kind van XIIh), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
XIIIm.  Afgeschermd, (kind van XIIh), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIn.  Afgeschermd, (kind van XIIh), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIo.  Afgeschermd, (kind van XIIi), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIIp.  Afgeschermd, (kind van XIIi), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIq.  Afgeschermd, (kind van XIIj), tr. Amsterdam op 1 okt 1994 met Hanke Sie
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIr.  Afgeschermd, (kind van XIIk), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIs.  Afgeschermd, (kind van XIIk), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIt.  Afgeschermd, (kind van XIIk), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIu.  Afgeschermd, (kind van XIIk), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIv.  Afgeschermd, (kind van XIIl), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIw.  Afgeschermd, (kind van XIIl), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIx.  Afgeschermd, (kind van XIIn), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIIy.  Afgeschermd, (kind van XIIn), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIz.  Afgeschermd, (kind van XIIo), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIaa.  Afgeschermd, (kind van XIIp), sam. (1) circa 1992 met Jack Camps
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
  Afgeschermd, relatie (2) met Andre Roelofsen, (Andre tr. (1) met Nn Nn.). 
XIIIab.  Afgeschermd, (kind van XIIp), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIac.  Afgeschermd, (kind van XIIp), relatie met Afgeschermd
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd
XIIIad.  Afgeschermd, (kind van XIIq), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIIIae.  Afgeschermd, (kind van XIIt), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Geertruida Anna Stolwijk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIaf.  Afgeschermd, (kind van XIIt), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIag.  Afgeschermd, (kind van XIIt), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIah.  Afgeschermd, (kind van XIIt), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIai.  Afgeschermd, (kind van XIIv), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIaj.  Annemieke Hersbach, (dr. van XIIz), tr. met Ben Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIak.  Ingrid Hersbach, (dr. van XIIz), tr. met Michael Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
XIIIal.  Afgeschermd, (kind van XIIaa), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
XIIIam.  Afgeschermd, (kind van XIIac), relatie met Afgeschermd, kind van Jan Ottens en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVa
  2.  Afgeschermd
XIIIan.  Afgeschermd, (kind van XIIac), relatie met Afgeschermd, kind van Johannes Gerardus Verbeek en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVb
  2.  Afgeschermd, volgt XIVc
XIIIao.  Afgeschermd, (kind van XIIac), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Margaretha Elisabeth Combé. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd, volgt XIVd
  2.  Afgeschermd, volgt XIVe
XIIIap.  Afgeschermd, (kind van XIIad), relatie met Ditta
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Deborah Verhulst
XIIIaq.  Afgeschermd, (kind van XIIaf), tr. met Martha Peerez, afkomstig uit Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nn Ansems
XIIIar.  Afgeschermd, (kind van XIIag), tr. met Ronald Dams,
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIas.  Afgeschermd, (kind van XIIag), tr. met Jos Smellink, Administratief Commercieel medewerker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIat.  Afgeschermd, (kind van XIIai), relatie met Afgeschermd, kind van Nn Geven en Nn Nn. 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Afgeschermd
XIIIau.  Afgeschermd, (kind van XIIai), relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Mendy Schijvens
  2.  Maik Schijvens
XIIIav.  Afgeschermd, (kind van XIIai), relatie met Afgeschermd, kind van Nn Rooyen en Nn Nn. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIaw.  Afgeschermd, (kind van XIIaj), relatie met Ruud Nn
 Uit deze relatie: 
  1.  Dennis
  2.  Mandy
  3.  Joris
  4.  Denise
  5.  Lisette
XIIIax.  Elies Ansems, (dr. van XIIaj), relatie met Stijn Nn
 Uit deze relatie: 
  1.  Stan
  2.  Steven
XIIIay.  Linda Schouten, (dr. van XIIak), relatie met Delip Nn
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Shalini
XIIIaz.  Gaby Hersbach, (dr. van XIIal), relatie met Ben Nn
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  David
XIIIba.  Afgeschermd, (kind van XIIam), relatie met Mirjam Nn
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIIIbb.  Afgeschermd, (kind van XIIas), tr. met Carla Nn
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd, tr. met Jolanda Nn
  3.  Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
Generatie XIV
XIVa.  Afgeschermd, (kind van XIIIam), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIVb.  Afgeschermd, (kind van XIIIan), relatie met Afgeschermd, kind van Nn Westgeest en Nn Nn. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
XIVc.  Afgeschermd, (kind van XIIIan), relatie met Afgeschermd, kind van Afgeschermd en Afgeschermd. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIVd.  Afgeschermd, (kind van XIIIao), relatie met Afgeschermd, (Afgeschermd relatie met Afgeschermd.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
XIVe.  Afgeschermd, (kind van XIIIao), relatie met Nn Nn
 Uit deze relatie: 
  1.  Afgeschermd